Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών: Από τη Θεωρία στην Πράξη Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δεκέμβριος 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών: Από τη Θεωρία στην Πράξη Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δεκέμβριος 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών: Από τη Θεωρία στην Πράξη Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δεκέμβριος 2007 Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δεκέμβριος 2007

2 2 Η Αξιοποίηση του Υπολογιστή στη Διδασκαλία των Μαθηματικών  Εργαστήριο υπολογιστών  Ένας υπολογιστής στην τάξη  Σύνδεση ενός υπολογιστή με το βιντεοπροβολέα  Εργαστήριο υπολογιστών  Ένας υπολογιστής στην τάξη  Σύνδεση ενός υπολογιστή με το βιντεοπροβολέα

3 3 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Εισαγωγή στη LOGO - Κατευθύνσεις  Ενότητα 2  Μάθημα 5  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 52 – 53  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 36 – 37  Θέμα: Εισαγωγή στη LOGO - Κατευθύνσεις  Ενότητα 2  Μάθημα 5  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 52 – 53  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 36 – 37

4 4 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να ακολουθούν απλές οδηγίες, για να φτιάχνουν σχήματα  Να ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτελώντας εντολές  Να περιγράφουν την πορεία μιας διαδρομής  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Turtle Geometry  Geometry (6 – 8 )  Ladybug Leaf  Ladybug Mazes  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να ακολουθούν απλές οδηγίες, για να φτιάχνουν σχήματα  Να ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτελώντας εντολές  Να περιγράφουν την πορεία μιας διαδρομής  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Turtle Geometry  Geometry (6 – 8 )  Ladybug Leaf  Ladybug Mazes

5 5 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Τρίγωνο Πασκάλ  Ενότητα 2  Μάθημα 6  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 54 – 55  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 37 – 38  Θέμα: Τρίγωνο Πασκάλ  Ενότητα 2  Μάθημα 6  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 54 – 55  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 37 – 38

6 6 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να ανακαλύψουν μοτίβα αριθμών στο τρίγωνο του Πασκάλ  Να ανακαλύψουν τις σχέσεις των αριθμών στο τρίγωνο του Πασκάλ  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html  Number & Operations (6 – 8)  Pascal’s Triangle  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να ανακαλύψουν μοτίβα αριθμών στο τρίγωνο του Πασκάλ  Να ανακαλύψουν τις σχέσεις των αριθμών στο τρίγωνο του Πασκάλ  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html  Number & Operations (6 – 8)  Pascal’s Triangle

7 7 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Πρόσθεση – Αφαίρεση δεκαδικών αριθμών  Ενότητα 3  Μαθήματα 22 – 24  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 53 – 59  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 76 – 77  Θέμα: Πρόσθεση – Αφαίρεση δεκαδικών αριθμών  Ενότητα 3  Μαθήματα 22 – 24  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 53 – 59  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 76 – 77

8 8 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να προσθέτουν και να αφαιρούν δεκαδικούς αριθμούς γραπτώς, οριζόντια και κατακόρυφα  Να κάνουν εκτίμηση για το αποτέλεσμα του αθροίσματος και της διαφοράς δεκαδικών αριθμών  Να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Base Blocks Decimals  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να προσθέτουν και να αφαιρούν δεκαδικούς αριθμούς γραπτώς, οριζόντια και κατακόρυφα  Να κάνουν εκτίμηση για το αποτέλεσμα του αθροίσματος και της διαφοράς δεκαδικών αριθμών  Να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Base Blocks Decimals

9 9 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών  Ενότητα 1  Μάθημα 12  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 32 – 33  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 44 – 45  Θέμα: Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών  Ενότητα 1  Μάθημα 12  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 32 – 33  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 44 – 45

10 10 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να προσθέτουν και να αφαιρούν δεκαδικούς αριθμούς  Να συμπληρώνουν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών με ελλιπή ψηφία  Να λύνουν σχετικά προβλήματα  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Base Blocks Decimals  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να προσθέτουν και να αφαιρούν δεκαδικούς αριθμούς  Να συμπληρώνουν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών με ελλιπή ψηφία  Να λύνουν σχετικά προβλήματα  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Base Blocks Decimals

11 11 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Πρώτοι αριθμοί – Σύνθετοι αριθμοί  Ενότητα 4  Μάθημα 4  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 70 – 71  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 81 – 82  Θέμα: Πρώτοι αριθμοί – Σύνθετοι αριθμοί  Ενότητα 4  Μάθημα 4  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 70 – 71  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 81 – 82

