Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένταξη στο σύστημα Ελέγχου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένταξη στο σύστημα Ελέγχου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένταξη στο σύστημα Ελέγχου
Βιολογική Γεωργία Βιολογικό Ελαιόλαδο Πλεονεκτήματα Ένταξη στο σύστημα Ελέγχου Γιάννης Κουρτίδης Γεωπόνος , Γενικός Διευθυντής Qways Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

2 Γιατί πιστοποίηση ; Ελαιόλαδο ... Γιατί ποιότητα ; ISO 22000
διαδρομές ποιότητας α.ε. Ελαιόλαδο ... Γιατί ποιότητα ; Γιατί πιστοποίηση ; ISO 22000 QWAYS 2010

3 Ευρωπαϊκό περιβάλλον Ποιότητα παραγωγός καταναλωτής1 Ασφάλεια
παραγωγός καταναλωτής1 Κ.Α.Π Ποιότητα Ασφάλεια περιβάλλον τροφίμων QWAYS 2010

4 Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας
ΠΟΠ (Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη), ΕΠΠΕ (Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο), Βιολογικά προϊόντα, Οίνοι Ποιότητας (v.q.p.r.d.). Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή AGRO 2-1 & 2-2. GLOBALGAP

5 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

6 Γιατί βιολογική ελαιοκαλιέργεια - ελαιόλαδο ;
διαδρομές ποιότητας α.ε. Γιατί βιολογική ελαιοκαλιέργεια - ελαιόλαδο ; QWAYS 2010

7 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
Γιατί βιολογική … Περιβάλλον Προστασία του περιβάλλοντος -   Γονιμότητα εδαφών     - Πρoστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων Μικρότερες απαιτήσεις για οικονομικές παρεμβάσεις στήριξης του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλoτητας,του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων . Διατήρηση και ενίσχυση της ζωής στην ύπαιθρο – αύξηση των θέσεων απασχόλησης.  Καλύτερη αποδοχή – αναγνώριση του επαγγέλματος του βιοκαλλιεργητή από την κοινωνία (ειδικά στα αστικά κέντρα) ...σε κοινωνικό επίπεδο !!! Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

8 Οικονομική Διέξοδος για τον παραγωγό ….
Γιατί βιολογική … Οικονομική Διέξοδος για τον παραγωγό …. Ανταγωνιστικότερα προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Καλύτερες τιμές στην διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Πωλείται σε καλύτερη τιμή – από το συμβατικό (περίπου 30%) Λόγοι marketing : Δημιουργία μύθου γύρω από το προϊόν – ιδιαίτερα σήμερα με την στροφή στην Πράσινη Ανάπτυξη και την Οικολογία… Άμεσες και Έμμεσες επιδοτήσεις στο βιολογικό ελαιόλαδο Εξασφάλιση αγοράς … επιδοτήσεις… Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

9 Βιολογική γεωργία γιατί : Διέξοδος για τον παραγωγό ….
Εξασφάλιση αγοράς … QWAYS 2010

10

11 Απαίτηση του καταναλωτή …
Γιατί βιολογική … Υγεία … Προστασία της υγείας του παραγωγού και του καταναλωτή. Απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. (Ανεξαρτήτως ΜRL) Απαίτηση του καταναλωτή … Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

12 Αξιοπιστία πιστοποίησης τελικού προιόντος…
Γιατί βιολογική … Ελεγχόμενο προϊόν σε όλη την διαδικασία παραγωγής του (από τον ελαιώνα στο ελαιοτριβείο και ως ελαιόλαδο πλέον στην συσκευασία τελικού καταναλωτή) . Η Πιστοποίηση αφορά το τελικό προϊόν (ΚΑΝ. 834/07,889/08 – οι φορείς διαπιστευμένοι κατά ΕΝ 45011) και όχι το σύστημα ποιότητας της ομάδας (όπως πχ AGRO , ISO 22000, κλπ) Αξιοπιστία πιστοποίησης τελικού προιόντος… Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

13 Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε.
Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε. Σήμερα : ΚΑΝΟΝIΣΜΟΙ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και 889/2008 “ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91” Μέχρι 31/12/2008 ……. Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης No 2092/91 της 24 Ιουνίου 1991 “περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής” Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

14 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Βιολογική Γεωργία
Κανονισμός Ε.Κ. 834/2007 ΚΑΝ. 889/2008 Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

15 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
834/2007 Ορισμοί α) «βιολογική παραγωγή»: η χρήση της μεθόδου παραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής· «μη βιολογικό» (889/08): προϊόντα που δεν προέρχονται από ή δεν συνδέονται με τρόπο παραγωγής σύμφωνο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και τον παρόντα κανονισμό· «στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής»: κάθε στάδιο από την πρωτογενή παραγωγή βιολογικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, έως και την αποθήκευση, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την πώληση ή τον εφοδιασμό του τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των δραστηριοτήτων επισήμανσης, διαφήμισης, εισαγωγής, εξαγωγής και υπεργολαβίας· Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

