Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Επίπτωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης στην απασχόληση στα πλαίσια της διεύρυνσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Επίπτωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης στην απασχόληση στα πλαίσια της διεύρυνσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Επίπτωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης στην απασχόληση στα πλαίσια της διεύρυνσης Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκυερ του Peter Schneidewind

2 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Μια πολυκεντρική περιοχή ανατολικά των Άλπεων

3 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Βασικά χαρακτηριστικά  8,5 εκατομμύρια κάτοικοι  Εμβαδόν: 59.000 km 2  2 Πρωτεύουσες: Βιέννη και Μπρατισλάβα  2 σημαντικά περιφερειακά κέντρα: Μπρνο και Γκιερ  Πολεοδομικά συγκροτήματα και αγροτικές περιοχές

4 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Εργατική δύναμη  Εργατικό δυναμικό 4,1 εκατ. ανθρώπων  Εκ των οποίων 46% γυναίκες  Τέσσερα συστήματα αγοράς εργασίας ενσωματωμένα σε τέσσερα εθνικά πλαίσια  Τοπικές διαφορές μέσα στις τέσσερις αγορές εργασίας

5 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή του Μπρνο – οικονομική κατάσταση  Μετά την ισχυρή οικονομική κατάσταση του 1995, ακολούθησε βαθιά ύφεση το 1997/1998, αποκατάσταση από το 2000  Αναμενόμενη δυναμική ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη προοπτική, χάρη στην παραγωγικότητα της εργασίας που μεγαλώνει από το 1998  Θετική ανάπτυξη του ΑΕΠ – υψηλές επενδυτικές δραστηριότητες - αξιοσημείωτη εκροή της παραγωγής έντασης εργασίας  Αξιοσημείωτη αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ), με θετικές προοπτικές για το μέλλον: αυτοκινητοβιομηχανία και ηλεκτρομηχανική, βιοτεχνολογία, φαρμακοποιία και αεροναυτική.

6 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή του Μπρνο – Αγορά εργασίας  Σχετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης (65%), αλλά μειούμενο  Αναμένεται η αύξηση της ανεργίας να συνεχιστεί λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων  Η απασχόληση των αλλοδαπών εργαζομένων συγκεντρώνεται στις αστικές περιοχές, ενώ πολλοί από αυτούς δεν καταγράφονται  Και η γεωργία και η βιομηχανία καταλαμβάνουν υψηλά τμήματα της απασχόλησης, με κάμψη όμως στη γεωργία  Υψηλά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όμως υπάρχουν διαρθρωτικά εμπόδια για την προσαρμοστικότητα – εμπόδια για τις υπό ανάπτυξη βιομηχανίες

7 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή της Μπρατισλάβας – οικονομική κατάσταση  Μόνο αργή αναδιάρθρωση της βιομηχανίας κατά τα μέσα της δεκαετίας του 90  1998: νέο οικονομικό πρόγραμμα: μείωση της υπερβολικής εγχώριας ζήτησης, επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων  Αύξηση της εισροής ΞΑΕ από το 1999, με το μεγαλύτερο μέρος στη Μπρατισλάβα (56%), κυρίως στη βιομηχανία  Το ΑΕΠ κανά κεφαλήν στη Μπρατισλάβα ανέρχεται σε ποσοστό διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο

8 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή της Μπρατισλάβας – αγορά εργασίας  Ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην περιοχή της Μπρατισλάβας (πολεοδομικό συγκρότημα) και το Zapadne Slovensko (hinterland), π.χ. ποσοστό απασχόλησης: Bratislavsky (70,2%), Zapadne Slovensko (57,2%)  Αποκατάσταση της απασχόλησης από το 1994, όμως το ποσοστό απασχόλησης μειώνεται ενώ αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας  Αυξάνεται ο τομέας παροχής υπηρεσιών, παραμένει όμως ακόμα υπο-ανάπτυκτος  Μεγάλο τμήμα της απασχόλησης καταλαμβάνεται από την βιομηχανία, αναμένεται όμως να μειωθεί

