Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νοέμβριος 201011 Χρηματοδότηση εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Διεύθυνση Χορηγητικών & Καταθετικών Προϊόντων Ιδιωτών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νοέμβριος 201011 Χρηματοδότηση εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Διεύθυνση Χορηγητικών & Καταθετικών Προϊόντων Ιδιωτών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νοέμβριος 201011 Χρηματοδότηση εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Διεύθυνση Χορηγητικών & Καταθετικών Προϊόντων Ιδιωτών

2 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 2 Η Ελληνική Πραγματικότητα  H τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι μια από τις πολλά υποσχόμενες στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας και η αλλαγή φιλοσοφίας απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί μονόδρομο.  Τα φωτοβολταϊκά είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ενεργειακός κλάδος.  Το κόστος της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών μειώνεται συστηματικά.  Συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Η Ελλάδα έχει όλες τις προδιαγραφές για να έχει σημαντική εγχώρια παραγωγή και να αναδειχθεί σε σημαντικό ενεργειακό παράγοντα στην Ευρώπη.  Τα μικρά συστήματα που εφαρμόζονται σε κατοικίες και επιχειρήσεις αναμένεται να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής αγοράς τα επόμενα έτη.  Σημαντικό μερίδιο της αγοράς θα κατέχουν και οι μικροί παραγωγοί καθώς μπορούν να δώσουν λύσεις καλύπτοντας αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση στη ζήτηση ενέργειας σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια της παροχής και δεν θα απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις.

3 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 33 Tι λέει η νομοθεσία σήμερα •Ο Εθνικός στόχος για ΑΠΕ μέχρι το 2020 ορίζεται στο 40% που σημαίνει επενδύσεις έως €50δις •Η παραγόμενη ηλιακή ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο έναντι μίας τιμής που καθορίζεται από το νόμο, είναι σταθερή και αναπροσαρμόζεται ετησίως στο 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή •Ο επενδυτής υπογραφή σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ για τα έως 10KW ή με τον ΔΕΣΜΗΕ για τα άνω των 20 KW •Σε καινούργιες αιτήσεις δεν υπάρχει επιδότηση από Αναπτυξιακό. Αλλαγή αναμένεται με την ανακοίνωση του νέου νόμου •Απαγορεύεται η τοποθέτηση Φ/Β στην Αττική σε αγροτεμάχια υψηλής παραγωγής, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου κλπ •Ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται πάντα σε μελετητή εγκαταστάτη •Εγκατάσταση γίνεται σήμερα μόνο στο ηπειρωτικό δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ. Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού). Εξαιρούνται προς το παρόν τα λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου), τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μόλις καθοριστεί πόση επιπλέον ισχύς φωτοβολταϊκών μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί.

4 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 4 Ποίοι μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα Το προηγούμενο διάστημα η ΔΕΗ απέστειλε στα κατά τόπους γραφεία της εγκύκλιο σχετικά με το ποιες αιτήσεις γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ, κατά κανόνα στις πρωτεύουσες των νομών, πλην Αττικής- Θεσσαλονίκης, και όχι στις μικρότερες κατά τόπους υπομονάδες τους (πρακτορεία, υποπρακτορεία). Η ΔΕΗ θα συγκεντρώσει τα αιτήματα έως τις 4 Σεπτεμβρίου και εν συνεχεία θα τα ταξινομήσει και θα τα αξιολογήσει. Στην έγκριση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όσον αφορά την κατάθεση της αίτησης σύνδεσης, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Οι κατηγορίες των αιτήσεων που δέχεται η ΔΕΗ είναι οι εξής:  Αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (ισχύος έως 10 KW).  Αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 20 KW και μέχρι 100 KW, για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από τη ΡΑΕ.  Αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 KW, που εγκαθίστανται σε πάσης φύσεως κτίρια ή στέγαστρα (βιομηχανικές στέγες κ.λπ.).  Νέες αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους ισχύος μέχρι και 100 KW, με αριθμό πρωτοκόλλου περιοχής.  Νέες αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα ισχύος άνω των 100 KW και έως 1 MW.

5 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 5 Τράπεζα Κύπρου και Φωτοβολταϊκά Δυο κατηγορίες πελατών Ιδιώτες Πρόγραμμα για στέγες έως 10KW Πρόγραμμα για την στέγη της επιχείρησης έως 10KW Μικρές Επιχειρήσεις Πρόγραμμα για Φ/Β σε οικόπεδα (πάρκα) άνω των 20KW

6 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 66 Συγκεντρωτικός Πίνακας Χαρακτηριστικών

