Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αμπαλάκης Στέλιος Τι θα δούμε (1/2)  Τις σημαντικότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να μελετήσουν την διαδικασία της μάθησης  Βασικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αμπαλάκης Στέλιος Τι θα δούμε (1/2)  Τις σημαντικότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να μελετήσουν την διαδικασία της μάθησης  Βασικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αμπαλάκης Στέλιος steamba@yahoo.com

2 Τι θα δούμε (1/2)  Τις σημαντικότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να μελετήσουν την διαδικασία της μάθησης  Βασικές έννοιες και αρχές της διδακτικής  Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας  Διδακτικές μεθόδους  Διάρθρωση διδασκαλίας

3 Τι θα δούμε (2/2)  Σύγχρονα εποπτικά μέσα  Επιλογή, οργάνωση και διάταξη της διδακτικής ύλης  Μεθόδους αξιολόγησης της προόδου των μαθητών  Πορεία διδασκαλίας, σχέδιο μαθήματος  Δικές σας παρουσιάσεις

4 Εννοιολογική Ανάλυση Βασικών όρων της διδασκαλίας  Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στο εσωτερικό σκεπτικό που συνέχει τις διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες και τις καθιστά στο σύνολο τους ικανές να οδηγήσουν τον μαθητή στη μάθηση  Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται στις κυρίαρχες συλλογιστικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες αναμένεται ο μαθητής να κατανοήσει το περιεχόμενο της διδασκόμενης έννοιας

5 Εννοιολογική Ανάλυση Βασικών όρων της διδασκαλίας  Οι μορφές διδασκαλίας αναφέρονται στο ρόλο που αναλαμβάνουν κατά την επικοινωνία και την διεξαγωγή της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής, και στη σχέση που αναπτύσσεται τόσο μεταξύ του εκπαιδευτικού και μαθητή όσο και μεταξύ αυτών των δύο και του γνωστικού αντικειμένου  Διδακτικό τρίγωνο (εκπαιδευτικός-μαθητής- διδασκόμενη ύλη)

6 Μορφές διδασκαλίας  Ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας  Η δασκαλοκεντρική, με κέντρο τον δάσκαλο, ενώ ο μαθητής παρακολουθεί, κρατά σημειώσεις και προσαρμόζεται στο ρυθμό του δασκάλου  Η μαθητοκεντρική με κέντρο τον μαθητή και ο δάσκαλος έχει ρόλο βοηθητικό και συμβουλευτικό  Η μεικτή, όπου συμμετέχουν τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές, με κυρίαρχο στοιχείο τον διάλογο  Η ομαδοκεντρική, όπου ο καθηγητής δημιουργεί ομάδες και κυρίαρχο στοιχείο είναι η δυναμική της ομάδας

7 Μορφές διδασκαλίας  Στη δασκαλοκεντρική διδασκαλία κυρίαρχη μορφή είναι ο μονόλογος, κυριαρχεί ο εκπαιδευτικός και δεν προωθείται η κοινωνική μάθηση και η κριτική σκέψη. Στη μορφή αυτή ασκήθηκε έντονη κριτική, εντούτοις οι περισσότεροι παιδαγωγοί δέχονται την επιμέρους χρήση της.  Ιστορικά αποτέλεσε ένα μέτρο προκειμένου να εκπαιδευτούν μαζικά οι άνθρωποι, αλλά μετατράπηκε σε μέτρο ολοκληρωτικής αντιμετώπισης των μαθητών

8 Μορφές διδασκαλίας  Στη μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας οι μαθητές σταδιακά – ανάλογα με την ηλικία και το στάδιο της εξέλιξης τους- συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος πρέπει να κερδίσει την μοναδικότητα του  Μέσα στην τάξη οι συμπεριφορές χαρακτηρίζονται από αυτενέργεια, πρωτοβουλία, συνεργασία και κοινές αποφάσεις

9 Μορφές διδασκαλίας  Στην μεικτή μορφή διδασκαλίας συμμετέχουν τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές, Ονομάζεται μεικτή γιατί ενεργοποιούνται και ο δάσκαλος και οι μαθητές.  Αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μετάβασης από την δασκαλοκεντρική στην μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας  Στη μορφή αυτή εντάσσονται οι ερωταποκρίσεις, η μαιευτική μέθοδος και η μέθοδος της παρότρυνσης

10 Μορφές διδασκαλίας  Στην ομαδοκεντρική μορφή διδασκαλίας, η οποία αποτελεί εξέλιξη της μαθητοκεντρική μορφής διδασκαλίας, οι μαθητές τοποθετούνται στο κέντρο της διδασκαλίας, όχι όμως ως άτομα αλλά ως συγκροτημένη ομάδα  Ο εκαπαιδευτικός στα πλαίσια αυτής της μεθόδου κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των μαθητών παρέχοντας συγχρόνως κάθε βοήθεια

