Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Γ΄ τάξη Σχολική χρονιά 2007 - 2008 Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Γ΄ τάξη Σχολική χρονιά 2007 - 2008 Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Γ΄ τάξη Σχολική χρονιά 2007 - 2008 Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά

2 2 Δομή της Εισήγησης  Ενότητες περιεχομένου και διαδικασιών  Ενδεικτικός μακροπρόθεσμος προγραμματισμός  Ημερήσιος προγραμματισμός  Οργάνωση μαθήματος  Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών  Αξιοποίηση της τεχνολογίας  Το Ευρώ  Ενότητες περιεχομένου και διαδικασιών  Ενδεικτικός μακροπρόθεσμος προγραμματισμός  Ημερήσιος προγραμματισμός  Οργάνωση μαθήματος  Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών  Αξιοποίηση της τεχνολογίας  Το Ευρώ

3 3 Ενότητες περιεχομένου  Οι αριθμοί και οι πράξεις  Μοτίβα, συναρτήσεις, άλγεβρα  Γεωμετρία και έννοιες χώρου  Μέτρηση  Ανάλυση δεδομένων, στατιστική και πιθανότητες  Οι αριθμοί και οι πράξεις  Μοτίβα, συναρτήσεις, άλγεβρα  Γεωμετρία και έννοιες χώρου  Μέτρηση  Ανάλυση δεδομένων, στατιστική και πιθανότητες

4 4 Ενότητες διαδικασιών  Λύση προβλήματος  Απόδειξη και τρόπος σκέψης  Επικοινωνία  Διασύνδεση  Αναπαραστάσεις  Λύση προβλήματος  Απόδειξη και τρόπος σκέψης  Επικοινωνία  Διασύνδεση  Αναπαραστάσεις

5 5 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 1: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Εμπέδωση εννοιών που διδάχτηκαν στη Β΄ τάξη Ενότητα 1: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Εμπέδωση εννοιών που διδάχτηκαν στη Β΄ τάξη

6 6 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 2:  Αριθμοί μέχρι το 1000 (γραφή, ονομασία, ανάλυση, σύγκριση τριψήφιων αριθμών)  Μετρήσεις (μήκους, μάζας)  Λύση προβλημάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής  Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων. Ενότητα 2:  Αριθμοί μέχρι το 1000 (γραφή, ονομασία, ανάλυση, σύγκριση τριψήφιων αριθμών)  Μετρήσεις (μήκους, μάζας)  Λύση προβλημάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής  Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων.

7 7 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 3:  Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων με αριθμούς μικρότερους του 1000  Λύση προβλημάτων από την καθημερινή ζωή (επιλογή και εκτέλεση της κατάλληλης πράξης)  Προβλήματα διαδικασίας  Έννοια του ½, του ¼ και του 1/3 Ενότητα 3:  Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων με αριθμούς μικρότερους του 1000  Λύση προβλημάτων από την καθημερινή ζωή (επιλογή και εκτέλεση της κατάλληλης πράξης)  Προβλήματα διαδικασίας  Έννοια του ½, του ¼ και του 1/3

8 8 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 4:  Επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση  Εύρεση του γινομένου τριψήφιου με μονοψήφιο αριθμό, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα αυτή  Ατελείς διαιρέσεις  Έννοιες που σχετίζονται με το χρόνο  Έννοια του εμβαδού  Συμπλήρωση και κατασκευή μοτίβων Ενότητα 4:  Επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση  Εύρεση του γινομένου τριψήφιου με μονοψήφιο αριθμό, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα αυτή  Ατελείς διαιρέσεις  Έννοιες που σχετίζονται με το χρόνο  Έννοια του εμβαδού  Συμπλήρωση και κατασκευή μοτίβων

9 9 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 5:  Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού- Παραγοντοποίηση  Διαίρεση - Αλγόριθμος ατελούς διαίρεσης  Έννοιες χρόνου Ενότητα 5:  Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού- Παραγοντοποίηση  Διαίρεση - Αλγόριθμος ατελούς διαίρεσης  Έννοιες χρόνου

10 10 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 6:  Έννοιες γεωμετρίας (άξονες συμμετρίας σχημάτων, συμπλήρωση του συμμετρικού μέρους ενός σχήματος, κατασκευή σχημάτων που οι πλευρές τους έχουν διπλάσιες διαστάσεις από ένα γνωστό σχήμα)  Ισοδύναμα κλάσματα – Συμπλήρωση ακέραιας μονάδας  Εκτέλεση των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων  Λύση προβλημάτων δύο πράξεων  Λύση προβλημάτων διαδικασίας Ενότητα 6:  Έννοιες γεωμετρίας (άξονες συμμετρίας σχημάτων, συμπλήρωση του συμμετρικού μέρους ενός σχήματος, κατασκευή σχημάτων που οι πλευρές τους έχουν διπλάσιες διαστάσεις από ένα γνωστό σχήμα)  Ισοδύναμα κλάσματα – Συμπλήρωση ακέραιας μονάδας  Εκτέλεση των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων  Λύση προβλημάτων δύο πράξεων  Λύση προβλημάτων διαδικασίας

