Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο υπολογιστής γνωστικό εργαλείο στις Φυσικές Επιστήμες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο υπολογιστής γνωστικό εργαλείο στις Φυσικές Επιστήμες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο υπολογιστής γνωστικό εργαλείο στις Φυσικές Επιστήμες
Τ. Α. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2 Περίγραμμα Ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Εκπαιδευτικό λογισμικό Οικοδόμηση της γνώσης Απαιτήσεις για οικοδόμηση της γνώσης Γνωστικά εργαλεία Ορισμοί, χαρακτηριστικά Τεχνολογικές προσεγγίσεις Παραδείγματα

3 Ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Προτεραιότητα στην ενσωμάτωση της αξιοποίησης των πληροφορικών εργαλείων στην παιδαγωγική πράξη μέσα από την ολοκληρωμένη προσέγγιση ένταξης (ολιστική προσέγγιση).

4 Ζητήματα που προκύπτουν
Η νέα σχέση με τη γνώση που αναμένεται να δημιουργήσει η εισαγωγή των ΤΠΕ Η διαμόρφωση νέων διαδικασιών μάθησης Η ετοιμότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να αποδεχθεί και να αφομοιώσει τις αλλαγές που προκύπτουν.

5 Εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Συνδέεται άμεσα με το κατάλληλο λογισμικό για την παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Το λογισμικό αυτό που συνήθως αναφέρεται ως εκπαιδευτικό λογισμικό, δεν πληροί τις περισσότερες φορές τις προδιαγραφές για να χαρακτηρισθεί ως τέτοιο.

6 Εκπαιδευτικό λογισμικό
Εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται το λογισμικό που περιλαμβάνει, θέτει ή υποδεικνύει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωμένα μαθησιακά σενάρια, διεπιφάνειες και αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η αυστηρότητα του ορισμού προϋποθέτει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά ο μαθητής.

7 Εκπαιδευτικό λογισμικό
Οι δυνατότητες για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού από το μαθητή είναι περιορισμένες, στερώντας του πραγματικές ευκαιρίες για εργασία με τον υπολογιστή, για αναστοχασμό, ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, οικοδόμηση της γνώσης. Επιπρόσθετα, συχνά δεν τηρούνται οι προδιαγραφές σχεδίασης από τους δημιουργούς του λογισμικού, ή οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς.

8 Αναζήτηση λύσης Τα παραπάνω οδηγούν στην αναζήτηση διαφορετικών προσεγγίσεων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε να εμπλέκουν άμεσα και ουσιαστικά το μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα να μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα στη διδακτική πράξη χωρίς τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς στη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένων πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού.

9 Η μάθηση είναι μία σκόπιμη, συνειδητή, ενεργή, εποικοδομητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει στοχοθετημένες διεργασίες, που περιέχουν δράση και αναστοχασμό. Δεν είναι μία απλή διαδικασία μεταφοράς γνώσης.

10 Ο αναστοχασμός των συνειδητών δράσεων και ενεργειών θεωρείται απαραίτητος για την οικοδόμηση της γνώσης. Η μάθηση συνεπώς είναι μία συνειδητή δράση που καθοδηγείται από σκοπούς, στόχους και αναστοχασμό. Προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, ο οποίος μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο πλούσιο σε εμπειρίες (πληροφορίες) και κίνητρα οικοδομεί τη γνώση.

11 Απαιτήσεις για οικοδόμηση της γνώσης
Νοηματοδοτούμενη μάθηση (ενεργή, εποικοδομητική, στοχοθετημένη, αυθεντική, συνεργατική) Αναστοχαστική σκέψη (θεώρηση προβλήματος, ενέργεια, εξαγωγή συμπερασμάτων, αναστοχασμός, ανατροφοδότηση) Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης – ‘σκαλωσιά’ (καθοδήγηση σε άγνωστες, δύσκολες διαδικασίες) ‘Τεχνική’ υποστήριξη (μνήμη, υπολογισμοί, ταχύτητα, αναπαραστάσεις)

