Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ασκήσεις VaR Διάλεξη 3 (Εισαγωγή VaR)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ασκήσεις VaR Διάλεξη 3 (Εισαγωγή VaR)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ασκήσεις VaR Διάλεξη 3 (Εισαγωγή VaR)

2 VaR 99% VaR Τότε, VaR T = 2.32σ Τ

3 VaR Πιθανότητα 1% πιθανότητα Αξία Χαρτοφυλακίου $ σσ VaR = 2.32σ

4 VaR Παράδειγμα: Χαρτοφυλάκιο μετοχών με ημερήσια απόκλιση $10 εκατ. Υποθέτουμε Κανονική κατανομή 99% VaR είναι ίση με $23.2 εκατ Αναμένουμε η ζημία να είναι μεγαλύτερη από $23.2 εκατ. στο 1% των χρηματ. ημερών, δηλαδή 2-3 μέρες/χρόνο

5 VaR για Ομόλογα VaR = duration dollar * 2.32 σ

6 VaR για Ομόλογα Παράδειγμα: Έχουμε ένα ομόλογο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά –Διάρκεια = 7 χρόνια, –Τιμή= $100 –Ημερήσια απόκλιση (σε απόλυτη τιμή) των επιτοκίων= 0.2% Έστω ότι –Ακολουθεί Κανονική κατανομή

7 VaR για Μετοχές Υποθέτουμε Κανονική κατανομή Ν = αριθμός μετοχών

8 VaR για Μετοχές Παράδειγμα: Κάποιος επενδυτής κατέχει –100 μετοχές της IBM –Η ημερήσια τυπική απόκλιση της τιμής είναι $0.1

9 VaR για Δικαιώματα 2 Τρόποι: 1) Με χρήση Δ (Greeks) 2) Με χρήση Γ (Greeks)

10 VaR If we want multiple day VaR, then use the one day VaR times the square root of the number of days Αν θέλουμε VaR για περισσότερες μέρες, χρησιμοποιούμε το VaR μίας ημέρας * την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των ημερών Υποθέτουμε –VaR 1-ημέρας είναι σταθερό κατά τη περίοδο που αναφέρεται

11 VaR ΘΕΩΡΙΑ Περιγραφή VaR Πλεονεκτήματα VaR Μειονεκτήματα VaR


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ασκήσεις VaR Διάλεξη 3 (Εισαγωγή VaR)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google