Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Xρηματοδοτικά προγράμματα στον κτιριακό τομέα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Xρηματοδοτικά προγράμματα στον κτιριακό τομέα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Xρηματοδοτικά προγράμματα στον κτιριακό τομέα
Μαρία Περακάκη Οικονομολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

2 Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εμπορικές Τράπεζες
Προγράμματα επιδοτήσεων στεγαστικών δανείων και δάνεια από τον ΟΕΚ Προγράμματα επιδοτήσεων επενδυτικών δανείων μικρών επιχειρήσεων από ΤΕΜΠΜΕ Προγράμματα στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

3 Στεγαστική Πίστη Αντικείμενο της στεγαστικής πίστης είναι η δανειοδότηση ιδιωτών για την κάλυψη των αναγκών τους για: Αγορά Ανέγερση Αποπεράτωση ή επέκταση Αναστήλωση Βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση, κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, για ιδιόχρηση ή εκμετάλλευση. (Χρηματοδοτούνται επίσης η αγορά οικοπέδου και η εξόφληση στεγαστικών δανείων άλλων τραπεζών)

4 Όριο χρηματοδότησης – Ποσό δανείου
Το ποσό του δανείου καθορίζεται από την εμπορική αξία του ακινήτου (= η αξία που θα εκτιμήσει ο μηχανικός της τράπεζας) Το όριο χρηματοδότησης φτάνει μέχρι το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ή αντίστοιχα το 100% του προϋπολογισμού του έργου στις περιπτώσεις επισκευής, επέκτασης ή βελτίωσης υφιστάμενου οικήματος.

5 Δικαιούχοι στεγαστικών δανείων
Φυσικά πρόσωπα με ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια (και ομογενείς) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. Υπήκοοι κρατών μη μελών της Ε.Ε., αρκεί να μένουν και να φορολογούνται τουλάχιστον 3 χρόνια στην Ελλάδα

6 Τύποι στεγαστικών δανείων
Σήμερα προσφέρονται στεγαστικά δάνεια: με επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο ή συνδυασμό σταθερού και κυμαινόμενου των οποίων το επιτόκιο κυμαίνεται είτε με βάση προκαθορισμένο δείκτη αναφοράς είτε με βάση το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ κυμαινόμενου επιτοκίου, με προκαθορισμένο ανώτατο όριο επιτοκίου με επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο που επιδοτείται κατά ένα ποσοστό του από το Ελληνικό Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

7 Προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικού δανείου
Επαρκή οικονομικά στοιχεία δανειολήπτη (ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, μηνιαία επιβάρυνση, μέγιστο ποσό χρηματοδότησης σε σχέση με τα συνολικά εισοδήματα) Πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα δανειολήπτη Εμπράγματες εξασφαλίσεις Θετικό στοιχείο η σταθερή κατοικία για τα προηγούμενα χρόνια, έστω και με ενοίκιο Για κατοίκους εξωτερικού, συχνά ζητείται κάποιος εγγυητής με διεύθυνση στην Ελλάδα

8 Πώς διαμορφώνεται το επιτόκιο
Στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο Σταθερό επιτόκιο όχι για όλη τη διάρκεια, αλλά για μια συμφωνημένη διάρκεια (1, 3, 5, 10 ή 15 έτη). Μετά, ή γίνεται μετάβαση σε κυμαινόμενο επιτόκιο ή κάποιες τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη (δωρεάν ή με προμήθεια) να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους του δανείου του.

9 Πως διαμορφώνεται το επιτόκιο
Στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο Επιτόκιο αναφοράς (ΕΚΤ, Euribor, Libor, κάποια συναλλαγματική ισοτιμία για δάνεια σε συνάλλαγμα) Ένα περιθώριο, το οποίο περιλαμβάνει: κόστος, κέρδος, κίνδυνο και κάποιες παροχές – διευκολύνσεις που θα δωθούν στον πελάτη Εισφορά Ν. 128/75 (0,12%) Σήμερα: 5,15 – 6,00% (συμπ. Ν. 128/75)

10 Διάρκεια δανεισμού - Δόσεις
Διάρκεια δανεισμού: χρόνια, με όριο ηλικίας του δανειολήπτη (να μην είναι πάνω από χρονών στη λήξη του δανείου) Συνήθως αποπληρωμή με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το ύψος των οποίων ορίζεται ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα (όχι πάνω από 40% των καθαρών μηνιαίων εισοδημάτων)

