Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Ο στόχος της πτυχιακής είναι η ανάδειξη και η ενημέρωση του αναγνώστη για τον απαραίτητο έλεγχο για κάθε όχημα δημόσιας ή μη χρήσης, τα αναγκαία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Ο στόχος της πτυχιακής είναι η ανάδειξη και η ενημέρωση του αναγνώστη για τον απαραίτητο έλεγχο για κάθε όχημα δημόσιας ή μη χρήσης, τα αναγκαία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Ο στόχος της πτυχιακής είναι η ανάδειξη και η ενημέρωση του αναγνώστη για τον απαραίτητο έλεγχο για κάθε όχημα δημόσιας ή μη χρήσης, τα αναγκαία έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ανάλογα με το όχημα που έχει στην κατοχή του. Επίσης, ο αναγνώστης θα ενημερωθεί σχετικά με το τι ελέγχεται κατά την διαδικασία του ΚΤΕΟ και ανά πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτή αλλά και τον λόγο που κάθε όχημα πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ και τέλος, τις απαραίτητες διατάξεις που καθορίζονται από την νομοθεσία.

3 3  Ανάγκη για την ύπαρξη περιοδικών ελέγχων στα οχήματα  Δημιουργία ΚΤΕΟ στην Ελλάδα  Περιγραφή τεχνικών απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη δημιουργία ΚΤΕΟ  Διαδικασία ίδρυσης ΚΤΕΟ  Διαδικασία και έλεγχοι που πραγματοποιούνται  Ποινές στα ΚΤΕΟ  Προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση Στην πτυχιακή αναλύονται τα ακόλουθα θέματα:

4 4 Οι βασικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Ελλάδα, ξεκίνησαν μόλις το 2001 και είναι οι εξής: 1)Ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/23-11-01): Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2)ΥΑ 30510/3941 (ΦΕΚ 719/Β/13-6-02): Καθαρισμός παράβολου για την έκδοση Άδειας IKTEO 3)ΥΑ 36927/4751 (ΦΕΚ 847/Β/8-7-02): Βασικά περί ίδρυσης και λειτουργίας. 4)ΥΑ 42485/5569 (ΦΕΚ 940/Β/23-7-02): Προδιαγραφές αυτόματων γραμμών ελέγχου. 5)ΥΑ 42558/5591 (ΦΕΚ 996/Β/1-8-02): Πιστοποίηση προσωπικού Ιδιωτικού ΚΤΕΟ. 6)ΥΑ 57216/7383 (ΦΕΚ 1323/Β/10-10-02): ΚΥΑ περί αντιτίμου για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων. 7)ΥΑ 71703/8028 (ΦΕΚ 1824/Β/8-12-03): >. Από την ισχύ της παρουσίας καταργείται η 51835/6654/2002.

5 5 Απαγορεύεται η εγκατάσταση των ΙΚΤΕΟ σε απόσταση μικρότερη των 100m από: α) Νοσοκομεία ή κλινικές β) αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών γ) όρια κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και κηρυγμένα μνημεία δ) πρατήρια υγραερίων (LPG) ε) παιδικούς σταθμούς στ) σχολεία μέσης ή κατώτερης εκπαίδευσης ζ) ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης η) ενοριακούς ναούς θ) σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς και λεωφορεία.

6 6 Το προσωπικό ενός ΙΚΤΕΟ αποτελείτε από τους εξής: 1.Διοικητικός Διευθυντής – Διαχειριστής 2.Τεχνικός Διευθυντής 3.Υπεύθυνος Διασφάλισης της Ποιότητας 4.Υπεύθυνος Αρχείου 5.Ελεγκτής 6.Υπεύθυνος Γραμμής 7.Υπάλληλος Γραμματείας Ταμείου 8.Υπεύθυνος πύλης 9.Επιθεωρητής Ποιότητας Δικτύου

7 7 Ο σκοπός του τακτικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου στον τομέα των αυτοκινήτων έχει σημασία για πολλούς λόγους: 1)Πρόληψη του οδικού τροχαίου ατυχήματος που θα μπορούσε να είχε συμβεί. 2)Πρόληψη της πρόωρης φθοράς του αυτοκίνητου, από βλάβες άγνωστες που δεν τις αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης. 3) Περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 4) Οικονομία καυσίμων σαν συνέπεια της καλής συντήρησης της μηχανής. 5) Περιστολή των θορύβων που προέρχονται από την τροχαία κίνηση.