12

13

14

15 Απαίτηση για εργαλεία που υποστηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες

16 Χαρακτηριστικά εργαλείων
Βασισμένα σε υπολογιστή Διαθέσιμα Προσιτά Γενικεύσιμα Εφαρμογή σε ποικιλία γνωστικών αντικειμένων Απλής αλλά ισχυρής τυποποίησης Εύκολα στην εκμάθηση και χρήση Μεταφορά μάθησης Κριτική σκέψη Διεπιστημονική – διαθεματική προσέγγιση Κατασκευή γνώσης

17 Γνωστικά εργαλεία Τεχνολογίες που υποστηρίζουν γνωστικές διεργασίες όπως η σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση. Εμπλέκουν το μαθητή σε νοηματοδοτούμενες γνωστικές διεργασίες και χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση της γνώσης καθώς εφαρμόζονται ως διαμεσολαβητές και πεδία πρακτικής στη μαθησιακή διαδικασία.

18 Γνωστικά εργαλεία Εφαρμογές λογισμικού που δημιουργούνται ή τροποποιούνται και χρησιμοποιούνται από το μαθητή για να αναπαραστήσει τις γνώσεις του και τον εμπλέκουν απαραίτητα σε διεργασίες κριτικής σκέψης. Θεωρούνται ως διδακτική τεχνική στο μέτρο που περιλαμβάνουν διεργασίες με στόχο την ενεργή και σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης μέσω της διαχείρισης και αναπαράστασης της πληροφορίας που περιέχουν.

19 Λειτουργίες γνωστικών εργαλείων
Υποστήριξη γνωστικών και μετα-γνωστικών διεργασιών. Μείωση του γνωστικού φόρτου (εκτέλεση μηχανιστικών διεργασιών που απαιτούν χαμηλού επιπέδου δεξιότητες, ώστε ο μαθητής να ασχολείται απρόσκοπτα με νοητικές διεργασίες υψηλότερου επιπέδου). Εμπλοκή σε μαθησιακές δραστηριότητες που είναι αδύνατο να υλοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δυνατότητα ο μαθητής να δημιουργεί και να ελέγχει υποθέσεις στα πλαίσια της επίλυσης ενός προβλήματος.

20 Χαρακτηριστικά Μαθητοκεντρικά ανοικτά μαθησιακά πληροφορικά περιβάλλοντα Δε δίνεται έμφαση στην παρουσίαση περιεχομένου, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εποπτικών μέσων Δε δίνεται έμφαση στον πληροφορικό αλφαβητισμό Ο μαθητής δημιουργός, ο εκπαιδευτικός διευκολυντής.

21 Τεχνολογικές προσεγγίσεις
Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης (μοντέλα, λογιστικά φύλλα, έμπειρα συστήματα) Εργαλεία κατασκευής της γνώσης (ανοικτά περιβάλλοντα με υπερμεσικά χαρακτηριστικά) Ερμηνευτικά εργαλεία (εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας και οπτικοποίησης) Εργαλεία επικοινωνίας (σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας) Εργαλεία σημασιολογικής οργάνωσης (βάσεις δεδομένων, εννοιολογικοί χάρτες)

22 1. Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης
Αναφέρονται στην αναπαράσταση και τη διαχείριση δυναμικά συσχετιζόμενων εννοιών και καταστάσεων. Συνεισφέρουν στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τη διαπραγμάτευση εννοιών, τους ποικίλους τρόπους παρουσίασης πληροφορίας και την ανάδειξη των μεταξύ τους σχέσεων.

23 1. Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης
Συμβάλουν στη μεταφορά μάθησης από ένα γνωστικό πεδίο σε άλλο προάγοντας και τη διαθεματική προσέγγιση. Κυρίως υποστηρίζουν τη δημιουργία προσομοιώσεων φαινομένων και δυναμικών καταστάσεων που θεωρούνται από τα σημαντικότερα μέσα για την υποστήριξη της οικοδόμησης της γνώσης.

