Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΠΑΤΡΑ 16-10-2009 Yλοποίηση στρατηγικών για την αναπτυξιακή και λειτουργική αξιοποίηση των Δικτύων στη ΤΑ Χρήστος Ι. Μπούρας Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΠΑΤΡΑ 16-10-2009 Yλοποίηση στρατηγικών για την αναπτυξιακή και λειτουργική αξιοποίηση των Δικτύων στη ΤΑ Χρήστος Ι. Μπούρας Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΠΑΤΡΑ 16-10-2009 Yλοποίηση στρατηγικών για την αναπτυξιακή και λειτουργική αξιοποίηση των Δικτύων στη ΤΑ Χρήστος Ι. Μπούρας Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών Κ ΕΑΙΤΥ bouras@cti.gr ru6.cti.gr/bouras

2 Όραμα για τη λειτουργία Εξυπηρέτησης του πολίτη (1/2) • Αυτό που προσφέρουν οι ΟΤΑ στον πολίτη είναι υπηρεσίες. – Υπηρεσίες αφ’ ενός διοικητικού χαρακτήρα – Υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής του • Η ύπαρξη ενός σημείου πρόσβασης είναι και εδώ σημαντική όπως και σε άλλες υπηρεσίες • Η παροχή υπηρεσιών, όπου είναι αυτό δυνατό, πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. – Σε κάθε περίπτωση, η επαφή με τον οργανισμό πρέπει να πραγματοποιείται σε δύο το πολύ φάσεις: αίτημα και απάντηση ή, όταν πρόκειται για μη διοικητική υπηρεσία, αίτημα και ενέργεια 2

3 Όραμα για τη λειτουργία Εξυπηρέτησης του πολίτη (2/2) • Πρέπει να μειώνεται ο απαραίτητος χρόνος της εμπλοκής του πολίτη και να διευκολύνεται αυτή • Εξίσου απαραίτητη, είναι η εσωτερική δυνατότητα παρακολούθησης των κατατεθέντων αιτημάτων, όταν οι διεργασίες έχουν πολλαπλά βήματα • Η εσωτερική δυνατότητα παρακολούθησης των αιτημάτων, εξυπηρετεί τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της λειτουργίας 3

4 Δυνατότητες αξιοποίησης των Δικτύων και των από τους Δήμους • Οι δημοτικές αρχές βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη από κάθε άλλο επίπεδο διοίκησης, καθώς είναι υπεύθυνες για τις υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών • Γι' αυτό, οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικές και επηρεάζουν την καθημερινότητα του δημότη • Στην συνέχεια αναφέρονται κάποιες ενδεικτικές δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους ΟΤΑ 4

5 Η διαδικτυακή πύλη (portal) του Δήμου • H διαδικτυακή πύλη (portal) του Δήμου, όπου μπορεί να προσφέρει για παράδειγμα τα τελευταία νέα, πληροφορίες για την τοπική συγκοινωνία και τον τρόπο πρόσβασης στο Δήμο • Στον τομέα της πληροφόρησης, το Διαδίκτυο είναι ίσως το ιδανικό μέσο: είναι άμεσα και συνεχώς προσβάσιμο οποιαδήποτε μέρα και ώρα, από οπουδήποτε • O Δήμος να καλύψει πολυσύχναστες περιοχές, όπως είναι οι πλατείες και οι παραλίες, με ζωντανή εικόνα μέσα από μια σταθερή κάμερα 5

6 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  Μερικές από τις υπηρεσίες που μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονικές με χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου είναι:  Πληρωμή δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων  Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Πολεοδομικά θέματα  Έκδοση οικοδομικών αδειών Διαχείριση δημοτικών μητρώων (εγγραφή, διαγραφή, αλλαγές στοιχείων)  Διαχείριση τοπικής συγκοινωνίας και ειδικών οχημάτων του Δήμου  Διαχείριση τοπικού οδικού δικτύου  Υποστήριξη δικτύων ύδρευσης  Υποστήριξη δικτύων αποχέτευσης  Διαχείριση άρδευσης  Διαχείριση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού  Διαχείριση απορριμμάτων  Υποστήριξη καθαριότητας και ανακύκλωσης  Διαχείριση δημοτικής αστυνομίας 6

