Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δασολιβαδικά Συστήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δασολιβαδικά Συστήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δασολιβαδικά Συστήματα
Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

2 Δασολιβαδικά Συστήματα
…συστήματα χρήσης γης… Βοσκήσιμη ύλη – Κτηνοτροφικά προϊόντα – Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα Βραχυπρόθεσμο κέρδος από κτηνοτροφικά προϊόντα I’d like to begin by talking about of what is the silvopastoral system and for the challenges to combine trees, forages and herbivores in the same land. An agroforestry application establishing a combination of trees or shrubs and compatible forages on the same acreage.

3 Βοσκόμενα δάση ή εκτάσεις με ξυλώδη βλάστηση
…χωρίς ανάλογη διαχείριση δένδρων και βοσκήσιμης ύλης… ΔΕΝ είναι Δασολιβαδικά Συστήματα It is important to note that allowing livestock to graze in a natural woodland area without any type of tree or forage management is NOT considered agroforestry.

4 Δασολιβαδικά Συστήματα
Σκοπός εγκαθίδρυσης Βοσκήσιμη ύλη/ ζωοκομικά προϊόντα - δασικά προϊόντα Δέσμευση C Μείωση διάβρωσης Βελτίωση ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας Μείωση κινδύνου πυρκαγιάς Σκίαση για ζώα 1) To provide forage for livestock grazing and the production of wood products, 2) To increase carbon sequestration, 3) To improve water quality, 4) To reduce erosion, 5) To enhance wildlife habitat, 6) To reduce fire hazard, 7) To provide shade for livestock

5 Δασολιβαδικά Συστήματα
…”δάσος" στο λιβάδι… Πού θα εγκατασταθούν; σε ποολίβαδα όπου δέντρα ή θάμνοι μπορούν να εισαχθούν Situations where silvopasture establishment applies include: 1) pasture where trees or shrubs can be added; 2) forest plantations where forages can be added; 3) pasture on which neither the desired trees nor forages exist in sufficient quantity to meet the land user’s objectives.

6 Δασολιβαδικά Συστήματα
…λιβάδι στο “δάσος”… Πού θα εγκατασταθούν ; σε δασικές φυτείες όπου μπορούν να εισαχθούν λιβαδικά φυτά (βοσκήσιμη ύλη) Situations where silvopasture establishment applies include: 1) pasture where trees or shrubs can be added; 2) forest plantations where forages can be added; 3) pasture on which neither the desired trees nor forages exist in sufficient quantity to meet the land user’s objectives.

7 Δασολιβαδικά Συστήματα
…αραίωση, βοσκήσιμη ύλη, ζωοκομικά & δασικά προϊόντα… Πού θα εγκατασταθούν; Σε εκτάσεις όπου δεν ικανοποιούνται οι διαχειριστικοί στόχοι… Situations where silvopasture establishment applies include: 1) pasture where trees or shrubs can be added; 2) forest plantations where forages can be added; 3) pasture on which neither the desired trees nor forages exist in sufficient quantity to meet the land user’s objectives.

8 Δασολιβαδικά Συστήματα …ελεγχόμενη βόσκηση δάσους…
Πού θα εγκατασταθούν; …ελεγχόμενη βόσκηση φυσικών δασών… διαχειριστικοί στόχοι… δασικά προϊόντα - βοσκήσιμη ύλη Fortunately, there are many management practices that can maintain or even improve forage production while also maintaining or enhancing forest health. With a little planning, multiple benefits can be realized by managing for sustainable interactions between trees, forage, and livestock.

9 Δασολιβαδικά Συστήματα …κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά…
Πού θα εγκατασταθούν; σε λιβάδια, αγρούς… για παραγωγή βοσκήσιμης ύλης (κρίσιμες περιόδους) – καταφύγιο - δασικά προϊόντα Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα ξυλώδη φυτά (θάμνοι και δέντρα) μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στη διατροφή των ζώων σε περιοχές με παρατεταμένες ξηρές περιόδους, για παράδειγμα εκείνες με κλίμα Μεσογειακού τύπου και να παίξουν σημαντικό ρόλο στα αγροτικά συστήματα παραγωγής (Le Houerou 1993, Papanastasis 1993). Είναι γνωστό, ότι σε τέτοιες περιοχές η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να διαρκέσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. Μάιο – Οκτώβριο) με αποτέλεσμα τα ποώδη φυτά των βοσκοτόπων να ξηραίνονται, η θρεπτική αξία τους να υποβαθμίζεται και να μη προτιμώνται από τα ζώα. Αντίθετα, σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, τα περισσότερα ξυλώδη φυτά φέρουν πράσινο φύλλωμα και τρυφερούς βλαστούς, παράγουν καρπούς και αποτελούν τη μοναδική πηγή βοσκήσιμης ύλης.