24 Λογιστικά φύλλα Η δημιουργία και η χρήση τους εμπλέκει νοητικές διεργασίες που απαιτούν την οργάνωση της πληροφορίας, την εφαρμογή κανόνων και τη δημιουργία νέων προσδιορίζοντας σχέσεις. Εφαρμόζονται ως εργαλεία υπολογισμών, ανάλυσης και συλλογιστικής.

25 Λογιστικά φύλλα Αποτελούν εργαλείο οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από προσομοιώσεις, παρέχοντας πολλαπλές θεωρήσεις και αναδεικνύοντας μη εμφανείς πληροφορίες. Υλοποιούν συνθήκες και εναλλακτικές διαδρομές, υποστηρίζουν την επίλυση προβλημάτων. Υποστηρίζουν τη μαθηματική σκέψη απαλλάσσοντας από μηχανιστικούς και τετριμμένους υπολογισμούς.

26 Λογιστικά φύλλα Αποτελούν ένα εργαλείο χειρισμού και αναπαράστασης μεγεθών, ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ μεγεθών, προωθώντας την αλγοριθμική σκέψη. Αποτελούν ισχυρά και ταυτόχρονα απλά εργαλεία προσομοίωσης, παρέχοντας ένα άμεσο και ενεργό μέσο για την κατανόηση του ρόλου παραμέτρων, πειραματισμού και ελέγχου υποθέσεων.

27 Λογιστικά φύλλα Μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία έκφρασης, όπου ο μαθητής εκφράζει τις ιδέες του εξετάζοντας μοντέλα που φτιάχνει ο ίδιος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως διερευνητικά εργαλεία, όπου ο μαθητής διερευνά μοντέλα που εκφράζουν το σκεπτικό άλλων.

28 Παράδειγμα: Νόμος του Coulomb
Το λογιστικό φύλλο εκτελεί μηχανιστικές διεργασίες απαλλάσσοντας από γνωστική υπερφόρτωση. Μελέτη στρογγυλοποίησης αριθμών.

29 Η γραμμική σχέση είναι οικεία στο μαθητή (διαθεματικότητα), ο οποίος εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δύναμη είναι ανάλογη με το φορτίο (q2), δηλαδή F  q2.  F  q1 . q2

30 Η καμπύλη θυμίζει μία γνωστή συνάρτηση, την υπερβολή (1/r2).
 F  q1 .q2/r2

31 Ο ρόλος του μέσου: διηλεκτρική σταθερά

32 Μία μελέτη περίπτωσης Στο λογιστικό φύλλο υπάρχει πίνακας με τις πυκνότητες στερεών σε Kg/m3. Υπολόγισε την πυκνότητα κάθε υλικού σε gr/cm 3. Υπολόγισε τη μάζα κάθε υλικού που περιέχεται σε ένα κυβικό κουτί που έχει πλευρές ίσες με 1m. Ένα υλικό μάζας 24gr καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο. Τι είδους υλικό είναι; Υπολόγισε στο λογιστικό φύλλο την πυκνότητα του υλικού από το 0.2l μέχρι τα 0.6l ανά 0.05l. Πρόσεξε τη μονάδα μέτρησης της πυκνότητας και μετέτρεψε τις τιμές σε gr/cm 3. Να γίνει στρογγυλοποίηση των αποτελεσμάτων στα 2 δεκαδικά. Δημιούργησε τη γραφική παράσταση της πυκνότητας ως προς τον όγκο του υλικού. Ονόμασε τους άξονες και το γράφημα κατάλληλα. Τι συμπέρασμα βγάζεις για την εξάρτηση των δύο μεγεθών από τη μορφή της γραφικής παράστασης; Σε δοχείο με όγκο 100 cm 3 βάζουμε συνεχώς περισσότερο αέρα. Υπολόγισε στο λογιστικό φύλλο την πυκνότητα του όταν η μάζα αυξάνει από 0.12gr σε 1.2gr ανά 0.12 gr. Δημιούργησε τη γραφική παράσταση της πυκνότητας ως προς τη μάζα του αέρα. Ονόμασε τους άξονες και το γράφημα κατάλληλα. Τι συμπέρασμα βγάζεις για την εξάρτηση των δύο μεγεθών από τη μορφή της γραφικής παράστασης; Γράψε στο λογιστικό φύλλο τη μαθηματική έκφραση της πυκνότητας σε σχέση με τον όγκο και τη μάζα, όπως προκύπτει από τα προηγούμενα.

