Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΙΓΩΝΑ. Α, Β, Γ 1.Ορίζουμε τρία σημεία Α, Β, Γ πάνω στο επίπεδο Α, Β, Γ 2. Ενώνουμε τα σημεία Α, Β, Γ Χρωματίζουμε 3. Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΙΓΩΝΑ. Α, Β, Γ 1.Ορίζουμε τρία σημεία Α, Β, Γ πάνω στο επίπεδο Α, Β, Γ 2. Ενώνουμε τα σημεία Α, Β, Γ Χρωματίζουμε 3. Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΙΓΩΝΑ

2 Α, Β, Γ 1.Ορίζουμε τρία σημεία Α, Β, Γ πάνω στο επίπεδο Α, Β, Γ 2. Ενώνουμε τα σημεία Α, Β, Γ Χρωματίζουμε 3. Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος που προκύπτει Α Β Γ ΑΒΓ Το σχήμα που προκύπτει είναι το τρίγωνο ΑΒΓ Α 1 Το τρίγωνο

3 Α Β Γ Α 2 Στοιχεία τριγώνου Τα κύρια στοιχεία του ΑΒΓ τριγώνου ΑΒΓ είναι: ΑΒΒΓΓΑ •Οι τρεις πλευρές ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ Α, ΒΓ •Οι τρεις γωνίες Α, Β και Γ

4 Α 3 Ύψος τριγώνου ΑΒ Γ Γ ΑΒ  Φέρνουμε κάθετο από την κορυφή Γ στην πλευρά ΑΒ Δ ΓΔ ύψος  Το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒ βάση  Η πλευρά ΑΒ είναι η βάση του τριγώνου Γ Δ

5 Α 4 Ύψη τριγώνου τρία ύψη ΑΒΓ  Χρησιμοποιώντας το τρίγωνό μας ας προσπαθήσουμε να χαράξουμε τα τρία ύψη του τριγώνου ΑΒΓ. ΑΒ Γ Δ Ε Ζ Ο Ο Όλα τα ύψη περνούν από το σημείο Ο

6 ΑΓΒ Β. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες τους 50 ο 60 ο 70 ο Δ ΕΖ ΗΙΘ ΑΒΓ οξυγώνιο οξείες Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι οξυγώνιο, γιατί έχει όλες τις γωνίες οξείες 30 ο 45 ο 105 ο ΔΕΖ αμβλυγώνιο αμβλεία Το τρίγωνο ΔΕΖ είναι αμβλυγώνιο, γιατί έχει μια γωνία αμβλεία 90 ο 40 ο 50 ο ΗΘΙ ορθογώνιο ορθή Το τρίγωνο ΗΘΙ είναι ορθογώνιο, γιατί έχει μια γωνία ορθή Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 1 11 180ο 180 50 ο +70 ο +60 ο =180 ο 180 105 ο +45 ο +30 ο =180 ο 180 90 ο +50 ο +40 ο =180 ο

7 Γ 1 Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές τους ΑΓΒ ΔΕΖ ΗΙΘ 5 εκ. 6,5 εκ. 6 εκ. 5,4 εκ. 6,5 εκ. ΑΒΓ σκαληνό άνισες Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι σκαληνό, γιατί έχει όλες τις πλευρές του άνισες ΔΕΖ ισοσκελές ίσες Το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές, γιατί έχει δύο πλευρές ίσες ΗΘΙ ισόπλευρο ίσες Το τρίγωνο ΗΘΙ είναι ισόπλευρο, γιατί έχει όλες τις πλευρές του ίσες

8 Γ 2 Περίμετρος τριγώνων ΔΕΖ ΗΙΘ 5 εκ. 6,5 εκ. 6 εκ. 5,4 εκ. 6,5 εκ. ΑΓΒ ΑΒΓ Περίμετρος του ΑΒΓ ΔΕΖ Περίμετρος του ΔΕΖ ΗΘΙ Περίμετρος του ΗΘΙ Το άθροισμα των μηκών των πλευρών ενός τριγώνου λέγεται π ππ περίμετρος 19,9 εκ. 6 + 6,5 + 5,4 =19,9 εκ. 18 εκ. 5 + 6,5 + 6,5 = 18 εκ. 15 εκ. 5 + 5 + 5 = 15 εκ.

9 Γ3 Σύγκριση γωνιών των τριγώνων άνισες Όλες οι γωνίες είναι άνισες ίσες Οι γωνίες απέναντι από τις ίσες πλευρές είναι ίσες ίσες Όλες οι γωνίες είναι ίσες ΑΓΒ σκαληνό ΔΕΖισοσκελές ΗΙΘ ισόπλευρο 60 ο 40ο40ο 70ο70ο70ο70ο 70ο70ο70ο70ο 70ο70ο 50ο50ο

10 1η Κατασκευή Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ, το οποίο έχει ΑΒ = 5 εκ., ΑΓ = 3 εκ. και Â = 70 ο. Α 70 ο 3 εκ. Γ 5 εκ. Β = 3 εκ. 3. Μετράμε την ΑΓ = 3 εκ. = 5 εκ. 2. Μετράμε την ΑΒ = 5 εκ. 4. Ενώνουμε τα σημεία Γ και Β Â = 70ο 1. Κατασκευάζουμε την Â = 70ο Δ 1 Κατασκευές τριγώνων

11 Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ, το οποίο έχει ΑΒ = 5 εκ., A = 70 ο και B = 40 ο. 70 ο Α 5 εκ. Β = 5 εκ. 1. Χαράζουμε το ΑΒ = 5 εκ. Β = 40 ο 3. Κατασκευάζουμε την Β = 40 ο Â = 70 ο 2. Κατασκευάζουμε την Â = 70 ο 40 ο 4. Στο σημείο που τέμνονται οι ημιευθείες σημειώνουμε την κορυφή Γ Γ 40 ο 70 ο 2η Κατασκευή Δ 2 Κατασκευές τριγώνων


Κατέβασμα ppt "ΤΡΙΓΩΝΑ. Α, Β, Γ 1.Ορίζουμε τρία σημεία Α, Β, Γ πάνω στο επίπεδο Α, Β, Γ 2. Ενώνουμε τα σημεία Α, Β, Γ Χρωματίζουμε 3. Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google