Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20081 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20081 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20081 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Συστήματα GIS με βάσεις δεδομένων για την κάλυψη όλου του Ελλαδικού Χώρου Το Κτηματολόγιο : 1.Καταγράφει τα γεωτεμάχια σαν πολύγωνα. 2.Τα γεωτεμάχια ορίζονται με βάση τα εμπράγματα δικαιώματα (τίτλοι ιδιοκτησίας κλπ) 3.Το κάθε γεωτεμάχιο κωδικοποιείται με το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) που ορίζεται βάση της Διοικητικής Διαίρεσης της Χώρας 4.Καλύπτει μόνον τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Αστικές και Αγροτικές). Το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων : 1.Καταγράφει τα αγροτεμάχια σαν πολύγωνα. 2.Τα αγροτεμάχια ορίζονται με βάση τον παραγωγό και την ομάδα των καλλιεργειών που καλλιεργούνται μέσα σ’ αυτά. 3.Το κάθε αγροτεμάχιο κωδικοποιείται με βάση τον Χαρτογραφικό Κωδικό που ορίζεται από γεωγραφικά (συντεταγμένες) 4.Καλύπτει όλες τις αγροτικές εκτάσεις της χώρας

2 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20082 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Εθνικό Κτηματολόγιο Τι είναι : Είναι το κτηματοκεντρικό σύστημα καταγραφής των εγγραπτέων δικαιωμάτων

3 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20083 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Εθνικό Κτηματολόγιο Από τι αποτελείται : Υπόβαθρο : Αγροτικές Περιοχές :Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1 : 5.000 Αστικές Περιοχές : Φωτογραμμετρικά Διαγράμματα 1 : 1.000 ή Ορθοφωτοχάρτες True Ortho Κτηματολογικοί Τομείς : Πολύγωνα που καλύπτουν ευρύτερες περιοχές και υποδιαιρούν τον ΟΤΑ (Δήμο – Κοινότητα) Κτηματολογικές Ενότητες : Πολύγωνα υποδιαίρεσης των Τομέων Γεωτεμάχια : Πολύγωνα που ορίζουν τα εμπράγματα δικαιώματα Κτίρια – Κτίσματα : Πολύγωνα που σχηματίζονται από το εξωτερικό όριο των κτιρίων - κτισμάτων Διοικητική Διαίρεση : Τα πολύγωνα των Νομών και των Δήμων

4 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20084 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Εθνικό Κτηματολόγιο Διοικητική Διαίρεση (ΟΤΑ) Κτηματολογικοί Τομείς Κτηματολογικές Ενότητες

5 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20085 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Εθνικό Κτηματολόγιο Γεωτεμάχια Κτίρια – Κτίσματα

6 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20086 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Εθνικό Κτηματολόγιο Γιατί έχει αξία : 1. Είναι η απόλυτη γεωγραφική αναφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ακρίβειάς του 2. Επειδή έχει σαν μονάδα το γεωτεμάχιο, το οποίο συνδέεται με τους ιδιοκτήτες και τα εμπράγματα δικαιώματά τους, αποτελεί το βασικό εργαλείο εκτιμήσεων επιπτώσεων (οικονομικές κλπ) των αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων υποδομής κλπ

7 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20087 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Εθνικό Κτηματολόγιο Τι είναι : Είναι το Κτηματοκεντρικό Σύστημα Καταγραφής των Εγγραπτέων Δικαιωμάτων Ποιος το διαχειρίζεται : Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας (ΟΚΧΕ) μέσω της Κτηματολογίου Α.Ε. Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα Τηλ: 2106505600 - Fax: 2106537723, www.ktimatologio.gr Ποιες περιοχές καλύπτει : Τις περιοχές που έχουν τεθεί υπό Κτηματογράφηση. Πότε ενημερώνεται : Από τις δικαιοπραξίες, μέσω των Κτηματολογικών Γραφείων.

8 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20088 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Τι είναι : Είναι το σύστημα καταγραφής των αγροτεμαχίων για τα οποία ζητείται οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια των γεωργικών επιδοτήσεων

9 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20089 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Από τι αποτελείται : Υπόβαθρο : Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1 : 10.000 Ενότητες Ελέγχου : Αγροτικά Πολύγωνα που έχουν οριοθετηθεί σε φυσικά όρια. Η κάθε Ενότητα Ελέγχου έχει έναν μοναδικό χαρτογραφικό κωδικό Αγροτεμάχια : Το περίγραμμα της περιοχής εκμετάλλευσης που δηλώνεται από τον κάθε αγρότη Τοπωνύμια : Όπως χρησιμοποιούνται, τοπικά, για τον ορισμό των περιοχών Διοικητική Διαίρεση : Τα πολύγωνα των Νομών και των Δήμων. Επιπλέον τα πολύγωνα των Νομών με τα όρια προσαρμοσμένα στην Χαρτογραφική Διανομή 1:5.000 ΕΓΣΑ ’87.

