Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά
Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο. Στα 27 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει επιθεωρήσει μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και έχει πιστοποιήσει τις περισσότερες εταιρείες από κάθε άλλο φορέα πιστοποίησης. Η επιτυχία αυτή ήταν δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία που κατέχει σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Αυτήν ακριβώς την τεχνογνωσία μοιράζεται μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνει το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών/ συνεργατών της. Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά Διεθνές Κύρος Αναγνωρισιμότητα Τεχνογνωσία Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμενη Αξία Αξιοπιστία Ανεξαρτησία Εμπιστοσύνη Ευσυνειδησία Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εξαιρετικής ποιότητας σε ποικίλους τομείς Συστημάτων Διαχείρισης και Τεχνικών Επιθεώρησης, στους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της. Περισσότερα από άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από σεμινάριά μας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Όλοι οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές των αντιστοίχων προτύπων, ενώ κατέχουν πιστοποιητικό εισηγητή από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως ο IRCA). Επιπλέον, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι μέσα από τα εσωτερικά σεμινάρια εξειδίκευσης της TÜV HELLAS ώστε να ικανοποιούν και τους πλέον απαιτητικούς εκπαιδευόμενους. Oλα τα σεμινάρια έχουν πιστοποιήσεις από IRCA (U.K), IEMA, PMI και TUV HELLAS και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και να αξιολογείται η ποιότητα της μάθησης σε κατάλληλα σημεία (συνεχής αξιολόγηση), ενώ είναι αλληλεπιδραστικά με χρήση ομαδικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, ομιλίες και συζητήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών μας, τα σεμινάριά μας έχουν αναπτυχθεί ώστε η κάθε εκπαιδευτική ανάγκη να καλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο. Επιστροφή στα περιεχόμενα

3 Περιεχόμενα Επιστροφή στα περιεχόμενα Η Γνώση είναι Δύναμη 2
Η Γνώση είναι Δύναμη Περιεχόμενα Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Εditorial Οι εισηγητές μας Νέα Σεμινάρια Ποιότητα Περιβάλλον- Ενέργεια Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Ασφάλεια Τροφίμων Aγροδιατροφικός Τομέας Πληροφορική Τεχνικές Δεξιότητες Επιχειρηματική Βελτίωση Αίτηση Συμμετοχής Επικοινωνία- Συμπληρωματικά Στοιχεία Επιστροφή στα περιεχόμενα

4 Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια …
Πέραν των σεμιναρίων που αναφέρονται στο πρόγραμμα και τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και ενδοεπιχειρησιακά (επιδοτούμενα από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ 0,45%), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία στις εξής θεματικές ενότητες: Lean 6σ Ασφαλής Εργασία σε Αποθηκευτικούς Χώρους Ασφάλεια σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & υποσταθμούς μέσης- χαμηλής τάσης Ασφαλής εργασία σε εργοτάξια τεχνικών έργων- οι ρόλοι των συντελεστών του έργου στην Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας. Μέσα Ατομικής Προστασίας Ασφαλής εργασία σε λατομεία & μονάδες σκυροδέματος Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων Ασφαλής χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών Ασφάλεια κατά τις εργασίες σε ύψος Fleet Management- Ασφαλής Οδήγηση Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) ΑΤΕΧ-Μελέτη/ Έγγραφο προστασίας από τις εκρήξεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (GRI) Αρχές λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008 Δείκτες Απόδοσης - ΚPIs Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008- EN 15224:2012 στον τομέα της Υγείας. Εσωτερικός Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Εκπαίδευση Κλινικών Εκπαιδευτών Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Η παραπάνω λίστα είναι απολύτως ενδεικτική σχετικά με τις δυνατότητες του οργανισμού μας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Όλα τα σεμινάρια αναπτύσσονται αποκλειστικά για να καλύψουν τις ανάγκες σας, έπειτα από κοινή συνεννόηση με τους αρμόδιους Επικεφαλής Εισηγητές της TÜV HELLAS. Επιστροφή στα περιεχόμενα

