Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η κρίση των αγορών και οι επιπτώσεις της στη θεσμική διαχείριση 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η κρίση των αγορών και οι επιπτώσεις της στη θεσμική διαχείριση 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η κρίση των αγορών και οι επιπτώσεις της στη θεσμική διαχείριση 1

2 Ένα βήμα πίσω … 2

3 3

4 Παγκόσμια αγορά – Σύνολο υπό Διαχείριση Κεφαλαίων 2007 - 2010 4 17,7 τρις € 13,6 τρις € 15,8 τρις € 17,4 τρις € • Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 απομειώνει τις μετοχικές αξίες και οδηγεί επενδυτές σε μια συντηρητική συμπεριφορά • Η ένταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και η δημοσιονομική κρίση της Ευρώπης δεν επιτρέπει στη θεσμική αγορά κεφαλαίων να ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος -23,2% +27,9% -1,7%

5 ΗΠΑ – Ευρώπη: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος 5 9,1 τρις € 7,6 τρις € 8,7 τρις € 9,7 τρις € ΗΠΑ • Παρά την παραδοσιακά σημαντική έκθεση των επενδυτών της Αμερικής σε μετοχικού κινδύνου προϊόντα, η αγορά ανακτά το χαμένο έδαφος σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες. • Η διαστρωμάτωση ωστόσο αλλάζει: ΗΠΑ, μετοχικά & μικτά 50% (έναντι 60% το 2007), Ευρώπη: μετοχικά & μικτά 44% (έναντι 57% το 2008). • Η ωριμότητα της αμερικάνικης αγοράς και τα μακροχρόνια αποταμιευτικά προγράμματα αποτελούν δίχτυα ασφαλείας στην απομείωση των συνολικών κεφαλαίων. 5,5 τρις € 4,5 τρις € 5,2 τρις € 5,5 τρις € Ευρώπη -16,5% +27,6% +6,6% -18,2% +22,2% 0%

6 Ευρώπη: Ένας νέος χώρος σταδιακά αναδεικνύεται 6 • Καλά δημογραφικά στοιχεία - Συνολικός πληθυσμός: 276 εκατ. (Ρωσία 142 εκ, Πολωνία 39 εκ, Ρουμανία 22 εκ, Τουρκία 73 εκ) • Προγράμματα συνταξιοδοτικά • Παρουσία διεθνών οίκων (Societe Generale, Raiffeisen, Pionner, ING, Unicredit) • Χαμηλή διείσδυση 4,5 τρις € 5,2 τρις € 5,5 τρις € 9,89% 0,89% 0,96% 41,5 δις € 50 δις € 53,7 δις € +29,5% +22,2%

7 ΗΠΑ – Ευρώπη : Αποκωδικοποιώντας τη μεταβολή στα υπό διαχείριση κεφαλαίων ΗΠΑ 2008 – 2010 Σωρευτικές εκροές κεφαλαίων (δις δολ.) Μετοχικά -272 Μικτά 18 Ομολογιακά 646 Διαχ. Διαθ. -313 Ευρώπη 2008 Εκροές κεφαλαίων (δις €) Μετοχικά -170 Μικτά -51 Ομολογιακά -185 Διαχ. Διαθ. 68 Ευρώπη 2008 – 2010 Σωρευτικές εκροές κεφαλαίων (δις €) Μετοχικά -89 Μικτά 56 Ομολογιακά -28 Διαχ. Διαθ. -79 ΗΠΑ 2008 Εκροές κεφαλαίων (δις δολ.) Μετοχικά -234 Μικτά -18 Ομολογιακά 27 Διαχ. Διαθ. 792

8 • Η συρρίκνωση των μεγεθών και η ένταση της κρίσης οδηγεί σε επαναξιολόγηση του modus operandi • Τα προϊόντα που προσφέρονται ορθολογικοποιούνται • Η παραδοσιακή αγορά κεφαλαίων πλησιάζει την εναλλακτική αγορά επενδύσεων • Το κανονιστικό πλαίσιο αλλάζει σημαντικά και προσαρμόζεται 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2006 2007 2008 2009 Πλήθος νέων funds ανά κατηγορία στην Ευρώπη Πηγή: Feri Fund Market Information Πηγή: Lipper Leading Fund Intelligence Στο τέλος του 2009, καταγράφτηκε μείωση κατά 918 funds έναντι αύξησης 1.051 funds το 2008 Ευρώπη: Η παλέτα των προϊόντων διαφοροποιείται Σύνολο funds 35.468 (Q2 2010)

