Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |1|1 Παρουσίαση Ομίλου 3M 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |1|1 Παρουσίαση Ομίλου 3M 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |1|1 Παρουσίαση Ομίλου 3M 2008

2 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |2|2 Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όμιλος  44 μονάδες εκτροφής  40.000 τόνοι παραγωγική δυναμικότητα  11 χώρες εξαγωγών  18 θυγατρικές  7 μονάδες ιχθυογέννησης  7 μονάδες συσκευασίας  2 μονάδες μεταποίησης / φιλετοποίησης  2006 - Πωλήσεις €67,5 εκ., ΕΑΤΑΜ €6,7 εκ.  2007 - Πωλήσεις €85 εκ., ΕΑΤΑΜ €3.7 εκ. Ενοποιημένα Αποτελέσματα Σημεία Στρατηγικής  Αύξηση Πωλήσεων/Όγκου  Διείσδυση σε νέες Αγορές  Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων  Διαχείριση Κόστους  Διασφάλιση & Βελτίωση Κορυφαίας Ποιότητας Μετοχή  Reuters Ticker: SELr. AT  Bloomberg Ticker: SELO GA  Δείκτης: FTSE/ASE International  Αρ. Μετοχών: #29.281.594  Κεφαλαιοποίηση: €58 εκ.  200 Ημ. Μ.Ο. Όγκος: 100.750  P/E 2007: 15,21x  P/Sales 2007:0,66x

3 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |3|3 Πρόσφατες Επεκτατικές Κινήσεις •Είσοδος στο Επώνυμο Φρέσκο Ψάρι (παγκόσμια 1η) •Απόκτηση του 46% της Fjord Marin Turkey •Απόκτηση του 35% της Αστραία •Απόκτηση του 41% της Περσεύς •Συγχώνευση των Κορωνίς, Λέσβου και Στεφάνου στην Interfish •Ολοκλήρωση της νέας μονάδας φιλετοποίσης •Ολοκλήρωση της νέας μονάδας λαυρακιού στην Ουαλία 2007 •Απόκτηση του 100% των Ιχθυοτροφείων Εχινάδες ΑΕ •Απόκτηση του 65% των Ιχθυοτροφείων Κούμαρος ΑΕ •Α.Μ.Κ. της θυγατρικής Fjord Marin Turkey (€14 εκ.) •Μεγάλη διαφημιστική προώθηση του επώνυμου προϊόντος ιχθύων •Συνεχής βελτίωση των μονάδων •Σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα στα Σαουδική Αραβία ύψους €100 εκ. •Λειτουργία των θαλάσσιων μονάδων στη Σαουδική Αραβία & έναρξη διαδικασιών ιχθυογεννητικού σταθμού 2008

4 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |4|4 Παραγωγική Διαδικασία Γόνος Εκτροφή Χερσαίες ΕγκαταστάσειςΘαλάσσιοι κλωβοί 3-4 μήνες16-22 μήνες3-4 μέρες Μεταφορά σε 2-4 ώρες Εξαλίευση Διάθεση Αυγά Συσκευασία Λάρβες Δ ι α τ ή ρ η σ η α λ υ σ ί δ α ς ψ ύ χ ο υ ς

5 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |5|5 Ο Κλάδος Ελληνικές Εταιρίες  106 ιχθυοκαλλιεργητικές εταιρείες- όμιλοι  6 εισηγμένες στο ΧΑΑ  4 όμιλοι ελέγχουν το 60% της Ελληνικής παραγωγής Τα γεγονότα  Ραγδαίες δομικές εξελίξεις σχετικά με τη διανομή των ιχθύων  Ισχυρός εξαγωγικός προσανατολισμός  Συντηρητική άνοδος τιμών  Περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου σε εξέλιξη  Αύξηση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ε.Ε. Τα Στοιχεία  Ελληνικές εξαγωγές 90 χιλ. τόνοι περίπου.  3ος εξαγωγικός κλάδος σε αξία μετά το ελαιόλαδο  Συνολική Μεσογειακή παραγωγή εκτιμάται στους 250 χιλ. τόνους έτοιμου προϊόντος και 1.055 εκ. ιχθ. γόνου

