Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά
Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο. Στα 27 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει επιθεωρήσει μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και έχει πιστοποιήσει τις περισσότερες εταιρείες από κάθε άλλο φορέα πιστοποίησης. Η επιτυχία αυτή ήταν δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία που κατέχει σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Αυτήν ακριβώς την τεχνογνωσία μοιράζεται μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνει το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών/ συνεργατών της. Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά Διεθνές Κύρος Αναγνωρισιμότητα Τεχνογνωσία Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενη Αξία Αξιοπιστία Ανεξαρτησία Εμπιστοσύνη Ευσυνειδησία Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εξαιρετικής ποιότητας σε ποικίλους τομείς Συστημάτων Διαχείρισης και Τεχνικών Επιθεώρησης, στους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της. Περισσότερα από άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από σεμινάριά μας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Όλοι οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές των αντιστοίχων προτύπων, ενώ κατέχουν πιστοποιητικό εισηγητή από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως ο IRCA). Επιπλέον, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι μέσα από τα εσωτερικά σεμινάρια εξειδίκευσης της TÜV HELLAS ώστε να ικανοποιούν και τους πλέον απαιτητικούς εκπαιδευόμενους. Oλα τα σεμινάρια έχουν πιστοποιήσεις από IRCA (U.K), IEMA, PMI και TUV HELLAS και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και να αξιολογείται η ποιότητα της μάθησης σε κατάλληλα σημεία (συνεχής αξιολόγηση), ενώ είναι αλληλεπιδραστικά με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, ομιλίες και συζητήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, τα σεμινάριά μας έχουν αναπτυχθεί ώστε η κάθε εκπαιδευτική ανάγκη να καλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο. Επιστροφή στα περιεχόμενα

3 Περιεχόμενα Επιστροφή στα περιεχόμενα Η Γνώση είναι Δύναμη 2
Η Γνώση είναι Δύναμη Περιεχόμενα Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Εditorial Οι εισηγητές μας Νέα Σεμινάρια Ποιότητα Περιβάλλον- Ενέργεια Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Ασφάλεια Τροφίμων Aγροδιατροφικός Τομέας Πληροφορική Τεχνικές Δεξιότητες Επιχειρηματική Βελτίωση Αίτηση Συμμετοχής Επικοινωνία- Συμπληρωματικά Στοιχεία Επιστροφή στα περιεχόμενα

4 Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια …
Πέραν των σεμιναρίων που αναφέρονται στο πρόγραμμα και τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και ενδοεπιχειρησιακά (επιδοτούμενα από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ 0,45%), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία στις εξής θεματικές ενότητες: Lean 6σ Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους Ασφάλεια σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & υποσταθμούς μέσης- χαμηλής τάσης Ασφαλής εργασία σε εργοτάξια τεχνικών έργων- οι ρόλοι των συντελεστών του έργου στην Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας. Μέσα Ατομικής Προστασίας Ασφαλής εργασία σε λατομεία & μονάδες σκυροδέματος Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων Ασφαλής χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών Ασφάλεια κατά τις εργασίες σε ύψος Fleet Management- Ασφαλής Οδήγηση Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) ΑΤΕΧ-Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (GRI) Αρχές λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008 Δείκτες Απόδοσης - ΚPIs Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008- EN 15224:2012 στον τομέα της Υγείας. Εσωτερικός Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Εκπαίδευση Κλινικών Εκπαιδευτών Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Η παραπάνω λίστα είναι απολύτως ενδεικτική σχετικά με τις δυνατότητες του οργανισμού μας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Όλα τα σεμινάρια αναπτύσσονται αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες σας, έπειτα από κοινή συνεννόηση με τους αρμόδιους Επικεφαλής Εισηγητές της TÜV HELLAS. Επιστροφή στα περιεχόμενα