10 Δασολιβαδικά Συστήματα
Γεωργική γη Silvopastoral systems of Greece can be separated into two groups, those found on agricultural land, which is normally privately owned, and those found on forest land, which belongs to the Government or to other non-public organizations. Δασική γη

11 Δασολιβαδικά Συστήματα
Γενικές Αρχές Φυτά προσαρμοσμένα με τις θέσεις και συμβατά με τη βόσκηση Κατάλληλος φυτευτικός σύνδεσμος Διαχείριση για επίτευξη οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων Tree and forage species must be adapted to the site and compatible with planned livestock management. When using inorganic or organic fertilizer, follow NUTRIENT MANAGEMENT (590). Where trees will be added to existing pasture, site preparation should be based on existing vegetation and soil conditions.

12 Δασολιβαδικά Συστήματα
Κριτήρια Επιπρόσθετα κριτήρια…για δέσμευση C Δένδρα με υψηλούς ρυθμούς φωτοσύνθεσης Ενδεδειγμένη βοσκοφόρτωση για μεγιστοποίηση παραγωγής βιομάζας Additional Criteria to Increase Carbon Sequestration For optimal carbon sequestration, select plants that have high rates of photosynthesis and are well adapted to the site to assure strong health and vigor. Plant and manage the appropriate stocking rate for the site to maximize biomass production.

13 Δασολιβαδικά Συστήματα
Κριτήρια Επιπρόσθετα κριτήρια…για άγρια πανίδα Εγκαθίδρυση ή ενίσχυση λιβαδικών & ξυλωδών φυτών που παρέχουν βοσκήσιμη ύλη, σπόρους, καρπούς, κάλυψη, περιβάλλον αναπαραγωγής Additional Criteria to Enhance Wildlife Habitat Establish or maintain forage and woody species that will provide forage, browse, seed, cover or nesting habitat for the desired wildlife species. Follow UPLAND WILDLIFE HABITAT MANAGEMENT (645) or WETLAND WILDLIFE HABITAT MANAGEMENT (644) for further wildlife guidance on species selection and design.

14 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Συστατικά των δασολιβαδικών συστημάτων Απαιτείται διαχείριση: Ζώων – Δέντρων – Βοσκήσιμης Ύλης Είδος Αριθμός Είδος Πυκνότητα Λιβαδικά φυτά Components of a Silvopasture Practice: Silvopasture practices are different from other types of agroforestry because they require landowners to manage livestock, as well as trees and forage plants. This three-way interaction means there are three factors to consider when designing your agroforestry practice: livestock, trees and forages. The four variables in a silvopastoral practice that can be subjected to management are livestock maintenance, tree species, tree density, and forage species. The majority of research conducted has evaluated silvopastoral practices under conifers (mostly pine) with only limited evaluation of hardwood-based practices. Most hardwood research has been conducted with either oak species or nut-bearing species (e.g., black walnut). In certain instances under deciduous tree stands, forage production has been reported to be equal or even greater than in open exposure to sunlight. Fescue and orchardgrass production has been shown to be greater under a 35-year-old walnut canopy than in open pastures. Managed grazing practices, similar to open pastures, should be developed and implemented to maximize forage production in a silvopastoral practice. The increased forage production under a canopy would result in increased stocking rate potential and greater productivity per unit of land.

15 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Α. Ζώα Intro to Range--OBJ 4: PPT Αποδόσεις ζώων Κατάλληλες συνθήκες βόσκησης (θερμοκρασία, σκίαση) Βοσκήσιμη ύλη (ποσότητα, ποιότητα) Κατανόηση συμπεριφοράς βόσκησης (αποφυγή καταστροφών) Animal performance can be enhanced via use of silvopastoral practices. This occurs from reduction of heat stress and improved forage availability and nutritional quality. The greatest difference between silvopastoral and “open” management of cattle or sheep is the contrasting environmental conditions. In the open, such as a conventional pasture or range, radiant heat can be much more intense than in a shaded environment. Shade has been shown to improve animal performance, with primary emphasis placed upon heat stress amelioration. Research with cattle has shown that compared to unshaded or sparsely shaded pasture, uniformly distributed shade results in maximum grazing time. Protection from cold can be important for livestock in northern climates. Properly positioned trees and shrubs can provide much needed protection for pastures, feedlots and calving areas. Reducing wind speed lowers animal stress, improves animal health and increases feeding efficiency of livestock. It takes careful management to ensure livestock do not damage young trees. Success will depend on your understanding of livestock behavior.