7 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών πέρα από το Διαδίκτυο • Οι ΤΠΕ δεν περιορίζονται μόνο στο Διαδίκτυο. Οι πολίτες μέσω του σταθερού και κινητού τηλεφώνου μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και να υποβάλουν αιτήσεις για διάφορες υπηρεσίες, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου υπαλλήλου • Οι υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να χτίσει ο Δήμος χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ είναι απεριόριστες και το κόστος για τις περισσότερες από αυτές πολύ μικρό • Παράδειγμα ένα παραθεριστικό Δήμο 7

8 Ψηφιοποίηση στην πηγή • Μια βασική έννοια η οποία πρέπει να εξηγείται συστηματικά είναι το πως μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει πηγή συλλογής περισσότερων δεδομένων για ένα θέμα, εφόσον τα στοιχεία συμπληρώνονται στην πηγή του γεγονότος 8

9 Χρήση ανοιχτού λογισμικού • Το ανοικτό λογισμικό αποτελεί στρατηγική επιλογή τοπικής ανάπτυξης στην λογική του όταν μια εφαρμογή είναι ανοικτή, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να την συνεχίσουν, να την υποστηρίξουν και να προσθέσουν λειτουργίες χωρίς επιπλέον κόστος απόκτησης. • Το στοίχημα στην προσπάθεια αυτή είναι να μην υπάρχει κανένας Δήμος χωρίς τον άνθρωπο του Διαδικτύου ο οποίος να μπορεί να προχωρήσει τις παρακάτω δράσεις. 9

10 Η δημιουργία ανθρώπινων δικτύων • Η δημιουργία ανθρώπινων δικτύων είναι κλειδί σε οποιαδήποτε τεχνολογική προσπάθεια. • Η κινητοποίηση πολιτών αποτελεί την πηγή των συνεργατών των Δήμων, με βάση – τους τοπικούς φορείς – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) – φορείς που συνεργάζονται με τους Δήμους ή δρουν τοπικά για μια σειρά από θέματα 10

11 Η αξιοποίηση των τοπικών δικτύων οπτικών ινών • Τα δίκτυα οπτικών ινών τα οποία δημιουργούνται ή σχεδιάζονται να δημιουργηθούν αποτελούν βάση για την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη • Η υποδομή αυτή μπορεί να – συμπεριλάβει τις ανάγκες δικτύωσης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ – να υποστηρίξει την σύνδεση με ασύρματα δίκτυα σε οποιοδήποτε σημείο της ενδοχώρας 11

12 Ποιες σημερινές τεχνολογίες επιτρέπουν την υλοποίηση Ψηφιακού Δήμου (1/4) • Οι τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα του παγκόσμιου ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για την αναζήτηση πληροφορίας • Περισσότερο κλειστές εκδοχές (Intranet) ή με ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση (Εxtranet), είναι σαφώς καταλληλότερες • Οι κατανεμημένες βάσεις δεδομένων παρέχουν την δυνατότητα να έχουμε τμήματα αποθηκευμένης πληροφορίας απομακρυσμένα μεταξύ τους, που όμως να αποτελούν τμήμα μιας ενιαίας βάσης δεδομένων 12

13 Ποιες σημερινές τεχνολογίες επιτρέπουν την υλοποίηση Ψηφιακού Δήμου (2/4) • Η υπάρχουσα τεχνολογία των συστοιχιών εξυπηρετητών, δηλαδή πολλαπλών εξυπηρετητών που κάνουν την ίδια ή συμπληρωματικές εργασίες μπορεί να εξυπηρετήσει τον αυξημένο φόρτο εργασίας. • Οι κρυπτογραφικές τεχνολογίες επιτρέπουν την απομακρυσμένη επικοινωνία με όρους που διασφαλίζουν ότι διακινείται η σωστή πληροφορία, ότι αυτή δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις, ότι προέρχεται από αρμόδια πηγή, ότι κατά τη μεταφορά της δεν βρίσκεται σε κοινή θέα. 13

