Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Η κίνηση με σταθερή ταχύτητα (άρα πάνω σε ευθεία γραμμή)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Η κίνηση με σταθερή ταχύτητα (άρα πάνω σε ευθεία γραμμή)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Η κίνηση με σταθερή ταχύτητα (άρα πάνω σε ευθεία γραμμή)

3 Ευθύγραμμη σημαίνει ότι το σώμα (κινητό) κινείται σε ευθεία γραμμή. Ομαλή σημαίνει ότι το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα: u=Δx/Δt=Σταθερή Π.χ. Ένας ποδηλάτης κινείται σε ευθύ δρόμο με ταχύτητα 30Km/h Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

4 Μια μπάλα κινείται με ταχύτητα 2m/s

5 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

6 Μια μπάλα κινείται με ταχύτητα 4m/s

7 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Β Α

8 Ομοιότητες Ίδιο σχήμα-Ευθεία γραμμή που περνάει από την αρχή των αξόνων. Διαφορές Σχηματίζουν διαφορετική γωνία με τον άξονα x (Έχουν διαφορετική κλίση) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Σύγκριση των δύο γραφημάτων

9 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ορισμός κλίσης ευθείας Ονομάζουμε θ την γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα x. Ορίζουμε σαν κλίση την εφαπτομένη της γωνίας θ Έστω Α(x α,y α ) και Β(x β,y β ) δύο σημεία πάνω στην ευθεία. Δy=y β -y α Δx=x β - x α Κλίση=εφ θ= Δy/Δx

10 Υπολογισμός της κλίσης των δύο γραφημάτων  Επιλέγουμε δύο τυχαία σημεία πάνω στην ευθεία Α : Μ 1 (2,4) και Μ 2 (4,8) Μ1Μ1 Μ2Μ2 Μ2Μ2 Μ1Μ1  Επιλέγουμε δύο τυχαία σημεία πάνω στην ευθεία Β: Μ 1 (4,16) και Μ 2 (5,20) Κλίση της ευθείας Α: (8-4)m/(4-2)s = 4/2m/s = 2 m/s Κλίση της ευθείας Β: (20-16)m/(5-4)s=4m/s

11 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Στο διάγραμμα Διάστημα- χρόνος: Η κλίση της ευθείας είναι ίση με την ταχύτητα του κινητού. Κλίση= εφθ= Δx/Δt= u

12 Ποια είναι η ταχύτητα του κινητού; Αν επιλέξουμε δύο σημεία στο γράφημα διάστημα-χρόνος: το σημείο Μ(10,32) και το σημείο Ο(0,0) ο Μ

13 Η ταχύτητα του κινητού υπολογίζεται: 32 m- 0 m 10 s - 0 s u=

14 Πως θα είναι το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο;

15 Το διάγραμμα είναι ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα του χρόνου.

16 Πόση είναι η μετατόπιση του κινητό στο χρονικό διάστημα 2s έως 6s; Η μετατόπιση είναι ίση με το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου που σχηματίζεται κάτω από το γράφημα της ταχύτητας Δx =Ε ορθ = (6-2)*2 = 4*2 = 8m

17 Σημειώσεις για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:  Το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου είναι ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα του χρόνου.  Το σημείο τομής της με τον άξονα y έχει τεταγμένη ίση με την ταχύτητα του κινητού.  Το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου κάτω από το γράφημα είναι ίσο με τη μετατόπιση του κινητού στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

18 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση http://www.physics.gatech.edu/academics/t utorial/phys2121/Chapter 2/kinematics.htmhttp://www.physics.gatech.edu/academics/t utorial/phys2121/Chapter 2/kinematics.htm http://plabpc.csustan.edu/general/tutorials/L inearMotion/UniformAcceleration/Uniform Acceleration.http://plabpc.csustan.edu/general/tutorials/L inearMotion/UniformAcceleration/Uniform Acceleration.


Κατέβασμα ppt "Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Η κίνηση με σταθερή ταχύτητα (άρα πάνω σε ευθεία γραμμή)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google