5 Editorial Επιστροφή στα περιεχόμενα
Στην εποχή της κρίσης, πολλοί θα χαρακτήριζαν την εκπαίδευση «πολυτέλεια» ή και «αναγκαίο κακό» και άλλοι τόσοι θα έθεταν το ερώτημα: Εκπαίδευση τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης; Η απάντηση είναι σίγουρα ΝΑΙ. Καλά εκπαιδευμένο προσωπικό σημαίνει γνώση τους δουλειάς, μεράκι και προστιθέμενη αξία στην εταιρεία όπου αυτό απασχολείται. Κατά συνέπεια μία επιχείρηση με εκπαιδευμένους ανθρώπους είναι σίγουρα μία θωρακισμένη επιχείρηση. Τα σεμινάρια του Οργανισμού μας καλύπτονται από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), απευθύνονται τόσο σε έμπειρα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε νεότερα στελέχη και σε απόφοιτους ανώτερων και ανώτατων σχολών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον- Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροδιατροφικός Τομέας- Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Πληροφορική, Επιχειρηματική Βελτίωση και Τεχνικές Δεξιότητες. Όμως, η TUV HELLAS, θεωρώντας πως η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι ένας «ζώντας οργανισμός» που διαρκώς εξελίσσεται, και η εκπαίδευση σημαίνει αλλαγή, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός Nέου κύκλου σεμιναρίων που έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες που επιτάσσει το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι, στο νέο πρόγραμμα σεμιναρίων για το Β’ Τετράμηνο του 2014, μπορεί κάποιος να συναντήσει νέα σεμινάρια σχετικά με την ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων του ISO/ IEC 27001:2013, την Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Risk Assessment), το FSSC 22000:2010- Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων, το ISO 39001:2012 για τις Βασικές Αρχές του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, καθώς και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων (Λήψη αποφάσεων για στελέχη επιχειρήσεων, Παρακίνηση Εργαζομένων & ομαδικότητα σε περιόδους εργασιακής ανασφάλειας, Αποτελεσματική επικοινωνία, ΤΠΜ) και των Οργανισμών Υγείας (ΕΝ 15224:2012 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας, Συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025) κ.α. Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας στο Χολαργό, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας και να σχεδιάσουμε το σεμινάριο που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και ευελπιστούμε ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε μία νέα εποχή. της Κονδυλίας Κοντογιάννη Διευθύντριας Εκπαίδευσης TUV HELLAS A.E. Επιστροφή στα περιεχόμενα

6 Οι Εισηγητές μας Επιστροφή στα περιεχόμενα
Azpiroz Uxue: Δ/ντρια Γραφείου Κρήτης, Βιολόγος Πανεπιστήμιο Basque Country Ισπανίας, Υπεύθυνη Αγροδιατροφικού Τομέα Αλεξοπούλου Ελένη: Υπεύθυνη Certification Centre, Χημικός, M.Sc Διαχείριση Περιβαλ/κής Ρύπανσης Αχλάδας Παναγιώτης: Αν/τής Δ/ντής Πιστοποίησης, Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Δρ. Χημικός Μηχανικός RWTH AACHEN. Βαγιόκας Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD, MBA Βαλέργα Μαρία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Βιολόγος /Περιβαλλοντολόγος ειδικευμένη στο τομέα του Τουρισμού  Βιδάλης Διονύσης: Δ/ντής Πιστοποίησης Γραφείου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Βλαχάκης Μαθιός: Αν/της Δ/ντής Κτιριακών- Τεχνικών Έργων, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Γεωργαντέλης Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Τροφίμων. Π.Ι., c.PhD. Γεωργίου Άννα: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χημικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Γκιώνης Αθανάσιος- Νεκτάριος: Εξωτ. Συνεργάτης, ITILv3 Expert, Εγκεκριμένος Εισηγητής ITILv3, ISO/IEC από APMG Δαλέζιος Ισίδωρος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος-Επιστήμονας Τροφίμων, MSc Δουκαλέτση Νάνσυ: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος Α.Π.Θ. Ζάχος Λάμπρος: Αν/τής Γενικός Δ/ντής Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/κός και Μηχανικός Συγκολλήσεων Ζερβογιάννης Παύλος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός, ΜSc, MBA Καζάζη Βάσια: Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων TUV HELLAS, Food Chain Management, MSc, Ε.Κ.Π.Α, MSc Κοκκαλάκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Δρ. ΕΜΠ, ΜΒΑ (University of Washington) Καλογεράκης Μανόλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Καζάκος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Καράμπαμπα Φωτεινή: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Βιολόγος PhD ΕΚΠΑ Κατσάνος Δ. Χρήστος: Στρατηγικός Συνεργάτης, Γεωπόνος MSc, MBA Κελπέκης Νικόλαος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Επικοινωνιολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Κόβρας Ζαφείρης: ΙS Manager/ IT Manager, Μηχ/κός, IT, ISM, MSc Quality Eng. – Ν.U. Κόμης Ευστράτιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολ. Μηχανικός Κοτσολάκη Αγγελική : Εξωτερικός συνεργάτης,Σύμβουλος Marketing και Στρατηγικής Επικοινωνίας, Kαθηγήτρια Κουκαλιάρογλου Μαρία: Επιθεωρητής, Γεωπόνος Επιστήμων Τροφίμων MSc Λελίδης Ανέστης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανικός Πολεμικής Αεροπορίας, Νομική Δ.Π.Θ, ΜΒΑ, LL.M European Law Λολίδης Μιχάλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc , ΜΑ Επιστροφή στα περιεχόμενα