5 Editorial Επιστροφή στα περιεχόμενα
Στην εποχή της κρίσης, πολλοί θα χαρακτήριζαν την εκπαίδευση «πολυτέλεια» ή και «αναγκαίο κακό» και άλλοι τόσοι θα έθεταν το ερώτημα: Εκπαίδευση τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης; Η απάντηση είναι σίγουρα ΝΑΙ. Καλά εκπαιδευμένο προσωπικό σημαίνει γνώση τους δουλειάς, μεράκι και προστιθέμενη αξία στην εταιρεία όπου αυτό απασχολείται. Κατά συνέπεια μία επιχείρηση με εκπαιδευμένους ανθρώπους είναι σίγουρα μία θωρακισμένη επιχείρηση. Τα σεμινάρια του Οργανισμού μας καλύπτονται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), απευθύνονται τόσο σε έμπειρα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε νεότερα στελέχη και σε απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων σχολών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον- Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροδιατροφικός Τομέας- Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Πληροφορική, Επιχειρηματική Βελτίωση και Τεχνικές Δεξιότητες. Όμως, η TUV HELLAS, θεωρώντας πως η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι ένας «ζώντας οργανισμός» που διαρκώς εξελίσσεται, και η εκπαίδευση σημαίνει αλλαγή, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός Nέου κύκλου σεμιναρίων που έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες που επιτάσσει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι, στο νέο πρόγραμμα σεμιναρίων για το Β’ Τετράμηνο του 2014, μπορεί κάποιος να συναντήσει νέα σεμινάρια σχετικά με την ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων του ISO/ IEC 27001:2013, την Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Risk Assessment), το FSSC 22000:2010- Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων, το ISO 39001:2012 για τις Βασικές Αρχές του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, καθώς και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων (Λήψη αποφάσεων για στελέχη επιχειρήσεων, Παρακίνηση Εργαζομένων & ομαδικότητα σε περιόδους εργασιακής ανασφάλειας, Αποτελεσματική επικοινωνία, ΤΠΜ) και των Οργανισμών Υγείας (ΕΝ 15224:2012 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας, Συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025) κ.α. Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας στο Χολαργό, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας και να σχεδιάσουμε το σεμινάριο που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και ευελπιστούμε ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε μία νέα εποχή. της Κονδυλίας Κοντογιάννη Διευθύντριας Εκπαίδευσης TUV HELLAS A.E. Επιστροφή στα περιεχόμενα

6 Οι Εισηγητές μας Επιστροφή στα περιεχόμενα
Azpiroz Uxue: Δ/ντρια Γραφείου Κρήτης, Βιολόγος Πανεπιστήμιο Basque Country Ισπανίας, Υπεύθυνη Αγροδιατροφικού Τομέα Αλεξοπούλου Ελένη: Υπεύθυνη Certification Centre, Χημικός, M.Sc Διαχείριση Περιβαλ/κής Ρύπανσης Αχλάδας Παναγιώτης: Αν/τής Δ/ντής Πιστοποίησης, Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Δρ. Χημικός Μηχανικός RWTH AACHEN. Βαγιόκας Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD, MBA Βαλέργα Μαρία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Βιολόγος /Περιβαλλοντολόγος ειδικευμένη στο τομέα του Τουρισμού  Βιδάλης Διονύσης: Δ/ντής Πιστοποίησης Γραφείου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Βλαχάκης Μαθιός: Αν/της Δ/ντής Κτιριακών- Τεχνικών Έργων, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Γεωργαντέλης Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Τροφίμων. Π.Ι., c.PhD. Γεωργίου Άννα: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Γκιώνης Αθανάσιος- Νεκτάριος: Εξωτ. Συνεργάτης, ITILv3 Expert, Εγκεκριμένος Εισηγητής ITILv3, ISO/IEC από APMG Δαλέζιος Ισίδωρος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος-Επιστήμονας Τροφίμων, MSc Δουκαλέτση Νάνσυ: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος Α.Π.Θ. Ζάχος Λάμπρος: Αν/τής Γενικός Δ/ντής Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/κός και Μηχανικός Συγκολλήσεων Ζερβογιάννης Παύλος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, ΜSc, MBA Καζάζη Βάσια: Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων TUV HELLAS, Food Chain Management, MSc, Ε.Κ.Π.Α, MSc Κοκκαλάκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Δρ. ΕΜΠ, ΜΒΑ (University of Washington) Καλογεράκης Μανόλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Καζάκος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Καράμπαμπα Φωτεινή: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Βιολόγος PhD ΕΚΠΑ Κατσάνος Δ. Χρήστος: Στρατηγικός Συνεργάτης, Γεωπόνος MSc, MBA Κελπέκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Κόβρας Ζαφείρης: ΙS Manager/ IT Manager, Μηχ/κός, IT, ISM, MSc Quality Eng. – Ν.U. Κόμης Ευστράτιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολ. Μηχανικός Κοτσολάκη Αγγελική : Εξωτερικός συνεργάτης,Σύμβουλος Marketing και Στρατηγικής Επικοινωνίας, Kαθηγήτρια Κουκαλιάρογλου Μαρία: Επιθεωρητής, Γεωπόνος Επιστήμων Τροφίμων MSc Λελίδης Ανέστης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανικός Πολεμικής Αεροπορίας, Νομική Δ.Π.Θ, ΜΒΑ, LL.M European Law Λολίδης Μιχάλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc , ΜΑ Επιστροφή στα περιεχόμενα

