Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ Υπεύθυνος Έργου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ Υπεύθυνος Έργου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ/ Δ31 Α΄ Υπεύθυνος Έργου

2 ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση – Στόχοι: – ΣΤΟΧΟΣ 1- ΣΥΓΚΛΙΣΗ Φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα Ψ.Υ. -ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. – Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)

3 ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Το Έργο ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.E.K. υποστηρίζει τις διαδικασίες των: -Κτηματικών Υπηρεσιών και -επιτελικών Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας (Δ10), Εθνικών Κληροδοτημάτων (Δ11) και Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης,

4 παρέχει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή που θα βελτιώσει την απόδοση και θα συνεισφέρει στη διαφάνεια. Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Στάδιο 4 και 5)

5 ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, οι συνέπειες των οποίων είναι σημαντικές τόσο στην οικονομική, όσο και στην περιβαλλοντική τους διάσταση.

6 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (1/3) Προμήθεια Περιφερειακού Εξοπλισμού – Σταθμοί Εργασίας (450 σύγχρονοι Η/Υ) – Σαρωτές Α0 και Α4 – Σχεδιογράφοι Α0 και Εκτυπωτές Α4 – GPS Υψηλής ακρίβειας Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού

7 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (2/3) Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Διαγραμμάτων – Ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της Δημόσιας Περιουσίας (έγγραφα και διαγράμματα) – Data-entry των Απογραφικών Δελτίων On-the-Job-Training (OJT) για – την ψηφιοποίηση και παραγωγή μεταδεδομένων Εγγράφων και Διαγραμμάτων και – την χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών

8 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (3α/3) Ψηφιακές Υπηρεσίες σε θέματα: – Δημοσίων, Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης » Καταγραφή – Προστασία - Διεκδίκηση – Διαχείριση – Αμμοληψίας – Απαλλοτριώσεων – Στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών & Κατασκευών – Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων

9 Παραδοτέα ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (3β/3) Ψηφιακές Υπηρεσίες σε θέματα: – Χορήγηση Υποτροφιών, Βοηθημάτων, Βραβείων και Επιχορηγήσεων Κληροδοτημάτων Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών – Υπηρεσίες Υπόμνησης σε θέματα Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών Προσαρμοσμένες στο νέο νόμο 4182 (ΦΕΚ Α΄ 85/10.09.2013)

10 Πληροφοριακή Υποδομή ταυτότητα αντικειμένου (Δημόσιο Κτήμα, Αιγιαλός, Κληροδότημα), συνδεδεμένη με τη θέση του ακινήτου και τη γεωμετρία του. ιδιοκτησιακό καθεστώς και αντικειμενική αξία διοικητικές αποφάσεις κι ενέργειες (μέτρα προστασίας, διεκδικήσεις, διαχείριση κλπ) Νόμοι, Εγκύκλιοι, Γνωμοδοτήσεις κ.α.

11 Δυνατότητες επικαιροποίησης εισαγωγή, διόρθωση, επεξεργασία και παρουσίασης της περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας του αντικειμένου διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων (προστασία, διεκδικητικές αγωγές, παραχώρηση, μίσθωση κ.λπ.) θεματικές κατηγορίες πληροφοριακού υλικού

12 Διαδικτυακές Υπηρεσίες web services: Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου Ακίνητα (Δημόσια, Ανταλλάξιμα κλπ) Αιγιαλός, Παραλία, Όχθη και Παρόχθια Ζώνη. Απαλλοτρίωση. Στεγάσεις.

13 Αξιοποίηση προηγουμένων Έργων Χαρτογραφικό Υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών LSO και VLSO, για την τοποθέτηση όλων των αντικειμένων της Δημόσιας Περιουσίας. Xαρτογραφικό Υπόβαθρο υψηλής ανάλυσης και DTM ακριβείας, για τον καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας Ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ

14 Κύρια Οφέλη από άλλα Έργα Επιτυγχάνουμε: A.την ορθολογιστική χρήση δημοσίου χρήματος και ανθρωπίνων πόρων και B.την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση κάθε υπηρεσιακής ή αναπτυξιακής ανάγκης που προϋποθέτει την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων.

15 Συνέργεια με Έργα του Υπ.Οικ. -TAX.I.S -Με τη χρήση του TAXIS ως ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής (βεβαίωση χρέους) επιτυγχάνουμε την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Σταδίου 4 και 5. -TAXISnet -Η υποδομή του TAXISnet αποτελεί τον ενιαίο μηχανισμό πιστοποίησης των Πολιτών που χρησιμοποιούν τις Ψηφιακές μας Υπηρεσίες.

16 ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. γεω -TAXIS Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. Μιχαήλ Β. Μιχαλόπουλος, ΓΓΠΣ Υπεύθυνος Έργου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google