Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο
Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, ΑΘΗΝΑ, Γραμματεία: Τηλ , fax ΣOΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ Καθηγήτρια, τηλ.: , Μελέτη σκοπιμότητας για τις δυνατότητες προσαρμογής των χειροτεχνικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα των κλάδων: κεραμικής, αργυροχρυσοχοϊας και μαρμάρου

2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

7 ΜΑΡΜΑΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

8 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

9 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

10 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τόπος εγκατάστασης Η επιχείρηση έχει άλλες εγκαταστάσεις; Φύλο – ηλικία ιδιοκτήτη ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγγραφή στο Εμπορικό-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο; Ονομασία της επιχείρησης Έδρα της επιχείρησης Νομική μορφή Έτος έναρξης δραστηριότητας / ίδρυσης επιχείρησης Έτος εγκατάστασης στη συγκεκριμένη διεύθυνση Σε ποια περιοχή της Αθήνας ήταν προηγούμενα εγκατεστημένη η επιχείρηση; Είδος Επιχείρησης

11 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επιφάνεια του εργαστηρίου σε τ.μ Ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργαστηρίου ή της μικτής επιχείρησης ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ Ποιος γνωρίζει τις τεχνικές παραγωγής στο εσωτερικό της επιχείρησης; Πώς αποκτήθηκαν αρχικά οι γνώσεις σχετικά με την παραγωγή; Πώς μεταφέρονται σήμερα οι γνώσεις σχετικά με την παραγωγή; Ποιες τεχνικές παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν στο ξεκίνημα της επιχείρησης σας; Ποιες τεχνικές παραγωγής χρησιμοποιούνται σήμερα; Γνωρίζετε αν υπάρχουν κέντρα έρευνας και πληροφόρησης που συνδέονται με το προϊόν σας; ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σύνολο απασχολούμενων - Αριθμός μισθωτών Πηγές πρόσληψης προσωπικού Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στην επιχείρησή σας; Πως κατανέμεται ο αριθμός απασχολουμένων στις ηλικιακές κατηγορίες: Πως κατανέμεται ο αριθμός απασχολουμένων ανά βαθμό συγγένειας; Ποιος είναι ο μηνιαίος μέσος όρος της μισθοδοσίας για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού;

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Σε τι βαθμό είναι βιομηχανοποιημένη η παραγωγή; Τι εξοπλισμός – μηχανήματα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του βοηθητικού εξοπλισμού. Τι ηλικίας είναι; Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην επιχείρησή; Πόσες φορές το χρόνο πραγματοποιείται συντήρηση των εγκαταστάσεων Επιχειρούν καινοτομικούς νεωτερισμούς των προϊόντων μετά από ανάλογη επιθυμία των πελατών τους; ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ποιες πρώτες ύλες χρησιμοποιούν; Ποιες τεχνικές παραγωγής χρησιμοποιούν σήμερα και ποιες στο παρελθόν;

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιες είναι οι κυριότερες πρώτες και δευτερεύουσες ύλες που χρησιμοποιούν; Πώς προμηθεύονται αυτά τα υλικά; Από ποιες αγορές προέρχονται οι προμήθειες; Ποιοι παράγοντες τους επηρεάζουν κατά την επιλογή των προμηθευτών πρώτων υλών; ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σε ποιες αγορές κατευθύνεται η παραγωγή; Έχουν ποτέ μέρος σε κλαδικές εκθέσεις Ποιος είναι επιφορτισμένος με την εμπορία-προώθηση του προϊόντος; Με ποιους τρόπους γίνεται η προώθηση των προϊόντων και σε τι ποσοστό; Με ποιους τρόπους διαφημίζουν τα προϊόντα σας; Πόσο έχει τροποποιηθεί η παραγωγή τους τα 5 τελευταία χρόνια; Ποια προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων θεωρούν ανταγωνιστικά ή υποκατάστατα των δικών τους; Ποια είναι τα στοιχεία που συντελούν στη διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων τους;

14 ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Έχουν τακτικές σχέσεις με φορείς που σχετίζονται με την επιχείρησή σας; Ποια είδη πρωτοβουλιών εκ μέρους οργανισμών δημοσίων και / ή ιδιωτικών θα ήταν χρήσιμα στην ανάπτυξη της επιχείρησής και των άλλων επιχειρήσεων του τομέα; Υπάρχει δίκτυο παραγωγών στον τομέα τους; Ποια είναι τα κύρια προβλήματα του τομέα παραγωγής τους; ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Είναι ικανοποιημένοι από την εγκατάσταση της επιχείρησής τους στην πόλη και στην συγκεκριμένη θέση όπου βρίσκεστε; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρονται από την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη θέση στην πόλη; Ποια είναι τα μειονεκτήματα; Επιθυμούν την άμεση προσέγγιση της επιχείρησης από ντόπιους πελάτες και τουρίστες; Θα θεωρούσαν θετική τη συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων με σκοπό την οργανωμένη προβολή για την προσέλκυση της τουριστικής πελατείας στην πόλη τους; Πιστεύουν ότι η επαγγελματική τους δραστηριότητα θα μπορούσε να συνδεθεί με την προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς;

15 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΒΕΑ Ονομασία επαγγέλματος
Κωδικός επαγγέλματος Πλήθος επαγγελμάτων Ονομασία επαγγέλματος 33311 92 Κεραμοποιοί 33313 53 Αγγειοπλάστες 33314 60 Κεραμικά Λαϊκής Τέχνης 33316 22 Αγαλματίδια 33317 2 Αργυρογλύπτες 33712 296 Κοπή και επεξεργασία μαρμάρου 35711 98 Ορειχαλκουργοί 39413 507 Αργυροχόοι Παρατηρήσεις: Λείπει η στήλη, η οποία περιέχει την πλήρη περιγραφή της δραστηριότητας Δεν περιλαμβάνονται οι χρυσοχόοι στη βάση δεδομένων (κωδικός 39411) Δεν περιλαμβάνονται οι κοσμηματοποιοί στη βάση δεδομένων (κωδικός 39412) Δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία: κοπή και λάξευση μαρμάρου στη βάση δεδομένων (κωδικός 14121) Δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία: είδη κεραμικής στη βάση δεδομένων (κωδικός 33315) Δεν περιλαμβάνονται οι μαρμαρογλύπτες στη βάση δεδομένων (κωδικός 33711) Δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία: κατεργασία νεροχύτων (κωδικός 33714) ? Δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία: παραγωγή σκύρων και άμμου (κωδικός 14111) ? Δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία: αλαβάστρινα και όνυχες (κωδικός 33713)


Κατέβασμα ppt "Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google