8 8 Κατηγορία οχήματοςΠρώτος έλεγχος Συχνότητα ελέγχου 1. ΕΙΧ και φορτηγά με ΜΒ <3,5 τ Τέσσερα έτη από την ταξινόμησή τους ως καινούργιων Κάθε δύο έτη 2. Φορτηγά με ΜΒ > 3,5 τ, λεωφορεία, ταξί Ένα έτος από την ταξινόμησή τους ως καινούργιων Κάθε ένα έτος 3. ΜοτοσυκλέτεςΤέσσερα έτη από την ταξινόμησή τους ως καινούργιων Κάθε δύο έτη Συχνότητα ελέγχου οχημάτων ανά κατηγορία

9 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΈλεγχοιΜοτοσικλέτεςΟχήματα < 3,5 tΟχήματα > 3,5 t Έλεγχος στοιχείων ✓✓✓ πέδηση ✓✓✓ φωτισμός ✓✓✓ Σύγκλιση/απόκλιση ✓✓ Αναρτήσεις ✓✓ Σύστημα διεύθυνσης ✓✓✓ Καυσαέρια ✓✓✓ Οπτικός έλεγχος ✓✓✓ Στάθμη θορύβου ✓✓

10 10 Έλεγχος καυσαερίωνΣύγκλιση / απόκλιση

11 11 Έλεγχος αναρτήσεων Έλεγχος πέδης

12 12 Ελεγχος φωτισμού Οπτικός έλεγχος

13 13 Έλεγχος πέδης σε μοτοσικλέτα Έλεγχος καυσαερίου σε μοτοσικλέτα

14 14 Εξοπλισμός ΚΤΕΟ ανά κατηγορία οχήματος ΕξοπλισμόςΜοτοσυκλέτεςΟχήματα < 3,5 tΟχήματα > 3,5 t ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ✓✓✓ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ✓✓ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ ✓✓ ΣΥΓΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ ✓✓ ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ✓✓✓ ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ ✓✓ ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ✓ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ✓✓✓

15 15 ΕξοπλισμόςΜοτοσυκλέτεςΟχήματα < 3,5 tΟχήματα > 3,5 t ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ✓✓✓ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ✓✓✓ ΚΑΜΕΡΑ ✓✓✓ Η/Υ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ✓✓✓ Η/Υ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ✓✓✓ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ✓ AIΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ✓ EΠΙΒΡΑΔΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ✓

16 16 Επίσης απαραίτητος εξοπλισμός για το ΚΤΕΟ είναι:  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ  ΗΧΟΜΕΤΡΟ  ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  Η/Υ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΕΟ  Η/Υ ΠΥΛΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  Η/Υ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Η/Υ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  Η/Υ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17 17 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από GLOBAL RESEARCH HELLAS Γραμμή ΙΚΤΕΟ μοτοσικλετών Πλήρης εξοπλισμός γραμμής για μοτοσυκλέτες και λογισμικό αυτόματης γραμμής ελέγχου μοτοσικλετών το οποίο μπορεί να εξάγει αποτελέσματα σε ηλεκτρονική μορφή και 1 χρόνος δωρεάν συντήρηση και εκπαίδευση ΤΙΜΗ 32.000,00€ Γραμμή ΙΚΤΕΟ επιβατικών Πλήρης εξοπλισμός γραμμής για οχήματα έως 3,5 τόνων και λογισμικό αυτόματης γραμμής ελέγχου μοτοσικλετών το οποίο μπορεί να εξάγει αποτελέσματα σε ηλεκτρονική μορφή και 1 χρόνος δωρεάν συντήρηση και εκπαίδευση ΤΙΜΗ 60.000,00€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 92.000,00€ +ΦΠΑ

18 18 Συνδυαστική προσφορά Γραμμή ΙΚΤΕΟ μοτοσικλετών Πλήρης εξοπλισμός γραμμής για μοτοσυκλέτες και λογισμικό αυτόματης γραμμής ελέγχου μοτοσικλετών το οποίο μπορεί να εξάγει αποτελέσματα σε ηλεκτρονική μορφή. ΤΙΜΗ 35.015 € Γραμμή ΙΚΤΕΟ επιβατικών Πλήρης εξοπλισμός γραμμής για οχήματα έως 3,5 τόνων και λογισμικό αυτόματης γραμμής ελέγχου μοτοσικλετών το οποίο μπορεί να εξάγει αποτελέσματα σε ηλεκτρονική μορφή και 1 χρόνος δωρεάν συντήρηση και εκπαίδευση. ΤΙΜΗ 63.770 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 98,785 € + ΦΠΑ

19 19 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΙΚΤΕΟ ΑUTO CONTROL για την άδεια που μας δώσανε να φωτογραφήσουμε ότι χρειαζόμασταν. Nα ευχαριστήσουμε βαθύτατα για την βοήθεια του τον κύριο ΜΠΑΣΙΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ τεχνικό διευθυντή του IKΤEO AUTO CONTROL. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο ΓΚΕΪΒΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ για την καθοδήγηση του και τον χρόνο που διέθεσε για εμάς. ΒΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Κατέβασμα ppt "1. 2 Ο στόχος της πτυχιακής είναι η ανάδειξη και η ενημέρωση του αναγνώστη για τον απαραίτητο έλεγχο για κάθε όχημα δημόσιας ή μη χρήσης, τα αναγκαία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google