7 Οι Εισηγητές μας Επιστροφή στα περιεχόμενα
Λευθεριώτης Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA Μακρινός Ιωάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Τεχνολογία Παραγωγής Γραφικών Τεχνών Μαρούλης Μάριος: Εξωτερικός συνεργάτης  Χημικός Α.Π.Θ. MSc Έλεγχος Ποιότητας Μαυριδάρας Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας & Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΜSc Μελαχροινός Γιώργος: Δ/ντής Γραφείου Θεσσαλονίκης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μιχαηλίδης Θάνος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μπαρράκος Γιάννης: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, MSc Μπέκας Άγγελος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ρευστών Μπενάκης Κώστας: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Μηχανικός Αεροπορίας Ναούμ Αναστάσιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Πληροφορικής Νικολάου Γιώργος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος, MSc, Υπεύθυνος Βιολογικών Προϊόντων Παπαρούπας Νέστορας: Επιθεωρητής, Product Manager (Health & Safety), Μηχανολόγος Μηχανικός Πασχάλη Αντωνία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ph.D. Ψυχολογος Υγειας, Λεκτορας Τμημα Νοσηλευτικης, ΕΚΠΑ. Πιτσίκα Μαρία: Διευθύντρια Ανάπτυξης, Χημικός MSc Προίσκος Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Οικονομολόγος Σαλευρής Αντώνης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σαρακατσιάνος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Κτηνίατρος, Χημικός, MSc. Διασφάλιση Ποιότητας Σίσκος Απόστολος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Γεωπόνος, MSc. Environmental Management, Τεχνικός Διευθυντής διαπιστευμένου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων Σφακιανάκη Κατερίνα: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων Σφέτσος Γεώργιος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Γεωλόγος ΑΠΘ, MSc Τσίγκας Αλέξανδρος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Φυσικός, MSc, PhD Τσιριγωτάκης Γιάννης: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος, MBA, M.Ph. Φραγκιαδάκη Μαρία: Επιθεωρητής, Χημικός Παν. Κρήτης, MA Food Chemist Un. Of Leeds Χουλιαρά Γιώτα: Εξωτερικός Συνεργάτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος Επικοινωνίας Επιστροφή στα περιεχόμενα

