Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2011

2 Green Dot Cyprus γ. Δήλωση Συσκευασιών α. Στόχος δ. Παραδείγματα β. Τι είναι Συσκευασία

3 α. Στόχος Να σας εκπαιδεύσουμε να συμπληρώνεται ορθά και με τον πιο αποδοτικό τρόπο την Δήλωση Συσκευασιών.

4 β. Τι είναι συσκευασία; Ορισμός βάση της Νομοθεσίας   Συσκευασία προς πώληση ή Πρωτογενής Συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή   Ομαδοποιημένη Συσκευασία ή Δευτερογενής Συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς σύνολο αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται στον τελικό καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης   Συσκευασία Μεταφοράς ή Τριτογενής Συσκευασία: Η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει την διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών

5 Συσκευασίες που γεμίζονται στο σημείο πώλησης   Αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία. (πχ χάρτινες ή πλαστικές σακούλες για μεταφορά, πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης, σακούλες για σάντουιτς και αλουμινόχαρτο) Ορισμός συσκευασίας (συνέχεια)

6 Επιπλέον τι θεωρείται συσκευασία   Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας, στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας αναρτημένα ή προσεδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία αποτελούν συσκευαστική λειτουργία θεωρούνται ως συσκευασία   (π.χ. ετικέτες, βουρτσάκι της μάσκαρας) Ορισμός συσκευασίας (συνέχεια)

7 Τι δεν θεωρείται συσκευασία   Συσκευασίες προϊόντων που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό   Συσκευασίες προϊόντων που έχουν προμηθευτεί οι εταιρείες από την κυπριακή αγορά (εξαίρεση τα προϊόντα που φέρουν private label)   Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία δηλώνεται μόνο μια φορά το έτος που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά. (π.χ. Γυάλινες φιάλες μπύρας ΚΕΟ που ξαναγεμίζονται)   Προϊόντα που έχουν επιστραφεί στις αποθήκες ή τα εργοστάσια   Αντικείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος προϊόντος που είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία του προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, καταναλωθούν ή διατεθούν από κοινού. (π.χ. φακελάκια τσαγιού, γλάστρες, μεμβράνες λουκάνικων) Ορισμός συσκευασίας (συνέχεια)

8 Δυο είδη δηλώσεων Δυο είδη δηλώσεων  Λεπτομερής Δήλωση Το κύριο χαρακτηριστικό της δήλωσης αυτής είναι ότι για να μπορεί κάποιος να την συμπληρώσει πρέπει να έχει τα βάρη της κάθε συσκευασίας  Δήλωση καταλόγου Το κύριο χαρακτηριστικό της δήλωσης καταλόγου είναι ότι χρειάζεται μόνο την κατηγορία και την ποσότητα του προϊόντος για να συμπληρωθεί. Η δευτερογενής και τριτογενής συσκευασία υπολογίζεται με μια αναλογία γύρω στο 20% του συνολικού βάρους των υλικών της Δήλωσης Καταλόγου γ. Δηλώσεις Συσκευασιών

9 Διαφορές των δύο δηλώσεων Στην Λεπτομερή Δήλωση Συσκευασίας χρειάζεται να γνωρίζεις το βάρος των συσκευασιών ενώ Στην Δήλωση Καταλόγου δεν χρειάζεται να γνωρίζεις το βάρος και η δήλωση συμπληρώνεται μόνο βάζοντας την ποσότητα του προιόντος

10 Λεπτομερής Δήλωση Συσκευασίας

11 Δήλωση Καταλόγου Συσκευασίας

12 Δήλωση Καταλόγου για ποτά

13 1. Έλεγχος Μελών Η Green Dot Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο (κατόπιν ειδοποίησης προς τον Υπόχρεο Συσκευασίας), όποτε κρίνει αναγκαίο για να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες της Δήλωσης είναι σωστές.

14 2. Υποχρεώσεις μελών   Όλοι οι Μέτοχοι και τα Μέλη της GDC πρέπει να συμπληρώνουν και να επιστρέφουν το έντυπο Λεπτομερούς Δήλωσης Συσκευασίας (ΛΔΣ) μέχρι την 28 η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Παράδειγμα: Η δήλωση που θα υποβληθεί στις 28/2/2011 βασίζεται στις συσκευασίες που τοποθετήθηκαν στην Κυπριακή αγορά το έτος 2010 αλλά η τιμολόγηση αφορά το έτος 2011 (τα τέλη συσκευασιών προπληρώνονται).