12 12 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να διακρίνουν τους ακέραιους αριθμούς σε πρώτους και σύνθετους  Να χρησιμοποιούν το κόσκινο του Ερατοσθένη στην εύρεση των πρώτων αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Sieve of Eratosthenes  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να διακρίνουν τους ακέραιους αριθμούς σε πρώτους και σύνθετους  Να χρησιμοποιούν το κόσκινο του Ερατοσθένη στην εύρεση των πρώτων αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Sieve of Eratosthenes

13 13 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Ανάλυση αριθμών – Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.)  Ενότητα 4  Μαθήματα 5 – 6  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 72 – 75  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδα 82  Θέμα: Ανάλυση αριθμών – Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.)  Ενότητα 4  Μαθήματα 5 – 6  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 72 – 75  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδα 82

14 14 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να αναλύουν αριθμούς σε γινόμενο δύο παραγόντων με διάφορους τρόπους  Να αναλύουν σύνθετους αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα ή διαίρεση  Να χρησιμοποιούν σωστά τους όρους διαιρέτης και παράγοντας  Να βρίσκουν τους διαιρέτες αριθμών που τους δίνονται  Να βρίσκουν το Μ.Κ.Δ. δύο ή περισσότερων ακέραιων αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Factor Tree  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να αναλύουν αριθμούς σε γινόμενο δύο παραγόντων με διάφορους τρόπους  Να αναλύουν σύνθετους αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα ή διαίρεση  Να χρησιμοποιούν σωστά τους όρους διαιρέτης και παράγοντας  Να βρίσκουν τους διαιρέτες αριθμών που τους δίνονται  Να βρίσκουν το Μ.Κ.Δ. δύο ή περισσότερων ακέραιων αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Factor Tree

15 15 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Ανάλυση σύνθετων αριθμών  Ενότητα 4  Μάθημα 4  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 74 – 75  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 178 – 179  Θέμα: Ανάλυση σύνθετων αριθμών  Ενότητα 4  Μάθημα 4  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 74 – 75  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 178 – 179

16 16 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να βρίσκουν τους παράγοντες (διαιρέτες) αριθμών χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα  Να αναλύουν σύνθετους αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα  Να επιλύουν προβλήματα διαδικασίας  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Factor Tree  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να βρίσκουν τους παράγοντες (διαιρέτες) αριθμών χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα  Να αναλύουν σύνθετους αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα  Να επιλύουν προβλήματα διαδικασίας  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Factor Tree

17 17 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Ισοδυναμία – Απλοποίηση κλασμάτων  Ενότητα 4  Μαθήματα 7 – 8  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 76 – 78  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδα 83  Θέμα: Ισοδυναμία – Απλοποίηση κλασμάτων  Ενότητα 4  Μαθήματα 7 – 8  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 76 – 78  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδα 83

18 18 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να αναγνωρίζουν ισοδύναμα κλάσματα  Να σχηματίζουν ισοδύναμα κλάσματα χρησιμοποιώντας λωρίδες κλασμάτων ή κλασματικούς κύκλους  Να απλοποιούν κλάσματα διαιρώντας τους όρους του κλάσματος με οποιοδήποτε από τους κοινούς διαιρέτες του  Να γράφουν έναν κλασματικό αριθμό στην πιο απλή του μορφή, χρησιμοποιώντας το Μ.Κ.Δ.  Να συγκρίνουν και να σειροθετούν κλασματικούς αριθμούς.  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Fractions – Naming  Fractions – Parts of a Whole  Fractions – Visualizing  Fraction Pieces  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να αναγνωρίζουν ισοδύναμα κλάσματα  Να σχηματίζουν ισοδύναμα κλάσματα χρησιμοποιώντας λωρίδες κλασμάτων ή κλασματικούς κύκλους  Να απλοποιούν κλάσματα διαιρώντας τους όρους του κλάσματος με οποιοδήποτε από τους κοινούς διαιρέτες του  Να γράφουν έναν κλασματικό αριθμό στην πιο απλή του μορφή, χρησιμοποιώντας το Μ.Κ.Δ.  Να συγκρίνουν και να σειροθετούν κλασματικούς αριθμούς.  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Fractions – Naming  Fractions – Parts of a Whole  Fractions – Visualizing  Fraction Pieces

19 19 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Ισοδυναμία – Απλοποίηση κλασμάτων  Ενότητα 2  Μάθημα 14  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 78 – 79  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 92 – 93  Θέμα: Ισοδυναμία – Απλοποίηση κλασμάτων  Ενότητα 2  Μάθημα 14  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 78 – 79  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 92 – 93

