Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας

2 Green Dot Cyprus γ. Δήλωση Συσκευασιών α. Στόχος δ. Παραδείγματα β. Τι είναι Συσκευασία

3 α. Στόχος Να σας εκπαιδεύσουμε να συμπληρώνεται ορθά και με τον πιο αποδοτικό τρόπο την Δήλωση Συσκευασιών.

4 β. Τι είναι συσκευασία; Ορισμός βάση της Νομοθεσίας •Συσκευασία προς πώληση ή Πρωτογενής Συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή •Ομαδοποιημένη Συσκευασία ή Δευτερογενής Συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς σύνολο αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται στον τελικό καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης •Συσκευασία Μεταφοράς ή Τριτογενής Συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει την διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών

5 Πρωτογενής συσκευασία

6 Δευτερογενής συσκευασία

7 Τριτογενής συσκευασία

8 Συσκευασίες που γεμίζονται στο σημείο πώλησης •Αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία. (π.χ χάρτινες ή πλαστικές σακούλες για μεταφορά, πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης, σακούλες για σάντουιτς και αλουμινόχαρτο) Ερμηνεία συσκευασίας (συν’α)

9 Επιπλέον τι θεωρείται συσκευασία •Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας, στην οποία είναι ενσωματωμένα. Ερμηνεία συσκευασίας (συν’α)

10 Τι δεν θεωρείται συσκευασία •Συσκευασίες προϊόντων που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό •Συσκευασίες προϊόντων που έχουν προμηθευτεί από την κυπριακή αγορά (εξαίρεση τα προϊόντα που φέρουν private label) •Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία δηλώνεται μόνο μια φορά το έτους που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά. (π.χ. Γυάλινες φιάλες μπύρας ΚΕΟ που ξαναγεμίζονται) Ερμηνεία συσκευασίας (συν’α)

11 Τι δεν θεωρείται συσκευασία •Προϊόντα που έχουν επιστραφεί στις αποθήκες • ή τα εργοστάσια των εταιριών. •Αντικείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος προϊόντος που είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία του προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, καταναλωθούν ή διατεθούν από κοινού. (π.χ. φακελάκια τσαγιού) Ερμηνεία συσκευασίας (συν’α)

12 γ. Δηλώσεις Συσκευασιών •Υπάρχουν δύο είδη δηλώσεων : 1)Λεπτομερής Δήλωση 2)Δήλωση Καταλόγου

13 Λεπτομερής Δήλωση Συσκευασίας 1)Λεπτομερής Δήλωση Το κύριο χαρακτηριστικό της δήλωσης αυτής είναι ότι για να μπορεί κάποιος να την συμπληρώσει πρέπει να έχει τα βάρη της κάθε συσκευασίας

14 Απλοποιήσεις για την Λεπτομερή Δήλωση •Απλοποίηση 1 Το πώμα και η ετικέτα που υπάρχουν σε μια συσκευασία δηλώνονται μαζί με το κύριο υλικό της συσκευασίας

15 Απλοποιήσεις για την Λεπτομερή Δήλωση •Απλοποίηση 2 Εάν μια συσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερα υλικά και ένα από αυτά αποτελεί τουλάχιστο το 85% σε βάρος της ολικής συσκευασίας τότε όλη η συσκευασία δηλώνεται με το υλικό αυτό Συσκευασίες : • Νέσκαφε • Μπισκότων • Computers

16 Τρόποι συμπλήρωσης (συνέχεια) 2) Δήλωση καταλόγου & Δήλωση καταλόγου για ποτά Το κύριο χαρακτηριστικό της δήλωσης καταλόγου είναι ότι χρειάζεται μόνο την κατηγορία και την ποσότητα του προϊόντος για να συμπληρωθεί. Στο τέλος προσθέτουμε δευτερογενή και τριτογενή συσκευασία προς 20% του συνολικού βάρους των υλικών της Δήλωσης Καταλόγου.

17 Διαφορές των δύο δηλώσεων Στην Λεπτομερή Δήλωση Συσκευασίας χρειάζεται να γνωρίζεις το βάρος των συσκευασιών ενώ Στην Δήλωση Καταλόγου δεν χρειάζεται να γνωρίζεις το βάρος και η δήλωση συμπληρώνεται μόνο βάζοντας την ποσότητα του προιόντος

18 1. Έλεγχος Μελών Η Green Dot Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο (κατόπιν ειδοποίησης προς τον Υπόχρεο Συσκευασίας), όποτε κρίνει αναγκαίο για να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες της Δήλωσης είναι σωστές.

