Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θανάσης Ι. Γεράγγελος Αντικείμενο μελέτης της Φυσικής είναι: δηλαδή κάποιες από τις αλλαγές – ή μεταβολές που συμβαίνουν γύρω μας τα Φυσικά Φαινόμενα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θανάσης Ι. Γεράγγελος Αντικείμενο μελέτης της Φυσικής είναι: δηλαδή κάποιες από τις αλλαγές – ή μεταβολές που συμβαίνουν γύρω μας τα Φυσικά Φαινόμενα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Αντικείμενο μελέτης της Φυσικής είναι: δηλαδή κάποιες από τις αλλαγές – ή μεταβολές που συμβαίνουν γύρω μας τα Φυσικά Φαινόμενα

2 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Τα φυσικά μεγέθη πρέπει να είναι: Για να περιγράφουμε τα φαινόμενα χρησιμοποιούμε έννοιες-ποσότητες που τις λέμε: Φυσικά μεγέθη Μετρήσιμα

3 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Πως θα το ονομάζατε; Παρατηρήστε τώρα ένα φαινόμενο Τι μεταβάλλεται σ’αυτό το φαινόμενο ; Κίνηση Αλλάζει η θέση του κινητού Αρχική θέση Χ αρχ Τελική θέση Χ τελ ---------------------------------------- τροχιά

4 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Κατ’ αρχήν μία μετροταινία Τι θα χρειαζόμασταν για να μπορούμε να καταγράφουμε με ακρίβεια τις διαδοχικές θέσεις του κινητού; Αρχική θέση ή ένδειξη χάρακα Χ αρχ =0 Τελική θέση ή ένδειξη χάρακα Χ τελ= 10 ---------------------------------------- Σημείο αναφοράς

5 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Αν το κινητό είναι αριστερά από το σημείο αναφοράς σε ποια θέση θα λέμε ότι είναι; Θέση του Β= ;θέση του Α =7 Α Β -3 -2 -1 -3 Πρέπει να προσδιορίζουμε και την κατεύθυνση της θέσης σε σχέση με το σημείο αναφοράς. Χ Β = - 3 (αριστερά) Χ Α = +7 (δεξιά)

6 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Μπορούμε να βάλουμε το σημείο αναφοράς όπου μας βολεύει; ΑΒ -3 -2 -1 Θέση του Β=θέση του Α = 8 -3 θέση του Α =11Θέση του Β =0 -3 -2 -1 Η θέση του σημείου αναφοράς είναι επιλογή μας

7 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Η ένδειξη μιας θέσης δεν μας δίνει καμία πληροφορία για απόσταση που διανύει το κινητό κατά την κίνηση του Το σημείο αναφοράς μπορεί να είναι και άλλο σημείο εκτός από το 0 Αρχική θέση ή ένδειξη χάρακα Χ αρχ =2 Τελική θέση ή ένδειξη χάρακα Χ τελ= 12 ----------------------------------------

8 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Ποια φυσικά μεγέθη θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την περιγραφή του φαινομένου της κίνησης; Αρχική θέση Χ αρχ Τελική θέση Χ τελ

9 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Αφού στις κινήσεις αλλάζει η θέση του κινητού Αρχική θέση Χ αρχ Τελική θέση Χ τελ Ένα μέγεθος κατάλληλο για την περιγραφή του φαινομένου είναι η μεταβολή της θέσης ΔΧ που τη λέμε και Μετατόπιση ΔΧ = Χ τελ - Χ αρχ

10 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Για να την μετρήσουμε χρειαζόμαστε δύο ενδείξεις θέσεως. Αρχική θέση Χ αρχ Τελική θέση Χ τελ ΔΧ = Χ τελ – Χ αρχ = 12cm - 2 cm = 10cm

11 Θανάσης Ι. Γεράγγελος 12 -3 -2 -1 Αρχική θέση 1 Χ 1 = Τελική θέση 2 Χ 2 = -3 -2 -1 1 2 Αρχική θέση 1 Χ 1 = 8 - (-3) = 8+3=11 Τελική θέση 2 Χ 2 = ΔΧ= (-3) -8 = -11 -38 ΔΧ= 8-3 Ενώ η Μετατόπιση ΔΧ έχει κατεύθυνση (στην ευθυγρ. Κίνηση προς τα αριστερά πλην – προς τα δεξιά + ) η απόσταση ανάμεσα σε δύο θέσεις είναι πάντα θετική. Εδώ η απόσταση είναι 11cm

12 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Τα Φυσικά μεγέθη που προσδιορίζονται μόνο από έναν (θετικό) αριθμό και την μονάδα τους τα λέμε μονόμετρα μεγέθη π.χ ( χρόνος, πυκνότητα, θερμοκρασία απόσταση) Φυσικά μεγέθη (σαν τη μετατόπιση ΔΧ) που εκτός από το μέτρο τους έχουν και κατεύθυνση τα λέμε διανυσματικά μεγέθη ( π.χ μετατόπιση, ταχύτητα, δύναμη) και τα συμβολίζουμε με ένα βέλος που έχει μήκος ανάλογο με το μέτρο τους 1 2-3

13 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Για να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση σε ένα διανυσματικό μέγεθος χρειαζόμαστε 2 πληροφορίες α) Διεύθυνση (την ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται) β) φορά (τον προσανατολισμό του πάνω σ’αυτή την ευθεία)

14 Θανάσης Ι. Γεράγγελος Κίνηση Μέρος 2ο


Κατέβασμα ppt "Θανάσης Ι. Γεράγγελος Αντικείμενο μελέτης της Φυσικής είναι: δηλαδή κάποιες από τις αλλαγές – ή μεταβολές που συμβαίνουν γύρω μας τα Φυσικά Φαινόμενα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google