9 Υπόθεση Madoff: ο ρόλος του θεματοφύλακα 9 • Η περίπτωση του Bernard Madoff εγείρει πληθώρα θεμάτων αναφορικά με την ευθύνη του θεματοφύλακα • Οι θεματοφύλακες βάζουν στο μικροσκόπιο τον πελάτη τους και αξιολογούν τους μηχανισμούς ελέγχου • Η ανάγκη για μία πιο καθαρή κατανομή ρόλων μεταξύ του θεματοφύλακα και του Διαχειριστή ανακύπτει UCITS V ευθύνες θεματοφυλακής, οργανωτικές δομές, τα κριτήρια καταλληλότητας, εποπτεία, προστασία επενδυτών

10 Hedge Funds: κίνδυνος επενδύσεων και κανόνες αποτίμησης 10 Η χρηματοπιστωτική κρίση, η αδυναμία ορθής αποτίμησης εναλλακτικών αξιών, οι περιοριστικές συνθήκες ρευστότητας, η απόσταση μεταξύ του προσδοκώμενου αποτελέσματος και του τελικού αποτελέσματος εγείρει πληθώρα ερωτημάτων και οδηγεί στην υιοθέτηση νέας κοινοτικής οδηγίας A.I.F.M.D. Αδειοδότηση, εποπτεία, ρόλος-εταιρική διακυβέρνηση, ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας

11 Υπόθεση Lehman: Αναθεώρηση βραχυπρόθεσμων εργαλείων ρευστότητας 11 • Τα bid-offer spread στην αγορά ομολόγων ανοίγουν • Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης η αγορά ομολόγων περιορίζει σημαντικά το βάθος της και οι τιμές βραχυπρόθεσμων ομολόγων βιώνουν πρωτόγνωρης πτώσης των τιμών τους. • 31 βραχυπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων αναστέλλουν εξαγορές («Break the buck phenomenon”) • 62 αμοιβαία κεφάλαια λαμβάνουν οικονομική στήριξη από τους ομίλους τους CESR Εκδίδει νέα οδηγία για τα ευρωπαϊκά Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης διαθεσίμων

12 • Σημαντική η συμμετοχή των θεσμικών κεφαλαίων στο ΑΕΠ των χωρών • Θετική η συνεισφορά τους στην απασχόληση (Ευρώπη 85.000 – Στοιχεία EFAMA) • Εκτιμάται ότι στη Γαλλία για κάθε μία θέση της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίου, 4 νέες θέσεις δημιουργούνται σε παράπλευρες δραστηριότητες (Στοιχεία EFAMA - AFG) Θεσμική διαχείριση Κεφαλαίων & Περιουσίας: 12 Παράγοντας ανάπτυξης και στήριξης της οικονομίας σε δις € Πηγή: EFAMA, 2008

13 13 Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές • Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η δημοσιονομική κρίση του Ευρωπαϊκού νότου το 2009-10 αναδεικνύει του Έλληνες Θεσμικούς Διαχειριστές νικητές • Νικητές γιατί αντιμετώπισαν με συνέπεια τις ακραίες συνθήκες στην αγορά ομολόγων και κεφαλαίου • Νικητές γιατί αντιμετώπισαν με αποτελεσματικότητα τις πιέσεις ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος • Νικητές γιατί προσέφεραν ποικιλία επιλογών με διψήφιες θετικές αποδόσεις • Νικητές γιατί έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν τα εχέγγυα σε ένα νέο πλαίσιο όπου η Κυβερνητική παρέμβαση θα υιοθετήσει προτάσεις για μακροπρόθεσμα συνταξιοδοτικά προγράμματα (3 ος πυλώνας) διαδραματίζοντας ρόλο δημιουργικό, ανάπτυξης και προοπτικής +1,8% -5,7% -57,5% Εξέλιξη ενεργητικού αγοράς Α/Κ Μέση απόδοση κατηγορίας Α/Κ έναντι δεικτών (Στοιχεία με 30/9/2010)


Κατέβασμα ppt "Η κρίση των αγορών και οι επιπτώσεις της στη θεσμική διαχείριση 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google