Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου 2 η Περιφέρεια Σχ. Συμβούλ ου Δημοτικής Εκπ / σης Π. Ε. Ευρυτανίας 2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου Πιλοτική εφαρμογή νέων ΠΣ Γ΄ φάση επιμόρφωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου 2 η Περιφέρεια Σχ. Συμβούλ ου Δημοτικής Εκπ / σης Π. Ε. Ευρυτανίας 2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου Πιλοτική εφαρμογή νέων ΠΣ Γ΄ φάση επιμόρφωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου 2 η Περιφέρεια Σχ. Συμβούλ ου Δημοτικής Εκπ / σης Π. Ε. Ευρυτανίας 2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου Πιλοτική εφαρμογή νέων ΠΣ Γ΄ φάση επιμόρφωσης « Σχέδια μαθήματος, από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση » Μαρία Αντωνάτου Μαρία Αντωνάτου

2 Σχέδιο μαθήματος Μαθηματικά Δ΄ τάξης, Ενότητα 5, κεφ. 27 « Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες »

3 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :........................................................................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 23/10/2012  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Γεωμετρία  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : « Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες.»  ΤΑΞΗ : Δ΄  ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 45 ΄στην τάξη

4  ΣΤΟΧΟΙ : Α ) Γνώση και κατανόηση :  Να μάθουν να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στη γραμμή και στην ευθεία. (+)  Να αναγνωρίσουν ευθείες, ευθύγραμμα τμήματα, τεμνόμενες, παράλληλες και κάθετες ευθείες. ( ΠΣ, σελ 103 και Βιβλίο δασκάλου, σελ. 88)  Να κατανοήσουν τη σημασία των γλωσσικών όρων, π. χ.: τεμνόμενη, τμήμα ( ευθύγραμμο ) (+)  Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν τεμνόμενες ή παράλληλες ευθείες. (+) (+) : προσωπική επιλογή (επέκταση)

5 Β ) Επικοινωνία και συνεργασία :  Να εργαστούν σε ομάδες ( ΠΣ ), για να ανακαλύψουν ευθύγραμμα τμήματα, τεμνόμενες, παράλληλες κλπ. στο περιβάλλον της τάξης. (+)  Να συνεργαστούν ( ΠΣ ), ώστε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους με ωραίο τρόπο, σεβόμενοι το συμμαθητή τους. (+) Γ ) Κριτική σκέψη και διερεύνηση ( ΠΣ ) :  Όταν συναντούν ευθείες, να είναι σε θέση να εντοπίζουν τη μεταξύ τους σχέση. (+)  Να αντιλαμβάνονται τη δυσκολία της σχεδίασης με ακρίβεια δύο κάθετων ευθειών. (+)

6 Δ ) Σύνδεση με την κοινότητα ( ΠΣ ):  Να χρησιμοποιούν τους οικείους πλέον μαθηματικούς όρους, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, στην καθημερινή ζωή. (+)  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : - Πολυτροπικότητα ( πολλαπλοί τρόποι απόδοσης της γνώσης – σύνδεση με ΤΠΕ ) - Πολύ - αισθητηριακή προσέγγιση ( όραση, ακοή, αφή ) - Προσφορά υλικού κατάλληλου για ομάδες, αντίστοιχο των ικανοτήτων τους.  ΥΛΙΚΑ : Ξυλομπογιές, χάρακας, γνώμονας, πλαστελίνη, καρτέλες με τα κεφαλαία γράμματα, αντικείμενα της τάξης

7  ΠΗΓΕΣ : ………………………………………  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ( χρόνος ): Μία ώρα περίπου.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :  Γνώση και κατανόηση : ΒΜ – α ) και β )  Επικοινωνία και συνεργασία : ΕΜ – άσκηση 1, βιωματική ανίχνευση ευθειών σε αντικείμενα της τάξης  Κριτική διερεύνηση : εργασίες σελ. 71, ΕΜ – 2, 3, 4, 5. Η άσκηση 6 παρουσιάζει προβλήματα. Είναι δυνατόν να τα εντοπίσουν και οι μαθητές. Μπορεί, όμως, να δοθεί μια απάντηση ( κατ΄ εκτίμηση ).  Σύνδεση με την κοινότητα : φύλλο εργασίας ( κατ΄ οίκον )

8  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Η αξιολόγηση ακολουθεί την αρχή της διαφοροποίησης.  Οι μαθητές εργάζονται ατομικά σε φύλλο αξιολόγησης ( κατασκευάζουν : σημείο (+), ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, δύο παράλληλες, δύο τεμνόμενες, δύο κάθετες, ορθή γωνία ).  Απαντούν προφορικά σε ερωτήσεις που ανιχνεύουν τη δυνατότητα για αξιοποίηση μαθηματικών όρων στην καθημερινή ζωή ( παραλληλίζω = συγκρίνω, παράλληλα γεγονότα = συμβαίνουν συγχρόνως, αλλά δεν ταυτίζονται ).

9 Συμπερασματικά :  Κατά την καταγραφή του σχεδίου μαθήματος αναφερόμαστε στο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο.  Η πρώτη κατηγορία στόχων εντοπίζεται εύκολα και λειτουργεί ως οδηγός – καθοδηγεί.  Οι δραστηριότητες μας καθοδηγούν, επίσης, στη διαδικασία ανίχνευσης και ορισμού των στόχων.  Η χρήση του ρήματος, μάλλον ενδείκνυται, για τη διατύπωση στόχων.  Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και με σχετικές δραστηριότητες σε άλλη διδακτική ώρα ( ΤΠΕ, Τεχνικά, Θεατρική αγωγή …)  Ως « κοινότητα » νοείται ο άλλος, οι άλλοι. Η τοπική κοινωνία, η κοινωνία, η σχολική κοινότητα, τμήμα ή πρόσωπα της κοινότητας, η οικογένεια κλπ.


Κατέβασμα ppt "2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου 2 η Περιφέρεια Σχ. Συμβούλ ου Δημοτικής Εκπ / σης Π. Ε. Ευρυτανίας 2 ο Δ. Σ. Καρπενησίου Πιλοτική εφαρμογή νέων ΠΣ Γ΄ φάση επιμόρφωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google