20 20 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να αναγνωρίζουν ισοδύναμα κλάσματα  Να βρίσκουν ισοδύναμα κλάσματα, πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας τους όρους του κλάσματος με τον ίδιο αριθμό  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Fractions – Naming  Fractions – Parts of a Whole  Fractions – Visualizing  Fraction Pieces  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να αναγνωρίζουν ισοδύναμα κλάσματα  Να βρίσκουν ισοδύναμα κλάσματα, πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας τους όρους του κλάσματος με τον ίδιο αριθμό  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Fractions – Naming  Fractions – Parts of a Whole  Fractions – Visualizing  Fraction Pieces

21 21 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων  Ενότητα 4  Μαθήματα 24 – 25  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 118 – 123  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 100 – 101  Θέμα: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων  Ενότητα 4  Μαθήματα 24 – 25  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 118 – 123  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 100 – 101

22 22 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ετερώνυμων κλασμάτων  Να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασματικών αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html  Number & Operations (6 – 8)  Fractions - Adding  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης ετερώνυμων κλασμάτων  Να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασματικών αριθμών  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html  Number & Operations (6 – 8)  Fractions - Adding

23 23 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων  Ενότητα 4  Μάθημα 16  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 98 – 99  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 202 – 203  Θέμα: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων  Ενότητα 4  Μάθημα 16  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 98 – 99  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 202 – 203

24 24 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις ετερώνυμων κλασμάτων, αφού πρώτα τα μετρατρέψουν σε ομώνυμα κλάσματα  Να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ετερώνυμων κλασμάτων  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Fractions - Adding  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις ετερώνυμων κλασμάτων, αφού πρώτα τα μετρατρέψουν σε ομώνυμα κλάσματα  Να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ετερώνυμων κλασμάτων  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Fractions - Adding

25 25 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Πιθανότητες  Ενότητα 6  Μαθήματα 6 – 7 και 12 – 13  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 66 – 69 και 80 – 83  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 120 – 121 και 122 – 123  Θέμα: Πιθανότητες  Ενότητα 6  Μαθήματα 6 – 7 και 12 – 13  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 66 – 69 και 80 – 83  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 120 – 121 και 122 – 123

26 26 Τάξη: Ε΄  Στόχοι (Μαθήματα 6 – 7):  Οι μαθητές:  Να γνωρίσουν, μέσα από πραγματικές καταστάσεις, την έννοια της πιθανότητας  Να καταγράφουν μια πιθανότητα με μορφή κλάσματος  Να ερμηνεύουν πιθανότητες και να εξάγουν συμπεράσματα  Στόχοι (Μαθήματα 6 – 7):  Οι μαθητές:  Να γνωρίσουν, μέσα από πραγματικές καταστάσεις, την έννοια της πιθανότητας  Να καταγράφουν μια πιθανότητα με μορφή κλάσματος  Να ερμηνεύουν πιθανότητες και να εξάγουν συμπεράσματα

27 27 Τάξη: Ε΄  Στόχοι (Μαθήματα 12 – 13):  Οι μαθητές:  Να εξάγουν συμπεράσματα και να κάνουν προβλέψεις για πιθανότητες, λύνοντας διάφορα προβλήματα  Πιθανότητες με μορφή κλάσματος (Δραστηριότητα Α)  Υπολογισμός πιθανοτήτων με μορφή κλάσματος (Δραστηριότητα Α, Β)  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Spinners  Στόχοι (Μαθήματα 12 – 13):  Οι μαθητές:  Να εξάγουν συμπεράσματα και να κάνουν προβλέψεις για πιθανότητες, λύνοντας διάφορα προβλήματα  Πιθανότητες με μορφή κλάσματος (Δραστηριότητα Α)  Υπολογισμός πιθανοτήτων με μορφή κλάσματος (Δραστηριότητα Α, Β)  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Spinners

28 28 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Πιθανότητες  Ενότητα 7  Μάθημα 2  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 12 – 13  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 116 – 117  Θέμα: Πιθανότητες  Ενότητα 7  Μάθημα 2  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 12 – 13  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 116 – 117

29 29 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να καταγράφουν δεδομένα σε πίνακα συχνοτήτων  Να υπολογίζουν και να καταγράφουν μια πιθανότητα σε μορφή κλάσματος  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html  Number & Operations (6 – 8)  Spinners  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να καταγράφουν δεδομένα σε πίνακα συχνοτήτων  Να υπολογίζουν και να καταγράφουν μια πιθανότητα σε μορφή κλάσματος  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary. html  Number & Operations (6 – 8)  Spinners

30 30 Τάξη: Ε΄  Θέμα: Πολλαπλασιασμός κλασμάτων  Ενότητα 6  Μαθήματα 14 – 15  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 84 – 89  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 123 – 124  Θέμα: Πολλαπλασιασμός κλασμάτων  Ενότητα 6  Μαθήματα 14 – 15  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 84 – 89  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 123 – 124

