Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς Στόχοι και θεσμικό πλαίσιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς Στόχοι και θεσμικό πλαίσιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς Στόχοι και θεσμικό πλαίσιο

2 Σκοπός της εποπτείας Διαφύλαξη της αξιοπιστίας της Διαφύλαξη της αξιοπιστίας της κεφαλαιαγοράς κεφαλαιαγοράς

3 Ειδικότεροι στόχοι Εύρυθμη & απρόσκοπτη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς Προστασία του επενδυτικού κοινού

4 Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι Λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων που αποβλέπουν σε:  αντικειμενική & ανεπηρέαστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού  διαφάνεια  διασφάλιση λειτουργίας οικονομικά υγιών και άρτια οργανωμένων φορέων της κεφαλαιαγοράς  αποτροπή συστημικού κινδύνου

5 Νέοι νόμοι: ν. 3340/2005 ν. 3371/2005 ν. 3401/2005 ν. 3461/2006 ν. 3556/2007 ν. 3601/2007 ν. 3606/2007

6 Εποπτική αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

7 Οι ιδιαιτερότητες της χρηματιστηριακής αγοράς επιβάλλουν την άσκηση εποπτείας

8 Πρώτη Ιδιαιτερότητα Στη χρηματιστηριακή αγορά: Δεν συναντώνται πρόσωπα, αλλά μόνο εντολές πώλησης και αγοράς κινητών αξιών Δεν συναντώνται πρόσωπα, αλλά μόνο εντολές πώλησης και αγοράς κινητών αξιών Η κατάρτιση της συναλλαγής επέρχεται αυτόματα όταν μια εντολή πώλησης με την μικρότερη τιμή συναντηθεί με μια εντολή αγοράς με τη μεγαλύτερη τιμή Η κατάρτιση της συναλλαγής επέρχεται αυτόματα όταν μια εντολή πώλησης με την μικρότερη τιμή συναντηθεί με μια εντολή αγοράς με τη μεγαλύτερη τιμή Η τιμή της μετοχής αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την απόφαση του επενδυτή Η τιμή της μετοχής αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την απόφαση του επενδυτή

9 Δεύτερη Ιδιαιτερότητα Οι μετοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα πρέπει Οι μετοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διατεθούν με δημόσια εγγραφή στους επενδυτές και στη συνέχεια να διατεθούν με δημόσια εγγραφή στους επενδυτές και στη συνέχεια να εισαχθούν στο χρηματιστήριο να εισαχθούν στο χρηματιστήριο

10 Τρίτη Ιδιαιτερότητα  Ο επενδυτής δε συμμετέχει ο ίδιος απευθείας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές  Συμμετέχει μέσω τρίτων προσώπων που διαμεσολαβούν και ενεργούν για λογαριασμό του  Τα πρόσωπα αυτα είναι οι ΕΠΕΥ και οι ΑΕΕΔ

11 Τέταρτη Ιδιαιτερότητα Ο επενδυτής, αντί να παρέχει εντολές σε ΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, έχει τη δυνατότητα να μετέχει, εισφέροντας τα χρήματά του: Ο επενδυτής, αντί να παρέχει εντολές σε ΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, έχει τη δυνατότητα να μετέχει, εισφέροντας τα χρήματά του: σε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) σε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) σε μετοχικό κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) σε μετοχικό κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)


Κατέβασμα ppt "Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς Στόχοι και θεσμικό πλαίσιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google