Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Ι Βρόχος με συνθήκη εισόδου στη C, οδηγούμενος από μετρητή: for for (αρχική; συνθήκη; μετρητής) { προτάσεις; προτάσεις;} αληθής( συνθήκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Ι Βρόχος με συνθήκη εισόδου στη C, οδηγούμενος από μετρητή: for for (αρχική; συνθήκη; μετρητής) { προτάσεις; προτάσεις;} αληθής( συνθήκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Ι Βρόχος με συνθήκη εισόδου στη C, οδηγούμενος από μετρητή: for for (αρχική; συνθήκη; μετρητής) { προτάσεις; προτάσεις;} αληθής( συνθήκη ); { μπλοκ προτάσεων; μπλοκ προτάσεων;} ναι όχι έναρξη τερματισμός

2 Προγραμματισμός Ι Βρόχος με συνθήκη εισόδου στη C, οδηγούμενος από μετρητή: for for δομημένα Ελληνικά Η λειτουργία της πρότασης επανάληψης for μπορεί να μορφοποιηθεί σε δομημένα Ελληνικά ως εξής: Αρχικοποίησε το μετρητή Έλεγξε τη συνθήκη Εάν είναι αληθής Εκτέλεσε τις προτάσεις Ενημέρωσε το μετρητή Επάνελθε στον έλεγχο της συνθήκης Αλλιώς ενημέρωσε το μετρητή και σταμάτησε

3 Προγραμματισμός Ι for O βρόχος for στη γλώσσα C παρέχει μεγάλη ευελιξία καθώς οι εκφράσεις μέσα στις παρενθέσεις μπορούν να έχουν πολλές παραλλαγές: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής μείωσης για μέτρηση προς τα κάτω: for (n=10; n>0; n- -) printf( "n=%d\n",n ); Το βήμα καθορίζεται από το χρήστη: for (n=0; n<60; n=n+13) printf( "n=%d\n",n ); Ο μετρητής μπορεί να αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο: for (n=2; n<60.0; n=1.2*n) printf("n=%f\n",n ); Βρόχος με συνθήκη εισόδου στη C, οδηγούμενος από μετρητή: for

4 Προγραμματισμός Ι ‘a’‘z’Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα ότι κάθε χαρακτήρας του κώδικα ASCII έχει μία ακέραια τιμή, ο μετρητής μπορεί να είναι μεταβλητή χαρακτήρα. Το παρακάτω τμήμα κώδικα θα τυπώνει τους χαρακτήρες από το ‘a’ έως το ‘z’ μαζί με τον ASCII κωδικό τους: for (n=‘a’; n<‘z’; n++) printf( "n=%d, the ASCII value is %d\n",n,n ); {}Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν το σώμα του βρόχου αποτελείται από μία πρόταση, δεν απαιτούνται {}. Ωστόσο προτείνεται η χρήση των αγκίστρων σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προτάσεων που απαρτίζουν το σώμα του βρόχου. Βρόχος με συνθήκη εισόδου στη C, οδηγούμενος από μετρητή: for

5 Προγραμματισμός Ι Παράδειγμα: int count, max_count=30; for (count=1;count { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2388730/slides/slide_5.jpg", "name": "Προγραμματισμός Ι Παράδειγμα: int count, max_count=30; for (count=1;count

6 Προγραμματισμός Ι Παράδειγμα: Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει από την είσοδο ένα αλφαριθμητικό και το τυπώνει times φορές. #include #include #define MAX_CHAR 80 void main() { char str[MAX_CHAR]; char str[MAX_CHAR]; int i,times; int i,times; printf( “\nEnter a string:” ); printf( “\nEnter a string:” ); scanf( “%s”,str ); printf( “\nEnter the number of repetitions:” ); printf( “\nEnter the number of repetitions:” ); scanf( “%d”,× ); scanf( “%d”,× ); for (i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/8/2388730/slides/slide_6.jpg", "name": "Προγραμματισμός Ι Παράδειγμα: Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει από την είσοδο ένα αλφαριθμητικό και το τυπώνει times φορές.", "description": "#include #include #define MAX_CHAR 80 void main() { char str[MAX_CHAR]; char str[MAX_CHAR]; int i,times; int i,times; printf( \nEnter a string: ); printf( \nEnter a string: ); scanf( %s ,str ); printf( \nEnter the number of repetitions: ); printf( \nEnter the number of repetitions: ); scanf( %d ,× ); scanf( %d ,× ); for (i=0; i