33 Logo, Lego – Logo, μικρόκοσμοι
Βάση για την ανάπτυξη μαθησιακών και γνωστικών στρατηγικών: Εξερεύνησης μέσα από παρατήρηση, περιγραφή, πρόβλεψη και εξήγηση, σύγκριση και αντίθεση Ανάλυσης και σχεδιασμού ανάπτυξης εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη λύση του προβλήματος και λήψη αποφάσεων

34 Logo, Lego – Logo, μικρόκοσμοι
Διερεύνησης, μαθαίνοντας πως και πότε να θέτουν ερωτήσεις διαφορετικών τύπων Αυτοελέγχου, ελέγχοντας, αξιολογώντας και αναθεωρώντας δραστηριότητες.

35 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

36

37 Κατευθυντήριες γραμμές
Κατάλληλη κατηγοριοποίηση και οργάνωση των δεδομένων για άμεσους χειρισμούς Αναγνώριση όλων των σημαντικών μεταβλητών Καθορισμός του εύρους τιμών των μεταβλητών Δημιουργία αναλυτικών αιτιακών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών Χρήση κατάλληλων συναρτήσεων Δημιουργία μαθηματικών εκφράσεων που περιγράφουν με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ μεταβλητών Επιλογή κατάλληλων τύπων γραφημάτων για την ακριβή αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων και την ανάδειξη νέας πληροφορίας

38 2. Εργαλεία κατασκευής της γνώσης
Η γνώση κατασκευάζεται από την ενεργό εμπλοκή του μαθητή στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ως μέρους της μαθησιακής διαδικασίας (Papert). Από τεχνολογικής πλευράς προτείνονται πακέτα λογισμικού γενικής χρήσης που περιέχουν πολυμεσικά στοιχεία και αξιοποιούν υπερμεσικά χαρακτηριστικά.

39 2. Εργαλεία κατασκευής της γνώσης
Από θεωρητικής πλευράς, προτείνεται το μοντέλο του μαθητή δημιουργού και όχι απλού χρήστη υπερμεσικών περιβαλλόντων. Η σαφής διατύπωση των σκέψεων και η αναπαράσταση των γνώσεων του δημιουργού κατά την υλοποίηση μίας εφαρμογής υποχρεώνει το μαθητή να αναστοχάζεται τις γνώσεις του με νέους δημιουργικούς τρόπους.

40 2. Εργαλεία κατασκευής της γνώσης
Η κατασκευή της γνώσης θέτει το μαθητή στη θέση του εκπαιδευτικού, καθοδηγώντας και διδάσκοντας τον υπολογιστή. Ο μαθητής δεν αναπαράγει αδρανή γνώση, αλλά συμμετέχει ενεργά και αλληλεπιδρά με ένα μαθησιακό περιβάλλον με στόχο να δημιουργήσει τη δική του θεώρηση για το υπό μελέτη θέμα. Τα εργαλεία λειτουργούν ως μία τυποποίηση που καθοδηγεί το μαθητή για την οργάνωση και αναπαράσταση των γνώσεών του.

41 Ο κύκλος ζωής ενός φυτού

42 Κατευθυντήριες γραμμές
Εμφανής στόχος της υπερμεσικής εφαρμογής Ακρίβεια, επικαιρότητα και τεκμηρίωση του περιεχομένου Κατάλληλος όγκος πληροφορίας στους κόμβους για αποφυγή γνωστικής υπερφόρτωσης Κατάλληλη διασύνδεση των κόμβων για κατανόηση εννοιών και διεργασιών Χρήση κατάλληλων αναπαραστάσεων για τη σαφή απόδοση εννοιών Κατανοητή δομή πλοήγησης Αλληλεπιδραστικότητα Ισόρροπη χρήση πολυμεσικών στοιχείων

43 3. Ερμηνευτικά εργαλεία Καίρια σημεία για την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων στο επίπεδο της πληροφορίας και του περιεχομένου αποτελούν: @ η στοχοθετημένη αναζήτηση @ η αξιολόγηση @ η επιλογή και @ η ερμηνευτική αναπαράσταση της πληροφορίας. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δυναμική, επίκαιρη πληροφορία.

