Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ Δημήτριος Σάμψων1 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Τηλεργασία και «Εικονικές» Εταιρείες Παραγωγής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ Δημήτριος Σάμψων1 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Τηλεργασία και «Εικονικές» Εταιρείες Παραγωγής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ Δημήτριος Σάμψων1 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Τηλεργασία και «Εικονικές» Εταιρείες Παραγωγής και Διανομής Λογισμικού στο Διαδίκτυο : Εναλλακτικές Μορφές Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στην Ελληνική Κοινωνία της Πληροφορίας Δρ Δημήτριος Σάμψων* Εντεταλμένος Ερευνητής Υπεύθυνος Εργαστηρίου Προηγμένων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Κοινωνία της Γνώσης Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Υπουργείο Ανάπτυξης * Ένας από τους περίπου 3 εκατομμύρια ευρωπαίους που έχουν επιλέξει την μερική τηλεργασία από το σπίτι (home-based telework).

2 Δρ Δημήτριος Σάμψων2 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Δομή Παρουσίασης  Περιβάλλον Δικτυακού «Επιχειρείν»  Κίνητρα για την Δημιουργία «Εικονικών» Εταιρειών Λογισμικού  Επιχειρηματικές και Τεχνολογικές Στρατηγικές «Ε»ΕΛ  Πλεονεκτήματα για την Ελληνική ΚτΠ  Σχέδιο Δράσης  Συμπεράσματα

3 Δρ Δημήτριος Σάμψων3 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Περιβάλλον «Δικτυακού Επιχειρείν» 1  Παραγωγική Διαδικασία  Κατανεμημένη παραγωγική διαδικασία, building blocks, επαναχρησιμοποίηση  Προϊόντα – Υπηρεσίες  Περισσότερο εξατομικευμένα και προσαρμοζόμενα στις ειδικές ανάγκες του χρήστη.  Νέοι τρόποι δημιουργίας «προστιθέμενων αξιών» από υπάρχοντα υποσυστήματα προϊόντων, επαναχρησιμοποίηση συστατικών, αναβάθμιση χαρακτηριστικών  Δυνατότητα Επιλογών στον τελικό χρήστη  Σχέση με τους Πελάτες:  Άμεση Πρόσβαση σε προϊόντα, υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών  Αυτόματη Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη

4 Δρ Δημήτριος Σάμψων4 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Περιβάλλον «Δικτυακού Επιχειρείν» 2  Σχέση με Προμηθευτές και Στρατηγικούς Εταίρους  Δημιουργία του Δικτυακού Προμηθευτή («Supply Web») με παγκόσμια πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα (πχ βιβλιοθήκες προγραμμάτων, e-market for Java component)  Σχέση με Συνεργάτες  Προϋποθέσεις για σωστή επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, διαθεσιμότητα-κατά-απαίτηση  Πωλήσεις  Ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές πληρωμές  Ηλεκτρονική κατάλογοι προϊόντων, ευφυείς μηχανισμοί αναζήτησης, σύγκρισης χαρακτηριστικών, επιλογής του κατάλληλου προϊόντος

5 Δρ Δημήτριος Σάμψων5 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 «Εικονικές» Εταιρείες Λογισμικού  Τυπικές Δραστηριότητες  Σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων λογισμικού  Πώληση και διανομή  Εκπαίδευση Χρηστών, Τεχνική Υποστήριξη Πελατών και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  Σημερινή Κατάσταση  Διάθεση Λογισμικού μέσω του διαδικτύου (πχ McAfee, updates etc)  Χρήση του Διαδικτύου για διάθεση (πχ patches, bugfixes)  Υποστήριξη πελατών μέσω του διαδικτύου (on-line help desks, news groups)  … αποσπασματική χρήση …  Ζητούμενο  Πλήρης Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Λειτουργία «Εικονικών» Εταιρειών Ανάπτυξης και Διάθεσης Λογισμικού

6 Δρ Δημήτριος Σάμψων6 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Κίνητρα για την Δημιουργία «Ε»ΕΛ  Εύκολη Πρόσβαση σε Παγκόσμιες Αγορές  Πρόσβαση σε προμηθευτές (πχ βιβλιοθήκες λογισμικού, πηγαίος κώδικας, υποσυστήματα)  Πρόσβαση σε μετα-πωλητές προστιθέμενης αξίας  Πρόσβαση σε υποψήφιους αγοραστές-χρήστες  Άμεση Πρόσβαση σε κατάλληλα εκπαιδευμένους συνεργάτες  Σημαντική έλλειψη IT professionals στην Ευρώπη και στην Ελλάδα  Δυνατότητα συνεργασίας με ΙΤ «e-workers»  Δυνατότητα συνεργασίας με Ειδικούς, Συμβούλους κλπ  Μείωση Κόστους Παραγωγής  Ευέλικτη προσαρμογή στα νέα δεδομένα των αγορών  Μικρότερος Επιχειρηματικός Κίνδυνος (?)

