Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Η κίνηση με σταθερή ταχύτητα (άρα πάνω σε ευθεία γραμμή)

2 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Ευθύγραμμη σημαίνει ότι το σώμα (κινητό) κινείται σε ευθεία γραμμή. Ομαλή σημαίνει ότι το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα: u=Δx/Δt=Σταθερή Π.χ. Ένας ποδηλάτης κινείται σε ευθύ δρόμο με ταχύτητα 30Km/h

3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Μια μπάλα κινείται με ταχύτητα 2m/s

4 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

5 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Μια μπάλα κινείται με ταχύτητα 4m/s

6 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Β Α

7 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Σύγκριση των δύο γραφημάτων
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Σύγκριση των δύο γραφημάτων Ομοιότητες Ίδιο σχήμα-Ευθεία γραμμή που περνάει από την αρχή των αξόνων. Διαφορές Σχηματίζουν διαφορετική γωνία με τον άξονα x (Έχουν διαφορετική κλίση)

8 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ορισμός κλίσης ευθείας
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ορισμός κλίσης ευθείας Ονομάζουμε θ την γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα x. Ορίζουμε σαν κλίση την εφαπτομένη της γωνίας θ Έστω Α(xα ,yα) και Β(xβ ,yβ ) δύο σημεία πάνω στην ευθεία. Δy=yβ-yα Δx=xβ- xα Κλίση=εφ θ= Δy/Δx

9 Υπολογισμός της κλίσης των δύο γραφημάτων
Επιλέγουμε δύο τυχαία σημεία πάνω στην ευθεία Α: Μ1(2,4) και Μ2(4,8) Κλίση της ευθείας Α: (8-4)m/(4-2)s = 4/2m/s = 2 m/s Επιλέγουμε δύο τυχαία σημεία πάνω στην ευθεία Β: Μ1(4,16) και Μ2(5,20) Κλίση της ευθείας Β: (20-16)m/(5-4)s=4m/s Μ2 Μ1 Μ2 Μ1

10 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Στο διάγραμμα Διάστημα- χρόνος: Η κλίση της ευθείας είναι ίση με την ταχύτητα του κινητού. Κλίση= εφθ= Δx/Δt= u

11 Αν επιλέξουμε δύο σημεία στο γράφημα διάστημα-χρόνος: το σημείο Μ(10,32) και το σημείο Ο(0,0)
Ποια είναι η ταχύτητα του κινητού; Μ ο

12 Η ταχύτητα του κινητού υπολογίζεται:
32 m- 0 m 10 s - 0 s u=

13 Πως θα είναι το διάγραμμα
της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο;

14 Το διάγραμμα είναι ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα του χρόνου.

15 Πόση είναι η μετατόπιση του κινητό στο χρονικό διάστημα 2s έως 6s;
Η μετατόπιση είναι ίση με το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου που σχηματίζεται κάτω από το γράφημα της ταχύτητας Δx =Ε ορθ = (6-2)*2 = 4*2 = 8m

16 Σημειώσεις για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:
Σημειώσεις για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου είναι ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα του χρόνου. Το σημείο τομής της με τον άξονα y έχει τεταγμένη ίση με την ταχύτητα του κινητού. Το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου κάτω από το γράφημα είναι ίσο με τη μετατόπιση του κινητού στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

17 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
2/kinematics.htm


Κατέβασμα ppt "Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google