7 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 77 Δικαιολογητικά αιτήματος - επεξηγήσεις Επένδυση άνω των 20KW  Αίτηση  Απόφαση ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο εάν υφίσταται.  Τα κατά περίπτωση οικονομικά δικαιολογητικά για αίτημα χρηματοδότησης  Πιστοποίηση Ιδίας Συμμετοχή ς  Αντίγραφο της μελέτης της Εταιρείας εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος  Εκταμίευση Η εκταμίευση θα πραγματοποιείτε σε 3 στάδια βάση προόδου εργασιών και προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τον ακόλουθω πίνακα: ΣτάδιαΑπαραίτητα ΔικαιολογητικάΠοσοστό Χρημ/σης επί του δανείου Α΄δόση  Έγκριση Πολεοδομίας για εργασίες μικρής κλίμακας ( όπου προβλέπεται) 15%  Υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης με ΔΕΗ  Σύμβαση ΔΕΣΜΗΕ (για εκχώρηση) Β΄δόση  Αντίγραφο της Δήλωσης ετοιμότητας Σύνδεσης  Αυτοψία από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας 35%-45% (Επιπλέον δυνατότητα κάλυψης του κόστους σύνδεσης με τη ΔΕΗ και έως το 10% του budget με έγκριση του τμήματος Credit) Γ΄δόση  Πιστοποίηση καλής λειτουργίας από ΔΕΗ 40%-50% ΣΥΝΟΛΟ100%

8 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 88 Διευκρινήσεις-Παραδείγματα Τι σημαίνουν τα παραπάνω δικαιολογητικά:  Έγκριση Πολεοδομίας: Α ποτελεί σημαντική παράμετρος για την εγκατάσταση των Φ/Β για την αποφυγή επιπλοκών (π.χ κοντά σε αρχαία)  Προσφορά Σύνδεσης με ΔΕΗ: Σ τη σύμβαση αποτυπώνεται το κόστος σύνδεσης και ότι εγκρίνεται να εγκατασταθεί Φ/Β στην συγκεκριμένη περιοχή  Σύμβαση ΔΕΣΜΗΕ: Είναι η σύμβαση μέσω της οποίας θα πληρώνεται ο επενδυτής με συγκεκριμένη τιμή για 20 έτη και θα εκχωρείται στην Τράπεζα (υποχρεωτικά)  Αντίγραφο Δήλώσης ετοιμότητας: Το ζητάμε για την Β΄ δόση όπου πρακτικά σημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί το πάρκο και αιτείται ο επενδυτής έλεγχο από τη ΔΕΗ για την σύνδεση  Πιστοποίηση Καλής λειτουργίας: Το ζητάμε για την Γ΄ δόση και πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση είναι σωστή και θα συνδεθεί με τη ΔΕΗ ( έχει γίνει ‘ελεγχος από τη ΔΕΗ), άρα θα πληρώνεται για τη παραγωγή ρεύματος Ιδία Συμμετοχή Προεξόφληση Επιδότησης 40% ήτοι 40.000€ ΔΤΛ 35.000€ Ποσά Εκταμιεύσεων Επί του συνολικού budget Α΄ Δόση25.000€15%12.000€37.000€ Β΄ Δόση35%-45% πλέον 10% επί του συνολικού Budget για το κόστος σύνδεσης στη ΔΕΗ 18.000€+5.000 € για σύνδεση με ΔΕΗ 60.000€ Γ΄ Δόση40%-50%40.000€100.000€ Παράδειγμα επένυδησης €100.000

9 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 9 Παράδειγμα για ένα Φ/Β 20 ΚW ΠοσόΠοσοστό %Χρημ/κό Σχήμα Ιδία Συμμετοχή19.000€25% Επιδότηση0€0% Τραπεζικός Δανεισμός57.000€75% ΔΤΛ εώς 12 έτη εκχώρηση σύμβασης ΔΕΣΜΗΕ- προσωπικές εγγυήσεις ή/και προσημείωση Συνολικό κόστος επένδυσης76.000€100% Το κόστος ενός πάρκου αναλύεται ως ακολούθως με βάση τον μέσο κόστος στην αγορά σήμερα: Βασικός εξοπλισμός:2.200€/KW =2,2€/w Ηλεκτρολογικά:8.000€ Σύστημα συναγερμού: 3.000€ Μελέτες:5.000€ Διαμόρφωση χώρου :7.000€ (ανάλογα με την περιοχή) Διάφορα:6.000€ Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ: 3.000€ Το συνολικό κόστος ανά KW κυμαίνεται στα 3.800€

10 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 10 Παράδειγμα για ένα Φ/Β 20 ΚW

11 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 11 Φ/Β για στέγες έως 10 ΚW  Ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα). Στην περίπτωση αυτή, πουλάει κανείς το ηλιακό ρεύμα στη ΔΕΗ έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής και συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ όπως και σήμερα. Έχει δηλαδή ένα διπλό μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας.  Τα μικρά έργα δεν λαμβάνουν επιχορήγηση  Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55€/KWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009,2010,2011. η τιμή θα μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από 1/1/2012-31/12/2019.  Συμψηφισμός παραγωγής –κατανάλωσης  Η τιμή αναπροσαρμόζεται ετησίως στο 25% του ετήσιου πληθωρισμού  Η σύμβαση στα μικρά ιδιωτικά έργα είναι για 25 έτη  Δεν είναι δυνατή η εκχώρησης της σύμβασης  Ο απαιτούμενος χώρος σε Κεραμοσκεπή είναι από 7-10 τ.μ. Και σε ταράτσα από 12-15 τ.μ. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 250 € και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 100 €, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 150 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασμό. 1.Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά σας (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση). 2. Αν είστε οικιακός καταναλωτής, να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας), και 3. Αν είστε επιχείρηση, να μην έχετε πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα. Προϋποθέσεις

