Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στην μικρή επιχείρηση - (36 ώρες)» Ημερομηνία: 16/4/2013, Ρόδος Εκπαιδευτής: Μουσέλλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στην μικρή επιχείρηση - (36 ώρες)» Ημερομηνία: 16/4/2013, Ρόδος Εκπαιδευτής: Μουσέλλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στην μικρή επιχείρηση - (36 ώρες)» Ημερομηνία: 16/4/2013, Ρόδος Εκπαιδευτής: Μουσέλλης Αναστάσιος Μηχανικός Πληροφορικής (Μέλος Τ.Ε.Ε.) Msc «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»

2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (1/2)
Ορισμός 1: «Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο δημόσιο τομέα με σκοπό: Τη βελτίωση των εσωτερικών δραστηριοτήτων / διαδικασιών των οργανισμών δημοσίου τομέα (G2E) Τη βελτίωση της επικοινωνίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες (G2C) Τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ οργανισμών του δημοσίου τομέα με άλλους οργανισμούς (Δημοσίου / Ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, σχέσεις με οργανισμούς άλλων κρατών) (G2B, G2G,..) Ορισμός 2: «H χρήση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για τη δημιουργία μοντέλων και εφαρμογών πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση"

3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (1/2)

4 Η έννοια της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια επιλογή. Είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να επιλέξουν τον τρόπο που επιθυμούν να αλληλεπιδράσουν με τις κυβερνήσεις τους.. Είναι οι επιλογές που κάνουν οι κυβερνήσεις, για το πώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών θα αναπτυχθούν για να υποστηρίξουν τις επιλογές των πολιτών

5 Στόχοι ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
Ο εξωτερικός στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι να εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες και προσδοκίες του κοινού. Ο εσωτερικός στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι να διευκολύνει τις γρήγορες, διαφανής, αποδοτικές και αποτελεσματικές διαχειριστικές διαδικασίες της κυβερνήσεως. Το αποτέλεσμα θα είναι σημαντική μείωση των δαπανών στις λειτουργίες της κυβέρνησης.

6 Λόγοι Υλοποίησης εφαρμογών Ηλ. Διακυβέρνησης (1/2)
1) Οι απαιτήσεις των πολιτών από τις υπηρεσίες σήμερα αυξάνονται συνεχώς και η αναζήτηση πληροφοριών καθώς και η διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο πολύτιμου χρόνου για τον εντοπισμό του υπεύθυνου φορέα αλλά και την εξαντλητική αναμονή στις ουρές Δημιουργία εφαρμογών Ηλ. Διακυβέρνησης 2) Το ποσοστό των πολιτών που εξοικειώνεται με το Διαδίκτυο ολοένα και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

7 Λόγοι Υλοποίησης εφαρμογών Ηλ. Διακυβέρνησης (2/2)
Η δημόσια διοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές σχέσεις. Η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα τείνει να αυξάνεται με εντονότατους ρυθμούς Ο χρόνος για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις είναι πολύτιμος Το κοινωνικό σύνολο έχει ανάγκη από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

8 ΤΠΕ και ηλεκτρ. Διακυβέρνηση
Η σύνδεση των τεχνολογιών με την διακυβέρνηση γίνεται κάτω από μια μεγάλη τεχνολογική ομπρέλα που περιλαμβάνει: Την αυτοματοποίηση των κυβερνητικών συστημάτων και την δυνατότητα άμεσης παροχής των κυβερνητικών υπηρεσιών Την ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών που βασίζονται σε δίκτυα και την μεταφορά της κυβέρνησης στο περιβάλλον του διαδικτύου Την εφαρμογή ηλεκτρονικών δυνατοτήτων και τεχνικών στα κυβερνητικά περιβάλλοντα, για μείωση εξόδων, αποφυγή απάτης και αύξηση της απόδοσης Την χρήση των ΤΠΕ για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης Την ριζική αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των δομών της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης Την χρήση των ΤΠΕ για υιοθέτηση νέων επιπέδων δημοκρατίας και συμμετοχής του πολίτη στην διακυβέρνηση

