Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Επιχείρηση σε 1 μέρα σε 1 σημείο» Γενικό Εμπορικό Μητρώο & Υπηρεσία μιας στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΚΕΕΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Επιχείρηση σε 1 μέρα σε 1 σημείο» Γενικό Εμπορικό Μητρώο & Υπηρεσία μιας στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΚΕΕΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Επιχείρηση σε 1 μέρα σε 1 σημείο» Γενικό Εμπορικό Μητρώο & Υπηρεσία μιας στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΚΕΕΕ

2 Γενικό Εμπορικό Μητρώο  Για πρώτη φορά ΜΙΑ βάση ηλεκτρονικών δεδομένων με τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας.  Ενοποιεί και ψηφιοποιεί στοιχεία από Επιμελητήρια, Νομαρχίες, Πρωτοδικεία, Εφημερίδα της Κυβέρνησης σε ένα και μοναδικό πλέον Μητρώο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας  Δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην ταυτότητα οποιουδήποτε επιτηδευματία.

3 Πρώτα στοιχεία ΓΕΜΗ  Τρέχουσα κατάσταση: 868.929 επιχειρήσεις  Α.Ε.: 38.509  Ε.Π.Ε.: 40.195  Ε.Ε.: 27.323  Ο.Ε.: 109.118  ΑΤΟΜΙΚΗ: 631.030  Φυσικό Πρόσωπο: 17.566  Συν.Π.Ε.: 490  Π.Α.Ε.: 7  Κ.Α.Ε.: 1  ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2.259  ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ: 2.346

4 Όφελος για τον επιχειρηματία, τον πολίτη, το δημόσιο τομέα  Μια και μοναδική Επιχειρηματική Ταυτότητα  Ευκολία & Οικονομία για τις επιχειρήσεις  Εμπορική Δημοσιότητα και Διαφάνεια  Στατιστική Παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά περιοχή και αντικείμενο  Εξωστρέφεια – Ώθηση στην ανάπτυξη

5 Υπηρεσία μιας Στάσης (ΥΜΣ) Οι ΥΜΣ λειτουργούν βάσει: • του Ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 Α’ 17-6-2010) που τροποποιεί το Ν.3419/2005 • της σχετικής Κ1-802/23-3-2011 Κ.Υ.Α.

6 Με την Υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων.. απλοποιούμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες σύστασης για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας, πετυχαίνοντας:  δραστική μείωση διοικητικών εμποδίων  σημαντική εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήμα  μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους  καταπολέμηση της διαφθοράς  νέα κουλτούρα εξυπηρέτησης του πολίτη από το Δημόσιο

7 Φορείς & υπηρεσίες που συνεργάζονται Με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 71 φορείς:  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας:  ΕΓ Ψηφιακής Σύγκλισης και ΜΟΔ Α.Ε,  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας  Τα 59 Επιμελητήρια της χώρας  Υπουργείο Οικονομικών  ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων &Τελωνειακών και Φορολογικών Θεμάτων  Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ΓΓ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΕΠ) και Εθνικό Τυπογραφείο,  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ο.Α.Ε.Ε., ΙΚΑ  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

8 Το κράτος εκσυγχρονίζεται  Η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα.  Διευρύνεται ο αριθμός των δημόσιων λειτουργών που αποκτούν πρόσβαση σε επίσημες και ανοιχτές πλέον βάσεις δεδομένων.  Όλα τα τέλη μπορούν να αποπληρώνονται για πρώτη φορά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

9 Ποιές υποδομές υποστηρίζουν την Υπηρεσία Μίας Στάσης; Επιμελητήρια (59) Συμβολαιογράφοι (3200) Κ.Ε.Π. (52 σύντομα) Ε.Ε. – Ο.Ε. Α.Ε. - ΕΠΕ Ατομικές Επιχειρήσεις

10 Μείωση Κόστους Σύστασης Επιχειρήσεων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) Ο.ΕΕ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ε. ΠΡΟ ΓΕΜΗ ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ ΠΡΟ ΓΕΜΗ ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ ΠΡΟ ΓΕΜΗ ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ ΠΡΟ ΓΕΜΗ ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ1099385109938517525682362968 ΤΕΛΗ, ΦΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 246231246231624,8341,81490951 ΣΥΝΟΛΟ134561613456162376,8909,838521919 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ -54,2% -61,7% -50,2%

11 Επιμελητήριο Δικηγορικός Σύλλογος Δ.Ο.Υ. Συ μ βολαιογράφο ς ΤράπεζαΕθνικό Τυπογραφείο Νομαρχία Δικηγόρος/ Συμβολαιογράφος Σχέδιο Καταστατικού Προέγκριση εταιρείας Σύνταξη & Υπογραφή Καταστατικού Γραμμάτιο είσπραξης Έλεγχος Επωνυμίας Θεώρηση Καταστατικού Καταβολή ΦΣΚ- Παραβόλου Τέλος Ε.Α. Άδεια Σύστασης Αρ.ΜΑΕ ΦΕΚ Απόδοση ΑΦΜ- Έναρξη Εργασιών Αποτέλεσμα: 15 Διαδικασίες & 19 ημέρες για την σύσταση επιχείρησης Πηγή: The World Bank, Doing Business 2010 Προηγούμενη Κατάσταση: Παράδειγμα Σύστασης Α.Ε.