7 Δρ Δημήτριος Σάμψων7 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Επιχειρηματική Στρατηγική : Ανάλυση 1  Προϊόντα Λογισμικού  Βασικό προϊόν: πηγαίος και εκτελέσιμος κώδικας που εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες  Επιπλέον υπηρεσίες: Εκπαίδευση Χρηστών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (συμπληρωματικές της πώλησης ενός προϊόντος) και Υποστήριξη Χρηστών (μετά-την-πώληση)  Στοιχεία Διαφοροποίησης Προϊόντων Λογισμικού  Μέθοδος ανάπτυξης, Πολυπλοκότητα  Απαιτήσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών  Δυνατότητες παραμετροποίησης (customization)

8 Δρ Δημήτριος Σάμψων8 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Επιχειρηματική Στρατηγική : Ανάλυση 2  Κατηγοριοποίηση Προϊόντων Λογισμικού  Πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό προκειμένου να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου πελάτη (fully customised SW) πχ ERP. Έχει υψηλές απαιτήσεις συνεργασίας, επικοινωνίας και υποστήριξης του πελάτη Απαιτείται εξειδικευμένη και εκτενής εκπαίδευση των χρηστών  Λογισμικό Ανοικτής Αρχιτεκτονικής που μπορεί να παραμετροποιηθεί και επεκταθεί από τον πελάτη και τους χρήστες του (πχ Oracle). λιγότερες απαιτήσεις εκπαίδευσης υποστήριξης του πελάτη Η εκπαίδευση των χρηστών μπορεί να γίνει μέσω on-line courses και η υποστήριξη μέσω on-line helpdesk, faq’s και news groups  Λογισμικό Μαζικής Παραγωγής (πχ, παιχνίδια, εφαρμογές γραφείου κλπ) που συνήθως διατίθεται από Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου (retail stores). Δεν απαιτεί σχεδόν καμία προσαρμογή στον χρήστη, διαθέτει self-explained help, προγράμματα επίδειξης και τυπική εκπαίδευση χρήσης.  Λογισμικό Ψηφίδων (component-based) που τυπικά δεν αποτελεί ξεχωριστή εφαρμογή, αλλά ξεχωριστές οντότητες των οποίων η σύνθεση δημιουργεί πολλαπλές εφαρμογές (πχ Java Beans, DCOM,CORBA), όπως το περιβάλλον ανάπτυξης εκαπιδευτικών εφαρμογών ΑΒΑΚΙΟ (ΙΤΥ) Είναι ο πλέον κατάλληλος τύπος λογισμικού για ανάπτυξη μέσω «δικτυακών – κατανεμημένων» ομάδων ανάπτυξης και υποστηρίζει σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα εφαρμογών μέσω του διαδικτύου (application service provision).

9 Δρ Δημήτριος Σάμψων9 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Επιχειρηματική Στρατηγική : Ανάλυση 3  Δραστηριότητες μίας «Εικονικής» Εταιρείας Λογισμικού  Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Το λογισμικό σχεδιασμένο για τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου πελάτη απαιτεί την συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον πελάτη Το λογισμικό για την μαζική αγορά, η σχεδίαση και η ανάπτυξη «οδηγείται» από την ανάλυση της αγοράς Σε κάθε περίπτωση κοινά εργαλεία ανάπτυξης (πχ CASE tools, Programming Platforms) χρησιμοποιούνται για την σχεδίαση και την ανάπτυξη, ενώ υπάρχει περίπτωση το τελικό προϊόν να ενσωματώνει ψηφίδες ή άλλα προϊόντα λογισμικού. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη συνεργατικής σχεδίασης και ανάπτυξης μεταξύ ομάδων που μπορεί να μην βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο ή ακόμη και να μην ανήκουν στον ίδιο οργανισμό.  Διαφήμιση, Πώληση και Διανομή Προϊόντων Λογισμικού Διαφήμιση και Προβολή προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (πιθανά ευφυών) Διάθεση και Πώληση Προϊόντων Λογισμικού μέσω ηλεκτρονικών αγορών: είτε μέσω του δικού της ηλεκτρονικού καταστήματος (μέρος της παρουσίας της εταιρείας στο διαδίκτυο), είτε μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου, (πχ, Amazon, e-ΠΛΑΙΣΙΟ κλπ), είτε μέσω μετα-πωλητών προστιθέμενης αξίας, (πχ για προϊόντα που απαιτούν εξειδίκευση στις ανάγκες συγκεκριμένων πελατών)