9 Υλοποιώντας την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Βήμα 1: Κάθε Δημ. Υπηρεσία έχει το δικτυακό της τόπο (site), με πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Βήμα 2: Οι Υπηρεσίες υποστηρίζουν συναλλαγές (διαδραστικές) με τους πελάτες-πολίτες (π.χ. υποβολές φορ. Δηλώσεων). Βήμα 3: Μια οριζόντια Πύλη εξυπηρετεί τους πελάτες. Ένα σημείο εισόδου στην κυβερνητική πληροφορία Ένα σημείο εξυπηρέτησης για κάθε Υπηρεσία Διαφάνεια ως προς τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται

10 Ηλεκτρονική δημοκρατία
Ηλεκτρονική δημοκρατία καλείται η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις της πολιτείας μέσα από διαβούλευση σε ηλεκτρονικά φόρα ή ηλεκτρονικές εκλογικές διαδικασίες. H έννοια της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (electronic democracy) περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες επιτρέπουν την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, χωρίς να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως μέσο μόνο το Διαδίκτυο.

11 Στόχοι της ηλεκτρονικής δημοκρατίας
1) Να παρέχει στους πολίτες πρόσβαση στις πληροφορίες και στην γνώση για τις πολιτικές διαδικασίες, για τις υπηρεσίες και για τις διαθέσιμες επιλογές . 2) Να βοηθήσει στην μετάβαση από την παθητική πρόσβαση σε υπηρεσίες στην ενεργή συμμετοχή του πολίτη με το να : Πληροφορεί τον πολίτη Αντιπροσωπεύει τον πολίτη Ενθαρρύνει τον πολίτη να ψηφίσει Συμβουλεύει τον πολίτη Να κάνει τον πολίτη να συμμετάσχει στα κοινά

12 Κανάλια Παροχής Υπηρεσιών / Πληροφοριών στην Ηλ. Διακυβέρνηση
Ελλάδα: Η δικτυακή πύλη Η δικτυακή πύλη (Οδηγός του πολίτη και Διεκπεραίωση υποθέσεων) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (πρόγραμμα «Αριάδνη») Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη “1564” Πρ. «Σύζευξις»: Συνένωση (Intranet) υπηρεσιών Δημ. Τομέα

13 Έργο «Σύζευξις» Σκοπός του Έργου: η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών. «Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Ενιαίος τηλεπικοινωνιακό κορμό της Δημόσιας Διοίκησης Υπηρεσίες τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Ασφάλειας και πιστοποίησης Υποδομές e-Learning» Το Σύζευξις προβλέπει και την διασύνδεση των ΚΕΠ με τον κορμό της Δ.Δ

14 Το δίκτυο «Σύζευξις»

15 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Μοντέλα
Τρεις διακριτοί τομείς: Κυβέρνηση-προς -Κυβέρνηση (G2G) Κυβέρνηση-προς –Επιχείρηση (G2B), και η Κυβέρνηση-προς -Πολίτη (G2C).

16 Κυβέρνηση στους πολίτες (G2C)
Ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών. Ηλεκτρονική πιστοποίηση πολιτών. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών. Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής. Η ανανέωση αδειών και πιστοποιητικών η πληρωμή φόρων θα: Παίρνουν λιγότερο χρόνο Θα είναι ευκολότερο να πραγματοποιηθούν

17 Κυβέρνηση στις επιχειρήσεις (G2B)
Ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών ενημέρωσης. Ηλεκτρονική πιστοποίηση της επιχείρησης και άδειες λειτουργίας. Ηλεκτρονικές προμήθειες. Διευκόλυνση και αυτοματοποίηση των εμπορικών συναλλαγών.