12 ΟΑΕΕ Υπηρεσία Μιας Στάσης (www.geminet.gr)www.geminet.gr Γ.Ε.ΜΗ. ΓΓΠΣ Web Services • Πληρωμή με όλους τους τρόπους • Αξιοποίηση ΔΙΑΣ ΥΜΣ για την Σύσταση Κεφαλαιουχικών & Προσωπικών Εταιρειών ΙΚΑ Web Services ΟΠΣ Επιμελητηρίων Web Services Επιμελητήρια Συμβολαιογράφοι ΕΤ Πρωτοδικεία Web Services Κ.Ε.Π. (σύντομα) Αποτέλεσμα: Σύσταση εταιρείας • σε Μια Στάση • σε Μια Μέρα Έλεγχος ΑΦΜ Φορολ. Ενημερότητα Έλεγχος Επωνυμίας Προεγγραφή Εγγραφή Γ.Ε.ΜΗ. Απόδοση ΑΦΜ Εγγραφή στο Επιμελητήριο Αναγγελίες

13 Παράδειγμα Μοντελοποίησης “απλοποιημένης” Διαδικασίας για Σύσταση εταιρείας

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ΥΜΣ: Ενδεικτικά αποτελέσματα της πρώτης εβδομάδας λειτουργίας (χ ρόνοι διεκπεραίωσης & απόδοσης ΑΦΜ) ΥπόθεσηΥΜΣΧρόνος από έναρξη μέχρι απόδοση ΑΦΜ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π. ΚΑΙ Α. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΕΑ2 ημέρες και 3 ώρες ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ Ε. Ο.Ε Επιμ. Μαγνησίας2 ημέρες και 4 ώρες ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ Γ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Δ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ε ΟΕ ΕΒΕΑ1 ημέρα και 23 ώρες Κ ΚΑΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕπιμ. Κοζάνης 0 ημέρες 4 ώρες Κ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΒΕΑ1 ημέρα και 2 ώρες ΑΦΕΣ ΜΠΑΛΤΑ ΟΕΕπιμ. Αιτωλοακαρνανίας1 ημέρα και 3 ώρες ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΟΕΕπιμ. Άρτας1 ημέρα και 2 ώρες

27 Η Υπηρεσία μιας Στάσης σε αριθμούς (1)  1 ημέρα για την ίδρυση επιχείρησης αντί για 19  1 σημείο επαφής για τον πολίτη αντί για 8  1 διαδικασία αντί για 11  1 ώρα διαρκεί η διαδικασία  1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο που ενοποιεί 59 μητρώα επιμελητηρίων, το μητρώο Α.Ε. σε 54 Νομαρχίες και τα βιβλία εταιρειών στα 62 Πρωτοδικεία της Χώρας  5 πληροφοριακά συστήματα υπουργείων διαλειτουργούν

28 Η Υπηρεσία μιας στάσης σε αριθμούς (2)  71 φορείς συνεργάζονται για τη λειτουργία της  59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων λειτουργούν ως ΥΜΣ  3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία λειτουργούν ως ΥΜΣ  52 επιλεγμένα Κ.Ε.Π. εντάσσονται σταδιακά στο σύστημα  62% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΕΠΕ  100 θέσεις τουλάχιστον προβλέπεται να «ανεβεί» η Ελλάδα στο δείκτη αξιολόγησης της Παγκ. Τράπεζας για την ίδρυση επιχείρησης

29 Επόμενα Βήματα  ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  Διεύρυνση ΥΜΣ για Ατομικές Επιχειρήσεις  Ενεργοποίηση 52 ΚΕΠ ως ΥΜΣ  Εμπλουτισμός Βάσης ΓΕΜΗ  ΥΜΣ για Μητρώο Εξαγωγέων & λοιπά Ειδικά Μητρώα  Ανάδειξη του έργου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ΓΕΜΗ : ένα Μητρώο για την Επιχειρηματικότητα ΥΜΣ : Επιχείρηση σε 1 μέρα – σε 1 σημείο


Κατέβασμα ppt "«Επιχείρηση σε 1 μέρα σε 1 σημείο» Γενικό Εμπορικό Μητρώο & Υπηρεσία μιας στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΚΕΕΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google