10 Δρ Δημήτριος Σάμψων10 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Επιχειρηματική Στρατηγική : Ανάλυση 4  Απαιτήσεις Αναγκών των Πιθανών Πελατών «Ε»ΕΛ  (Ευφυείς) Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι Προϊόντων με εύκολη και φιλική στο χρήστη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων  Εργαλεία Σύγκρισης Προϊόντων και Εργαλεία Ανάλυσης Αναγκών και αυτοματικοποιημένης επιλογής του κατάλληλου εργαλείου  Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Χρηστών με χρήση πολυμέσων  Υποστήριξη Πελατών μέσω του Διαδικτύου και Δημιουργία Διικτυακών Κοινοτήτων Χρηστών του Προϊόντος  Ηλεκτρονική πρόσβαση σε αναβαθμίσεις, νέες εκδόσεις, συνεχώς ανανεωμένο και ενημερωμένο υλικό υποστήριξης (on-line helps, documentations κλπ)  Χρήση Ευφυών Πρακτόρων για την (πιθανά Εξατομικευμένη) καθοδήγηση χρήσης λογισμικού  … σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις σε υπολογιστική δύναμη και διαθέσιμο bandwith πρέπει να είναι ρεαλιστικές … η πλειονότητα των οικιακών χρηστών απαιτεί download time λιγότερο από 15 λεπτά και demo run λιγότερο μέχρι 5 λεπτά !!!

11 Δρ Δημήτριος Σάμψων11 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Επιχειρηματική Στρατηγική : Συμπεράσματα  Σταδιακή μετάβαση …  Δημιουργία Υποδομής για Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Χρηστών (On-line training και Supporting) ως προστιθέμενη αξία στα διαθέσιμα προϊόντα  Συνεργασίες για την Ηλεκτρονική Προβολή και Διανομή των Προϊόντων (Προβολή από Ηλεκτρονικούς Κατάλογους, Διανομή από Ηλεκτρονικά Καταστήματα)  Προώθηση Δημιουργίας Δικτυακών Κοινοτήτων Χρηστών και Κατανεμημένων Πηγών Γνώσης με την δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον εσόδων μέσω συνδρομών  Ανάπτυξη υποδομής και αναδιοργάνωση μεθόδου σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού προκειμένου να υποστηρίζεται η συνεργατική κατανεμημένη μέσω δικτύου ανάπτυξη ψηφίδων λογισμικού και η ολοκλήρωσή τους σε εφαρμογές.  Διερεύνηση στρατηγικών συνεργασιών μέσω του διαδικτύου με άλλες «Ε»ΕΛ

12 Δρ Δημήτριος Σάμψων12 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Πλεονεκτήματα για την Ελληνική ΚτΠ  Απασχόληση  Αξιοποίηση Επιστημονικού Δυναμικού της Περιφέρειας  Επιχειρηματικότητα Νέων  Μετατροπή του Τεχνολογικού Μειονεκτήματος σε Πλεονέκτημα, με την δημιουργία επιτυχημένων «Ε»ΕΛ  Σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές Οικονομίες

13 Δρ Δημήτριος Σάμψων13 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Σχέδιο Δράσης  Ενίσχυση Δημιουργίας «Εικονικών» Εταιρειών Ανάπτυξης και Διάθεσης Λογισμικού από το 3ο ΚΠΣ (πχ Εστιασμένο Πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΠΑΝ)  Εξειδίκευση Μοντέλων Λειτουργίας «Ε»ΕΛ και Μελέτη Προσαρμογής στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον «δικτυακού επιχειρείν» της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Σε βάθος αξιολόγηση Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιπτώσεων (απασχόληση, επιχειρηματικότητα, σύγκλιση, ίσες ευκαιρίες)  Έμφαση στις νέες και μικρές επιχειρήσεις, ενίσχυση των ηλεκτρονικών συνεργασιών (e-clusters) και των ηλεκτρονικών θερμοκοιτίδων

14 Δρ Δημήτριος Σάμψων14 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Συμπεράσματα Τόσο οι επιχειρηματικές (e-commerce) και κοινωνικές (e-work), όσο και οι τεχνολογικές (component-based SW) εξελίξεις ευνοούν την δημιουργία «Εικονικών» Εταιρειών Ανάπτυξης και Διάθεσης Λογισμικού με βάση το Διαδίκτυο, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα Νέων Επιστημόνων και δημιουργώντας Νέες Θέσεις Εργασίας στην Περιφέρεια. Παρουσιάζει, λοιπόν, ενδιαφέρον να μελετηθούν μοντέλα ανάπτυξης τέτοιων επιχειρήσεων και η εξειδίκευσή τους στην ελληνική πραγματικότητα


Κατέβασμα ppt "Δρ Δημήτριος Σάμψων1 Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης Ημερίδα για την Τηλεργασία, Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2001 Τηλεργασία και «Εικονικές» Εταιρείες Παραγωγής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google