31 31 Τάξη: Ε΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να δείχνουν το γινόμενο κλάσματος επί κλάσμα σε επιφάνεια  Να βρίσκουν το γινόμενο κλάσματος επί κλάσμα  Να βρίσκουν απάντηση στο γινόμενο κλάσματος επί κλάσμα, στην πιο απλή της μορφή, κάνοντας τις κατάλληλες πράξεις  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Fractions – Rectangle Multiplication  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να δείχνουν το γινόμενο κλάσματος επί κλάσμα σε επιφάνεια  Να βρίσκουν το γινόμενο κλάσματος επί κλάσμα  Να βρίσκουν απάντηση στο γινόμενο κλάσματος επί κλάσμα, στην πιο απλή της μορφή, κάνοντας τις κατάλληλες πράξεις  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (6 – 8)  Fractions – Rectangle Multiplication

32 32 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Κλάσματα  Ενότητα 1  Μάθημα 18  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 44 – 45  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 56 – 57  Θέμα: Κλάσματα  Ενότητα 1  Μάθημα 18  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 44 – 45  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 56 – 57

33 33 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να εκφράζουν κλάσματα σε διάφορες μονάδες μέτρησης (μέτρα, χιλιόμετρα, κιλά και λίτρα)  Να γράφουν το πηλίκο σε μορφή κλάσματος  Να λύνουν σχετικά προβλήματα  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Fraction Bars  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να εκφράζουν κλάσματα σε διάφορες μονάδες μέτρησης (μέτρα, χιλιόμετρα, κιλά και λίτρα)  Να γράφουν το πηλίκο σε μορφή κλάσματος  Να λύνουν σχετικά προβλήματα  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Number & Operations (3 – 5)  Fraction Bars

34 34 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Τρισδιάστατα σχήματα - Όγκος  Ενότητα 2  Μάθημα 6  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 62 – 63  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 76 – 77  Θέμα: Τρισδιάστατα σχήματα - Όγκος  Ενότητα 2  Μάθημα 6  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 62 – 63  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 76 – 77

35 35 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να κατασκευάζουν τρισδιάστατα σχήματα με τη βοήθεια κύβων με μέγεθος ακμής 1 cm  Nα υπολογίζουν τον όγκο τρισδιάστατων σχημάτων, μετρώντας τα κυβικά εκατοστόμετρα της αναπαράστασής τους σε ισομετρικό χαρτί  Να κατασκευάζουν τρισδιάστατα σχήματα και να τα αναπαριστούν σε ισομετρικό χαρτί  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Algebra (3 – 5)  Space Blocks  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να κατασκευάζουν τρισδιάστατα σχήματα με τη βοήθεια κύβων με μέγεθος ακμής 1 cm  Nα υπολογίζουν τον όγκο τρισδιάστατων σχημάτων, μετρώντας τα κυβικά εκατοστόμετρα της αναπαράστασής τους σε ισομετρικό χαρτί  Να κατασκευάζουν τρισδιάστατα σχήματα και να τα αναπαριστούν σε ισομετρικό χαρτί  http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  Algebra (3 – 5)  Space Blocks

36 36 Τάξη: Στ΄  Θέμα: Ποσοστά – Κλάσματα – Δεκαδικοί Αριθμοί  Ενότητα 3  Μάθημα 18  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 44 – 45  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 146 – 147  Θέμα: Ποσοστά – Κλάσματα – Δεκαδικοί Αριθμοί  Ενότητα 3  Μάθημα 18  Βιβλίο Μαθητή: σελίδες 44 – 45  Βιβλίο Δασκάλου: σελίδες 146 – 147

37 37 Τάξη: Στ΄  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να μετατρέπουν κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και ποσοστά και αντίστροφα  Να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς, κλάσματα και ποσοστά  Να λύνουν σχετικά προβλήματα  http://illuminations.nctm.org/ActivitySearch. aspx http://illuminations.nctm.org/ActivitySearch. aspx http://illuminations.nctm.org/ActivitySearch. aspx  3 - 5  Fraction Model I  Στόχοι:  Οι μαθητές:  Να μετατρέπουν κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και ποσοστά και αντίστροφα  Να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς, κλάσματα και ποσοστά  Να λύνουν σχετικά προβλήματα  http://illuminations.nctm.org/ActivitySearch. aspx http://illuminations.nctm.org/ActivitySearch. aspx http://illuminations.nctm.org/ActivitySearch. aspx  3 - 5  Fraction Model I


Κατέβασμα ppt "Η Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών: Από τη Θεωρία στην Πράξη Δρ Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά Δεκέμβριος 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google