9 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή του Γκυέρ – οικονομική κατάσταση  Η μαζική εισροή των ΞΑΕ στις δυτικές περιοχές άρχισε αρκετά νωρίς  100 θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών καλύπτουν το 1/3 της βιομηχανικής απασχόλησης και περισσότερο από το 50% της παραγωγής  Δυναμική ανάπτυξη στις βιομηχανίες: ειδικότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και τα μηχανήματα γραφείου  Εκτίμηση: ο μη καταγεγραμμένος τομέας συμβάλλει στο 20% του ΑΕΠ

10 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή του Γκυέρ – αγορά εργασίας  Υψηλό ποσοστό απασχόλησης (63,5%) σε σχέση με το εθνικό επίπεδο  Η ανεργία είναι χαμηλή με περαιτέρω καθοδικές τάσεις, παρά μια σημαντική αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας  Έλλειψη εργαζομένων γαλάζιων γιακάδων, ιδιαίτερα των εξειδικευμένων εργαζομένων στους τομείς υψηλής μεγέθυνσης  Αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας, ως προς την εξειδίκευση  Μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας λόγω της πολύ υψηλής μεγέθυνσης της παραγωγικότητας της εργασίας στη βιομηχανία

11 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή της Βιέννης – οικονομική κατάσταση  Πολύ δυναμική ανάπτυξη μέχρι και το 2000, χαμηλότερη ανάπτυξη από το 2001  Η πρωτεύουσα, ο δήμος της Βιέννης, έχει το υψηλότερο ΑΕΠ κατά κεφαλήν στην Αυστρία  Συσσώρευση υποδομής υψηλού επιπέδου και πολύ ωραίες τοποθεσίες στην Αυστρία  Σημαντική εισροή των ΞΑΕ στη δεκαετία του 90, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός τοπικών εδρών διεθνικών εταιρειών βρίσκεται εδώ

12 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή της Βιέννης – αγορά εργασίας  Ποσοστό απασχόλησης πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, αύξηση της απασχόλησης από τη μέση της δεκαετίας του 1990  Μείωση του ποσοστού ανεργίας σε σχετικά χαμηλό επίπεδο – υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στις γύρω περιοχές  Οι διαρθρωτικές αλλαγές συνεχίζονται

13 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Περιοχή της Βιέννης – αγορά εργασίας  Αναμενόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση  Η μετανάστευση από τις υπό Ένταξη Χώρες παίζει και θα παίζει ελάχιστο ρόλο  Οι ροές εργαζομένων από τις υπό Ένταξη Χώρες ιδιαίτερα προς τη Βιέννη και τις γύρω περιοχές θα συνεχίσουν να αυξάνονται  Υπάρχει συμφωνία για ποσόστωση (quota) διασυνοριακών εργαζομένων μεταξύ του Burgenland και της Ουγγαρίας

14 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Αναμενόμενοι ημερήσιοι εργαζόμενοι

15 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Ποσοστά απασχόλησης και τομεακή δομή Απασχολούμενοι Γεωργία Υπηρεσίες Βιομηχανία 70 και άνω 65 έως και κάτω των 70 Κάτω των 65 Ποσοστό απασχόλησης

16 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Ποσοστό απασχόλησης 10% και άνω 4 έως και 10% Κάτω των 4% Ποσοστό απασχόλησης

17 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Μια νέα λειτουργική αγορά εργασίας ;  Παρόμοια δομή της εξειδίκευσης, παρόμοια προβλήματα ως προς την κατανομή της εξειδίκευσης  Χαμηλή γεωγραφική κινητικότητα, παρεμποδιζόμενη από το υψηλό κόστος μετακίνησης εντός των υπό Ένταξη Χωρών  Σημαντική η τεχνολογία και η παραγωγή έντασης κεφαλαίου, προς αναβάθμιση στο άμεσο μέλλον  Υψηλά επίπεδα των ΞΑΕ ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας  Μειούμενες μισθολογικές διαφορές, αναλογούσες όμως σήμερα σε αναλογία 1:4 και πλέον