10 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200810 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Υπόβαθρο : •Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1 : 10.000 (1μ pixel) •Kαλύπτουν περιοχή 4 Χ 3 Τετρ. Χλμ •Κωδικοποιούνται βάσει της Χαρτογραφικής Διανομής ΕΓΣΑ ’87 : π.χ. 380 – 174 αντιστοιχεί στις συντεταγμένες του κάτω αριστερά άκρου: Χ = 380.000, Υ = 4. 174.000 •Ανανεώνονται κάθε 10, περίπου, χρόνια. •Σήμερα είναι κλίμακας του γκρι, από το 2009 θα είναι έγχρωμοι ή ψευδόχρωμοι. Γιατί έχουν αξία : 1. Καλύπτουν όλο, σχεδόν, τον Ελληνικό Χώρο 2. Προσφέρονται για φωτοερμηνία (γεωπονία, γεωλογία, δικαστικές διεκδικήσεις κλπ) 3. Ήταν το μοναδικό υπόβαθρο μέχρι την εμφάνιση του Google Earth. Έχουν πολύ καλλίτερη οριζοντιογραφική ακρίβεια (+/- 2.5 μέτρα. Google Earth, για Ελλάδα, 25 μέτρα)

11 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200811 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Έγχρωμο Υπόβαθρο: Όταν προέρχεται από δορυφορικές εικόνες (VHR) μπορεί να προβάλλεται: Ψευδοχρωματικό Πραγματικό Χρώμα Μεγέθη εικόνων (tiff uncompressed): Ο/Χ 1995-98 : 12 Mb O/X VHR : 150 Mb Απαιτούν ειδική διαχείριση : Image Servers

12 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200812 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Ενότητες Ελέγχου (ή Ilots ή Agricultural Blocks) Πολύγωνα που οριοθετούνται από φυσικά όρια (δρόμοι, ποτάμια κλπ) Γιατί έχουν αξία: 1.Είναι σταθερά στον χρόνο. 2.Έχουν μοναδικό χαρτογραφικό κωδικό σε επίπεδο χώρας 3.Είναι πιστοποιημένα από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.Χρησιμοποιούνται σαν πολύγωνα αναφοράς από: 1.ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις 2.Μητρώα Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό 3.Γεωργικές Ασφαλίσεις 4.Πιστοποίηση προέλευσης αγροτικών προϊόντων 5.Παρέχουν πληροφορίες: 1.Για τις καλλιεργήσιμες περιοχές (κωδικός κάλυψης) 2.Τις κατηγορίες των ορίων (δρόμοι, ποτάμια κλπ) 3.Τοπωνύμια

13 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200813 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Ενότητες Ελέγχου : Πως Κωδικοποιούνται : Με τον 10ψήφιο χαρτογραφικό κωδικό που προκύπτει από τις συντεταγμένες του κεντροειδούς τους : Π.χ. ο 325-386-2709 προκύπτει από τις συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ’87): Χ = 325.270, Υ = 4.386.090 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

14 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200814 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Ενότητες Ελέγχου : Πως Κατηγοριοποιούνται : Τα πολύγωνα : Από 2ψήφιο κωδικό κάλυψης: 1.Αμιγής Χρήση: 10 Δάσος ………………… 2.Μικτή Χρήση 11 Δάσος Μικτό ………………… Οι πλευρές (γραμμές) : Από 2ψήφιο κωδικό τύπου ορίου: 1 Δρόμος έως 6 μ …………………………… Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

15 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200815 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Ενότητες Ελέγχου : Πλήθος Ενοτήτων ανά Νομό. Σύνολο Χώρας : 1.050.000 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

16 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200816 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Ενότητες Ελέγχου : Πλήθος Ενοτήτων κωδικό κάλυψης Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

17 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200817 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Αγροτεμάχια Πολύγωνα που καλλιεργούνται από έναν καλλιεργητή με καλλιέργειες που ανήκουν στην ίδια ομάδα (επιδοτήσεων). Κάθε αγροτεμάχιο βρίσκεται σε μία μόνον Ενότητα Πως Κωδικοποιούνται : Από τον 10ψήφιο χαρτογραφικό κωδικό της Ενότητας και τα 3 ψηφία του α/α του πολυγώνου μέσα σ’ αυτήν π.χ. 393-185-4912-200 Το σχήμα και η θέση τους: Υποδεικνύονται από τον παραγωγό πάνω στον Ορθοφωτοχάρτη, Επιβεβαιώνονται, δειγματοληπτικά,με GPS. Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