11 11 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 7:  Στερεά τρισδιάστατα σχήματα  Κατασκευή ορθών γωνιών – Αναγνώριση ορθογωνίων τριγώνων  Καθορισμός θέσεων σημείων στο επίπεδο  Κλάσματα ως μέρος επιφάνειας – Πρόσθεση, αφαίρεση κλασμάτων Ενότητα 7:  Στερεά τρισδιάστατα σχήματα  Κατασκευή ορθών γωνιών – Αναγνώριση ορθογωνίων τριγώνων  Καθορισμός θέσεων σημείων στο επίπεδο  Κλάσματα ως μέρος επιφάνειας – Πρόσθεση, αφαίρεση κλασμάτων

12 12 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 8:  Αλγόριθμος διψήφιου πολλαπλασιασμού  Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων  Έννοιες στατιστικής (πιθανά, αδύνατα και βέβαια γεγονότα)  Αναγνώριση ισοσκελών και ισόπλευρων τριγώνων  Ανακάλυψη τριγωνικών αριθμών Ενότητα 8:  Αλγόριθμος διψήφιου πολλαπλασιασμού  Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων  Έννοιες στατιστικής (πιθανά, αδύνατα και βέβαια γεγονότα)  Αναγνώριση ισοσκελών και ισόπλευρων τριγώνων  Ανακάλυψη τριγωνικών αριθμών

13 13 Ενδεικτικός Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Ενότητα 9: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Αριθμοί μέχρι το 10000  Εμπέδωση εννοιών που διδάχτηκαν στις προηγούμενες ενότητες Ενότητα 9: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Αριθμοί μέχρι το 10000  Εμπέδωση εννοιών που διδάχτηκαν στις προηγούμενες ενότητες

14 14 Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός Ύλη της συγκεκριμένης τάξης Ύλη της προηγούμενης τάξης Περιεχόμενο της ενότητας  Σπειροειδής διάταξη της ύλης  Παραμονή στα πλαίσια των στόχων της συγκεκριμένης ενότητας και του συγκεκριμένου μαθήματος

15 15 ΧρονοδιάγραμμαΧρονοδιάγραμμα  Διακοπές Χριστουγέννων: Ενότητες 1 – 3  Διακοπές του Πάσχα: Ενότητες 4 – 6 ή 7  Τέλος σχολικής χρονιάς: Ενότητες 7 ή 8 – 9  Ενότητα 1: Επανάληψη της ύλης της προηγούμενης τάξης.  Τελευταία ενότητα: Επανάληψη της ύλης της συγκεκριμένης τάξης.  Διακοπές Χριστουγέννων: Ενότητες 1 – 3  Διακοπές του Πάσχα: Ενότητες 4 – 6 ή 7  Τέλος σχολικής χρονιάς: Ενότητες 7 ή 8 – 9  Ενότητα 1: Επανάληψη της ύλης της προηγούμενης τάξης.  Τελευταία ενότητα: Επανάληψη της ύλης της συγκεκριμένης τάξης.

16 16 Ημερήσιος προγραμματισμός Βιβλίο δασκάλουΒιβλίο μαθητή

17 17 Βιβλίο δασκάλου  Στόχοι του μαθήματος  Επαναφορά προηγούμενων γνώσεων / δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση των νέων εννοιών / δεξιοτήτων  Επιλογή  Επιλογή δραστηριοτήτων από το βιβλίο του δασκάλου  Κάλυψη όλων των στόχων  Δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του μαθητή

18 18 Βιβλίο μαθητή  Ιεράρχηση δραστηριοτήτων με βάση το βαθμό δυσκολίας  Οι δύσκολες δραστηριότητες γίνονται στην τάξη  Δίνεται ένα παράδειγμα από κάθε δραστηριότητα

19 19 Εργασία στο σπίτι  Εύκολες δραστηριότητες ή μέρος δραστηριότητας μπορεί να ανατεθεί ως εργασία στο σπίτι, αφού διαβαστεί η οδηγία, έχουν δοθεί οι αναγκαίες επεξηγήσεις και έχει γίνει ένα παράδειγμα.  Στο σπίτι δεν ανατίθενται εργασίες με περιεχόμενο που δεν έχει διδαχτεί ή που δεν έχουν επεξηγηθεί.  Εύκολες δραστηριότητες ή μέρος δραστηριότητας μπορεί να ανατεθεί ως εργασία στο σπίτι, αφού διαβαστεί η οδηγία, έχουν δοθεί οι αναγκαίες επεξηγήσεις και έχει γίνει ένα παράδειγμα.  Στο σπίτι δεν ανατίθενται εργασίες με περιεχόμενο που δεν έχει διδαχτεί ή που δεν έχουν επεξηγηθεί.

