Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ ρ ί γ ω ν α Ιωάννης Τάσιου ΑΒ Γ Ορίζουμε τα τρία σημεία Α Β Γ Ενώνουμε τα τρία σημεία Α Β Γ με γραμμές Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος που δημιουργείται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ ρ ί γ ω ν α Ιωάννης Τάσιου ΑΒ Γ Ορίζουμε τα τρία σημεία Α Β Γ Ενώνουμε τα τρία σημεία Α Β Γ με γραμμές Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος που δημιουργείται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τ ρ ί γ ω ν α Ιωάννης Τάσιου

3 ΑΒ Γ Ορίζουμε τα τρία σημεία Α Β Γ Ενώνουμε τα τρία σημεία Α Β Γ με γραμμές Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος που δημιουργείται Δημιουργήθηκε το τρίγωνο Α Β Γ Σχηματίζουμε τρίγωνο Ιωάννης Τάσιου

4 Τα κύρια στοιχεία του τριγώνου είναι : Οι τρεις πλευρές του ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ Οι τρεις γωνίες του Α, Β και Γ Τα στοιχεία του τριγώνου Ιωάννης Τάσιου ΑΒ Γ Οι τρεις κορυφές Α, Β, Γ

5 Δ ΑΒ Γ Από την κορυφή Γ φέρνουμε μια κάθετο στην πλευρά ΑΔ Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ που χαράξαμε είναι το ύψος του τριγώνου Η πλευρά ΑΒ είναι η βάση του τριγώνου ΑΒΓ Το ύψος του τριγώνου Ιωάννης Τάσιου

6 Τα τρία ύψη του τριγώνου ΑΒ Γ Με τη βοήθεια του γνώμονα χαράζουμε τα τρία ύψη του τριγώνου ΑΒΓ Δ Ζ Ε Ο Τα τρία ύψη του τριγώνου περνούν από ένα κοινό σημείο Ο Μ π ρ ά β ο !

7 Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Ιωάννης Τάσιου ΑΒ Γ 50 ο 70 ο 60 ο ΔΕ Ζ ΗΘ Ι 30 ο 105 ο 45 ο 90 ο 50 ο 40 ο οξυγώνιοαμβλυγώνιοορθογώνιο Έχει όλες τις γωνίες οξείες Έχει μία γωνία αμβλεία Έχει μία γωνία ορθή

8 Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές Ιωάννης Τάσιου ΑΒ Γ 6 εκ. 5,4 εκ. 6,5 εκ. σκαληνό Έχει όλες τις πλευρές άνισες ΔΕ Ζ 5 εκ. 6,5 εκ. ισοσκελές Έχει τις δύο πλευρές ίσες Έχει όλες τις πλευρές ίσες ΗΘ Ι 5 εκ. ισόπλευρο

9 Περίμετρος Τριγώνου ΑΒ Γ 6 εκ. 6,5 εκ. 5,5 εκ. Περίμετρος τριγώνου 6 εκ.+6,5 εκ.+5,5 εκ.=18 εκ. Το άθροισμα των μηκών των πλευρών ενός τριγώνου λέγεται Περίμετρος Ιωάννης Τάσιου

10 Σύγκριση γωνιών τριγώνων Α Γ Β 50 ο 70 ο 60 ο Δ Ε Ζ ΗΘ Ι 70 ο 40 ο σκαληνό ισοσκελές ισόπλευρο Έχει όλες τις γωνίες άνισες Έχει τις δύο γωνίες ίσες Έχει όλες τις γωνίες ίσες Ιωάννης Τάσιου

11 Άθροισμα γωνιών τριγώνων Α Γ Β 50 ο 70 ο 60 ο Δ Ε Ζ Η Θ Ι 70 ο 40 ο σκαληνό ισοσκελές ισόπλευρο Ιωάννης Τάσιου 70 ο +50 ο +60 ο =180 ο 70 ο + +40 ο =180 ο 60 ο + + =180 ο Το άθροισμα των γωνιών του κάθε τριγώνου είναι 180 ο ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Τ ρ ί γ ω ν α Ιωάννης Τάσιου ΑΒ Γ Ορίζουμε τα τρία σημεία Α Β Γ Ενώνουμε τα τρία σημεία Α Β Γ με γραμμές Χρωματίζουμε το εσωτερικό του σχήματος που δημιουργείται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google