11 Πορεία δανείου μέχρι τη χορήγηση
Αίτηση – Δικαιολογητικά Έγκριση κεντρικής μονάδας Νομικός έλεγχος Τεχνικός έλεγχος Καθορισμός ύψους δανείου Υπογραφή σύμβασης Έκδοση απόφασης προσημείωσης Έγκριση εκταμίευσης Καταβολή ποσού

12 Ενημέρωση των Συναλλασσομένων με τα Πιστωτικά Ιδρύματα
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει στον διαδικτυακό της χώρο πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για ορισμένα βασικά προϊόντα που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα (επιτόκια στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, επιτόκια καταθέσεων, έξοδα δανείων και προμήθειες-έξοδα λοιπών τραπεζικών συναλλαγών). Η στεγαστική πίστη αναφέρεται σε δάνεια ύψους ύψους € για αγορά ακινήτου και αφορά την περίπτωση χρηματοδότησης του ακινήτου κατά ποσοστό 80%.

13 Προγράμματα επιδότησης για αγορά, ανέγερση, βελτίωση και επέκταση κτιρίων
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ( ΤΕΜΠΜΕ ( Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (

14 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Δανειοδοτικό Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου (Διάρκεια Προγράμματος μέχρι ) Δικαιούχοι: Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, από τον οποίο έχουν παρακρατηθεί εισφορές υπέρ του ΟΕΚ, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από € και πάνω. Δάνεια που εντάσσονται: Στο πρόγραμμα εντάσσονται στεγαστικά δάνεια από τράπεζες, διάρκειας 15 ετών. Ο ΟΕΚ επιδοτεί το επιτόκιο αυτών των δανείων για 9 χρόνια παράλληλα με το Δημόσιο που επιδοτεί το ίδιο επιτόκιο για 7,5 χρόνια. Το ποσοστό της επιδότησης, καθώς και το ύψος του δανείου που επιδοτείται εξαρτώνται από το ετήσιο εισόδημα του δανειζόμενου και την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/ έγγαμος, αριθμός παιδιών) Επιδότηση επιτοκίου: 60 (άγαμοι) - 100% (πολύτεκνοι)

15 Μικρά Δάνεια αποπεράτωσης – επισκευής - επέκτασης από ΟΕΚ
Άτοκα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ για αποπεράτωση υπάρχουσας κατοικίας (πρόγραμμα διαρκείας): Ποσόν δανείου: € για έγγαμους και άγαμους, με προσαύξηση € για κάθε προστατευόμενο παιδί.  Εξόφληση σε 15 χρόνια σε άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις. Περίοδος χάριτος 1 έτους, (από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης).  Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση, ο δικαιούχος πληρώνει το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Κάτοικοι Θράκης και ακριτικών νησιών Ανατολικού Αιγαίου: διάρκεια εξόφλησης 20 έτη. Εγγράφεται υπέρ ΟΕΚ προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση τους είναι η ανεγειρόμενη οικοδομή να βρίσκεται στο στάδιο αποπερατωμένου φέροντος οργανισμού (σκυρόδεμα)

16 Μικρά Δάνεια αποπεράτωσης – επισκευής - επέκτασης από ΟΕΚ
Άτοκα δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ για επισκευή ή επέκταση υπάρχουσας κατοικίας (πρόγραμμα διαρκείας): Ποσόν δανείου: € για έγγαμους και άγαμους, με προσαύξηση € για κάθε προστατευόμενο παιδί. Τα δάνεια αποπεράτωσης υπάρχουσας κατοικίας εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις. Παρέχεται περίοδος χάριτος 1 έτους, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση, ο δικαιούχος πληρώνει το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου επισκευής είναι η άδεια οικοδομής να έχει εκδοθεί 15 τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

17 ΟΕΚ: Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού
Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άτοκου δανείου για αγορά ή ανέγερση κατοικίας από κεφάλαια του ΟΕΚ έχουν: Άγαμες μητέρες που προστατεύουν τουλάχιστον ένα παιδί. Οι δικαιούχοι που προστατεύουν τρία παιδιά και άνω, είτε οι ίδιοι και ένα προστατευόμενο μέλος τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, είτε δύο προστατευόμενα μέλη τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Οι συνταξιούχοι λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, εφόσον προστατεύουν τουλάχιστον ένα παιδί ή και τουλάχιστον δύο ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά των δικαιούχων, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα όρια ηλικίας. οι κινητικά ανάπηροι - παραπληγικοί, οι συνταξιούχοι λόγω ολικής αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ή κοινή νόσο, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω τύφλωσης ή σοβαρού ακρωτηριασμού άνω ή κάτω άκρων.