7 Οι Εισηγητές μας Επιστροφή στα περιεχόμενα
Λευθεριώτης Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA Μακρινός Ιωάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Τεχνολογία Παραγωγής Γραφικών Τεχνών Μαρούλης Μάριος: Εξωτερικός συνεργάτης  Χημικός Α.Π.Θ. MSc Έλεγχος Ποιότητας Μαυριδάρας Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας & Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΜSc Μελαχροινός Γιώργος: Δ/ντής Γραφείου Θεσσαλονίκης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μιχαηλίδης Θάνος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μπαρράκος Γιάννης: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, MSc Μπέκας Άγγελος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Εφαρμοσμένη Μηχανική Ρευστών Μπενάκης Κώστας: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Μηχανικός Αεροπορίας Ναούμ Αναστάσιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Πληροφορικής Νικολάου Γιώργος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος, MSc, Υπεύθυνος Βιολογικών Προϊόντων Παπαρούπας Νέστορας: Επιθεωρητής, Product Manager (Health & Safety), Μηχανολόγος Μηχανικός Πασχάλη Αντωνία: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ph.D. Ψυχολογος Υγειας, Λεκτορας Τμημα Νοσηλευτικης, ΕΚΠΑ. Πιτσίκα Μαρία: Διευθύντρια Ανάπτυξης, Χημικός MSc Προίσκος Δημήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Οικονομολόγος Σαλευρής Αντώνης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σαρακατσιάνος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Κτηνίατρος, Χημικός, MSc. Διασφάλιση Ποιότητας Σίσκος Απόστολος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Γεωπόνος, MSc. Environmental Management, Τεχνικός Διευθυντής διαπιστευμένου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων Σφακιανάκη Κατερίνα: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίμων Σφέτσος Γεώργιος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Γεωλόγος ΑΠΘ, MSc Τσίγκας Αλέξανδρος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Φυσικός, MSc, PhD Τσιριγωτάκης Γιάννης: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος, MBA, M.Ph. Φραγκιαδάκη Μαρία: Επιθεωρητής, Χημικός Παν. Κρήτης, MA Food Chemist Un. Of Leeds Χουλιαρά Γιώτα: Εξωτερικός Συνεργάτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σύμβουλος Επικοινωνίας Επιστροφή στα περιεχόμενα

8 Επιστροφή στα περιεχόμενα
OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία – IRCA _ _40 OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία-IRCA Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο _ ___ 42 Ασφαλής Ανύψωση Φορτίων- Ασφάλεια κατά τις εργασίες σε ύψος___________________________________ __43 Ασφάλεια κατά τις εργασίες συντήρησης_______________________________________________________ _____ 44 Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων________________ _________ __________________ __ __45 Νομοθεσία REACH (1907/2006) και CLP (1272/2008) Επιστροφή στα περιεχόμενα

9 Επιστροφή στα περιεχόμενα
OHSAS 18001:2007 /ΕΛΟΤ 1801:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS 2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00) Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (OHSAS 18001:2007 IRCA Course No. A17269). Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν να επιθεωρούν και να βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας μιας εταιρίας, σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS – ΕΛΟΤ 1801. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας. Βασικες Αρχές της εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας Ανάπτυξη του OHSAS / ΕΛΟΤ 1801 Αρχές Επιθεώρησης Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας Εσωτερικούς Επιθεωρητές εταιρειών που διαθέτουν Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας Όσους θα ήθελαν αρχικά να ενημερωθούν για τα Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας Αθήνα: Ιουνίου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Μαΐου (κωδ ) Διονύσης Βιδάλης Νέστορας Παπαρούπας Γιώργος Μαυριδάρας 400 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

