Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Κοζάνη, 12/10/2012

3 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Βασικά μέρη του Σ.Δ.Π. 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Σχεδιασμός Ποιότητας (Quality Planning) Στρατηγικός σχεδιασμός, κατανομή πόρων & συστηματικές δραστηριότητες Σχεδιασμός Ποιότητας (Quality Planning) Στρατηγικός σχεδιασμός, κατανομή πόρων & συστηματικές δραστηριότητες Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) Tο σύνολο των ενεργειών που Απαιτούνται έτσι ώστε να παρέχεται η βεβαιότητα ότι θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) Tο σύνολο των ενεργειών που Απαιτούνται έτσι ώστε να παρέχεται η βεβαιότητα ότι θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control) Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι τεθείσες απαιτήσεις ποιότητας Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control) Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι τεθείσες απαιτήσεις ποιότητας Βελτίωση Ποιότητας (Quality Improvement) Βελτίωση του ΣΔΠ που επικεντρώνεται στην αύξηση ικανότητας του συστήματος για κάλυψη των απαιτήσεων ποιότητας Βελτίωση Ποιότητας (Quality Improvement) Βελτίωση του ΣΔΠ που επικεντρώνεται στην αύξηση ικανότητας του συστήματος για κάλυψη των απαιτήσεων ποιότητας ΣΔΠ

4 Φάση Τεκμηρίωση της Ποιότητας ΣκοπόςΜέθοδοι Πριν την παραγωγή Μοντέλο ποιότητας•Στόχοι ποιότητας •Απαιτήσεις ποιότητας Διερεύνηση των απαιτήσεων του χρήστη ΠαραγωγήΙστορικό επεξεργασίας•Τήρηση προδιαγραφών •Εφαρμογή των μετρήσεων ποιότητας •Καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών Έλεγχος για την αξιολόγηση της ποιότητας Μετά την παραγωγή  Μεταδεδομένα  Εκθέσεις ποιότητας Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας Αναφορά αξιολόγησης Διαχείριση της Ποιότητας 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Η ποιότητα στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας

5 Μοντέλο Ποιότητας χωρικών δεδομένων Ενότητες του Μοντέλου Ποιότητας (1) 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Μοντέλο δεδομένων Λογικό μοντέλο Κανόνες για την απόκτηση της πληροφορίας Κανόνες φιλτραρίσματος της πληροφορίας Προδιαγραφές Προϊόντος Χωρικά κτηματολογικά στοιχεία – Λογικό Μοντέλο Χωρικά κτηματολογικά στοιχεία – Επίπεδα συμμόρφωσης Χωρικά κτηματολογικά στοιχεία – Απαιτήσεις ποιότητας Προσδιορισμός απαιτήσεων ποιότητας Επιλογή εφαρμόσιμων στοιχείων ποιότητας Προσδιορισμός της σκοπιάς ποιότητας Επιλογή του κατάλληλου μέτρου ποιότητας Επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης Προσδιορισμός των επιπέδων συμμόρφωσης Απαιτήσεις ποιότητας & Επίπεδα συμμόρφωσης Απαιτήσεις ποιότητας & Επίπεδα συμμόρφωσης

6 Μοντέλο Ποιότητας χωρικών δεδομένων Ενότητες του Μοντέλου Ποιότητας (2) Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας -Αξιολόγηση -Σημεία ελέγχου -Εξέταση εκθέσεων ποιότητας -Εξέταση αποδοχής Ορθοφωτοχάρτες Ψηφιοποίηση οριογραμμών γεωτεμαχίων Τοπολογία πολυγώνων Έλεγχο ς ποιότητ ας Θεματικό επίπεδο PST ΟΚ NO Αξιολόγηση Εξέταση αποδοχής Αποτέλεσμα Έκθεση ποιότητας Πρόγραμμα ενεργειών Έλεγχος ποιότητας – Διαδικασία αξιολόγησης Διαχείριση γνώσης Διαχείριση έργου Συνεχείς βελτιώσεις Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων Έλεγχος ποιότητας – Χρονοδιάγραμμα ελέγχων Έλεγχος Ποιότητας – Διαχείριση πόρων 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Προγράμματα ενεργειών Χρήσης λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού Οδηγίες εργασίας Έλεγχος ποιότητας & καταγραφή αποτελεσμάτων Διαδικασίες παραγωγής δεδομένων