12 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 12  Αίτηση  Οικονομικά στοιχεία αιτούντος  Αντίγραφο της προσφοράς εγκατάστασης  Εκταμίευση/ Δικαιολογητικά  Α΄δόση με την προσκόμιση του αντίγραφου της υπογεγραμμένης Σύμβασης σύνδεσης με ΔΕΗ  Με προσωπικές εγγυήσεις έως το 4 0% του δανείου  Με προσημείωση έως το 50% του δανείου  Β΄δόση: το υπόλοιπο με την προσκόμιση  της Σύμβασης συμψηφισμού με ΔΕΗ διάρκειας 25 ετών  Υπογεγραμμένο αντίγραφο από την ΔΕΗ της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης Δικαιολογητικά αιτήματος για επένδυση έως 10 KW Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις Τι σημαίνουν τα παραπάνω δικαιολογητικά: Σύμβαση σύνδεσης: Αποτυπώνει το κόστος σύνδεσης στη ΔΕΗ και πιστωποιεί ότι μπορεί να εγκατασταθεί Φ/Β Σύμβαση Συμψηφισμού: Πιστοποεί ότι ο πελάτης θα πληρώνεται για την ενέργεια που παράγει και ελέγχουμε ότι ο λογαριασμός πιστώσεων είναι BoC (άρθρο 8) Δήλωση ενεργοποίησης: Η εγκαταστάση είναι έτοιμη προς τελικό έλεγχο και σύνδεση

13 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 13 Ασφάλεια Φ/Β  Ασφάλιση Εγκατάστασης Η ασφάλιση των εγκατεστημένων πάνελ είναι υποχρεωτική από την Κύπρου Ασφαλιστική, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύς και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες καλύψεις. Πυρκαγιά- Άμεσο κτύπημα κεραυνού-Έκρηξη-Πτώση αεροσκαφών-Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα-Χιόνι, χαλάζι, παγετός-Σεισμός  Υπολογισμός του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου Για τον υπολογισμό του ασφαλισμένου κεφαλαίου θα λαμβάνεται υπόψη η τιμολογιακή αξία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης τοποθέτησης.  Τιμολόγηση  Έως 10KW Για φωτοβολταΪκές εγκαταστάσεις που η υλική τους αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των €30.000, το ετήσιο κόστος ασφάλισης θα ισούται με το ποσό των €130 ανά εγκατάσταση Για Φ/Β που η υλική τους αξία υπερβαίνει το ποσό των € 30.000, το ετήσιο κόστος και οι λοιποί όροι ασφάλισης θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Κύπρου Ασφαλιστικής  Άνω των 20KW Για φωτοβολταϊκά πάρκα με ασφαλισμένη αξία που δεν υπερβαίνει ή ισούται με το ποσό των 200.000 Ευρώ το ετήσιο ποσοστό ασφαλίστρου ορίζεται στο 2,75 τις χιλίοις επί της ασφαλισμένης αξίας. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει όλες τις κρατικές και άλλες επιβαρύνσεις. Ελάχιστα ασφάλιστρα ανά συμβόλαιο ορίζονται τα 180 Ευρώ. Συνεπώς ένα φωτοβολταϊκό πάρκο αξίας 100.000 Ευρώ, ασφαλίζεται με την παραπάνω κάλυψη με ετήσιο κόστος ασφάλισης το ποσό των 275 Ευρώ.  Παρακολούθηση Ανανεωτηρίων – Ακυρώσεις – Τροποποιήσεις Η παρακολούθηση και έκδοση των ανανεωτηρίων θα γίνεται με μέριμνα της Κύπρου Ασφαλιστικής

14 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 14 Η διαδικασία εγκατάστασης βήμα προς βήμα για έως 10KW Βήμα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχή). Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ. Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτεται η Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. (2) Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ, ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.(απαραίτητη προϋπόθεση ο λογαριασμός πιστώσεων να είναι στην Τράπεζα Κύπρου Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης. Βήμα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης. Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

15 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 15 Τιμές πώλησης ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων

16 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 16 Ενδεικτικές ετήσιες αποδόσεις ανά περιοχή και ανά KW Η αποδόσεις εξαρτώνται από την ποιότητα κατασκευής τα υλικά και τον προσανατολισμό Στις αποδόσεις θα πρέπει να υπολογίζεται μια μείωση της τάξης του 2-5% κατά την μεταφορά της ενέργειας

17 Νοέμβριος 2010 Φωτοβολταϊκά 17 Χάρτης Ελλάδας με απόδοση βάση ηλιοφάνειας


Κατέβασμα ppt "Νοέμβριος 201011 Χρηματοδότηση εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος Διεύθυνση Χορηγητικών & Καταθετικών Προϊόντων Ιδιωτών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google