Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Μεταγνωστικές δεξιότξητες Μάθημα 1: Δια βίου μάθηση

2 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. “Μία από τις βασικές δεξιότητες για επιτυχία στην κοινωνία της γνώσης είναι η δυνατότητα να μαθαίνεις” (European Commission, 2004) Μεταγνωστικές Δεξιότητες

3 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Με ταχύτατες αλλαγές στο χώρο εργασίας, εν μέρει λόγω των μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και, ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι πολίτες πρέπει να μάθουν να μαθαίνουν. Έτσι θα μπορούν να διατηρήσουν την πλήρη και συνεχή συμμετοχή τους στο χώρο εργασίας, στην πολιτική κοινωνία ή ακόμη και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. L2L: Σημασία & Ορισμοί(1)

4 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Η δεξιότητα “Μαθαίνοντας να μαθαίνω” σαν διαδικασία ανακάλυψης καινούργιων γνώσεων, περιλαμβάνει ένα σύνολο από αρχές και δεξιότητες που, αν κατανοηθούν και χρησιμοποιηθούν σωστά, θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους για να μάθουν, να μάθουν πιο αποτελεσματικά και έτσι να γίνουν ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ. –Στο κέντρο αυτής της σκέψης είναι το γεγονός ότι η μάθηση μαθαίνεται. L2L: Σημασία & Ορισμοί(2)

5 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Η μάθηση μπορεί να οριστεί επισήμως ως η πράξη, η διαδικασία, ή η εμπειρία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. –Ο ορισμός Μαθαίνοντας να μαθαίνω (L2L) βασίζεται σε ιδέες όπως μεταγνώση, δεξιότητες σκέψης, αυτό-ρύθμιση, αυτό- αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση. L2L μερικές φορές ταυτίζεται με τη δια βίου μάθηση ή τουλάχιστον με τα θεμελιώδη στοιχεία των δεξιοτήτων της δια βίου μάθησης, (Cornford, 2002) και για αυτό απαιτείται η ανάπτυξη μεταγνωστικών τεχνικών και δεξιοτήτων (Sternberg, 1998), καθώς και η ευρύτερη ανάπτυξη της αυτό- ρύθμισης. Μαθαίνοντας να μαθαίνω, δεν είναι μια ενιαία ικανότητα, αλλά το σύνολο των μαθησιακών πρακτικών που ενισχύουν την ικανότητα κάποιου να μαθαίνει. L2L: Σημασία & Ορισμοί(3)

6 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Μαθαίνοντας να μαθαίνω (ΜνΜ) είναι η ικανότητα κάποιου να επιδιώκει και να επιμένει στη μάθηση, να μπορεί να οργανώσει την δική του μάθηση, μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και πληροφοριών, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες. – Η δεξιότητα ΜνΜ περιλαμβάνει επίγνωση της διαδικασίας μάθησης, καθώς επίσης και τις ανάγκες που προκύπτουν για μάθηση, όπως και την αναγνώριση των διάφορων ευκαιριών που προκύπτουν, καθώς και την ικανότητα αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου η μάθηση να είναι επιτυχής. –ΜνΜ δραστηριοποιεί τους μαθητές να χτίσουν πάνω σε προηγούμενη τους μάθηση και εμπειρίες ζωής που έχουν, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σπίτι, δουλεία, διδασκαλία. (Paragraph 5, annex, Education Council, 2006) L2L: Σημασία & Ορισμοί(4)

7 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. “Υποθέτω ότι θα μπορούσα να ονομάσω τον εαυτό μου έξυπνο. Συνήθως μπορώ να πάρω καλούς βαθμούς. Μερικές φορές όμως, ανησυχώ ότι είμαι απλώς ένα μαγνητόφωνο... Ανησυχώ ότι από τη στιγμή που βρεθώ έξω από το σχολείο και οι άνθρωποι δεν συνεχίζουν να μου δίνουν πληροφορίες με ερωτήσεις, Θα χαθώ!” (μαθητής, ηλικία 15) ΜνΜ: Γιατί? (1)