16 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
834/2007 Ορισμοί «εκμετάλλευση» (889/08): όλες οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν υπό ενιαία διαχείριση με στόχο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων· «μονάδα παραγωγής» (889/08): όλα τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για ένα τομέα παραγωγής, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, αγροτεμάχια, βοσκότοποι, υπαίθριοι χώροι, κτίρια σταβλισμού των ζώων, κτίρια αποθήκευσης των προϊόντων, φυτικών προϊόντων, ζωικών προϊόντων, πρώτων υλών και κάθε άλλης εισροής που συνδέεται με αυτό τον συγκεκριμένο τομέα παραγωγής· Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

17 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
834/2007 Ορισμοί «παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης ή/και μεταποίησης βιολογικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων της σφαγής και του τεμαχισμού, στην περίπτωση των κτηνοτροφικών προϊόντων), καθώς και η συσκευασία, η επισήμανση ή/και οι μεταβολές στη σχετική με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής επισήμανση· «επισήμανση»: κάθε όρος, λέξη, σχετική ένδειξη, διακριτικό στοιχείο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, εικόνα ή σύμβολο που αφορά και τοποθετείται στη συσκευασία, στα έγγραφα, στις επιγραφές, στις ετικέτες, στο περιθώριο, στους δακτυλίους ή στις στεφάνες που συνοδεύουν προϊόντα ή αναφέρονται σε αυτά· Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

18 Διασφάλιση βιολογικότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής/παρασκευής
Καλλιέργεια Συγκομιδή Αποθήκευση Μεταποίηση Μεταφορά Πώληση Καταναλωτής ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο κανονισμός 834/2007 εφαρμόζεται για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιολογικών προϊόντων ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 άρθρο 1 , παραγ. 4 Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο διαδρομές ποιότητας α.ε.

19 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 άρθρο 1 , παραγ. 4 Ο κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, όπως διατάξεις που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση και τον έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή των ζώων. Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

20 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
834/2007 Ορισμοί «μετατροπή»: η μετάβαση από μη βιολογική σε βιολογική γεωργία εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί βιολογικής παραγωγής· ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Η περίοδο μετατροπής αρχίζει το νωρίτερο την ημερομηνία που ο επιχειρηματίας εντάσσει την εκμετάλλευση του στο σύστημα ελέγχου εγκεκριμένου Φορέα Πιστοποίησης Καν άρθρο 17- παραγ. 1α Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

21 ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΝ. 889/2008 Καν άρθρο 36 - παραγ. 1 ΜΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ως προϊόν Βιολογικής Γεωργίας μπορεί να επισημανθεί το προϊόν που θα παραχθεί μετά την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπει ο κανονισμός για μια περίοδο μετατροπής : τουλάχιστον δύο ετών πριν την σπορά ή, στην περίπτωση των λιβαδιών ή πολυετών καλλιεργειών χορτονομής, τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη χρησιμοποίησή τους ως ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής ή, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός από τις καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, τουλάχιστον τρία έτη πριν από την πρώτη συγκομιδή βιολογικών προϊόντων. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο 21

22 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ειδικές απαιτήσεις σήμανσης Άρθρο 62 - Προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή ΚΑΝ. 889/2008 Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται κατά το στάδιο μετατροπής μπορούν να φέρουν την ένδειξη «προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» υπό τον όρο ότι: α) έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την εσοδεία· β) η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την ονομασία πώλησης του προϊόντος, και ολόκληρη έχει το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων· γ) το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης· δ) η ένδειξη συνδέεται με τον κωδικό του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου, … πχ. ΕΛ-04-ΒΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

23 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007
Για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, οι όροι που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να προστατεύονται, σε όλη την έκταση της Κοινότητας και ανεξαρτήτως γλώσσας, έναντι της χρήσης σε μη βιολογικά προϊόντα. Η προστασία αυτή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα συνήθη παράγωγα ή σμικρυντικά των όρων αυτών, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούνται μόνα ή σε συνδυασμό. Για να υπάρξει σαφήνεια για τους καταναλωτές στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό το λογότυπο της ΕΕ για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται στην Κοινότητα. Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

24 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007
ΤΙΤΛΟΣ IV – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Δεν επιτρέπεται η χρήση του στην επισήμανση για προϊόντα μετατροπής ή μεταποιημένα τρόφιμα στα οποία το βιολογικό ποσοστό είναι μικρότερο του 95 % των συστατικών γεωργικής προέλευσης. (Άρθρο 23) Το λογότυπο της ΕΕ δεν εμποδίζει την ταυτόχρονη χρήση εθνικών ή ιδιωτικών λογότυπων (άρθρο 25 , παρ.2). Εθνικό σήμα ;;; Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον τόπο προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν (άρθρο 24 ) «Γεωργία ΕΕ», «Γεωργία εκτός ΕΕ», «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ» ΕΛΛΑΔΑ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

25 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
ΕΛ-04-ΒΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟ ΒΙΟ ΕΛ-04-ΒΙΟ «Γεωργία ΕΕ», ΕΛ-04-ΒΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