8 Επιστροφή στα περιεχόμενα
Απαιτήσεις για τα υλικά συσκευασίας στη βιομηχανία τροφίμων______________________________________________ 48 Ασφάλεια τροφίμων και οδηγίες ορθής πρακτικής για την εφαρμογή συστήματος HACCP σε ξενοδοχεία____________ 49 Μικροβιολογία Τροφίμων ___ __ ΙSO 22000:2005 Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων- IRCA BRC V IFS V _54 Διαχείριση Αλλεργιογόνων στη βιομηχανία τροφίμων Επισήμανση Τροφίμων (Βασικές Αρχές- Νομοθεσία) __56 Διαχείριση Κρίσεων στη βιομηχανία τροφίμων Επιστροφή στα περιεχόμενα

9 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Το σεμινάριο αποσκοπεί στη κατάρτιση Εργαζομένων στη βιομηχανία συσκευασιών, Στελεχών Παραγωγής QA και R&D, Αγοραστών και Συμβούλων σε επιχειρήσεις τροφίμων στα βασικά των υλικών συσκευασίας, την τρέχουσα γνώση με στόχο την ορθή επιλογή υλικών για τις ανάγκες τους. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με: Τρέχουσα Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία Βασικά στοιχεία υλικών συσκευασίας Βασικά στοιχεία παραγωγής υλικών συσκευασίας Βασικά στοιχεία εκτύπωσης υλικών συσκευασίας Βασικές δυνατότητες υλικών συσκευασίας και Εφαρμογές Σχετικές Δοκιμές και Έλεγχοι Στελέχη Ασφάλειας Τροφίμων Συμβούλους σε επιχειρήσεις τροφίμων Αθήνα: Ιουλίου (κωδ.9200) Ιωάννης Μακρινός Βάσια Καζάζη Ισίδωρος Δαλέζιος € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

10 Επιστροφή στα περιεχόμενα
AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις αρχές που στηρίζουν την ανάπτυξη συστήματος HACCP σε όλη την διατροφική αλυσίδα μιας ξενοδοχειακής μονάδας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την παράθεση στους πελάτες. Η παράλληλη χρήση πρακτικών ασκήσεων, παραδειγμάτων και οπτικού υλικού θα βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση της εφαρμογής του συστήματος ώστε η ασφάλεια τροφίμων να αποτελέσει πραγματική ποιοτική παράμετρο των υπηρεσιών σίτισης του ξενοδοχείου. 1) Ασφάλεια τροφίμων, τι σημαίνει, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της η μη στις τουριστικές υπηρεσίες. 2) Βασικές υποχρεώσεις βάσει διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας 3) Σύστημα HACCP: Τι είναι, που και πως εφαρμόζεται, επιθυμητό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του (αξιολόγηση προμηθευτών βάσει HACCP, παραλαβή/ έλεγχος προϊόντων, επεξεργασία τροφίμων- διαχείριση, παράθεση, διαχείριση αλλεργιογόνων- αντιμετώπιση, απαραίτητες αναλύσεις, βασικές προδιαγραφές, πιστοποιήσεις, συνδυασμός Codex alimentarius & βασικών απαιτήσεων του ISO22000) 4) Κίνδυνοι επιβάρυνσης των τροφίμων και σοβαρότερες επιπτώσεις από την εκδήλωση τους 5) Καθαρισμός/ Υγιεινή χωρών, σκευών/ προγράμματα καθαριότητας/προϊόντα και ορθή χρήση τους (MSDS), ασφάλεια χρήσης/αποθήκευσης 6) Καθαριότητα/ Υγιεινή προσωπικού (εμφάνιση, χρήση γαντιών, πλύσιμο χεριών κάθε πότε, χώροι προσωπικού) Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων οργανισμών (απεντομώσεις /εντομοκτονίες)- (Προδιαγραφές βάσει HACCP σε συνεργείο, προϊόντα, εφαρμογές, παρακολούθηση με ορθότητα και ασφάλεια, προληπτικές ενέργειες μείωσης κόστους εφαρμογών και αύξηση θετικού αποτελέσματος). Διαχείριση διατροφικών κρίσεων και παραπόνων πελάτη. Διαχείριση αλλεργιογόνων και απορριμμάτων Επιπλέον δύο (2) ώρες πρακτική εξάσκηση Υπεύθυνους HACCP Yπεύθυνους επισιτιστικών τμημάτων και αντίστοιχο προσωπικό αυτών Αθήνα: Ιουλίου (κωδ ) Μαρία Βαλέργα € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