16 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Α. Ζώα Intro to Range--OBJ 4: PPT Βόσκηση μετά τη φύτευση Προστασία δέντρων (περιφράξεις, πλαστικοί/ συρμάτινοι σωλήνες) Protect trees from livestock in early stages of growth…Electric fencing works well. Once trees limbs are out of reach of stock, there is less to worry about.

17 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Α. Ζώα Intro to Range--OBJ 4: PPT Βόσκηση … αργότερα Συγκόμωση και βοσκήσιμη ύλη Επιλογή λιβαδικών φυτών ανθεκτικών στη σκιά και μη ανταγωνιστικών για υγρασία Ψυχρόβια αγρωστώδη & ψυχανθή Tree growth likely to reduce forage production annually once a full canopy develops. Choosing a shade tolerant forage is important. More aggressive forages less of a problem. Fit silvopasture practices into the overall grazing “system”.

18 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Α. Ζώα Intro to Range--OBJ 4: PPT Μη σχεδιασμένη βόσκηση………………………. ………………………..καταστροφές στα δέντρα Κλαδοφαγία Οι προτιμήσεις των ζώων είναι προβλέψιμες… Διατήρηση βοσκήσιμης ύλης Ποδοπάτημα Απροστάτευτα δέντρα<40cm Browsing: Poorly managed livestock can cause two types of damage to trees: browsing and trampling. Livestock preferences are predictable; they will choose grass before they browse conifer trees. However, conifers are attractive to livestock when they are flushing in spring, so that is a good time to keep animals and trees apart. In hardwoods/deciduous trees, livestock browse can be a problem at anytime. When available, livestock will seek out nutritional forage. The browsing of terminal shoots by domestic or wild animals will result in deformity and loss of tree growth. It is therefore desirable to have physical protection around hardwood seedlings. Wire cages, or a single strand of high tensile electric wire along both sides of a seedling (usually 3 feet from seedlings), or seedling row, have been shown effective at reducing browse damage.

19 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Β. Δέντρα Intro to Range--OBJ 4: PPT Επιθυμητά χαρακτηριστικά Εμπορεύσιμα – ξύλο, καρποί, κτλ. Συμβατά με λιβαδικά φυτά Ταχυαυξή - Βαθύρριζα Το φύλλωμά τους να διαπερνάται από φως και να αποσυντίθεται εύκολα Desirable characteristics of an agroforestry tree species: Marketable - this includes both the wood itself and other products such as nuts or fruit, which would provide another source of income. Compatible with the companion crops or forage you choose. Some trees produce growth-inhibiting chemicals which may affect what you can grow. High quality. Fast growing or of such a high value that a species of medium growth rate is acceptable. Deep-rooted so the trees do not compete with the crops or forage for moisture. Have rapidly decomposing foliage. Be properly matched to the site. Site tolerant, suited to either a wet or dry site. The leaves should produce a light, rather than a heavy shade. This will be especially important as the trees mature and the canopy closes. The lighter the shade that is produced, the longer you can grow crops or forages. Make sure that the trees are capable of producing the products you desire.

20 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Β. Δέντρα Διάταξη φύτευσης…σειρά… Φυτευτικός σύνδεσμος Διασφάλιση καλής ποιότητας ξύλου Η βοσκήσιμη ύλη μειώνεται όταν η συγκόμωση >50% Αρχικός σύνδεσμος 2,5 μ. (μεταξύ δέντρων) x 5,5 μ. (μεταξύ σειρών) δέντρα/στρεμ…ικανοποιητική βοσκήσιμη ύλη Tree arrangement on the land The proper design plan of any silvopasture practice should consider the spacing between select trees and shrubs, both within a tree/shrub row and between tree/shrub rows. Tree arrangement, either during tree establishment in pastures or as a result of thinning trees within managed forested stands, can vary greatly among trees in single, double or multiple rows; individual widely spaced trees; and/or clustered or grouped trees. Spacing distance between woody plants and row sets should be based on landowner objectives, tree and shrub environmental requirements, light requirements and growth periods of the forage, and machinery width needs. Plant trees in single, double or triple row sets. Cluster plantings may also be used. When multiple row woody planting sets are used, stagger within row plantings (See diagrams below). For existing forest plantations/stands, reduce stocking levels to at least a 50% stocking level for the normal stand or adjust the canopy density to accommodate the needs of the forage species. Trees should be as uniformly spaced as possible for even shade distribution.