44 3. Ερμηνευτικά εργαλεία Τα ερμηνευτικά εργαλεία δεν περιορίζονται στη δημιουργική αξιοποίηση και παραγωγή πληροφορίας από το μαθητή, αλλά επεκτείνονται και στην ερμηνευτική αναπαράστασή της από αυτόν, μέσω της οπτικοποίησης. Οπτικοποίηση, ερμηνευτικός μετασχηματισμός, προϊόν προσομοίωσης.

45 Οπτικοποίηση Παρέχει μεγάλο όγκο πληροφορίας σε μορφή που συμβάλει στην άμεση και παράλληλη επεξεργασία της Παρέχει υψηλή πυκνότητα δεδομένων σε μορφή χωρικών αναπαραστάσεων, συνήθως χωρίς τη χρήση συμβόλων

46 Οπτικοποίηση Ενισχύει την αναγνώριση δομών και σχέσεων χωρίς απαιτήσεις για ανάκληση πληροφορίας Ενισχύει την αντίληψη και συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων Προωθεί την ενεργό συμμετοχή μέσω αλληλεπίδρασης και διαχείρισης της πληροφορίας.

47

48

49

50 Κατευθυντήριες γραμμές
Ακριβής καθορισμός όλων των συναφών εννοιών Σαφής προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των εννοιών Κατάλληλη χρήση των λογικών τελεστών ώστε να ικανοποιούνται οι επιθυμητές σχέσεις μεταξύ των εννοιών Επιλογή ιστοσελίδων και περιεχομένου μετά από αξιολόγηση Χρήση τεκμηριωμένων πηγών Χρήση επίκαιρης πληροφορίας

51 Κατευθυντήριες γραμμές
Κατάλληλη επιλογή μεγεθών προς οπτικοποίηση Κατάλληλος συνδυασμός μεταβλητών για την ανάδειξη νέων δεδομένων και πληροφορίας Οπτικοποίηση με βάση μοντέλα και προσομοιώσεις Αποφυγή συμβόλων, χρήση φυσικής σημαντικής Δυναμικές οπτικοποιήσεις για την αναπαράσταση δυναμικών φαινομένων

52 4. Εργαλεία επικοινωνίας
Η γνώση οικοδομείται μέσα από κοινωνική διαπραγμάτευση, από την επικοινωνία ιδεών, επιχειρηματολογίας, απόκτησης κοινού νοήματος. Τα εργαλεία που προσφέρουν οι ΤΠΕ παρέχουν την υποδομή για ομαδοσυνεργατική μάθηση όχι μόνο με την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και με άλλους (ειδικούς). Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας

53

54 Κατευθυντήριες γραμμές
Οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας Επικοινωνία με βάση συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους Σαφήνεια και τεκμηρίωση του περιεχομένου των μηνυμάτων Συνοχή στο περιεχόμενο των μηνυμάτων Επικοινωνία νέων ιδεών

55 5. Εργαλεία σημασιολογικής οργάνωσης
Η οργάνωση και η αναπαράσταση της υπάρχουσας γνώσης αποτελεί σημαντικό συστατικό για την οικοδόμηση νέας γνώσης και τη μάθηση. Η οργάνωση των εννοιών που εμπλέκονται σε ένα υπό μελέτη θέμα οδηγεί σε μεταξύ τους συσχετισμούς, σχέσεις και αναλογίες, σε εξαγωγή συμπερασμάτων, επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων.