11 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00) Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροβίων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων και απασχολούνται στην ασφάλεια των τροφίμων (ποιοτικός έλεγχος, διαχείριση ποιότητας). Επιπλέον απευθύνεται σε εταιρείες συμβούλων, φορείς ελέγχου, κλπ) Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι βασικές αρχές της μικροβιολογίας των τροφίμων & τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις, να ερμηνεύουν  αποτελέσματα μικροβιολογικών ελέγχων, να γνωρίζουν τους τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροοργανισμών στην εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι στελέχη εταιρειών ή ιδιώτες και να προέρχονται απο διαφορετικούς κλάδους της αλυσίδας των τροφίμων. Μικροβιολογία Τροφίμων : Βασικές Αρχές Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Προφίλ Μικροοργανισμών Έλεγχος και αντιμετώπιση μικροβίων Ερμηνεία αποτελεσμάτων μικροβιολογικών ελέγχων. Ισχύουσα νομοθεσία για τα μικροβιολογικά κριτήρια και χρήση μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα στελέχη εταιρειών ή ιδιώτες και να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους της αλυσίδας των τροφίμων. Αθήνα: Ιουλίου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Μαΐου (κωδ ) Βάσια Καζάζη Γιάννης Μπαρράκος Νάνσυ Δουκαλέτση Μαρία Κουκαλιάρογλου 400 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

12 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ISO 22000: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00) Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας. Βασικές αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000: Ανάλυση νομοθετικών απαιτήσεων και ενσωμάτωσή τους στο ΣΔΑΤ Γενική Μικροβιολογία Τροφίμων και Πρακτικές Υγιεινής, Ανάλυση Απαιτήσεων Επισκόπηση, επικύρωση και επαλήθευση συστήματος HACCP Βήματα για την Ανάπτυξη ενός Συστήματος HACCP Μελέτη HACCP και ISO 22000:2005 Προσδιορισμός και παρακολούθηση CCPs & OPRPs Συμβούλους που αναπτύσουν ΣΔΑΤ Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων και Συντονιστές ομάδων HACCP Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις βασικές αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Αθήνα: Μαΐου (κωδ.92003) Θεσσαλονίκη: 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου (κωδ ) Βάσια Καζάζη Γιάννης Τσιριγωτάκης Νάνσυ Δουκαλέτση Γιάννης Μπαρράκος Ισίδωρος Δαλέζιος Δημήτρης Γεωργαντέλης Μαρία Κουκαλιάρογλου Γιάννης Σαρακατσιάνος 400 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

13 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ISO 22000:2005 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (5ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00) Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, μελέτες HACCP και να επιθεωρούν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με το ISO 22000:2005 και τις επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης ως προς το πρότυπο ISO σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας. Ανάλυση των απαιτήσεων προτύπου ISO 22000:05 Ανάλυση των απαιτήσεων και των αρχών της προσέγγισης HACCP Αναφορά σε σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις Αρχές και τεχνικές επιθεώρησης Όλες οι ενότητες συνδυάζονται από σχετικές ασκήσεις και παραδείγματα, τα οποία βασίζονται σε προσομοίωση υποθετικών καταστάσεων στην αντίστοιχη ενότητα του σεμιναρίου. Τέλος η 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριμένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς πιστοποίησης επαγγελματιών. Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΑΤ Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων και Συντονιστές ομάδων HACCP Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Βάσια Καζάζη Uxue Αzpiroz Γιάννης Τσιριγωτάκης Γιάννης Μπαρράκος Μαρία Φραγκιαδάκη Νάνσυ Δουκαλέτση Ισίδωρος Δαλέζιος Δημήτρης Γεωργαντέλης Κατερίνα Σφακιανάκη Χρήστος Κατσάνος Μαρία Κουκαλιάρογλου Γιάννης Σαρακατσιάνος Αθήνα: Μαΐου (κωδ ) 30 Ιουνίου- 04 Ιουλίου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Μαΐου (κωδ ) Κρήτη (Χανιά): 30 Ιουνίου- 04 Ιουλίου (κωδ ) 700 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Επιστροφή στα περιεχόμενα