14 Ποιες σημερινές τεχνολογίες επιτρέπουν την υλοποίηση Ψηφιακού Δήμου (3/4) • Το Ενδιάμεσο Λογισμικό Διαλειτουργικότητας (ΕΛΔ) κάνει δυνατή τη διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους χρησιμοποιώντας σαν μέσο το διαδίκτυο. • Η χρήση ΕΛΔ έχει την σημαντική χρησιμότητα να προσαρμόζεται κατά περίπτωση, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με υπάρχουσες εφαρμογές ακόμη και αν αυτές είναι παλιές και ασύμβατες μεταξύ τους. 14

15 Ποιες σημερινές τεχνολογίες επιτρέπουν την υλοποίηση Ψηφιακού Δήμου (4/4) • Ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) παρέχει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του αδιαφορώντας για το είδος και, πολύ περισσότερο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υποκείμενης υποδομής. – Το δίκτυο του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για την εξυπηρέτηση των αναγκών επικοινωνίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχει σχεδιαστεί ως ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο. • Τέλος ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευρυζωνικότητα – Το σπουδαίο με την ευρυζωνικότητα είναι ότι η ποσοτική αύξηση της ταχύτητας μετάδοσης (ευρυζωνικότητα) που φέρνει μαζί της μια σημαντική ποιοτική αλλαγή στις υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο (ευρυζωνικοποίηση) που προσφέρουν το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών). 15

16 Επίπεδα βαθμού ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης υπηρεσιών ΟΤΑ • Για την αξιολόγηση του βαθμού ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα πλαίσιο 5 επιπέδων εξέλιξης των υπηρεσιών – Επίπεδο 1 – Πληροφοριακές υπηρεσίες (πληροφόρηση) – Επίπεδο 2 – Επικοινωνιακές υπηρεσίες (λήψη εντύπων) – Επίπεδο 3 - Διαδραστικές υπηρεσίες (αμφίδρομη αλληλεπίδραση) – Επίπεδο 4 - Συναλλακτικές (διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή) – Επίπεδο 5 – Εξατομικευμένες υπηρεσίες (προδραστική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών) 16

17 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» Τοπική Κοινωνία  Υπηρεσίες για τον Πολίτη  Εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του Δήμου  Οι Τ.Π.Ε. καταλύτης ριζικού μετασχηματισμού δομής και διαδικασιών του Ο.Τ.Α.

18 18 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Τοπική Κοινωνία Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» • Διαφάνεια • Λογοδοσία • Συμμετοχή Ηλεκτρονική Δημοκρατία

19 19 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τοπική Κοινωνία • Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη σε παραδοσιακές λειτουργίες των Δήμων (πχ αιτήσεις, πιστοποιητικά) • Διεύρυνση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ οικονομικές συναλλαγές, κοινωνικές υπηρεσίες)

20 20 Απάντηση στις Ανάγκες του Πολίτη Αιρετοί Προσωπικό του Δήμου Ηλεκτρονική παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Διοίκηση Ηλεκτρονική Δημοκρατία Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ» • Διοίκηση δημοτικών έργων • Οικονομική διοίκηση • Διοίκηση προσωπικού Ηλεκτρονική Διοίκηση Τοπική Κοινωνία

21 Παρουσίαση υπηρεσιών ενός Ψηφιακού Δήμου • Η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το βασικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε κάθε τοπική κοινωνία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται και σημαντική αυτονομία των σχετικών υπηρεσιών • Η εισαγωγή και ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας και την αναδιοργάνωση όλων των δραστηριοτήτων σε κάθε Δήμο και επιφέρει άμεσες βελτιώσεις σε τομείς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και σε τομείς επικοινωνίας – συνεργασίας με τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν το περιβάλλον λειτουργίας των 21

