Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 21/06/1991 (L5-TM) 13/06/1994 (L5-TM) 21/06/2000 (L7-ETM+)27/06/2005 (L5-TM) H περιοχή μελέτης

4 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Συλλογή - επεξεργασία δεδομένων απογραφής Στατιστική επεξεργασία δεδομένων Επεξεργασία σε περιβάλλον GIS Σύνθεση του Δείκτη Ποιότητας Ζωής Στατιστική επεξεργασία της χρονικής εξέλιξης των μεταβλητών Υπολογισμός του Δείκτη Ποιότητας Ζωής (Μέθοδος 2η) 1. Επιφανειακή θερμοκρασία (Τs) 2. Kανονικοποιημένος Δείκτης βλάστησης (NDVI) 3. Αστικές χρήσεις γης 4. Βιομηχανικές χρήσεις γης 1. Ποσοστό ανεργίας 2. Πυκνότητα πληθυσμού 3. Ποσοστό κατοικιών χωρίς κεντρική θέρμανση 4. Ποσοστό αποφοίτων Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης Υπολογισμός του Δείκτη Ποιότητας Ζωής (Μέθοδος 1η)

5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Κανάλια:1-5, 7 (ορατό) Κανάλι:6 (θερμικό υπέρυθρο) Γεωμετρική διόρθωση Βαθμονόμηση: Μετατροπή ψηφιακών τιμών σε τιμές ακτινοβολίας Επιβλεπόμενη Ταξινόμηση: Αποτύπωση χρήσεων γης Υπολογισμός τιμών ανακλαστικότητας στο ύψος του αισθητήρα Ατμοσφαιρική διόρθωση τιμών ανακλαστικότητας Υπολογισμός Κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης (NDVI ) Βαθμονόμηση: Μετατροπή ψηφιακών τιμών σε τιμές ακτινοβολίας Υπολογισμός θερμοκρασίας λαμπρότητας (ΒΤ) Υπολογισμός επιφανειακής θερμοκρασίας (Τs)

6 ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 21 Ιουνίου 1991 27 Ιουνίου 2005 21 Ιουνίου 2000 13 Ιουνίου 1994

7 ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 27 Ιουνίου 2005 21 Ιουνίου 2000 21 Ιουνίου 1991 13 Ιουνίου 1994

8 ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 21 Ιουνίου 199113 Ιουνίου 1994 21 Ιουνίου 2000 27 Ιουνίου 2005

9 Υπολογισμός Δείκτη Ποιότητας Ζωής (Μέθοδος 1η) Χαρακτηρισμός των 8 επιμέρους μεταβλητών ανάλογα με τη θετική ή αρνητική επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής. Προσδιορισμός της μέγιστης και ελάχιστης τιμής της κάθε μεταβλητής. Βαθμολόγηση των τιμών των μεταβλητών σε κλίμακα από 1 εώς 6. Υπολογισμός του τελικού βαθμού του κάθε δήμου, ως το άθροισμα των βαθμών των οκτώ επιμέρους μεταβλητών. Υπέρθεση των τελικών βαθμολογιών σε περιβάλλον GIS. Ταξινόμηση των τελικών βαθμολογιών σε πέντε τάξεις ποιότητας ζωής: πολύ χαμηλή, χαμηλή, μέτρια, καλή, υψηλή. Κατανομή των τιμών κάθε μεταβλητής σε έξι ίσα διαστήματα. ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Επιφανειακή Θερμοκρασία (Τs) (-) Δείκτης Βλάστησης (NDVI) (+) Αστικές χρήσεις γης (-) Βιομηχανικές χρήσεις γης (-) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Ποσοστό Ανεργίας (-) Πυκνότητα Πληθυσμού (-) Ποσοστό κατοικιών χωρίς κεντρική θέρμανση (-) Ποσοστό Αποφοίτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (+) Μέγιστη βαθμολογία 8μεταβλητές * 6βαθμοί 48βαθμοί

10 65 4 21 1 1 3 1 1 6 6 6 6 6 6 3 3 2 6 6 3 4 1

11 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 4 3 2 22 2 1 1 1 1 1 1 1