6 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |6|6 Παράγοντες Ανάπτυξης Η συγκέντρωση παραμένει ο κύριος αναπτυξιακός παράγοντας Αύξηση Τιμών Αύξηση Όγκου Μείωση Κόστους Μερίδιο Αγοράς Νέες Αγορές Εμπλουτισμός Προϊοντικού Μείγματος

7 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |7|7 Οι πελάτες της Σελόντα είναι κυρίως μεγάλα δίκτυα Super Market H Σελόντα επίσης παρέχει γόνο και σε τρίτους παραγωγούς Πελάτες Ανάλυση Πωλήσεων Ιχθύων – Ελλάδα Ανάλυση Πωλήσεων Ιχθύων - Εξωτερικό Βασιλόπουλος, CARREFOUR, Mαρινόπουλος Βασιλόπουλος, CARREFOUR, Mαρινόπουλος AUCHAN FRANCE, COOP ITALIA, GRUPO PAM, METRO CASH & CARRY, MIGROS, MODELO CONTINENTE

8 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |8|8 Ευρωπαϊκές Εξαγωγές Ιταλία 32% Ιταλία 32% Ελλάδα 17% Ελλάδα 17% Γαλλία 13% Γαλλία 13% Ηνωμένο Βασίλειο 9% Ηνωμένο Βασίλειο 9% Ισπανία- Πορτογαλία 18% Ισπανία- Πορτογαλία 18% Γερμανία 4% Γερμανία 4% Ολλανδία 0,8% Ολλανδία 0,8% Ρωσία 0,2% Ρωσία 0,2% Κύπρος 0,2% Κύπρος 0,2% Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα Ελβετία 1% Ελβετία 1%

9 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |9|9 ΗΠΑ & Ιαπωνία ΗΠΑ 4 % ΗΠΑ 4 % Καναδάς 0,6 % Καναδάς 0,6 % Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα Ιαπωνία Πωλήσεις Τόνου Ιαπωνία Πωλήσεις Τόνου

10 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |10 Ιχθυογεννητικές Μονάδες Παραγωγική Δραστηριότητα| 1

11 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |11  Παραμονή για 3-4 μήνες  7 μονάδες  Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 180 εκ. ιχθυδίων  2007: 75% της παραγωγικής δυναμικότητας (130 εκ. ιχθ.)  2007 capex : €2 εκ.  Σκοπός: εκσυγχρονισμός και εγκαταστάσεις προπάχυνσης  13% της Μεσογειακής παραγωγής  29% της Ελληνικής παραγωγής Παραγωγική Δραστηριότητα| 1

12 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |12 Μονάδες Εκτροφής Παραγωγική Δραστηριότητα| 2

13 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |13  Παραμονή για 15-22 μήνες  44 μονάδες  7 παραγωγικά πάρκα στην Ελλάδα  2 παραγωγικά πάρκα στην Τουρκία  1 παραγωγικό πάρκο στην Ουαλία  Ετήσια Παραγωγή: 27.000 τν  Η παραγωγική δυναμικότητα ξεπερνά το 85%  11% του μεριδίου αγοράς στην Ευρωπαϊκή αγορά  23% στην Ελληνική αγορά Παραγωγική Δραστηριότητα| 2

14 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |14 Συσκευασία - Διανομή Παραγωγική Δραστηριότητα| 3

15 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |15  1,2 τόνοι προϊόντος ανά ώρα  Ιχνηλασιμότητα  7 μονάδες συσκευασίας  3 εμπορικά κέντρα: -Αθήνα -Δυτική Ελλάδα -Τουρκία  Μονάδα Φιλετοποίησης  Επένδυση ύψους €4,3 εκ.  Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας  Καθετοποίηση  Οικονομίες κλίμακας Παραγωγική Δραστηριότητα| 3

16 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |16 1. Αύξηση Πωλήσεων  1.1 Τυποποίηση & Marketing (Τ&M)  1.2 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (Ε&Σ)  1.3 Διείσδυση σε νέες αγορές 2. Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων 3. Περιορισμός Κόστους 4. Διασφάλιση & Βελτίωση Ποιότητας Στρατηγική – Βασικά Σημεία