21 Β. Δέντρα Διάταξη φύτευσης …λόγχμη…

22 Β. Δέντρα Διάταξη φύτευσης …διάσπαρτα…

23 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Γ. Βοσκήσιμη ύλη Intro to Range--OBJ 4: PPT Εγκατάσταση λιβαδικών φυτών σε δασική φυτεία… Αυτοφυή Εισαγόμενα Προετοιμασία θέσης… Σπορά… Περίφραξη… Σημεία ποτίσματος… Establishing pastures in the forest: 1. Prepare your site for seeding as soon as possible after thinning (crop tree) or harvesting (selection cutting or improvement harvest) from the forest, so native vegetation doesn’t have a chance to respond to canopy removal and invade the site. 2. Seed immediately after site preparation (light fi re or disking, and necessary soil amendments like lime or fertilizer) to give domestic forage the jump on native competitors. 3. Lay out pastures and fencing for rotational grazing. 4. Install water supply to meet livestock requirements .

24 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Γ. Βοσκήσιμη ύλη Αύξηση λιβαδικών φυτών & αλληλεπιδράσεις… Ψυχρόβια φυτά: Ανταγωνιστικά για υγρασία εδάφους την άνοιξη – Λιγότερο το καλοκαίρι. Αναπτύσσονται καλά κάτω από μέτρια σκίαση. Cool season forages have their peak production in the spring when temperatures are cool. Later they are harvested or allowed to become dormant during the summer. These forages should be grazed no shorter than 7.5 cm and should be 15 cm in height at the end of the growing season.

25 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Γ. Βοσκήσιμη ύλη Αύξηση λιβαδικών φυτών & αλληλεπιδράσεις… Θερμόβια φυτά: Λιγότερο ανταγωνιστικά την άνοιξη όταν αρχίζει η αύξηση των περισσότερων δέντρων. Ανταγωνιστικά για νερό το καλοκαίρι, όταν τα δέντρα δρομολογούν την αύξηση της διαμέτρου τους. Περισσότερο απαιτητικά σε φως. Warm season grasses should be grazed no shorter than 20 cm during the growing season and by the end of the growing season, the last grazing rotation should leave the forage with a height of 25 cm. These grasses achieve most of their growth in the summer months.

26 Αύξηση λιβαδικών φυτών & αλληλεπιδράσεις…
Γ. Βοσκήσιμη ύλη Αύξηση λιβαδικών φυτών & αλληλεπιδράσεις… Βοσκήσιμη ύλη και σκιά; Τα περισσότερα ψυχρόβια αγρωστώδη και ψυχανθή σε σκίαση < 50% εξίσου καλή με ποολίβαδα ή και καλύτερη ανάπτυξη, (…μεγαλύτερες ποσότητες και καλύτερης ποιότητας).

27 Παράγοντες που επηρεάζουν τη βοσκήσιμη ύλη:
Γ. Βοσκήσιμη ύλη Παράγοντες που επηρεάζουν τη βοσκήσιμη ύλη: Είδος δέντρου Φυτευτικός σύνδεσμος Ηλικία δέντρου Είδη λιβαδικών φυτών

28 δέντρων – λιβαδικών φυτών - ζώων
Έρευνα Αλληλεπιδράσεις δέντρων – λιβαδικών φυτών - ζώων