56 5. Εργαλεία σημασιολογικής οργάνωσης
Δηλωτική γνώση Δομική γνώση Γνωστική δομή Διαδικαστική Μάθηση

57 Βάσεις δεδομένων Η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων ως γνωστικών εργαλείων εμπλέκει το μαθητή στις φάσεις της σχεδίασης, της υλοποίησης και της διαχείρισής τους. Η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων είναι μία αναλυτική διαδικασία που απαιτεί και αναπτύσσει τη δημιουργική και κριτική σκέψη.

58 Βάσεις δεδομένων Πρωταρχικό στοιχείο αποτελεί η κατανόηση του προς επεξεργασία περιεχομένου. Ακολουθεί η αξιολόγηση, η αναγνώριση κατηγοριών (εγγραφών) και υποκατηγοριών (πεδίων) για την αυστηρή οργάνωσή του. Από το ζητούμενο αποτέλεσμα προκύπτουν οι σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών που μπορεί να απαιτούν και τη γνώση λογικών και μαθηματικών εννοιών.

59 Εκπομπές ρύπων χωρών – μελών ΕΕ

60 Κατευθυντήριες γραμμές
Ανάλυση απαιτήσεων και προσδιορισμός δεδομένων Το μοντέλο δεδομένων αναπαριστά πιστά τη δομή του περιεχομένου Οι εγγραφές αποτελούνται από όλα τα απαραίτητα πεδία Τα πεδία περιγράφουν όλο το εύρος των περιεχομένων Οι σχέσεις και τα ερωτήματα αναδεικνύουν νέα πληροφορία Σαφείς εκθέσεις

61 Εννοιολογική χαρτογράφηση
Η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των εννοιών προς οικοδόμηση, των νοητικών διεργασιών του μαθητή. Η συνεισφορά της εννοιολογικής χαρτογράφησης ως γνωστικού εργαλείου οφείλεται στο ότι η μάθηση αναφέρεται στη σύνδεση νέων ιδεών ή εννοιών με αποκτηθείσα γνώση με έναν μη αυθαίρετο τρόπο. Οι νοητικοί χάρτες βοηθούν το μαθητή να οργανώσει και να αναπαραστήσει τη γνώση του σε ένα όλο και περισσότερο πολύπλοκο εννοιολογικό πλαίσιο.

62 Η δημιουργία ενός νοητικού χάρτη εμπλέκει το μαθητή σε διαδικασία αναστοχασμού και αξιοποιεί μετα-γνωστικές δεξιότητες μέσα από την οργάνωση και διασύνδεση εννοιών κατά την αλληλεπίδραση της υπάρχουσας γνωστικής δομής με νέα πληροφορία, προωθώντας έτσι την οικοδόμηση της γνώσης. Μπορεί επομένως να αποτελέσει και ένα εργαλείο αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων.

63

64

65

66 Κατευθυντήριες γραμμές
Κατάλληλος αριθμός κόμβων για την κάλυψη του θέματος Κατάλληλος αριθμός ιεραρχικών επιπέδων για την εμβάθυνση στο θέμα Σαφής και ακριβής προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των κόμβων Η κατεύθυνση των συνδέσμων να αναπαριστά ιεραρχική ή αιτιακή σχέση Ακρίβεια περιεχομένου

67 Κλείνοντας Υποστηρίζουν το μαθητή στη σχεδίαση των δικών του αναπαραστάσεων γνώσης σε αντίθεση με τη παροχή αναπαραστάσεων που έχουν δημιουργήσει άλλοι Προωθούν αναστοχαστικές διεργασίες σκέψης, απαραίτητες για την οικοδόμηση της γνώσης Συνεισφέρουν στη συνεργατική μάθηση και στη μάθηση από απόσταση

68 Κλείνοντας Εφαρμόζονται και οφείλουν να εφαρμόζονται, σε διεργασίες και προβλήματα που καθορίζονται από τους μαθητές με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Αξιοποιούνται, και οφείλουν να αξιοποιούνται, σε ρεαλιστικά πλαίσια με αποτελέσματα που έχουν προσωπική νοηματοδότηση στους μαθητές.

69 Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Ετσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.


Κατέβασμα ppt "Ο υπολογιστής γνωστικό εργαλείο στις Φυσικές Επιστήμες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google