7 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Η ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία με βάση τον κύκλο του Deming και με χρήση των προτύπων ISO 19113, και Μοντέλο Ποιότητας Διατύπωση των στόχων της ποιότητας και προσδιορισμός των απαιτήσεων της ISO & ISO Εφαρμογή των μετρήσεων ποιότητας Εφαρμογή κατά την διαδικασία παραγωγής των μετρήσεων ποιότητας με βάση το Μοντέλο Ποιότητας ISO Έλεγχος Ποιότητας Χρήση των μεθόδων αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των τιμών των μετρήσεων ποιότητας ISO Μεταδεδομένα Καταγραφή και τεκμηρίωση της ποιότητας και των διαδικασιών παραγωγής ISO ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ACT) (PLAN) (ACT) (PLAN) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (CHECK) (DO) (CHECK) (DO) ContentStandards ISO Conceptual schema language ISO Spatial schema ISO Temporal schema ISO Rules for application schema ISO Feature cataloguing methodology ISO Spatial referencing by coordinates ISO Spatial referencing by geographic identifiers ISO Quality principles ISO Quality evaluation procedures ISO – Metadata ISO Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data ISO/TR Imagery and gridded data ISO Schema for coverage geometry and functions ISO Imagery and gridded data components ISO Profile - FACC Data Dictionary ISO Geodetic codes and parameters ISO Imagery, gridded and coverage data framework ISO Sensor and data model for imagery and gridded data ISO Data product specification ISO Generally used profiles of the spatial schema and of similar important other schemas ISO – Data quality measures Μοντέλο Ποιότητας χωρικών δεδομένων Ενότητες του Μοντέλου Ποιότητας (3)

8 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Πληρότητα Υπέρβαση (commission) Παράλειψη (omission) Υπέρβαση (commission) Παράλειψη (omission) Λογική Συνέπεια Εννοιολογική συνέπεια (conceptual consistency) Συνέπεια σε σχέση με το εύρος των τιμών (domain consistency) Συνέπεια μορφοποίησης (format consistency) Τοπολογική συνέπεια (topological consistency) Εννοιολογική συνέπεια (conceptual consistency) Συνέπεια σε σχέση με το εύρος των τιμών (domain consistency) Συνέπεια μορφοποίησης (format consistency) Τοπολογική συνέπεια (topological consistency) Ακρίβεια Θέσης Απόλυτη ή εξωτερική ακρίβεια (absolute accuracy) Σχετική ή εσωτερική ακρίβεια (relative accuracy) Ακρίβειας θέσης δεδομένων πλέγματος (gridded data position accuracy) Απόλυτη ή εξωτερική ακρίβεια (absolute accuracy) Σχετική ή εσωτερική ακρίβεια (relative accuracy) Ακρίβειας θέσης δεδομένων πλέγματος (gridded data position accuracy) Χρονική Ακρίβεια Ακρίβεια χρονικών μετρήσεων (accuracy of a time measurement) Χρονική συνέπεια (temporal consistency) Χρονική εγκυρότητα – επικαιροποίηση (temporal validity) Ακρίβεια χρονικών μετρήσεων (accuracy of a time measurement) Χρονική συνέπεια (temporal consistency) Χρονική εγκυρότητα – επικαιροποίηση (temporal validity) Θεματική Ακρίβεια Ορθότητα κατηγοριοποίησης (classification correctness) Ορθότητα μη-ποσοτικών ιδιοτήτων (non-quantitative attribute accuracy) Ορθότητα ποσοτικών ιδιοτήτων (quantitative attribute correctness) Ορθότητα κατηγοριοποίησης (classification correctness) Ορθότητα μη-ποσοτικών ιδιοτήτων (non-quantitative attribute accuracy) Ορθότητα ποσοτικών ιδιοτήτων (quantitative attribute correctness) Στοιχεία ποιότητας & επιμέρους στοιχεία ποιότητας (ISO 19113)

9 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Επιμέρους Στοιχείο Ποιότητας ΣκοπιάΠοιότητας Καθορισμός και χρήση των χαρακτηριστικών των επιμέρους στοιχείων ποιότητας ΜέτροΠοιότητας ΚωδικόςΤαυτότητας ΜέθοδοςΑξιολόγησης Περιγραφή ΑποτέλεσμαΠοιότητας Τύπος Μεθόδου Περιγραφή Μεθόδου Τιμή Ποιότητας Τύπος Τιμής Ποιότητας Μονάδα Τιμής Ποιότητας ΗμερομηνίαΕξέτασης ΕπίπεδοΣυμμόρφωσης Ποσοτική πληροφορία ποιότητας Διαδικασία προσδιορισμού