20 20 Οργάνωση μαθήματος  Ξεκάθαρη διατύπωση του στόχου του μαθήματος  Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις  Εισαγωγή νέας έννοιας / δεξιότητας  Προφορική επεξεργασία  Συνεργατική μάθηση (Εργασία σε ζευγάρια)  Χρήση εποπτικών μέσων / Χρήση πίνακα  Εμπέδωση  Χρήση βιβλίου μαθητή  Αξιολόγηση

21 21 ΑξιολόγησηΑξιολόγηση  Διαγνωστική αξιολόγηση  Στην αρχή της σχολικής χρονιάς  Στην αρχή μιας ενότητας  Συντρέχουσα αξιολόγηση  Κατά την εργασία στην τάξη  Κατά τη συνεργασία στην ομάδα  Τελική αξιολόγηση  Στο τέλος μιας ενότητας  Διαγνωστική αξιολόγηση  Στην αρχή της σχολικής χρονιάς  Στην αρχή μιας ενότητας  Συντρέχουσα αξιολόγηση  Κατά την εργασία στην τάξη  Κατά τη συνεργασία στην ομάδα  Τελική αξιολόγηση  Στο τέλος μιας ενότητας

22 22  Έμφαση στην προφορική επεξεργασία (νοεροί υπολογισμοί - αυτοματοποίηση)  Σύνδεση με καταστάσεις της καθημερινής ζωής  Αποκόμματα από περιοδικά / εφημερίδες  Διεξαγωγή έρευνας Πραξιακό Στάδιο Συμβολικό Στάδιο Εικονικό Στάδιο

23 23 ΠρόσθεσηΠρόσθεση Ε Δ Μ 1 4 8 +1 1 5 2 5 13 2 6 3 Ε Δ Μ 1 4 8 +1 1 5 2 5 13 2 6 3 Ε Δ Μ 2 2 0 + 8 1 2 10 1 3 0 1

24 24 ΑφαίρεσηΑφαίρεση Ε Δ Μ 4 13 2 5 3 -2 2 7 2 6 Επαλήθευση Ε Δ Μ 4 13 2 5 3 -2 2 7 2 6 Επαλήθευση  Για να κάνω αφαίρεση αντάλλαξα μία δεκάδα με δέκα μονάδες.

25 25 ΠολλαπλασιασμόςΠολλαπλασιασμός 4 Χ 28 = 4 Χ (20 + 8) =(4 Χ 20) + (4 Χ 8) = 80 + 32 = 112 4 Χ 28 = 4 Χ (20 + 8) =(4 Χ 20) + (4 Χ 8) = 80 + 32 = 112 Ε Δ Μ 2 8 Χ 4 3 2 8 32 +8 0 1 1 2 1 1 2

26 26 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών  Συστηματική διδασκαλία των αλγόριθμων των πράξεων (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)  Έμφαση στην προφορική επεξεργασία  Προσεταιριστική ιδιότητα  345 + 123 + 235  Συστηματική διδασκαλία των αλγόριθμων των πράξεων (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)  Έμφαση στην προφορική επεξεργασία  Προσεταιριστική ιδιότητα  345 + 123 + 235

27 27 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών  Επανάληψη στο τέλος κάθε ενότητας  Εντοπισμός παρανοήσεων μέσα από τα λάθη των μαθητών και θεραπευτική εργασία  Διαφοροποίηση  Διαφοροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή  Ελαχιστοποίηση της χρήσης φυλλαδίων

28 28 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών  Διόρθωση των εργασιών  Ο δάσκαλος έχει συμπληρωμένες όλες τις εργασίες (Εξοικονόμηση χρόνου στη διόρθωση)  Τετράδιο Mαθηματικών (με τετραγωνάκια και γραμμές)  Συγυρισμένα τετράδια  Σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση  Διόρθωση των εργασιών  Ο δάσκαλος έχει συμπληρωμένες όλες τις εργασίες (Εξοικονόμηση χρόνου στη διόρθωση)  Τετράδιο Mαθηματικών (με τετραγωνάκια και γραμμές)  Συγυρισμένα τετράδια  Σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση

29 29 Αξιοποίηση της τεχνολογίας  Χρήσιμες ιστοσελίδες 1. Ιστοσελίδα Μύριας Σιακαλλή: http://www.geocities.com/myria.shiakalli 2. Ιστοσελίδα Ελένης Μιχαηλίδου: http://www.geocities.com/schoolmatheducation 3.http://www.mathforum.org/mathtools/sitemap.html  Math 3  Addition 4. http://nlvm.usu.edu/ 5. http://www.moec.gov.cy

30 30 Το Ευρώ  Χρήση του Ευρώ  Γνωριμία με τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα  Συναλλαγές (τιμοκατάλογος, καταστηματάκι της τάξης)  Αναφορά στην ανάγκη χρήσης ενός ενιαίου νομίσματος


Κατέβασμα ppt "Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Γ΄ τάξη Σχολική χρονιά 2007 - 2008 Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google