26 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007
ΤΙΤΛΟΣ V: ΈΛΕΓΧΟΙ / Άρθρο 27 : Σύστημα ελέγχου Στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, η φύση και η συχνότητα των ελέγχων καθορίζονται βάσει εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης παρατυπιών ή παραβάσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όλες οι επιχειρήσεις, υπόκεινται σε εξακρίβωση της συμμόρφωσης τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

27 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 834/2007
Άρθρο Προσχώρηση στο σύστημα ελέγχου Κάθε επιχείρηση που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει ή εισάγει από τρίτη χώρα προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2, ή διαθέτει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, πριν διαθέσει στην αγορά προϊόντα ως βιολογικά ή σε φάση μετατροπής προς βιολογική παραγωγή: α) κοινοποιεί τη δραστηριότητά της στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο την ασκεί· β) υποβάλλει την επιχείρησή της στο σύστημα ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 27 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Όταν μια επιχείρηση αναθέτει οποιαδήποτε δραστηριότητά της σε τρίτον, η επιχείρηση αυτή εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), οι δε ανατιθέμενες δραστηριότητες υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου. Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

28 Καν. 889 / ΤΙΤΛΟΣ IV- ΕΛΕΓΧΟΙ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου / aρθρο 63
Μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων από τον επιχειρηματία 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, ο επιχειρηματίας συντάσσει και διατηρεί στη συνέχεια: α) πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας· β) όλα τα πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής· γ) τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες καθώς και τα μέτρα καθαρισμού που πρέπει να εφαρμόζονται στις αποθήκες και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του επιχειρηματία. Κατά περίπτωση, η περιγραφή και τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να αποτελούν μέρος του συστήματος ποιότητας το οποίο καθορίζεται από τον επιχειρηματία. ΚΑΝ. 889/2008 QWays - ΔΗΛΩΣΗ (ΦΑΠ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο διαδρομές ποιότητας α.ε.

29 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
ΚΑΝ. 889/2008 Η προβλεπόμενη δήλωση επαληθεύεται από τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου που εκδίδει έκθεση η οποία εντοπίζει τις πιθανές ελλείψεις και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ο επιχειρηματίας οφείλει να προσυπογράψει την έκθεση και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικάμέτρα. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

30 Απαιτήσεις Ελέγχου ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝ. 889/2008
► Επισκέψεις Ελέγχου τουλάχιστον ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ πλήρη φυσικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ με σκοπό την ανίχνευση προϊόντων απαγορευμένων από τον παρόντα κανονισμό ή αν εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής ασυμβίβαστες με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Είναι επίσης δυνατό να λαμβάνονται δείγματα και να υποβάλλονται σε ανάλυση για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για βιολογική παραγωγή προϊόντα. Εντούτοις, η ανάλυση αυτή πρέπει να διενεργείται όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα για την βιολογική παραγωγή προϊόντα. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο διαδρομές ποιότητας α.ε.

31 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
ΚΑΝ. 889/2008 ► Επιπλέον πραγματοποιούνται: Επισκέψεις ελέγχου, ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΕΣ (τυχαίες επισκέψεις ελέγχου) ή ύστερα από προειδοποίηση, με, βάσει της γενικής εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, αφού λάβει υπόψη τουλάχιστον τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, την ποσότητα των σχετικών προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας μονάδας ή τον αντιπρόσωπο του. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να υπάρχει εξουσιοδότηση...) QWAYS : Αναφορά Επιθεώρησης (διπλότυπο) – Έκθεση Ελέγχου – Σημειώσεις Επιθεωρητή – Πρόγραμμα Καλλιέργειας Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

32 ΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΑΠ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΠ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΠ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΠ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΦΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΠ Αποστολή Εκκρεμοτήτων 60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΠ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΑΠ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΠ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 22/1/2009 Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

33 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΚΩΛΥΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

34 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Κατάλογος ΜΗ Συμμορφώσεων Κυρώσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

35 Ελαιοτεχνεία 2010 - Εκδήλωση Ελαιόλαδο
ΚΥΑ /06 Μεταγραφές ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ από ΟΕ&Π Καταγγέλλει εγγράφως την σύμβαση με τον παλιό ΟΕ&Π Ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές Εποπτείας & Επίβλεψης αναφέροντας με σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας καθώς και το όνομα του νέου ΟΕ&Π Να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις Να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο ΣΕ&Π Ο ΝΕΟΣ ΟΕ&Π Ζητά αντίγραφο του φακέλου του επιχειρηματίας από τον πρώτο ΟΕ&Π, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου. Αν δεν αποσταλεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος αυτό αποτελεί παράβαση σύμφωνα με άρθρο 11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΕ&Π Να μην εκκρεμεί προγραμματισμένη επιθεώρηση πριν την ημ/νία καταγγελίας σύμβασης Να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχου, χημικών αναλύσεων, ή επιβολή κυρώσεων Να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης ενδείξεων, λογότυπων,… Ελαιοτεχνεία Εκδήλωση Ελαιόλαδο

36 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ένταξη στο σύστημα Ελέγχου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google