14 Επιστροφή στα περιεχόμενα
Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ BRC V6 TUV HELLAS Approved (1ήμερο- Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου BRC V6 . Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων. Ανάλυση των απαιτήσεων του BRC V6 με συγκεκριμένα παραδείγματα όπως έχουν δοθεί από τον οργανισμό BRC Διαφορές BRC V5 με BRC V6 Ομαδικές Ασκήσεις Συμβούλους που αναπτύσσουν τα εν λόγω συστήματα Στελέχη Ασφάλειας Τροφίμων Αθήνα: 29 Μαΐου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: 16 Ιουνίου (κωδ ) Γιάννης Μπαρράκος Αθανασία Δουκαλέτση 150 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

15 Επιστροφή στα περιεχόμενα
Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ IFS V6 TUV HELLAS Approved (1ήμερο- Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS V6 . Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων. Ανάλυση των απαιτήσεων του IFS V6 με συγκεκριμένα παραδείγματα όπως έχουν δοθεί από τον οργανισμό IFS Διαφορές IFS V5 με IFS V6 Ομαδικές Ασκήσεις Συμβούλους που αναπτύσσουν τα εν λόγω συστήματα Στελέχη Ασφάλειας Τροφίμων Αθήνα: 30 Μαΐου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Ιουλίου (κωδ ) Γιάννης Μπαρράκος Αθανασία Δουκαλέτση 150 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

16 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Τα αλλεργιογόνα στα τρόφιμα αποτελούν ένα βασικό και σημαντικό παράγονται κινδύνου στην Βιομηχανία Τροφίμων. Ο αριθμός των ατόμων που εμφανίζουν αλλεργίες σε συγκεκριμένα τρόφιμα, αυξάνεται διαρκώς. Στόχος τους σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις ορθές πρακτικές για την διαχείριση των αλλεργιογόνων στην Βιομηχανία Τροφίμων καθώς και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ύπαρξη αλλεργιογόνων συστατικών στα τρόφιμα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο διαχείρισης των αλλεργιογόνων στην βιομηχανία, την βασική νομοθεσία για τα αλλεργιογόνα και τον τρόπος επισήμανσης αυτών. Τι είναι τα αλλεργιογόνα και τι προκαλούν Διαχείριση αλλεργιογόνων στη Βιομηχανία (Βασικές Αρχές) Νομοθεσία για τα αλλεργιογόνα Επισήμανση Αλλεργιογόνων Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την Ποιότητα, Έρευνα & Ανάπτυξη, Παραγωγή, Νομοθεσία Τροφίμων, κτλ Αθήνα: 20 Ιουνίου (κωδ ) Ισίδωρος Δαλέζιος 200 € + Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

