Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Κόστος Αξονικού Τομογράφου €1,027,146 Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης 14,29% Ετήσιο κόστος συντήρησης 1 ου έτους €117,388 Αναλώσιμα Μέσος αριθμός films ανά εξέταση 6.5 Κόστος ανά film €2.20 Λοιπά αναλώσιμα ανά εξέταση €0,80 Συνολικό κόστος αναλωσίμων ανά εξέταση €15,10

3 Προσωπικό Άτομα Ιατρός 1 Χειριστής 2 Νοσοκόμος 1 Σύνολο ατόμων 4 Μέσο ετήσιο κόστος ανά άτομο €15,372 Ετήσιο κόστος προσωπικού €61,488 Έσοδο ανά εξέταση 1 ου έτους €71,11

4 Ρυθμοί ετήσιας μεταβολής Έσοδο ανά εξέταση 0% Κόστος συντήρησης 3% Κόστος αναλωσίμων 4% Κόστος προσωπικού 3% Συντελεστής προεξόφλησης 3% Χρηματοοικονομικό κόστος 5% Διάρκεια αποπληρωμής δανείου (σε έτη) 7 Χρέωση ανά εξέταση για 10000 εξετάσεις €44 Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων 10000 Χρέωση ανά εξέταση άνω των 10000 εξετάσεων €20

5 OIKONOMIKH ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η οικονομική αξιολόγηση των δύο εναλλακτικών τρόπων απόκτησης του Αξονικού Τομογράφου πρέπει να γίνει με ιδιωτικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη και τον κοινωνικό χαρακτήρα του νοσοκομείου. Ο χρονικός ορίζοντας που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση είναι διάρκειας επτά ετών αφού τόσος είναι ο ωφέλιμος χρόνος ζωής του Αξονικού Τομογράφου. Κρίσιμο όμως είναι και το διάστημα των τεσσάρων πρώτων ετών που αντιστοιχεί στη διάρκεια της σύμβασης με τον προμηθευτή στη προμήθεια του Αξονικού Τομογράφου με χρέωση ανά εξέταση.

6 Οικονομική Αξιολόγηση Λειτουργίας Αξονικού Τομογράφου (ποσά σε ευρώ) Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 10,000 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕ ΑΓΟΡΑ Κόστος Αγοράς 1,027,146 Ετήσια απόσβεση (σε 7 έτη) 146,735 Ετήσιο κόστος συντήρησης 117,388 Ετήσιο κόστος αναλωσίμων 120,800 Κόστος προσωπικού (4άτομα) 61,488

7 1234567 1 ο έτος2 ο έτος3 ο έτος4 ο έτος5 ο έτος6 ο έτος7 ο έτος Ετήσια έσοδα Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 10,000 Έσοδο ανά εξέταση71,11 Σύνολο εσόδων 711,100 Ετήσια έξοδα Κόστος συντήρησης117,388120,910124,537128,273132,121136,085140,168 Κόστος αναλωσίμων151,000157,400163,322169,854176,649183,715191,063 Κόστος προσωπικού61,48863,33365,23367,19069,20571,28173,420 Ετήσια απόσβεση(σε 7 έτη) 146,735 Χρηματοοικονομικό κόστος51,357 44,02136,68429,34722,01014,6747,337 Σύνολο εξόδων 527,969 532,038536,510541,399546,721552,490558,723 ΚΕΡΔΟΣ183,131179,062174,590169,701164,379158,610152,377

8 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΚΕΡΔΟΣ183,131179,062174,590169,701164,379158,610152,377 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ146,735 ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ-146,735 ΕΠΕΝΔΥΣΗ- 1,027,14 6 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 1,027,14 6 ΚΑΘ. ΤΑΜ. ΡΟΗ 183,131 179,062174,590169,701164,379158,610152,377 ΣΥΝΤ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ3% Καθαρή Παρούσα Αξία 177,798 168,783159,774150,777141,795132,834123,897 Σύνολο Κ.Π.Α. 4ετίας 657,132 Σύνολο Κ.Π.Α. 7ετίας1,055,65 7 ΔΑΝΕΙΟ1,027,14 6 ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ146,735 Υπόλοιπο δανείου (για τόκους) 1,027,14 6 880,411733,676586,941440,205293,470146,735 Τόκοι (5%)51,35744,02136,68429,34722,01014,6747,337

9 Οικονομική Αξιολόγηση Λειτουργίας Αξονικού Τομογράφου (ποσά σε ευρώ) Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 10,000 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Χρέωση ανά εξέταση 44 Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων 10,000 Χρέωση ανά εξέταση άνω των 10,000 εξετάσεων 20