19 2. Υποχρεώσεις μελών •Όλοι οι Μέτοχοι και τα Μέλη της GDC πρέπει να συμπληρώνουν και να επιστρέφουν το έντυπο Λεπτομερούς Δήλωσης Συσκευασίας (ΛΔΣ) μέχρι την 28 η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Παράδειγμα: Η δήλωση που θα υποβληθεί στις 28/2/2011 βασίζεται στις συσκευασίες που τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή αγορά το έτος 2010 αλλά η τιμολόγηση αφορά το έτος 2011 (τα τέλη συσκευασιών προπληρώνονται).

20 3. Κατηγορίες Συσκευασιών •Οικιακές Όσες συσκευασίες καταλήγουν στα σπίτια των καταναλωτών •Εμπορικές / Βιομηχανικές Όσες συσκευασίες παραμένουν στα εργοστάσια και τις αποθήκες των εταιρειών και στα εμπορικά καταστήματα

21 4. Τι πρέπει να δηλώνεται στην Δήλωση Συσκευασιών; •Συσκευασίες προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί στην Κυπριακή αγορά •Συσκευασίες που έχουν μείνει στις αυλές των εργοστασίων ή των αποθηκών των εταιρειών από προϊόντα που έχουν εισάγει από το εξωτερικό (π.χ πρώτες ύλες)

22 5. Τι δεν πρέπει να δηλώνεται •Συσκευασίες προϊόντων που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό •Συσκευασίες προϊόντων που έχουν προμηθευτεί οι εταιρείες από την κυπριακή αγορά (εξαίρεση τα προϊόντα που φέρουν private label) •Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία δηλώνεται μόνο μια φορά π.χ Μπουκάλι μπύρας •Προϊόντα που έχουν επιστραφεί στις αποθήκες ή τα εργοστάσια

23 6. Τιμοκατάλογος Υλικών Συσκευασίας 2006-20072008-2009 2010-2011-2012 Οικιακές Συσκευασίες Γυαλί19.0325.2729.06 Χαρτόκουτα26.6740.9947.14 Σίδηρος82.95 95.39 Αλουμίνιο15.9618.5921.38 PET92.08 105.89 HDPE92.08 105.89 Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών106.74 122.75 Άλλα ανακτήσιμα113.96 131.05 Άλλα μη ανακτήσιμα136.76 157.27 Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες Χαρτί24.3337.6643.31 Πλαστικό23.6832.9937.94 Ξύλο8.5910.812.42 Άλλα28.2943.7150.27

24 δ. Παραδείγματα

25 Γυαλί

26 Χαρτί/Χαρτοκιβώτιο

27 Αλουμίνιο

28 Σίδηρο

29 PET

30 HDPE

31 Χαρτοκιβώτια Ποτών

32 Άλλα Ανακτήσιμα PVC Chocolate blisters Packaging bags Flexible drinking

33 Άλλα Ανακτήσιμα PE

34 Άλλα Ανακτήσιμα PP

35 Άλλα Ανακτήσιμα PS

36 Είδη πλαστικών με βάση τον αριθμό στο κάτω μέρος της συσκευασίας

37 Άλλα Ανακτήσιμα άλλα / Άλλα μη Ανακτήσιμα

38 Χαρτοκιβώτιο εμπορικό

39 Πλαστικό εμπορικό

40 ΞΥΛΟ

41 Συχνά Λάθη στις Δηλώσεις •Ξεχνούν να δηλώσουν τις αγορές πρώτων υλών. •Ξεχνούν να δηλώσουν τις συσκευασίες που χρησιμοποιούν για επανασυσκευασία προϊόντων. •Ξεχνούν τις συσκευασίες των προϊόντων που δίνουν για δώρα ή δωρεάν.

42 Συχνά λάθη 1 Other recoverable 131,05 εuro per tonne Paper cardboard 47.14 euro per tonne Saving 83.91 Per tonne

43 Συχνά λάθη 2 Other recoverable 131.05 euro per tonne Aluminum CP9.34 per tonne Aluminum 21.38 euro per tonne Other recoverable 131.05 euro per tonne Paper 47.14 euro per tonne Other non recoverable 157.27 euro per tonne

44 Συχνά λάθη 3 Other recoverable 131.05 euro per tonne Επικεντρώνονται στις πωλήσεις και συνήθως ξεχνούν να τις δηλώσουν

45 Συχνά λάθη 4 Other recoverable 131.05 euro per tonne Plastic commercial 37.94 euro per tonne Saving 93.11 euro Νερό Γάλα Κρασιά Χυμούς

46 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22-586034 Υποβολή Δηλώσεων k.athanasiou@greendot.com.cy


Κατέβασμα ppt "Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google