18 Κυβέρνηση στην κυβέρνηση(G2G)
Διευκόλυνση και αυτοματοποίηση δια-υπηρεσιακών συναλλαγών. Απάλειψη επικαλύψεων και αρμοδιοτήτων. Εύκολη και γρήγορη διακίνηση πληροφοριών. Εύκολη και γρήγορη διακίνηση εγγράφων. Απλούστευση διαδικασιών.

19 Στάδια εισαγωγής e-government στο δημόσιο
Καταχώρηση: Στην φάση αυτή οι οργανισμοί δημοσιεύουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία τους στο διαδίκτυο Συναλλαγή: Σ’ αυτό το στάδιο υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. Με την εξέλιξη των κυβερνητικών ιστοσελίδων οι πολίτες είναι σε θέση να καταλάβουν πόσα πολλά μπορεί να τους προσφέρει το διαδίκτυο. Οι online φόρμες, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) αντικαθιστούν σταδιακά την παραδοσιακή εργασία που γίνεται στα γραφεία (π.χ. η online εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο) Κάθετη ολοκλήρωση: Η ανάγκη για μηχανογράφηση αναγκάζει την δημόσια διοίκηση να εκμοντερνοποιήσει τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες της Οριζόντια ολοκλήρωση: Πρόκειται για την ολοκλήρωση συστημάτων που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες, δεδομένου ότι μια συναλλαγή σε ένα δημόσιο οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματους ελέγχους στα δεδομένα άλλων οργανισμών

20 Η Ευρωπαϊκή Ένωση … για την Ηλ. Διακυβέρνηση
Στόχος: (20) βασικές δημόσιες υπηρεσίες εκ των οποίων οι δώδεκα (12) παρέχονται σε πολίτες και οι οκτώ (8) σε επιχειρήσεις.

21 Βασικές δημόσιες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

22 Βασικές δημόσιες υπηρεσίες σε πολίτες

23 Έρευνα Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το 2008, το επίπεδο εξυπηρέτησης (ως ποσοστό %) των Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων (1/2)

24 Έρευνα Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το 2008, το επίπεδο εξυπηρέτησης (ως ποσοστό %) των Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων (2/2)

25 Οι κορυφαίες θέσεις σε δείκτες
Ελλάδα: στη θέση 41 και στη θέση 48

26 Η υλοποίηση έργων ενός e-Δήμου-Αποτελέσματα
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες του Δήμου αλλά και σε επισκέπτες και ταξιδιώτες Η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου για τις μετακινήσεις τους. Η βελτίωση της ποιότητας και η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες/επισκέπτες. Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι ενός Δήμου αλλά και οι επισκέπτες του.

27 Οφέλη από της ηλεκτρ. Υπηρεσίες του Δήμου - Πολίτες του Δήμου
Οι πολίτες του Δήμου ωφελούνται διότι απολαμβάνουν: Δυνατότητα καλύτερης και αμεσότερης επικοινωνίας με τις δημοτικές αρχές (εφαρμογές συμμετοχής). Καλύτερη, άμεση και δυναμική ενημέρωση για συγκοινωνιακά θέματα, νοσοκομεία και φαρμακεία, δημοτικές υπηρεσίες και πολιτιστικά θέματα (εφαρμογές συμμετοχής) και κατά συνέπεια Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων από τους κατοίκους στην εξυπηρέτη σή τους αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων τους (υγείας, καθαριότητας, ευκοσμίας κλπ.)

28 Οφέλη από της ηλεκτρ. Υπηρεσίες του Δήμου - Επισκέπτες του Δήμου
Οι επισκέπτες του Δήμου ωφελούνται διότι: θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ευέλικτες και διαδραστικές υπηρεσίες ξενάγησης και υποστήριξης μέσω εφαρμογών προβολής και εφαρμογών ενημέρωσης γεγονότων. Ιδιαίτερα, αναμένεται να ωφεληθούν οι κατ’ επανάληψη επισκεπτόμενοι την πόλη εμπορικοί επισκέπτες και εκθέτες των πολλών εκθεσιακών της γεγονότων

29 Ηλεκτρ. Διακυβέρνηση: Οφέλη για την Κοινωνία και το Κράτος
Μείωση του κόστους των δημοσίων υπηρεσιών. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός των διεργασιών της δημόσιας διοίκησης. Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Η ελάττωση της άμεσης επαφής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών και επέκταση της διαθεσιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών(24 ώρες χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Η προώθηση της δημοκρατίας και η ελάττωση της διαφθοράς Συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών. Η δυνατότητα ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση.