17 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Βασικές Αρχές- Νομοθεσία) TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Η επισήμανση των τροφίμων σκοπό έχει την παροχή στον καταναλωτή όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του και των συμφερόντων του. Παράλληλα η επισήμανση των τροφίμων είναι βασικό στοιχεία ελέγχου των αρμόδιων Αρχών δε μια βιομηχανία τροφίμων. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της επερχόμενης νομοθεσίας για την επισήμανση & παρουσίαση των τροφίμων, ενώ παράλληλα να κατανοήσουν θέματα που αφορούν ισχυρισμούς υγείας και διατροφικούς ισχυρισμούς με σκοπό την αποτελεσματική και ορθή ανάδειξη των προϊόντων τους. Οι συμμετέχοντες μέσα από cases tudies και workshop θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πως παρουσιάζονται τα τρόφιμα αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά τους με σωστό τρόπο. Βασική Νομοθεσία για την επισήμανση τροφίμων Υποχρεωτικές ενδείξεις- Παρουσίαση στην ετικέτα Ειδικότερες Απαιτήσεις Μη υποχρεωτικές- Προαιρετικές Επισημάνσεις Διαθρεπτική Επισήμανση Παρουσίαση ειδικών σημάνσεων (κατάλληλα για χορτοφάγους, διαβητικούς, light, my choice, keyhole, Halal, Koscher Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την Ποιότητα, Έρευνα & Ανάπτυξη, Παραγωγή, Νομοθεσία Τροφίμων, υπευθύνους marketing και εξαγωγών, κτλ Αθήνα: 17 Ιουνίου (κωδ ) Ισίδωρος Δαλέζιος Θεσσαλονίκη: Ιουνίου (κωδ ) 200 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

18 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Η παρακολούθηση του σεμιναρίου εξασφαλίζει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος αποτροπής, αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μέλη ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων ικανά να ανταπεξέλθουν στη διαχείριση πολυσύνθετων και κρίσιμων καταστάσεων. Γνώσεις που θα αποκτηθούν αφορούν στην ανάλυση και στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, στο σχεδιασμό, δημιουργία και εγκατάσταση των κατάλληλων πολιτικών και σχεδίων περιορισμού κρίσεων, στην κατανόηση των σύγχρονων συνθηκών της αγοράς, στη δημιουργία και καθοδήγηση ομάδων διαχείρισης κρίσης, στην κατανόηση των συμφερόντων των εμπλεκόμενων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, ενώ θα αναλυθούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις κρίσεων. Παρέχεται η δυνατότητα (προαιρετική) διαχείρισης σε συνθήκες προσομοίωσης ενός σεναρίου διαχείρισης κρίσης. Υψηλόβαθμα και μεσαίου επιπέδου στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και συμβούλους επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτύξουν συστήματα διαχείρισης κρίσεων. Αθήνα: 23 Ιουνίου (κωδ ) Ισίδωρος Δαλέζιος 250 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

19 Επιστροφή στα περιεχόμενα
Marketing & Branding Αγροτικών Προϊόντων Εισαγωγή στα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Γεωργ. Παραγωγή Agro 2.1 & 2.2 και GlobalG.A.P IFA v Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων Επιστροφή στα περιεχόμενα

20 MARKETING & BRANDING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
TUV HELLAS Approved σε συνεργασία με το DKG IRTC (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Είναι γεγονός, ότι ο Αγροτικός Κλάδος σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους υστερεί στην κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων του Marketing και του Branding. Μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο τα στελέχη Marketing μίας αγροτικής επιχείρησης ή οργανισμού θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν μία μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη προσφέροντας υψηλή αξία στα προϊόντα τους, αξία υψηλότερη από τα αντίστοιχα προϊόντα του ανταγωνισμού. Μέσα από την υψηλότερη αυτή αξία θα μπορέσουν να επιτύχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης, δηλαδή η υπεροχή της ίδιας και των προϊόντων της έναντι του ανταγωνισμού. Όλα τα παραπάνω με τη σειρά τους σε πιστότητα (loyalty) των πελατών και τελικά σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της αγροτικής επιχείρησης. Marketing Βασικές έννοιες marketing Ικανοποίηση πελάτη Συμπεριφορά καταναλωτή Ανάπτυξη νέων προϊόντων Κανάλια marketing Ηλεκτρονικό marketing Branding Βασικές έννοιες branding Positioning και Επικοινωνία του Brand Positioning Brand Extension Τιμολογώντας το brand ως premium ROBI (Return on Brand Investment) Νόμοι του branding Εκτελεστικοί Διευθυντές, Managers, Retail Managers, Marketing Managers, Επιχειρηματίες, Υπεύθυνοι Πωλήσεων, Brand Managers και Υπεύθυνοι Εξυπηρέτησης Πελατών. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Ιουλίου (κωδ ) Χρήστος Κατσάνος € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα καθώς και η διαμονή των συμμετεχόντων στην περίπτωση που δε διαμένουν σε Αθήνα / Θεσσαλονίκη Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Είναι διαδραστικό με μικρές παρουσιάσεις του εισηγητή που ακολουθούνται από συζητήσεις και εργασίες/ πειραματισμούς των συμμετεχόντων. Επιστροφή στα περιεχόμενα