18 ΤΕΜΠΜΕ: «Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», Δράση του ΕΠΑΝ. Επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα (επαγγελματικών ακινήτων πλην οικοπέδων, εξοπλισμού, αυτοκινήτων κ.α) που είναι εγγυημένα σε κάποιο ποσοστό τους από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Επιλέξιμα δάνεια: όλα τα τραπεζικά δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα, που: έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος, είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και λήξη και αφορούν συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου (εξαιρείται το κεφάλαιο κίνησης & δάνεια για δαπάνες εξαγωγικής δραστηριότητας) Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιμο είναι €. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς επιδότηση είναι €.

19 ΤΕΜΠΜΕ: «Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», Δράση του ΕΠΑΝ. Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Έδρα στην ελληνική επικράτεια Απασχολούν από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους Ετήσιο κύκλο εργασιών < 10 εκατ. ευρώ Συνάπτουν δανειακή σύμβαση, η οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.

20 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ): Στεγαστικά δάνεια
Δικαιούχοι: Το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων, εν ενεργεία ή συνταξιούχων Σκοποί παρεχόμενων δανείων: αγορά έτοιμης κατοικίας, ανέγερση κατοικίας, αποπεράτωση ημιτελούς κατοικίας, επέκταση υπάρχουσας κατοικίας. Το ύψος του δικαιούμενου ποσού δανείου εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών (ή της σύνταξης και του μερίσματος αθροιστικά) του/των δανειζόμενου/νων. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να είναι 15, 20, 25 ή 30 χρόνια και επιλέγεται από τον δανειζόμενο πριν την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, χωρίς δικαίωμα αλλαγής στη συνέχεια.

21 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ): Στεγαστικά δάνεια
Κατηγορία δανειζομένων Επιτόκιο Για όλους τους νομούς της Ελλάδας πλην των παρακάτω παραμεθορίων περιοχών 4,90% Για τις παραμεθόριες περιοχές δηλαδή για τους νομούς Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας σε απόσταση 20 χλμ. από τα σύνορα (περιοχή Δ του Ν. 1262/82) 4,25% Για ειδικές κατηγορίες δανειζόμενων (πολύτεκνοι, τυφλοί, ανάπηροι πάνω από 80%, νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση ή μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθείς, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, άτομα που προστατεύουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω.) 4,00%

22 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Δάνεια Μικροεπισκευών & Μικροβελτιώσεων
Ποσό δανείου : Μέχρι ,00 € Επιτόκιο : 6% για όλη την επικράτεια Διάρκεια : από 2 μέχρι 10 χρόνια Σκοπός : Μικροεπισκευή - μικροβελτίωση κατοικίας όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση (Ε1). Δικαιούχοι : Εν ενεργεία & Συνταξιούχοι Δημόσιοι υπάλληλοι. Μηνιαία δόση : Για ποσό ,00 € & διάρκεια 5 χρόνια : ,78 € Για ποσό ,00 € & διάρκεια 10 χρόνια : 224,06 € Ασφάλεια : Χωρίς υποθήκη. Απόδοση : Εφάπαξ.

23 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Επισκευαστικά & Βελτιωτικά Δάνεια
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Επισκευαστικά & Βελτιωτικά Δάνεια Ποσό δανείου : 6.000,00 μέχρι ,00 € Επιτόκιο : 6% για όλη την επικράτεια Διάρκεια : 16 χρόνια Σκοπός : Επισκευή - βελτίωση κύριας ή πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση (Ε1). Δικαιούχοι : Δημόσιοι υπάλληλοι, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι. Ασφάλεια : Υποθήκη ισόποση του δανείου και σειρά Α΄, Β΄ ή Γ΄ εφόσον επιτρέπεται από την αξία του ακινήτου (δηλ. άθροισμα υφιστάμενων βαρών πλέον 30%) Απόδοση : Προκαταβολή 50%, το υπόλοιπο βάσει πιστοποιήσεων.

24 Τοπικά χρηματοδοτικά προγράμματα στον κτιριακό τομέα
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Xρηματοδοτικά προγράμματα στον κτιριακό τομέα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google