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (21-06-1991) 2415316116Ζεφύρι 2966261314Ελευσίνα 2522164631Μαγούλα 2912166535Άνω Λίοσια 4536666666Φυλή 2441161623Ασπρόπυργος Σύνολο % Ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ % Ποσοστό κατοικιών χωρίς κεντρική θέρμανση %Ποσοστό ανεργίας Πυκνότητα πληθυσμού %Βιομ/κής κάλυψης % Aστικής κάλυψης NDVIΤsΤs21 IOYNIOY 1991

13 ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ 1 η )

14 Υπολογισμός Δείκτη Ποιότητας Ζωής (Μέθοδος 2 η ) Διαφοροποίηση από την 1 η μέθοδο: ► Στατιστική επεξεργασία της χρονικής εξέλιξης των οκτώ μεταβλητών. ► Προσδιορισμός της μέγιστης και ελάχιστης τιμής της κάθε μεταβλητής σε όλη τη χρονοσειρά. ► Κατανομή των τιμών των μεταβλητών σε ίσα διαστήματα. Ο αριθμός των διαστημάτων καθορίζεται από το εύρος των τιμών κάθε μεταβλητής σε όλη τη χρονοσειρά. ► Ορισμός συντελεστών βαρύτητας wf i για την επίδραση της κάθε μεταβλητής στην ποιότητα ζωής, ανάλογα με τον αριθμό των διαστημάτων x i στα οποία κατανεμήθηκαν οι τιμές.

15 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Ts)

16 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (NDVI)

17 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Αστικές χρήσεις γης)

18 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Βιομηχανικές χρήσεις γης)

19 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Πυκνότητα πληθυσμού)

20 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Ποσοστό Ανεργίας)

21 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Ποσοστό κατοικιών χωρίς κεντρική θέρμανση)

22 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ)

23 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Wfi Ορισμός συντελεστών βαρύτητας wf i για την επίδραση κάθε μεταβλητής στην ποιότητα ζωής, ανάλογα με τον αριθμό διαστημάτων x i στα οποία κατανεμήθηκαν οι τιμές των μεταβλητών. Wf i =1, για x i =6 Wf i = x i / 6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιφανειακή Θερμοκρασία (Τs) Δείκτης Βλάστησης (NDVI) Αστικές χρήσεις γης Βιομηχανικές χρήσεις γης 1 1.2 1.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοστό Ανεργίας Πυκνότητα Πληθυσμού Ποσοστό κατοικιών χωρίς κεντρική θέρμανση Ποσοστό Αποφοίτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 1.3 0.7 0. 8

24 ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ 2 η )

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 1991 – 2000 ΚΑΛΗ 2005 ΜΕΤΡΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ) 1 η – 2 η ΜΑΓΟΥΛΑ 1991 – 1994 ΜΕΤΡΙΑ 2000 – 2005 ΚΑΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ) 1 η – 2 η ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1991- 1994 ΜΕΤΡΙΑ 2000 – 2005 ΚΑΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 1991-1994, Wf NDVI =1.3, ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 1991-1994 Wf Α.Χ =1) 2η2η Η χρήση συντελεστών βαρύτητας στη συγκεκριμένη έρευνα δε διαφοροποιεί ουσιαστικά την εκτίμηση και την αποτύπωση της ποιότητας ζωής στην υπό μελέτη περιοχή. ΔΗΜΟΣΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΜΕΤΑΒΟΛΗΜΕΘΟΔΟΣ

26 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ► Μελέτη πιλοτικού χαρακτήρα. ► Αθροιστικός Δείκτης Ποιότητας Ζωής: ● 4 δείκτες σχετικοί με το φυσικό περιβάλλον: μεταβολή σε όλη τη χρονοσειρά. ● 4 δείκτες σχετικοί με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον: μεταβολή ανά δεκαετία. ► Συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. ► Υποκειμενικότητα στη σύνθεση του δείκτη. ► ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ● Δορυφορικά δεδομένα: Δορυφόροι με μεγαλύτερη χωρική και χρονική διακριτική ικανότητα. ● Επίγεια δεδομένα: Ευκολότερη πρόσβαση σε κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

27

28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google