21 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 2.2 ΚΑΙ GLOBALG.A.P IFA v4.0 TUV HELLAS Approved σε συνεργασία με το DKG International Training Centre (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 19:00) Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2-1 & AGRO 2-2 όπως και GLOBALGAP IFA ver3.0, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικά σενάρια. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές απαιτήσεις των προτύπων σε συνάρτηση με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και τα σχέδια διαχείρισης. Τέλος η 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριμένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς πιστοποίησης επαγγελματιών το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιβλεπόντων. Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καλύψουν αφενός τον τρόπο προσέγγισης των απαιτήσεων του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και αφετέρου τον τρόπο προσέγγισης της επιθεώρησης και πιστοποίησης αυτού του Συστήματος. Αναφορά σε νομοθεσία κλπ. Ορθή Γεωργική Πρακτική (GΑP) Ανάλυση Βασικών Αρχών και εφαρμογής του Συστήματος Ανάλυση Συστημάτων AGRO 2-1, 2-2 & GLOBALGAP (EUREPGAP) Στρατηγικές MARKETING Πιστοποιημένων Προϊόντων Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΟΔ Επιβλέποντες ΣΟΔ Εσωτερικούς Επιθεωρητές Υπ. Φυτοπροστασίας – Λίπανσης & Υπ. Τοπικών Αυτοδιοικήσεων Παραγωγούς αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα ΣΟΔ Αθήνα: Μαΐου (κωδ )* Θεσσαλονίκη: Ιουνίου (κωδ )* Κρήτη (Ηράκλειο): Ιουλίου (κωδ )* Χρήστος Κατσάνος 350 € + Φ.Π.Α. 23% ** Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται εμπειρία Επιστροφή στα περιεχόμενα

22 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 19:00) Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων • Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων Βιολογικής Γεωργίας • Συμβούλους Βιολογικής Γεωργίας • Εσωτερικούς Επιθεωρητές • Υπ. Φυτοπροστασίας – Λίπανσης & Υπ. Τοπικών Αυτοδιοικήσεων • Παραγωγούς και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία γνώση σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα Αθήνα: Μαΐου (κωδ )* Θεσσαλονίκη Ιουνίου (κωδ )* Κρήτη (Ηράκλειο): 03 Ιουλίου (κωδ )* Γιώργος Νικολάου 150 € + Φ.Π.Α. 23% ** Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται εμπειρία *Σημείωση: Σε περίπτωση συμμετοχής και στα 2 σεμινάρια (δηλ. Agro και Βιολογικά- 3 ημέρες παρακολούθηση) το κόστος ανέρχεται στα 450€ + Φ.Π.Α. 23% Επιστροφή στα περιεχόμενα

23 Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας
Αίτηση Συμμετοχής >> Παρακαλούμε αποστείλετε την παρούσα αίτηση συμπληρωμένη με fax: ή με αν αφορά σε σεμινάριο Αθήνας, στο ή αν αφορά σε σεμινάριο Θεσσαλονίκης ή στο ή αν αφορά σε σεμινάριο Κρήτης και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας Επιστροφή στα περιεχόμενα

24 Στοιχεία Επικοινωνίας…
Tα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους: Αθήνα: CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE, Μιχαλακοπούλου 50, - ELECTRA PALACE HOTEL, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Θεσσαλονίκη: DOMOTEL LES LAZARISTES , Κολοκοτρώνη 16, , Σταυρούπολη

25


Κατέβασμα ppt "Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google