8 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Για να είναι κάποιος σε θέση να βελτιώσει την ικανότητα του να οργανώνει και να ρυθμίζει την προσωπική του μάθηση, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες, Για να είναι κάποιος σε θέση να βελτιώσει την ικανότητα του να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα το χρόνο του, να λύνει προβλήματα που προκύπτουν, να αποκτά και να επεξεργάζεται γνώσεις, Για να είναι κάποιος σε θέση να αξιολογήσει και να αφομοιώσει νέες γνώσεις και να τις εφαρμόσει σε διάφορα πλαίσια. ΜνΜ: Γιατί? (2)

9 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Μαθαίνοντας να Μαθαίνω: 7 θεμελιώδη θέματα –H MvM δεξιότητα έχει πολυδυναμικό περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα της στηρίζεται στην κατανόηση μεταξύ βασικών (που μέχρι σήμερα θεωρούνταν μη συμβατά) θεμάτων Θέματα –Μεταγνώση –Διερώτηση –Κοινότητα –Παιδαγωγία –Εργαλεία –Δράσεις μαθητών –Επαγγελματική μάθηση ΜνΜ: Κύρια χαρακτηριστικά (1)

10 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Μεταγνώση: –Η προνομιακή αντανακλαστικά και στρατηγικά σκέψη για τη μάθηση, που υποστηρίζει το περιεχόμενο της γνώσης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Διερώτηση: –Μια οπτική γωνία τόσο από τα έσω όσο και από τα έξω, αμφισβητεί και πλαισιώνει τις αντιληπτές έννοιες της μάθησης και διδασκαλίας. Κοινότητα: –Η έμφαση στο ρόλο της δημοκρατικής δικτύωσης όπου η μάθηση που προκύπτει από τη διερώτηση μπορεί να δημοσιοποιηθεί, οι γνώσεις και οι διαδικασίες δέχονται κριτική, επικυρώνονται ή επεκτείνονται από όλους τους συμμετέχοντες. ΜνΜ: Κύρια χαρακτηριστικά (2)

11 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Παιδαγωγία: –Η διαδικασία της εισαγωγής, προσαρμογής και αξιολόγησης νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση. Έμφαση δίνεται στη δημοκρατία και στα πλεονεκτήματα αυθεντικών συζητήσεων μάθησης, διευκολύνοντας την παρακίνηση και τη συμμετοχή καθώς επίσης βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων για όλους τους εκπαιδευόμενους Εργαλεία: –Διάφορες προσεγγίσεις και τεχνικές που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ζει την εμπειρία της μάθησης και πως οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι την κατανοούν ΜνΜ: Κύρια χαρακτηριστικά (3)

12 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πως αντιδρούν οι μαθητές: –Αναπτύσσοντας την ικανότητα των μαθητών για αυτο-επίγνωση, για κατανόηση της δικής τους διαδικασίας για μάθηση και, στην ενθάρρυνση τους να χρησιμοποιούν αυτή την κατανόηση με το να είναι ενεργητικοί και προορατικοί σε διαφορετικές καταστάσεις. Επαγγελματική μάθηση: –Δίνει σημασία στις γνώσεις του εκπαιδευτή σχετικά με το τι λειτουργεί στη μάθηση, στους επίσημους και ανεπίσημους τρόπους μάθησης, κάνοντας έτσι χρήση της συνεργασίας και της προσωπικής εμπειρίας των ατόμων έτσι ώστε να αλλάξει η κουλτούρα/νοοτροπία στην τάξη. ΜνΜ: Κύρια χαρακτηριστικά (4)

13 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έχετε ολοκληρώσει το μάθημα με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτό το μάθημα. Να θυμάστε ποτέ να μην σταματάτε να συμμετέχετε σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν μάθηση. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google