15 3. Κατηγορίες Συσκευασιών   Οικιακές Όσες συσκευασίες καταλήγουν στα σπίτια των καταναλωτών   Εμπορικές / Βιομηχανικές Όσες συσκευασίες παραμένουν στα εργοστάσια και τις αποθήκες των εταιρειών και στα εμπορικά καταστήματα

16 4. Τι πρέπει να δηλώνεται στην Δήλωση Συσκευασιών;   Συσκευασίες προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί στην Κυπριακή αγορά   Συσκευασίες που έχουν μείνει στις αυλές των εργοστασίων ή των αποθηκών των εταιρειών από προϊόντα που έχουν εισάγει από το εξωτερικό (π.χ πρώτες ύλες)

17 5. Τι δεν πρέπει να δηλώνεται   Συσκευασίες προϊόντων που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό   Συσκευασίες προϊόντων που έχουν προμηθευτεί οι εταιρείες από την κυπριακή αγορά (εξαίρεση τα προϊόντα που φέρουν private label)   Η επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία δηλώνεται μόνο μια φορά π.χ Μπουκάλι μπύρας   Προϊόντα που έχουν επιστραφεί στις αποθήκες ή τα εργοστάσια

18 6. Απλοποιήσεις για Πρωτογενή Συσκευασία   Απλοποίηση 1 η Το πώμα και η ετικέτα που υπάρχουν σε μια συσκευασία δηλώνονται μαζί με το κύριο υλικό της συσκευασίας Το πώμα και η ετικέτα που υπάρχουν σε μια συσκευασία δηλώνονται μαζί με το κύριο υλικό της συσκευασίας

19 Απλοποιήσεις για Πρωτογενή Συσκευασία   Απλοποίηση 2 η Εάν μια συσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερα υλικά και ένα από αυτά αποτελεί τουλάχιστον το 85% σε βάρος της ολικής συσκευασίας τότε όλη η συσκευασία δηλώνεται με το υλικό αυτό Συσκευασίες : • • Νέσκαφε • • Μπισκότων • • Computers

20 7. Τιμοκατάλογος Υλικών Συσκευασίας 2006-20072008-20092010-2011 Οικιακές Συσκευασίες Γυαλί19.0325.2729.06 Χαρτόκουτα26.6740.9947.14 Σίδηρος82.95 95.39 Αλουμίνιο15.9618.5921.38 PET92.08 105.89 HDPE92.08 105.89 Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών106.74 122.75 Άλλα ανακτήσιμα113.96 131.05 Άλλα μη ανακτήσιμα136.76 157.27 Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες Χαρτί24.3337.6643.31 Πλαστικό23.6832.9937.94 Ξύλο8.5910.812.42 Άλλα28.2943.7150.27

21 δ. Παραδείγματα

22 Γυαλί

23 Χαρτί/Χαρτοκιβώτιο

24 Αλουμίνιο

25 Σίδηρο

26 PET

27 HDPE

28 Χαρτοκιβώτια Ποτών

29 Άλλα Ανακτήσιμα PVC

30 Άλλα Ανακτήσιμα PE

31 Άλλα Ανακτήσιμα PP

32 Άλλα Ανακτήσιμα PS

33 Άλλα Ανακτήσιμα Άλλα / Άλλα μη Ανακτήσιμα Άλλα μη Ανακτήσιμα Άλλα Ανακτήσιμα Άλλα

34 Χαρτοκιβώτιο εμπορικό

35 Πλαστικό εμπορικό

36 Ξύλο εμπορικό

37 Άλλα

38 Συχνά λάθη 1 Άλλα Ανακτήσιμα €131,05 τον τόνο Χαρτί / Χαρτοκιβώτιο €47,14 τον τόνο Διαφορά €83,91 τον τόνο

39 Συχνά λάθη 2 Άλλα ανακτήσιμα €131,05 τον τόνο Επικεντρώνονται στις πωλήσεις και συνήθως ξεχνούν να δηλώσουν τις τσάντες

40 Συχνά λάθη 3 Χαρτί Οικιακό €47,14 τον τόνο Χαρτί Εμπορικό €43,31 τον τόνο Εξαρτάται σε ποιόν έχει πουληθεί

41 Συχνά λάθη 4 Άλλα Ανακτήσιμα €131,05 τον τόνο Πλαστικό Εμπορικό €37,94 τον τόνο Διαφορά €93,11 Νερό Γάλα Κρασιά Χυμούς

42 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 22-586037 Υποβολή Δηλώσεων k.athanasiou@greendot.com.cy


Κατέβασμα ppt "Green Dot Cyprus Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Παρουσίαση για την συμπλήρωση της Δήλωσης Συσκευασίας Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google