10 Επιστροφή στα περιεχόμενα
OHSAS / ΕΛΟΤ 1801 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (5ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00) Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας των Οργανισμών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (OHSAS 18001:2007 IRCA Course No. A17139). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Υγείας & Ασφάλειας και να επιθεωρούν Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS EΛOT 1801.Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με το OHSAS / EΛOT 1801 και τις επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας ως προς το πρότυπο ISO σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας. Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις των προτύπων OHSAS EΛOT 1801, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε μία υποθετική εταιρεία. Τέλος η 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριμένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς πιστοποίησης επαγγελματιών. Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑ) Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΥΑ Υπεύθυνους Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Υπευθύνους Τμημάτων Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑ) Αθήνα: Ιουνίου (κωδ ) 30 Ιουνίου- 04 Ιουλίου (κωδ ) Θεσσαλονίκη: Ιουλίου (κωδ ) Μαρία Πιτσίκα Διονύσης Βιδάλης Νέστορας Παπαρούπας Παύλος Ζερβογιάννης 700 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Επιστροφή στα περιεχόμενα

11 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00) Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν ενημερωθεί για τους βασικότερους κινδύνους υγείας και ασφάλειας που αφορούν στον χώρο της Υγείας και τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία τους και θα μπορούν να εφαρμόζουν, να επιθεωρούν και να βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας ενός Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS – ΕΛΟΤ 1801. Βασικές αρχές της εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας Διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων και αντιμετώπισή τους. Κίνδυνοι από μηχανικούς, ηλεκτρικούς, χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες. Κίνδυνοι λοιμώξεων και προστασία στα νοσοκομεία και κλινικές (νομοθεσία, εφαρμογή) Διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων (νομοθετική απαίτηση και εφαρμογή) Κίνδυνοι στο Διαγνωστικό Εργαστήριο. Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα. Κίνδυνοι που προκύπτουν από την οργάνωση της εργασίας, ψυχολογικοί και εργονομικοί και κίνδυνοι λόγω αντίξοων συνθηκών εργασίας. Μέτρα ατομικής προστασίας και υποχρεώσεις τήρησης τους. Διαχείριση ατυχημάτων. Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό όλων των κλάδων που ασχολείται στον τομέα Υγείας (νοσηλευτές, προσωπικό εργαστηρίων, τραυματιοφορείς, καθαριστές κλπ), υπευθύνους διαχείρισης ποιότητας καθώς και συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα Υγείας. Αθήνα: Ιουνίου (κωδ ) Dr. Φωτεινή Καράμπαμπα € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

12 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με: την νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας για τις εργασίες σε ύψος τους κινδύνους κατά την εργασία σε ύψος τους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων την χρήση των μέσων ατομικής προστασίας την ορθή χρήση του εξοπλισμού για την ασφαλή εργασία σε ύψος κ.ο.κ. Είδη κινδύνων κατά τις εργασίες σε ύψος (άμεσοι/έμμεσοι κίνδυνοι) Αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων Ζώνες ασφαλείας/είδη/καλές πρακτικές εφαρμογής και χρήσης Είδη αγκύρωσης ζωνών ασφαλείας Φαινόμενο εκκρεμούς/πρόληψη φαινομένου Προστασία από πτώσεις σε εργασίες σε καλαθοφόρα οχήματα ή πλατφόρμες Ανύψωση προσώπων με μηχανήματα που δεν προορίζονται για ανθρώπους Ασφαλής χειρισμός ανυψωτικών μηχανημάτων Προσωπικό Συντήρησης Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Εργοδότες Διευθυντές-Προϊσταμένους τμημάτων Τεχνικούς Ασφαλείας Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την ΥΑΕ Αθήνα: Ιουνίου (κωδ.91995) Λάμπρος Ζάχος Νέστορας Παπαρούπας € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