11 Μορφές διδασκαλίας  Ανάλογα με την ύπαρξη διαλόγου  Μονολογική μορφή, όπου υπάρχει μονόλογος ή διάλεξη  Διδασκαλία συνεργασίας ανά δύο μαθητών  Διαλογική μορφή  Εξελικτικός- μαιευτικός διάλογος

12 Μορφές διδασκαλίας  Μονολογική μορφή  Όταν λέμε διάλεξη εννοούμε την ενέργεια τους εκπαιδευτικού κατά την οποία προσφέρει, περιγράφει και μεταδίδει γνώσεις στους μαθητές του μόνο με τον προφορικό λόγο  Κατείχε την πιο σημαντική θέση στο παλιό σχολείο αλλά αμφισβητήθηκε από την σύγχρονη διδακτική  Δεν έχει απομακρυνθεί από την ελληνική πραγματικότητα γιατί εξυπηρετεί καλύτερα σκοπούς και στόχους ορισμένες περιπτώσεις

13 Μορφές διδασκαλίας  Στην μονολογική μορφή απαιτείται:  σχεδιασμός είτε γραπτά είτε νοερά της ομιλίας  καλή συνοχή γνώσεων εκ μέρους του καθηγητή  γνώση του γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών  παροχή στοιχείων που αποσαφηνίζουν έννοιες και τονώνουν το ενδιαφέρον  ο τόνος του καθηγητή να είναι κανονικός  η διήγηση να μην ξεπερνάει τα 15 λεπτά  παρεμβολή του χιούμορ  οπτική επαφή με την τάξη  η ομιλία να είναι παραστατική

14 Μορφές διδασκαλίας  Διδασκαλία συνεργασίας ανά δύο μαθητών  Κατά πολλούς αυτή η μορφή διδασκαλίας αποτελεί προστάδιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας  Οι μαθητές συνεργάζονται ανά δύο  Ο διάλογος γίνεται κυρίως μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών της ομάδας  Υπάρχει όμως και διάλογος μεταξύ της ομάδας και του εκπαιδευτικού- καθοδηγητή

15 Μορφές διδασκαλίας  Διαλογική μορφή  Καταργεί την αυθεντία και την αυταρχικότητα του δασκάλου έτσι ώστε ο μαθητής να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης  Προάγει την γλωσσική ικανότητα του μαθητή και την κοινωνική του προσφορά  Αναπτύσσει κριτικό και δημιουργικό πνεύμα  Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διατηρεί συνεχώς ενεργητική επαφή με τους μαθητές

16 Μορφές διδασκαλίας  Προϋποθέσεις διαλογική μορφής  Το αντικείμενο πρέπει να είναι γνωστό, επίκαιρο και αμφιλεγόμενο  Ο αριθμός των μαθητών της τάξης πρέπει να είναι σχετικά μικρός  Ο εκπαιδευτικός να διευθύνει σωστά την συζήτηση, να παρακινεί τους μαθητές του να σκέφτονται και να εκφράζονται

17 Μορφές διδασκαλίας  Εξελικτικός-Μαιευτικής διάλογος  Έχει σχηματιστεί από τα αρχαία χρόνια και τις ρίζες του τις βρίσκουμε στο μεγάλο φιλόσοφο Σωκράτη  Ο σκοπός του είναι ο εκπαιδευτικός μέσω των ερωτήσεων να διερευνήσει από τη μία τις γνώσεις του συνομιλητή του και από την άλλη να εκμαιεύσει το ορθό από το περιεχόμενο της συνείδησης του  Ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις προσπαθεί να κάνει τους μαθητές του να ανακαλύψουν οι ίδιοι το αντικείμενο της μάθησης τους

18 Μορφές διδασκαλίας  Εξελικτικός-Μαιευτικής διάλογος  Προϋποθέσεις εφαρμογής  Σωστή χρήση του από τον εκπαιδευτικό  Ανάλογο επίπεδο μαθητών

19 Μορφές διδασκαλίας  Εξελικτικός-Μαιευτικής διάλογος  Μειονεκτήματα  Όσον αφορά τις ερωτήσεις που απευθύνει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές, δεσμεύουν κατά κάποιο τρόπο τον ελεύθερο τρόπο κίνησης του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης  Δεν καλλιεργούνται οι δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις του μαθητή, αλλά μόνο οι αναπαραγωγικές και αναπλαστικές ικανότητες του


Κατέβασμα ppt "Αμπαλάκης Στέλιος Τι θα δούμε (1/2)  Τις σημαντικότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να μελετήσουν την διαδικασία της μάθησης  Βασικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google