10 1234567 1 ο έτος2 ο έτος3 ο έτος4 ο έτος5 ο έτος6 ο έτος7 ο έτος Ετήσια έσοδα Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 10,000 Έσοδο ανά εξέταση71,11 Σύνολο εσόδων 711,100 Ετήσια έξοδα Κόστος συμβατικού αρ. εξετάσεων 440,000 Κόστος επιπλέον εξετάσεων 0000 Κόστος συντήρησης 132,12 1 136,08 5 140,16 8 Κόστος αναλωσίμων 176,64 9 183,71 5 191,06 3 Κόστος Προσωπικού 69,20571,28173,420 Σύνολο εξόδων 440,000 377,97 5 391,08 1 404,65 1 ΚΕΡΔΟΣ271,100 333,12 5 320,01 9 306,44 9

11 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΚΕΡΔΟΣ271,100 333,12 5 320,01 9 306,44 9 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΘ. ΤΑΜ. ΡΟΗ 271,10 0 333,12 5 320,01 9 306,44 9 ΣΥΝΤ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ3% Καθαρή Παρούσα Αξία 263,20 4 255,53 8 248,09 5 240,86 9 287,35 6 268,01 1 249,17 1 Σύνολο Κ.Π.Α. 4ετίας 1,007,7 05 Σύνολο Κ.Π.Α. 7ετίας1,812,24 4

12 Οικονομική Αξιολόγηση Λειτουργίας Αξονικού Τομογράφου (ποσά σε ευρώ) Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 15,000 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕ ΑΓΟΡΑ Κόστος Αγοράς 1,027,146 Ετήσια απόσβεση (σε 7 έτη) 146,735 Ετήσιο κόστος συντήρησης 117,388 Ετήσιο κόστος αναλωσίμων 226,500 Κόστος προσωπικού (4άτομα) 61,488

13 1234567 1 ο έτος2 ο έτος3 ο έτος4 ο έτος5 ο έτος6 ο έτος7 ο έτος Ετήσια έσοδα Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 15,000 Έσοδο ανά εξέταση71,11 Σύνολο εσόδων 1,066,6 50 Ετήσια έξοδα Κόστος συντήρησης117,388120,910124,537128,273132,121136,085140,168 Κόστος αναλωσίμων226,500235,560244,982254,782264,973275,572286,595 Κόστος προσωπικού61,48863,33365,23367,19069,20571,28173,420 Ετήσια απόσβεση(σε 7 έτη) 146,735 Χρηματοοικονομικό κόστος51,357 44,02136,68429,34722,01014,6747,337 Σύνολο εξόδων 603,469 610,558618,171626,327635,045644,347654,254 ΚΕΡΔΟΣ463,181456,092448,479440,323431,605422,303412,396

14 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΚΕΡΔΟΣ463,181456,092448,479440,323431,605422,303412,396 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ146,735 ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ-146,735 ΕΠΕΝΔΥΣΗ- 1,027,14 6 ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 1,027,14 6 ΚΑΘ. ΤΑΜ. ΡΟΗ 463,181 456,092448,479440,323431,605422,303412,396 ΣΥΝΤ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ3% Καθαρή Παρούσα Αξία 449,691 429,910410,422391,222372,306353,672335,316 Σύνολο Κ.Π.Α. 4ετίας 1, 681,24 5 Σύνολο Κ.Π.Α. 7ετίας2,742,53 9 ΔΑΝΕΙΟ1,027,14 6 ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ146,735 Υπόλοιπο δανείου (για τόκους) 1,027,14 6 880,411733,676586,941440,205293,470146,735 Τόκοι (5%)51,35744,02136,68429,34722,01014,6747,337

15 Οικονομική Αξιολόγηση Λειτουργίας Αξονικού Τομογράφου (ποσά σε ευρώ) Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 15,000 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Χρέωση ανά εξέταση 44 Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων 10,000 Χρέωση ανά εξέταση άνω των 10,000 εξετάσεων 20

16 1234567 1 ο έτος2 ο έτος3 ο έτος4 ο έτος5 ο έτος6 ο έτος7 ο έτος Ετήσια έσοδα Ετήσιος αριθμός εξετάσεων 15,000 Έσοδο ανά εξέταση71,11 Σύνολο εσόδων 1,066,6 50 Ετήσια έξοδα Κόστος συμβατικού αρ. εξετάσεων 440,000 Κόστος επιπλέον εξετάσεων 100,000 Κόστος συντήρησης 132,12 1 136,08 5 140,16 8 Κόστος αναλωσίμων 264,97 3 275,57 2 286,59 5 Κόστος Προσωπικού 69,20571,28173,420 Σύνολο εξόδων 540,000 466,30 0 482,93 8 500,18 2 ΚΕΡΔΟΣ526,650 600,35 0 583,71 2 566,46 8

17 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΚΕΡΔΟΣ526,650 600,35 0 583,71 2 566,46 8 ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΘ. ΤΑΜ. ΡΟΗ 526,650 600,35 0 583,71 2 566,46 8 ΣΥΝΤ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ3% Καθαρή Παρούσα Αξία 511,311 496,41 8 481,95 9 467,92 2 517,86 8 488,84 9 460,59 0 Σύνολο Κ.Π.Α. 4ετίας 1,957,6 10 Σύνολο Κ.Π.Α. 7ετίας3,424,91 7


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google