10 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Τα δεδομένα όπως καθορίστηκαν από τη σκοπιά ποιότητας Τα δεδομένα όπως καθορίστηκαν από τη σκοπιά ποιότητας Προδιαγραφή προϊόντος ή απαιτήσεις χρήστη Επίπεδο συμμόρφωσης ποιότητας Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (αποδοχή / απόρριψη) Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (αποδοχή / απόρριψη) Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (ποσοτική) Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (ποσοτική) Καθορισμός ενός εφαρμόσιμου στοιχείου ποιότητας, επιμέρους στοιχείου ποιότητας και σκοπιάς ποιότητας Βήμα 1 Καθορισμός ενός μέτρου ποιότητας Βήμα 2 Επιλογή και εφαρμογή μιας μεθόδου αξιολόγησης ποιότητας Βήμα 3 Προσδιορισμός αποτελέσματος ποιότητας Βήμα 4 Προσδιορισμός συμμόρφωσης Βήμα 5 Διαδικασία αξιολόγησης ποιότητας

11 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Μοντέλο ποιότητας χωρικών στοιχείων Εθνικού Κτηματολογίου Δειγματοληπτικός Έλεγχος ISO 2859 Πλήρης Έλεγχος Δειγματοληπτικός Έλεγχος F.G.D.C.

12 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) έχοντας τη φιλοδοξία να οικοδομήσει μια κοινή Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (ESDI) με βάση την οδηγία INSPIRE, η οποία θα βασίζεται στην Εθνική υποδομή χωρικών δεδομένων των κρατών μελών, δημιούργησε το ερευνητικό έργο European Spatial Data Infrastructure (ESDIN). Το ESDIN χρησιμοποιώντας ως νομικό μέσο την οδηγία INSPIRE, επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τα κράτη ΕFTA, με στόχο να εναρμονίσουν και να προετοιμάσουν τα στοιχεία που διαθέτουν και αφορούν στα θέματα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας INSPIRE. Στο πλαίσιο του ESDIN δημιουργήθηκαν 12 πακέτα εργασίας (Work packages) που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή Εθνικών Χαρτογραφικών Οργανισμών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπό το συντονισμό της Eurogeographics. ESDIN project info (www.esdin.eu) 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE ESDIN project (1)

13 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Interactive Instruments Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Lantmäteriet National Technical University of Athens National Technical University of Athens IGN Belgium Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Universität Berlin EDINA, University Edinburgh National Agency for Cadastre and Real Estate Publicity Romania National Agency for Cadastre and Real Estate Publicity Romania Helsinki University of Technology IGN France Kadaster Kort & Matrikelstyrelsen Geodan Software Development & Technology Geodan Software Development & Technology 1Spatial The Finnish Geodetic Institute National Land Survey of Finland Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing Statens kartverk EuroGeographics ESDIN project (2)

14 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE ESDIN project (3) Cadastral parcels Cadastral boundary Basic property unit Cadastral zoning Connection Cadastral parcels with other objects Cadastral parcels

15 12/10/2012 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Συμπεράσματα Το μοντέλο ποιότητας διατυπώνει την προδιαγραφή των απαιτήσεων ποιότητας σε επίπεδο οντότητας, ανιχνεύει τις πηγές πιθανών σφαλμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων και προσδιορίζει τις μετρήσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση ποιότητας. Για την περιγραφή του μοντέλου ποιότητας και την ανάλυση που απαιτείται για τη διατύπωσή του, απαιτείται η υιοθέτηση προτύπων όπως τα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO Το μοντέλο ποιότητας της Κτηματολόγιο Α.Ε. κατά την παραγωγή της χωρικής πληροφορίας, αποτελεί υπερσύνολο και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του αντίστοιχου μοντέλου ποιότητας που προτάθηκε από το ESDIN (εναρμόνιση με την οδηγία INSPIRE). Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου ποιότητας που υιοθετήθηκε από την Κτηματολόγιο Α.Ε. που οδήγησε σε πολύ μικρά ποσοστά ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης από τους ιδιοκτήτες σε μ.ο. <1% (σε σύνολο 280,781 γεωτεμαχίων) των χωρικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της ανάρτησης των δεδομένων (6 συμβάσεις – 33 ΟΤΑ).

16


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google