22 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες(1/3) • Η σπουδαιότητα των ευρυζωνικών υποδομών διεθνώς επιβεβαιώνεται από τη δραστηριοποίηση διαφόρων προηγμένων χωρών ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες ευρυζωνικές υποδομές • Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, την παιδεία και την υγεία, αποδεικνύονται μείζονος σημασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών • Το εύρος των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ευρυζωνικά δίκτυα είναι τόσο μεγάλο, ώστε συχνά θεωρείται ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα θα είναι για τον 21ο αιώνα τόσο κριτικής σημασίας όσο ήταν για τον 19ο αιώνα οι δρόμοι, τα κανάλια των ποταμών και οι σιδηροδρομικές γραμμές και για τον 20ο αιώνα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα ταχύτατα μέσα μαζικής μεταφοράς 22

23 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες(2/3) • Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ευρυζωνικότητα διακρίνονται κατά κύριο λόγο σε: – Ενσύρματες, όπου γίνεται χρήση κυρίως οπτικών ινών και ασυμμετρικών τεχνολογιών πρόσβασης – Ασύρματες τεχνολογίες, όπου χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες WiFi, WiMAX και η τεχνολογία UMTS • Tο υψηλότερο κόστος σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο αφορά στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση του επιπέδου φυσικής δρομολόγησης 23

24 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες(3/3) • Οι ΟΤΑ θα πρέπει να – κατανοήσουν ότι η ευρυζωνική υποδομή θα είναι χρήσιμη και μετά από 10-20 χρόνια. – αξιοποιήσουν τεχνολογίες όπως: • Δίκτυο κορμού οπτικών ινών που θα καλύπτει το κέντρο • Προεκτάσεις που θα φτάνουν στα σπίτια με διάφορες τεχνολογίες (ενσύρματες ή ασύρματες ευρυζωνικές) • Σημεία πρόσβασης WiFi σε επιλεγμένα σημεία • To δίκτυο κορμού οπτικών ινών θα είναι ένα δημόσιο δίκτυο όπως το τηλεφωνικό δίκτυο, προσβάσιμο σε όλους 24

25 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες: Μητροπολιτικός Δήμος 25

26 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες: Επαρχιακός Δήμος 26

27 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (1/3) • Ο Ψηφιακός Δήμος δεν είναι αυτοσκοπός: είναι μέσο για προσφορά νέας μορφής υπηρεσιών προς τους δημότες. Οι υπηρεσίες προς τον δημότη είναι αυτές που αλλάζουν το πρόσωπο του Δήμου • Σε πρώτη φάση, ο Ψηφιακός Δήμος θα μπορέσει να προσφέρει σε «ψηφιακή μορφή» τις συμβατικές υπηρεσίες που ήδη παρέχει κάθε Δήμος. • Η μετεξέλιξη προς τον Ψηφιακό Δήμο γίνεται σταδιακά και φέρνει μαζί της νέες εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από ανοιχτές, διαλειτουργικές πλατφόρμες υπηρεσιών 27

28 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (2/3) • Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των ευρυζωνικών υποδομών ο Ψηφιακός Δήμος προσφέρει πρόσβαση «μιας στάσης» σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. – Γίνεται ένας Δήμος που εξυπηρετεί τους δημότες του με ταχύτητα και πληρότητα – Ο Ψηφιακός Δήμος γίνεται σημείο αναφοράς – Γίνεται αποτελεσματικός, ευέλικτος, διαφανής – Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δημοτών και τη δημιουργία «ανθρώπινων δικτύων», με παρόμοιες ανησυχίες, προβληματισμούς και ενδιαφέροντα – Διευκολύνει την ενεργή συμμετοχή του δημότη στα τοπικά δρώμενα. (Η συμμετοχή του δημότη λειτουργεί προσθετικά και αποτελεί το μέγιστο κεφάλαιο για το Δήμο.) – Γίνεται «ο Δήμος μου» 28

29 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (3/3) • Μέσω πύλης στο Διαδίκτυο, ο Δήμος μπορεί να διευρύνει το «κανάλι επικοινωνίας», παρέχοντας συνεχή και άμεση ενημέρωση στον δημότη • Στη διαφάνεια, γίνεται αναφορά σε ένα μεγάλο πρόβλημα συγκεκριμένου Δήμου, παρουσιάζεται η αντίδραση του δημάρχου και προτρέπεται η συμμετοχή του δημότη • Η πύλη πληροφόρησης (portal) ενός Δήμου επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται σε εστιασμένο ενδιαφέρον των δημοτών 29

