Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς
Στόχοι και θεσμικό πλαίσιο

2 Σκοπός της εποπτείας Διαφύλαξη της αξιοπιστίας της κεφαλαιαγοράς

3 Ειδικότεροι στόχοι Εύρυθμη & απρόσκοπτη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς Προστασία του επενδυτικού κοινού

4 Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι
Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι Λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων που αποβλέπουν σε: αντικειμενική & ανεπηρέαστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού διαφάνεια διασφάλιση λειτουργίας οικονομικά υγιών και άρτια οργανωμένων φορέων της κεφαλαιαγοράς αποτροπή συστημικού κινδύνου

5 Νέοι νόμοι: ν. 3340/2005 ν. 3371/2005 ν. 3401/2005 ν. 3461/2006 ν. 3556/2007 ν. 3601/2007 ν. 3606/2007

6 Εποπτική αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

7 Οι ιδιαιτερότητες της χρηματιστηριακής αγοράς επιβάλλουν την άσκηση εποπτείας

8 Πρώτη Ιδιαιτερότητα Στη χρηματιστηριακή αγορά:
Δεν συναντώνται πρόσωπα, αλλά μόνο εντολές πώλησης και αγοράς κινητών αξιών Η κατάρτιση της συναλλαγής επέρχεται αυτόματα όταν μια εντολή πώλησης με την μικρότερη τιμή συναντηθεί με μια εντολή αγοράς με τη μεγαλύτερη τιμή Η τιμή της μετοχής αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την απόφαση του επενδυτή

9 Δεύτερη Ιδιαιτερότητα
Οι μετοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα πρέπει να διατεθούν με δημόσια εγγραφή στους επενδυτές και στη συνέχεια να εισαχθούν στο χρηματιστήριο

10 Τρίτη Ιδιαιτερότητα Ο επενδυτής δε συμμετέχει ο ίδιος απευθείας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές Συμμετέχει μέσω τρίτων προσώπων που διαμεσολαβούν και ενεργούν για λογαριασμό του Τα πρόσωπα αυτα είναι οι ΕΠΕΥ και οι ΑΕΕΔ

11 Τέταρτη Ιδιαιτερότητα
Ο επενδυτής, αντί να παρέχει εντολές σε ΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, έχει τη δυνατότητα να μετέχει, εισφέροντας τα χρήματά του: σε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) σε μετοχικό κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)


Κατέβασμα ppt "Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google