29 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Ανώροφος Ύψος (μ.) Διάμετρος (εκ.) Έτη 2x2μ. 3x3μ. 4x4μ. 15 5,6 6,4 7,2 10,7 13,7 16,8 25 12,2 13,8 15,0 18,2 21,0 26,0 42 19,0 20,0 22,0 28,2 36,4 42,6 Δασολιβαδικό σύστημα τραχείας πεύκης Υπόροφος Βιομάζα (kg/ha) Έτη 2x2μ. 3x3μ. 4x4μ. 5 3.219 2.188 2.133 15 2.111 1.814 1.527 25 1.163 801 879 Σε επιφάνεια του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών έκτασης 0,1 ha, εγκαταστάθηκαν φυτάρια τραχείας πεύκης ηλικίας ενός (1) έτους σε τρεις (3) φυτευτικούς συνδέσμους (2x2μ., 3x3μ. και 4x4μ. ή 2.500, και 625 φυτά/ha αντίστοιχα) το Κατά τη διάρκεια του πειράματος εφαρμόστηκε ετήσια κοπή της ποώδους βλάστησης μέχρι το έτος 1982, ενώ υπήρχαν και επιφάνειες χωρίς κοπή (μάρτυρας). Το ίδιο έτος στις επιφάνειες που εφαρμόστηκε ο χειρισμός της κοπής έγινε αποκλάδωση των δένδρων σε ύψος 1,5μ.. Επίσης, το έτος 1997 έγινε αραίωση των δένδρων και διαμορφώθηκαν σε τρεις (3) φυτευτικοί σύνδεσμοι 2x4μ. (πυκνός), 3x6μ. (μεσαίος) και 4x8μ. (αραιός) ή 1.240, 550 και 310 φυτά/ha αντίστοιχα. Η δημιουργία του δασολιβαδικού συστήματος με την τραχεία πεύκη είχε ως σκοπό τη μελέτη της διαχρονικής επίδρασης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων στον υπόροφο και η επίδραση των χειρισμών κοπής της υποβλάστησης στην αύξηση των δένδρων του ανωρόφου. Οι μεταβολές της ετήσιας ποώδους βλάστησης (βοσκήσιμης ύλης) μετά από κοπή του υπορόφου στο τέλος της αυξητικής περιόδου σε φυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. Υπήρξε σημαντική μείωση της ετήσιας βιομάζας στον υπόροφο διαχρονικά με αντίστοιχη όμως αύξηση των αυξητικών χαρακτηριστικών (ύψος και στηθιαία διάμετρος) των δένδρων τραχείας πεύκης.

30 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Φύτευση δένδρων σε ποολίβαδο Ψευδοακακία Ύψος (μ.) Διάμετρος (εκ.) Έτη 4x4μ. 8x8μ. 12x12μ. 5 1,6 2,1 1,8 - 20 9,4 12,8 15,2 28,0 44,0 51,0 Βοσκήσιμη ύλη: 1400 kg/ha Μουριά Ύψος (μ.) Διάμετρος (εκ.) Έτη 4x4μ. 8x8μ. 12x12μ. 5 1,2 0,9 - 20 6,2 8,8 10,6 19,8 31,2 38,0 Σε ποολίβαδο της ημίξηρης ζώνης στην περιοχή Σχολαρίου Λαγκαδά το έτος 1991 εγκαταστάθηκαν φυτείες ψευδοακακίας και μουριάς σε τρεις (3) φυτευτικούς συνδέσμους (4x4μ., 8x8μ. και 12x12μ. ή 625, 156 και 69 φυτά/ha αντίστοιχα) και σε έκταση 7,0 ha προστατευμένους με πλαστικούς σωλήνες ύψους 1,8μ. με σκοπό τη δημιουργία δασολιβαδικού συστήματος. Τα φυτά κατά την εγκατάσταση ήταν ηλικίας ενός (1) έτους και κόπηκαν σε ύψος 0,5μ. η ψευδοακακία και η μουριά 0,2 μ. από το έδαφος μετά τη φυτεία. Οι μεταβολές της ετήσιας ποώδους βλάστησης (βοσκήσιμης ύλης) στο ποολίβαδο κάτω από διαφορετικές εντάσεις βόσκησης με πρόβατα, έξι (6) έτη μετά την εγκατάσταση της φυτείας ήταν κατά μέσο όρο: Μέτρια: kg/ha, Βαριά: kg/ha, Μάρτυρας (προστατευμένο): kg/ha.