30 Όραμα του Ψηφιακού Δήμου • «στην υπηρεσία του πολίτη» • «ο εκσυγχρονισμός του Δήμου» • «η πρόοδος στον 21ο αιώνα!» • «περιβάλλον και άνθρωπος» • «ποιότητα ζωής στην πόλη μας» • «διαφάνεια στη διαχείριση!» • «αναπτυξιακή πορεία ποιότητας» 30

31 Πλαίσιο λειτουργίας • απευθύνεται στους πολίτες • είναι στο επίκεντρο προσοχής της τοπικής κοινωνίας • παρέχει έργο ποιοτικό και αποτελεσματικό • λειτουργεί στα πλαίσια των θεσμών και νόμων • μαθαίνει, αναζητά, αυτο-οργανώνεται • σήμερα: αυτο-αναφορικό σύστημα • στο μέλλον: συνέργειες με άλλους φορείς! 31

32 Από την μηχανοργάνωση στη αναδιοργάνωση (1/2) • Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην μηχανοργάνωση των δήμων και γενικότερα των ΟΤΑ. • Το όραμα του «Ψηφιακού Δήμου» θέλει τα πάντα να είναι δικτυωμένα, διαφανή και ενεργά, προσβάσιμα ακόμη και εν κινήσει. • Η αναδιοργάνωση είναι μια αλλαγή βαθιά. Αλλάζει η δομή στο οργανόγραμμα, ανασχηματίζεται ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, μπαίνει σε καινούρια βάση η διαχείριση των αιτημάτων και των έργων. 32

33 Από την μηχανοργάνωση στη αναδιοργάνωση (2/2) 33 Σχεδιασμός νέου μοντέλου Αποσαφήνιση νέων δομών Υιοθέτηση νέων διαδικασιών Λειτουργική ενσωμάτωση ΤΠΕ Εγκατάλειψη παλιού μοντέλου Ολοκλήρωση νέας δομής Διαρκής βελτίωση

34 Συμβουλές σχετικά με την αξιοποίηση των Δικτύων και γενικότερα των ΤΠΕ (1/2) • οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Δήμους με τη βοήθεια των ΤΠΕ μπορούν να εστιάσουν περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ αφενός οδηγεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο και αφετέρου οδηγεί στη βελτίωση των συμβατικών υπηρεσιών. • Οι ΤΠΕ δεν υποστηρίζουν μόνο την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να προάγουν ακόμη περισσότερο τις έννοιες της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ανοιχτής συμμετοχής. 34

35 Συμβουλές σχετικά με την αξιοποίηση των Δικτύων και γενικότερα των ΤΠΕ (2/2) 35

36 Το μέλλον του Ψηφιακού Δήμου • Στην πραγματικότητα η ο Ψηφιακός Δήμος είναι μια διαρκής διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα που προκύπτουν όχι τόσο από την τεχνολογία όσο από τις ανάγκες της κοινωνίας και την εξέλιξη του ίδιου του Δήμου. • Στα επόμενα χρόνια, προηγμένες τεχνολογίες θα ανοίξουν νέους δρόμους για ασφαλέστερα συστήματα πρόσβασης (βιομετρική ταυτοποίηση). • Παράλληλα, ο δημότης δεν θα είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά τον προσωπικό του υπολογιστή. • Όμως, ο «δρόμος» περνάει μέσα από το Δήμο μας και η «κίνησή του» θα επηρεάσει δραματικά το μέλλον της περιοχής μας. Είναι καιρός ο Δήμος να σχεδιάσει αυτό το μέλλον, αναλαμβάνοντας την υποδομή και τη φροντίδα του «δρόμου». 36

37 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ » Ευχαριστώ » Ερωτήσεις » bouras@cti.gr bouras@cti.gr » ru6.cti.gr/bouras 37


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΠΑΤΡΑ 16-10-2009 Yλοποίηση στρατηγικών για την αναπτυξιακή και λειτουργική αξιοποίηση των Δικτύων στη ΤΑ Χρήστος Ι. Μπούρας Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google