13 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤA ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00) Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με: Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Παρουσίαση κυριοτέρων απαιτήσεων νομοθεσίας και ανάλυση υποχρεώσεων εργοδοτών/εργαζομένων σε σχέση με την ΥΑΕ Ασφάλεια κατά τις εργασίες εργασίες συντήρησης Στατιστικά  στοιχεία ατυχημάτων σε εργασίες συντήρησης Γενικές οδηγίες ορθής διεξαγωγής εργασιών συντήρησης Ασφαλής χειρισμός μηχανημάτων συντήρησης (δράπανο, τόρνος, γερανογέφυρα, τροχοί κοπής, λείανσης κ.ο.κ.) Ασφαλής χρήση εργαλείων χειρός Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας Σήμανση Ασφαλείας Θερμές εργασίες (οξυγονοκόλληση/ηλεκτροκόλληση)-Διαχείριση φιαλών υπό πίεση Φυσικοί/Χημικοί Κίνδυνοι Προσωπικό Συντήρησης Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Εργοδότες Διευθυντές-Προϊσταμένους τμημάτων Τεχνικούς Ασφαλείας Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την ΥΑΕ Αθήνα: Ιουνίου (κωδ.91996) Λάμπρος Ζάχος Νέστορας Παπαρούπας € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

14 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ TUV HELLAS Approved (1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00) Η παρουσίαση των διεθνών κανονισμών, ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (εκρηκτικά, αέρια, υγρά καύσιμα, εύφλεκτα στερεά, οξειδωτικά, τοξικά, μολυσματικά, ραδιενεργά και διαβρωτικά). Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων. Στα περιεχόμενα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται η παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων και των κινδύνων που εγκυμονούν, οι απαιτήσεις των οχημάτων και των συσκευασιών (σήμανση, επισήμανση, κατασκευή, έγγραφα), η σύνταξη των σχεδίων εκτάκτων αναγκών, η κατηγοριοποίηση των σηράγγων για τη διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίσεως τύπου των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς επίσης και γενικότερα όλες οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για τη΄ν τήρηση των νομοθετικών υποχρεώσεων. Όλα τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής ή/ και της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Αθήνα: Ιουλίου (κωδ ) Νίκος Βαγιόκας € Φ.Π.Α. 23% Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, ελαφρύ γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

15 Επιστροφή στα περιεχόμενα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008) TUV HELLAS Approved (2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00) Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τη γνώση των κυριότερων απαιτήσεων των Νομοθεσιών REACH και CLP παράλληλα με ένα βασικό οδηγό εφαρμογής των παραπάνω απαιτήσεων. Εισαγωγική Παρουσίαση Κανονισμού REACH Εξαιρέσεις Κανονισμού REACH Καταχώρηση Ουσιών – Ημερομηνίες Καταχώρισης Κανονισμός REACH – Παρουσίαση Κεφαλαίων και Παραρτημάτων του Κανονισμού Λοιπές Σχετικές Νομοθεσίες Κανονισμός CLP – Εικονογράμματα Κινδύνου – Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Μεταγενέστεροι Χρήστες – Φάκελος Καταχώρισης REACH – Χρήση Σχετικών Ιστοχώρων Σχετικούς επιστήμονες του χώρου των συμβούλων, υπευθύνων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας όπως χημικοί, χημικοί μηχανικοί, γεωπόνοι. Παραγωγούς πλαστικών παιχνιδιών, χρωμάτων, επεξεργασμένης ξυλείας και επαγγελματίες του χώρου των δομικών υλικών. Γενικότερα μεταποιητές πάσης φύσεως χημικών ουσιών (μεταγενέστεροι χρήστες). Εφαρμοστές προγραμμάτων απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας καθώς και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη άποψη πάνω στις απαιτήσεις των Κανονισμών REACH και CLP. Αθήνα: Ιουλίου (κωδ.91999) Θεσσαλονίκη: Ιουλίου (κωδ ) Δημήτρης Γεωργαντέλης Γιάννης Σαρακατσιάνος 500 € + Φ.Π.Α. 23% Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, γεύμα Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Επιστροφή στα περιεχόμενα

16 Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας
Αίτηση Συμμετοχής >> Παρακαλούμε αποστείλετε την παρούσα αίτηση συμπληρωμένη με fax: ή με αν αφορά σε σεμινάριο Αθήνας, στο ή αν αφορά σε σεμινάριο Θεσσαλονίκης ή στο ή αν αφορά σε σεμινάριο Κρήτης και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site μας Επιστροφή στα περιεχόμενα

17 Στοιχεία Επικοινωνίας…
Tα σεμινάρια διεξάγονται στους παρακάτω χώρους: Αθήνα: CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE, Μιχαλακοπούλου 50, - ELECTRA PALACE HOTEL, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Θεσσαλονίκη: DOMOTEL LES LAZARISTES , Κολοκοτρώνη 16, , Σταυρούπολη

18


Κατέβασμα ppt "Η γνώση είναι δύναμη Γιατί TÜV HELLAS Ηγετική Θέση στην Αγορά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google