Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων; Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων λέγεται η δύναμη που μπορεί μόνη της να δημιουργήσει το ίδιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων; Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων λέγεται η δύναμη που μπορεί μόνη της να δημιουργήσει το ίδιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι είναι συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων; Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων λέγεται η δύναμη που μπορεί μόνη της να δημιουργήσει το ίδιο αποτέλεσμα που δημιουργούν οι δύο ή οι περισσότερες δυνάμεις μαζί. (Το ίδιο αποτέλεσμα αναφέρεται στη μεταβολή της κινητικής κατάστασης ενός σώματος ή στην παραμόρφωσή του). Η συνισταμένη συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα R.

2 Τι είναι συνιστώσες μιας δύναμης; Συνιστώσες μιας δύναμης λέγονται δύο ή περισσότερες δυνάμεις που, όταν ενεργούν σε ένα σώμα, δημιουργούν μαζί το ίδιο αποτέλεσμα με τη δύναμη (συνισταμένη). Στο σχήμα οι F 1 και F 2 είναι συνιστώσες της R, αλλά και η R είναι συνισταμένη των F 1 και F 2.

3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Σύνθεση: λέγεται η διαδικασία αντικατάστασης δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων (συνιστώσες) από μια (συνισταμένη). Ανάλυση: λέγεται η διαδικασία αντικατάστασης μιας δύναμης (συνισταμένης) από δύο ή περισσότερες (συνιστώσες).

4 Πώς γίνεται η σύνθεση δύο δυνάμεων; Για να βρούμε την συνισταμένη, δηλαδή για να συνθέσουμε δύο δυνάμεις F 1 και F 2 που εφαρμόζονται στο σημείο Α ενός σώματος, δημιουργούμε ένα παραλληλόγραμμο, με πλευρές τις δυνάμεις F 1 και F 2. Στο παραλληλόγραμμο αυτό η διαγώνιος είναι η συνισταμένη των δύο δυνάμεων, δηλαδή, το αποτέλεσμα της ενέργειας των δυνάμεων F 1 και F 2 είναι το ίδιο με το αποτέλεσμα της ενέργειας της δύναμης R.

5 Παραλληλόγραμμο των Δυνάμεων Η δύναμη R είναι η συνισταμένη και οι F 1, F 2 οι συνιστώσες. Αυτός ο τρόπος εύρεσης της συνισταμένης ονομάζεται κανόνας του παραλληλογράμμου

6 Πειραματική επαλήθευση του κανόνα του παραλληλογράμμου

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔεδομέναΖητούμενα F 1 =100 N F 2 =150 N Φ = 60 ο Συνισταμέν η R=;

8 ΛΥΣΗ Βήμα 1:Κλίμακα Δυνάμεων 1cm = 50N F 1 =2 cm, F 2 =3 cm Βήμα 2: Κατασκευή παραλληλόγραμμου Φ=60 ο Από τυχαίο σημείο Α΄ (σχ. 2.18) φέρνουμε δύο παράλληλες προς τις (ε 1 ), (ε 2 ), ίσες με 2 cm και 3 cm, Α'Β και Α'Γ, αντίστοιχα. H μεταξύ τους γωνία πρέπει να είναι Φ=30 ο. Από τα Β και Γ φέρνουμε παράλληλες προς τις Α΄Γ και Α΄Β, αντίστοιχα. Δημιουργείται έτσι ένα παραλληλόγραμμο. Η διαγώνιος αυτού του παραλληλογράμμου είναι η συνισταμένη R. Τη μετράμε και βρίσκουμε 4,4cm. Άρα η R=4,4·50=220 Ν.

9 ΑΣΚΗΣΗ Ζητούνται να προσδιοριστούν (γραφικά) η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της δύναμης F=5 daΝ του σχ. 2.32.

10 Ανάλυση μιας δύναμης R σε δύο συνιστώσες Από τα άκρα Α και Β του διανύσματος (σχ.2.6) που παριστάνει τη δύναμη R, φέρνουμε τις παράλληλες προς τις ευθείες ενέργειας (ε 1 ), (ε 2 ). Οι παράλληλες αυτές τέμνονται στα σημεία Γ και Δ. Τα διανύσματα ΑΓ και ΑΔ παριστάνουν τις ζητούμενες δυνάμεις F 1 και F 2.

11 Συνισταμένη Δυνάμεων με ίδια διεύθυνση και φορά (Πρόσθεση δυνάμεων) Όταν δύο δυνάμεις F 1, F 2 έχουν την ίδια διεύθυνση και φορά (σχ. 2.9), τότε η συνισταμένη τους, δηλαδή το άθροισμα F 1 +F 2 θα είναι μια δύναμη που έχει μέτρο R=F 1 +F 2 και διεύθυνση και φορά ίδια με τις δυνάμεις F 1, F 2.

12 Συνισταμένη Δυνάμεων με ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά (Αφαίρεση δυνάμεων) Όταν δύο δυνάμεις F 1, F 2 έχουν ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά (σχ. 2.10), τότε η συνισταμένη τους θα είναι μια δύναμη που έχει μέτρο R=F 2 -F 1 (F 2 >F 1 ) και φορά τη φορά της μεγαλύτερης δύναμης F 2.

13 Ισες και αντίρροπες δυνάμεις Δύο δυνάμεις, που έχουν το ίδιο μέτρο, ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά, ονομάζονται ίσες και αντίρροπες (σχ. 2.11). Οι ίσες και αντίρροπες δυνάμεις μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν σε ένα απόλυτο στερεό σώμα, όταν αυτό ισορροπεί, χωρίς να μεταβάλλουν την κατάσταση ισορροπίας του.

14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 34 1 και 2 (μόνο γραφικά) και 4 (υπολογιστικά-όχι η γωνία)


Κατέβασμα ppt "Τι είναι συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων; Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων λέγεται η δύναμη που μπορεί μόνη της να δημιουργήσει το ίδιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google