7 Προγραμματισμός Ι do{ προτάσεις στις οποίες αλλάζει η συνθήκη; προτάσεις στις οποίες αλλάζει η συνθήκη;} while (συνθήκη); // εναλλακτικά η while μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως μετά το } αληθής( συνθήκη ); { μπλοκ προτάσεων; μπλοκ προτάσεων;} ναι όχι έναρξη τερματισμός Βρόχος με συνθήκη εξόδου στη C, οδηγούμενος από γεγονός/μετρητή: do{}while()

8 Προγραμματισμός Ι Βρόχος με συνθήκη εξόδου στη C, οδηγούμενος από γεγονός/μετρητή: do{}while() do-while δομημένα Ελληνικά Η λειτουργία της πρότασης επανάληψης do-while μπορεί να μορφοποιηθεί σε δομημένα Ελληνικά ως εξής: Εκτέλεσε τις προτάσεις Έλεγξε τη συνθήκη Εάν είναι αληθής Ξεκίνησε από την αρχή Αλλιώς σταμάτησε

9 Προγραμματισμός Ι Παράδειγμα: int count=30; int limit=40; do{ count++; count++; printf(“count is %d\n”,count); printf(“count is %d\n”,count);} while (count=limit.*/

10 Προγραμματισμός Ι πρόταση Φώλιασμα (nesting): Τοποθέτηση ενός βρόχου μέσα σε άλλον. Ο εσωτερικός βρόχος είναι μία πρόταση μέσα στον εξωτερικό.printf(“\n”); for (i=0; i<4; i++) { for (j=0; j<3; j++) for (j=0; j<3; j++) { printf(“ %d.%d ”, i, j); printf(“ %d.%d ”, i, j); } printf(“\n”); printf(“\n”);} Αποτέλεσμα: > 0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 1,2 2,0 2,1 2,2 3,0 3,1 3,2 > Ένθετοι βρόχοι (nested loops)

11 Προγραμματισμός Ι Παράδειγμα: Στο πρόγραμμα που ακολουθεί δημιουργούνται ένθετοι βρόχοι, όπου χρησιμοποιούνται και τα τρία είδη προτάσεων επανάληψης: #include #include void main() { int i,j; int i,j; float x; float x; for (i=0;i<=2;i++) { for (i=0;i<=2;i++) { x=0.0; x=0.0; while( x<2) { while( x<2) { printf( "\ni=%d x=%f",i,x ); printf( "\ni=%d x=%f",i,x ); x++; x++; do { do { printf( "\nGive an integer: " ); scanf( "%d",&j ); printf( "\nGive an integer: " ); scanf( "%d",&j ); } while (j<4); } while (j<4); } } // τέλος της while } } // τέλος της for } } // τέλος της main Εξωτερικός βρόχοςΠρώτο επίπεδο ένθεσηςΔεύτερο επίπεδο ένθεσης

12 Προγραμματισμός Ι Αποτελέσματα:

13 Προγραμματισμός Ι while==for FOR WHILEΕίναι δυνατό να μετασχηματισθεί ένας βρόχος FOR σε βρόχο WHILE; Ναι! init; while (cond) { προτάσεις; προτάσεις; step; step;}; for (init; cond; step) { προτάσεις; προτάσεις;} 


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός Ι Βρόχος με συνθήκη εισόδου στη C, οδηγούμενος από μετρητή: for for (αρχική; συνθήκη; μετρητής) { προτάσεις; προτάσεις;} αληθής( συνθήκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google