30 Ηλεκτρ. Διακυβέρνηση: Οφέλη για τον πολίτη (1/2)
Πρόσβαση στις υπηρεσίες 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες τη βδομάδα Μείωση του χρόνου συναλλαγής με τη χρήση των προ-συμπληρωμένων ηλεκτρονικών φορμών, καθώς και του χρόνου που πρέπει να διαθέσουν για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους . Μείωση του κόστους συναλλαγής καθώς δεν είναι απαραίτητη πια η παρουσία τους στο φυσικό χώρο των υπηρεσιών. Γρηγορότερη εξυπηρέτηση και απάντηση για την ολοκλήρωση των υποθέσεών τους.

31 Ηλεκτρ. Διακυβέρνηση: Οφέλη για τον πολίτη (2/2)
Καλύτερη και πιο πλήρης παροχή υπηρεσιών με βάση ποιοτικά κριτήρια. Άμεσος έλεγχος από τον ίδιο τον πολίτη της διαδικασίας των συναλλαγών Τέλος οι πολίτες εξοικονομούν χρόνο αφού δεν χρειάζεται να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σε κάθε δημόσιο οργανισμό ξεχωριστά, αφού υπάρχουν κοινές βάσεις δεδομένων από τις οποίες ο κάθε οργανισμός αντλεί τις πληροφορίες που απαιτούνται.

32 Ηλεκτρ. Διακυβέρνηση: Οφέλη για τις επιχειρήσεις
Αποτελεσματικότερες επιχειρηματικές συναλλαγές µε το κράτος Δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών όλο το 24ωρο. Έναρξη και λήξη εργασιών, επέκταση ή αλλαγή δραστηριοτήτων, εγγραφή σε επιμελητήρια κ.α), Λήψη διαφόρων αδειών και πιστοποιήσεων από τους δημόσιους φορείς, υποβολή δηλώσεων (ΦΠΑ, ΑΠΔ κ.α)

33 Ηλεκτρ. Διακυβέρνηση: Οφέλη για τις επιχειρήσεις-Συμπέρασμα
Η εξοικονόμηση του χρόνου συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες, του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών αλλά και του χρόνου αναμονής μεταφράζεται σε μείωση του λειτουργικού τους κόστους το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητά τους.

34 Τα κύρια ζητήματα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Υποδομές: Έχουν οι υπηρεσίες της Διοίκησης την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή ; Διαδικασίες: Έχουν οι διαδικασίες της Διοίκησης την κατάλληλη δομή και διασύνδεση ώστε να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ; Πρόσβαση: Έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επαρκή πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα και επικοινωνιακά μέσα ; Δεξιότητες: Έχουν τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και οι πολίτες τις απαιτούμενες δεξιότητες πληροφορικής;

35 Παράγοντες που καθυστερούν τη μετάβαση
Εσωτερικοί (δυσκολία προσαρμογής των υπαλλήλων, e-γραφειοκρατία) Μη αποδοχή, ή χαμηλή αποδοχή από τους πολίτες Οικονομικοί (υψηλοί προϋπολογισμοί) Νομικά και Κανονιστικά θέματα (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή)

36 Παράγοντες που καθυστερούν τη μετάβαση-Στατιστικά

37 Τέλος Παρουσίασης Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εισαγωγή στην Πληροφορική για απασχολούμενους στην μικρή επιχείρηση - (36 ώρες)» Ημερομηνία: 16/4/2013, Ρόδος Εκπαιδευτής: Μουσέλλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google