31 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Φύτευση δένδρων σε ποολίβαδο Intro to Range--OBJ 4: PPT Ψευδοακακία: 22 έτη μετά Σε ποολίβαδο της ημίξηρης ζώνης στην περιοχή Σχολαρίου Λαγκαδά το έτος 1991 εγκαταστάθηκαν φυτείες ψευδοακακίας και μουριάς σε τρεις (3) φυτευτικούς συνδέσμους (4x4μ., 8x8μ. και 12x12μ. ή 625, 156 και 69 φυτά/ha αντίστοιχα) και σε έκταση 7,0 ha προστατευμένους με πλαστικούς σωλήνες ύψους 1,8μ. με σκοπό τη δημιουργία δασολιβαδικού συστήματος. Τα φυτά κατά την εγκατάσταση ήταν ηλικίας ενός (1) έτους και κόπηκαν σε ύψος 0,5μ. η ψευδοακακία και η μουριά 0,2 μ. από το έδαφος μετά τη φυτεία. Οι μεταβολές της ετήσιας ποώδους βλάστησης (βοσκήσιμης ύλης) στο ποολίβαδο κάτω από διαφορετικές εντάσεις βόσκησης με πρόβατα, έξι (6) έτη μετά την εγκατάσταση της φυτείας ήταν κατά μέσο όρο: Μέτρια: kg/ha, Βαριά: kg/ha, Μάρτυρας (προστατευμένο): kg/ha. Βοσκήσιμη ύλη: 1400 kg/ha

32 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Φύτευση δένδρων σε ποολίβαδο Μουριά: 22 έτη μετά Σε ποολίβαδο της ημίξηρης ζώνης στην περιοχή Σχολαρίου Λαγκαδά το έτος 1991 εγκαταστάθηκαν φυτείες ψευδοακακίας και μουριάς σε τρεις (3) φυτευτικούς συνδέσμους (4x4μ., 8x8μ. και 12x12μ. ή 625, 156 και 69 φυτά/ha αντίστοιχα) και σε έκταση 7,0 ha προστατευμένους με πλαστικούς σωλήνες ύψους 1,8μ. με σκοπό τη δημιουργία δασολιβαδικού συστήματος. Τα φυτά κατά την εγκατάσταση ήταν ηλικίας ενός (1) έτους και κόπηκαν σε ύψος 0,5μ. η ψευδοακακία και η μουριά 0,2 μ. από το έδαφος μετά τη φυτεία. Οι μεταβολές της ετήσιας ποώδους βλάστησης (βοσκήσιμης ύλης) στο ποολίβαδο κάτω από διαφορετικές εντάσεις βόσκησης με πρόβατα, έξι (6) έτη μετά την εγκατάσταση της φυτείας ήταν κατά μέσο όρο: Μέτρια: kg/ha, Βαριά: kg/ha, Μάρτυρας (προστατευμένο): kg/ha. Βοσκήσιμη ύλη: 1400 kg/ha

33 Πρεμνοφυή δρυοδάση

34 Πρεμνοφυή δρυοδάση 67% ΞΒ – 33% ΠΒ 4% ΞΒ – 96% ΠΒ

35 Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά

36 Βιομάζα ξυλωδών φυτών (kg/ha)
9 έτη μετά τη φύτευση

37 Συμπεράσματα Τα δασολιβαδικά συστήματα είναι κατάλληλα για τη χώρα μας
Τα δασολιβαδικά συστήματα είναι κατάλληλα για τη χώρα μας Εφαρμόζονται για δύο λόγους 1) Επίτευξη αυξημένης ζωικής/λιβαδικής παραγωγής 2) Προστιθέμενη αξία από δασικά προϊόντα Οι αρχές των δασολιβαδικών συστημάτων (αν και γνωστές) δεν έχουν δοκιμαστεί Αποδοτικότητα, κοινωνική αποδοχή και περιβαλλοντικά οφέλη τα καθιστούν βιώσιμη επιλογή για το μέλλον

38 Συμπεράσματα Εξειδικευμένη διαχείριση απαιτείται
Βοσκήσιμης ύλης, δένδρων και ζώων Κατάλληλα λιβαδικά φυτά Σύστημα βόσκησης Κλάδεμα δένδρων Διατήρηση αναγκαίας φυλλικής επιφάνειας ή αναγκαίας βιομάζας

39 Intro to Range--OBJ 4: PPT
Συμπεράσματα Έρευνα απαιτείται “Αλληλεπιδράσεις” – λιβαδικών φυτών, δένδρων και ζώων Είδη δένδρων και φυτευτικός σύνδεσμος Κανονική βόσκηση Ετέρωση: αύξηση του γενετικού σφρίγους, που παρατηρείται στα υβρίδια (υβριδικό σφρίγος). Εκδηλώνεται ως αυξημένη ταχύτητα ανάπτυξης, μεγαλύτερο μέγεθος, καλύτερη απόδοση, αυξημένη αντίσταση στις λοιμώξεις και τα παράσιτα, κ.λ.π.


Κατέβασμα ppt "Δασολιβαδικά Συστήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google