17 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |17  Η 1η εταιρεία παγκοσμίως που ξεκίνησε την πώληση φρέσκιας, επώνυμης τσιπούρας και λαυρακιού.  160 supermarkets και ψαραγορές στην Ελλάδα.  Αύξηση πωλήσεων κατά 51% στα ελληνικά σούπερ μάρκετ (από τη διαφημιστική/ενημερωτική προώθηση) Στρατηγική 1.1 – Τ&M

18 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |18 Στρατηγική 1.2 – Ε&Σ Fjord Marin Turkey  Παραγωγή 6.000 τόνοι και 15 εκ. τεμάχια γόνου Αστραία  Παραγωγική δυναμικότητα 40.000 τόνοι Interfish  Παραγωγική δυναμικότητα 10.000 τόνοι και 35 εκ. τεμάχια γόνου Περσεύς  Παραγωγική δυναμικότητα 60.000 τόνοι

19 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |19 Στρατηγική 1.3 – Νέες Αγορές Διείσδυση σε Νέες Αγορές  Ενσωμάτωση της εταιρίας SELONDA U.K. (παραγωγή 1.000 τόνων λαβρακιού στο Η.Β. σταδιακά από το ’08).  Στρατηγικός συνεργάτης η Jazan Development Co.  Διείσδυση στις αγορές της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Συρία, Λίβανος).  Εδραίωση στην αγορά του τόνου με τη συμμετοχή κατά 25% στη Blue Fin Tuna Hellas. Η BFT είναι ο 2ος μεγαλύτερος παραγωγός τόνου στη Μεσόγειο εξάγοντας στην Ιαπωνία & άλλες χώρες με μεγάλα περιθώρια κέρδους. Οι πωλήσεις της BFT για το 2007 εκτιμώνται στα €15 εκ.  Είσοδο στην αγορά νωπών φιλέτων.  Δυναμική θέση στην Τουρκική αγορά με τη συμμετοχή στη Fjord Marin Turkey.

20 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |20 •Επενδύσεις: €11 εκ. •Στόχος: Μείωση κόστους •Επενδύσεις: €4,3 εκ. •Σκοπός: Ανέγερση εργοστασίου Στρατηγική 2 - Εκσυγχρονισμός

21 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |21 Στόχοι Ρυθμών Ανάπτυξης  Αύξηση ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης κατά 26% σε όγκο  Ετήσια παραγωγή να ξεπεράσει τους 27.000 τόνους  Μερίδιο Μεσογειακής αγοράς στο 13%. 20072008 Πωλήσεις84.584.290124.422.000 EBITDA18.900.01425.501.990 %22,34%20,50% EBIT15.277.39719.434.878 EBT8.146.91110.602.878 %9,63%8,52% EATAM3.695.2517.449.006 %4,37%5,99%  Οι Προβλέψεις για το 2008 περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των θυγατρικών Περσεύς και Fjord Marin Turkey

22 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |22 Μετοχική Σύνθεση

23 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |23 Επικοινωνία  Μαργαρίτα Αλεξοπούλου – οικονομικές Υπηρεσίες  Τηλ: (+30) 210 37 24 900  Email : alexopoulou.m@gr.selonda.com Διεύθυνση:  26-30 Ναυάρχου Νικοδήμου, Πλάκα Αθήνα, 105 56  Website: www.selonda.com Διοικητικό Συμβούλιο Βασίλης Στεφανής – Πρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος) Ιωάννης Στεφανής – Αντιπρόεδρος & ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος) Ιωάννης Ανδριανόπουλος – Μέλος (Εκτελεστικό Μέλος) Ευάγγελος Πίπας – Μέλος (Εκτελεστικό) Suleiman Alssaraf – Μέλος (Μη Εκτελεστικό) Δήμητρα Τζουρμακλιώτου – Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό) Ευάγγελος Γαλούσης – Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό) ΔΣ & Επικοινωνία

24 |Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |24 Αποποίηση Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση βασίζονται στα εταιρικά στοιχεία γνωστά στο ευρύ κοινό, δημοσιευμένα σε εφημερίδες και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ». Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της.


Κατέβασμα ppt "|Selonda - Παρουσίαση Ομίλου 3Μ 08 |1|1 Παρουσίαση Ομίλου 3M 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google