18 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Καθεστώς αγοράς εργασίας μεταξύ των υπό Ένταξη Χωρών  Μεταξύ Τσεχίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας δεν προβλέπεται κανένας μεταβατικός κανονισμός  Ουγγαρία σήμερα: 30-40.000 νόμιμες άδειες εργασίες σε ξένους εργαζομένους το χρόνο – κυρίως από τις ουγγρικές μειονότητες στις γειτονικές χώρες  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο συνεργάζονται περισσότερο μαζί, υπάρχουν συμφωνίες για ευέλικτη ανταλλαγή εργασίας  1993: Συμφωνία μεταξύ Τσεχίας και Σλοβακίας για την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων

19 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Εργασία και άλλες διασυνοριακές αγορές  Η αγορά εργασίας είναι η μόνη αγορά όπου κυριαρχούν οι περιορισμοί μετά την ένταξη (άτυπη αγορά εργασίας)  Οι περιορισμοί σε μια αγορά τείνουν να ακυρώνονται από τις άλλες αγορές  Ο συντελεστής των διαφορών κόστους θα είναι εκμεταλλεύσιμος για τόσο καιρό όσο υπάρχει – προς όφελος των περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν των συνόρων

20 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Η ένταξη βοηθά τις ΜΜΕ να δημιουργούν θέσεις εργασίας  Η εγγύτητα επιτρέπει στις ΜΜΕ να δρουν σαν διεθνείς εταιρείες χρησιμοποιώντας μέσα στην εταιρεία τους τον συντελεστή του χαμηλότερου κόστους και να διευρύνουν την εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους  Η αξιοποίηση των μειωμένων οικονομικών συντελεστών δημιουργεί συχνά νέα απασχόληση στη νέα και παλαιά τοποθεσία, που μερικές φορές είναι κρίσιμη για την ύπαρξή της  Περισσότερη διαφοροποίηση της απασχόλησης σε όλους τους τομείς, μέσα από την επέκταση σε γειτονικές χώρες

21 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Διασυνοριακή συνεργασία  Προγράμματα Interreg IIIA / Phare CBC: πρώτες εμπειρίες στην Εποπτεία της Αγοράς Εργασίας  Πρωτοβουλίες από διάφορους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιφερειακούς φορείς  Διαμόρφωση καλών σχέσεων μεταξύ τοπικών Συνδικάτων (Burgenland / Δυτική Ουγγαρία, Κάτω Αυστρία / Νότια Μοραβία)  Η ανάπτυξη της διασυνοριακής αγοράς εργασίας είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα διακυβέρνησης, γι’αυτό και απαιτούνται καινοτόμα μέτρα

22 Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Η Ένταξη είναι η λύση κι όχι το πρόβλημα  Η ένταξη είναι η απάντηση στη διαδικασία παγκοσμιοποίησης γιατί επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές  Η προσχώρηση βοηθά τις ΜΜΕ να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας  Ένα κοινό νομικό πλαίσιο και κοινοί κανονισμοί περιορίζουν το κόστος των συναλλαγών  Ενισχύει την επειγόντως απαιτούμενη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τουλάχιστον όσον αφορά τους εξειδικευμένους  Μερική νομιμοποίηση της άτυπης αγοράς εργασίας στους κλάδους έντασης εργασίας (οικοδομές, γεωργία, τουρισμός, περίθαλψη)


Κατέβασμα ppt "Ερευνητική Περιπτωσιολογία Βιέννης – Μπρατισλάβας – Μπρνο – Γκιερ Επίπτωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης στην απασχόληση στα πλαίσια της διεύρυνσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google