Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση του διδακτικού στόχου αυτού ο/η μαθητής/τρια πρέπει: 1. Να μπορεί να διχοτομεί ευθεία γραμμή και γωνία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση του διδακτικού στόχου αυτού ο/η μαθητής/τρια πρέπει: 1. Να μπορεί να διχοτομεί ευθεία γραμμή και γωνία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση του διδακτικού στόχου αυτού ο/η μαθητής/τρια πρέπει: 1. Να μπορεί να διχοτομεί ευθεία γραμμή και γωνία.

2 ΕΥΘΕΙΑ Διχοτόμηση ευθύγραμμου τμήματος • Δίνεται το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. • Με κέντρο το Α και ακτίνα μεγαλύ- τερη από το 1/2 του ΑΒ, περίπου ίση με τα 2/3 του ΑΒ χαράζουμε τόξο. • Με την ίδια ακτίνα και κέντρο το Β χαράζουμε άλλο τόξο που τέμνει το προηγούμενο στα σημεία 1 και 2. • Η ευθεία που περνά από τα σημεία 1 και 2 διχοτομεί το ΑΒ στο σημείο Ε.

3 Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ίσα μέρη • Δίνεται το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που θα διαιρεθεί σε 5 ίσα μέρη. • Από το σημείο Α χαράζουμε βοηθητική ευθεία (ε) που σχηματίζει τυχαία γωνιά α με το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. • Ορίζουμε στην ευθεία (ε) 5 ίσα τμήματα, αρχίζοντας από το Α. • Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει αρχίζοντας από το σημείο Β. • Ενώνουμε το τελευταίο σημείο της διαίρεσης το 5 με το Β. • Χαράζουμε παράλληλες προς την 5Β οι οποίες να περνούν από τα σημεία 4, 3, 2, 1. • Οι παράλληλες αυτές χωρίζουν το ΑΒ σε 5 ίσα μέρη τέμνοντάς το στα σημεία 4’ 3’ 2’ 1’.

4 Χάραξη κάθετης ευθείας (β) σε σημείο Ο ευθείας (ε) • Δίνεται η ευθεία (ε) και τυχαίο σημείο Ο πάνω σε αυτή. • Με κέντρο το σημείο Ο και με τυχαία ακτίνα r χαράζουμε τόξο που τέμνει την ευθεία (ε) στα σημεία Κ και Λ. • Με κέντρο τα σημεία Κ και Λ και τυχαία ακτίνα r1 χαράζουμε τόξα που τέμνονται στο Γ. • Η ευθεία (β) είναι κάθετη στο (ε), στο σημείο Ο.

5 Χάραξη κάθετης ευθείας (β) σε ευθεία (ε) από σημείο Ο έξω από αυτήν • Δίνεται η ευθεία (ε) και τυχαίο σημείο Ο έξω από αυτήν. • Με κέντρο το Ο και τυχαία ακτίνα r 1 χαράζουμε τόξο που τέμνει την (ε) στα σημεία Η και Θ. • Με κέντρο τα σημεία Η και Θ και ακτίνα r 2 χαράζουμε τόξα που τέμνονται στο σημείο Γ. • Η ευθεία (β) που περνά από τα σημεία Ο και Γ είναι κάθετη στην (ε).

6 Χάραξη ευθείας παράλληλης με άλλη ευθεία, όταν δίνεται η μεταξύ τους απόσταση • Δίνεται η ευθεία (ε1) και η απόσταση μεταξύ της ευθείας και της παράλληλής της. • Με κέντρο δύο τυχαία σημεία πάνω στην ευθεία ε1 έστω Κ και Λ και με ακτίνα α χαράζουμε δύο τόξα. • Χαράζουμε την ευθεία (ε2), ώστε να εφάπτεται στα δύο τόξα. Η ευθεία (ε2) είναι παράλληλη με την (ε1).

7 Χάραξη ευθείας παράλληλης με άλλη ευθεία που περνά από γνωστό σημείο • Δίνεται η ευθεία ε 1 και το σημείο Μ έξω από αυτή. • Με κέντρο το Μ και τυχαία ακτίνα R χαράζουμε τόξο ΚΝ, που τέμνει την ε 1 στο σημείο Κ. • Με κέντρο το Κ και την ίδια ακτίνα χαράζουμε άλλο τόξο, που τέμνει την (ε 1 ) στο σημείο Λ. • Με κέντρο το Κ και την ακτίνα r ίση με την απόσταση ΛΜ χαράζουμε τόξο που τέμνει το τόξο ΚΝ στο σημείο Π. • Η ευθεία ε 2 που περνά από τα σημεία Π και Μ είναι η παράλληλη με την ευθεία ε 1.


Κατέβασμα ppt "ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση του διδακτικού στόχου αυτού ο/η μαθητής/τρια πρέπει: 1. Να μπορεί να διχοτομεί ευθεία γραμμή και γωνία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google