18 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200818 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Αγροτεμάχια Δημιουργείται ένα γεωγραφικό επίπεδο πολυγώνων αγροτεμαχίων κάθε χρόνο. Τα αγροτεμάχια με τις ετήσιες καλλιέργειες μεταβάλλονται, σε μεγάλο ποσοστό, σε σχήμα και μέγεθος από χρόνο σε χρόνο Τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες δένδρων (πορτοκαλιές κλπ) δεν μεταβάλλονται εύκολα. Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

19 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200819 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Αγροτεμάχια Η υπόδειξη της θέσης των αγροτεμαχίων γίνεται από τον παραγωγό πάνω στον Ο/Χ και σχεδιάζονται στις Διαφάνειες Ενοτήτων Το Επίπεδο των Αγροτεμαχίων δημιουργείται με διανυσματοποίηση των Διαφανειών Ενοτήτων Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

20 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200820 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Ελαιοτεμάχια – Ελαιόδενδρα - Αμπελοτεμάχια Τα ελαιοτεμάχια (μαζί με τα ελαιόδενδρα) και τα αμπελοτεμάχια είναι καταγεγραμμένα σε μητρώα που τηρούνται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα : Για την διαχείριση των Ελαιοτεμαχίων και Ελαιοδένδρων (150 εκ. δένδρα) Αμπελουργικό Μητρώο : Για την διαχείρισης των Αμπελοτεμαχίων. Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

21 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200821 Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Αγροτεμάχια Ελαιοτεμάχια : Ο προσδιορισμός της έκτασης που αποδίδεται στα ελαιόδενδρα γίνεται με τον υπολογισμό του Ελαιοκομικού Εκταρίου ανά αγροτεμάχιο. Ο αλγόριθμος υπολογισμού του Ελαιοκομικού Εκταρίου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένος στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικασιών ανάλυσης GIS (ανάλυση γειτνίασης) Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

22 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200822 Χαρτογραφική Διανομή ΕΓΣΑ ‘87 Ορθογώνια παραλληλόγραμμα πολύγωνα διαστάσεων 4 Χ 3 χλμ που καλύπτουν όλο τον Ελληνικό Χώρο Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS)

23 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200823 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Ποιες περιοχές καλύπτει : Σήμερα καλύπτει τις αγροτικές περιοχές όλης της χώρας με εξαίρεση τις Ορεινές (Πίνδος) και Παραμεθόριες Περιοχές. Επεκτείνεται να καλύψει όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας

24 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200824 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Τι είναι : Είναι το σύστημα καταγραφής των αγροτεμαχίων για τα οποία ζητείται οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των γεωργικών επιδοτήσεων Ποιος το διαχειρίζεται : Η Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λιοσίων 93, 104 40 Αθήνα, τηλ. 210 212 5847 Ποιες περιοχές καλύπτει : Καλύπτει όλη την χώρα με μικρές εξαιρέσεις. Πότε ενημερώνεται : Ενημερώνεται κάθε χρόνο (Ενότητες – Αγροτεμάχια)

25 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200825 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) Συσχετίζεται με : 1.Την αλφαριθμητική βάση των στοιχείων της παραγωγής, σε ετήσια βάση 2.Την αλφαριθμητική βάση των παραγωγών (περιορισμός : προσωπικά δεδομένα) Παρέχει : Ακριβείς πληροφορίες κατηγοριών καλλιεργειών για προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Διαχείρισης Νερού κλπ

26 GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/200826 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων LPIS) Συμπεράσματα Το Κτηματολόγιο : 1.Καταγράφει τα γεωτεμάχια σαν πολύγωνα. 2.Τα γεωτεμάχια ορίζονται με βάση τα εμπράγματα δικαιώματα (τίτλοι ιδιοκτησίας κλπ) 3.Το κάθε γεωτεμάχιο κωδικοποιείται με το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) που ορίζεται βάση της Διοικητικής Διαίρεσης της Χώρας 4.Καλύπτει μόνον τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Αστικές και Αγροτικές). Το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων : 1.Καταγράφει τα αγροτεμάχια σαν πολύγωνα. 2.Τα αγροτεμάχια ορίζονται με βάση τον παραγωγό και την ομάδα των καλλιεργειών που καλλιεργούνται μέσα σ’ αυτά. 3.Το κάθε αγροτεμάχιο κωδικοποιείται με βάση τον Χαρτογραφικό Κωδικό που ορίζεται από γεωγραφικά (συντεταγμένες) 4.Καλύπτει όλες τις αγροτικές εκτάσεις της χώρας


Κατέβασμα ppt "GeoSet Ltd Μιχάλης Σαλαχώρης GIS. Forum 2008 Q-Training :Novotel 20/03/20081 Εφαρμογές Καταγραφής και Διαχείρισης Γης (Κτηματολόγιο, Σύστημα Αναγνώρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google