Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 1 ΟΙ Νέες Τεχνολογίες στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 1 ΟΙ Νέες Τεχνολογίες στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 1 ΟΙ Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Εισηγητής : Μπίρμπας Θεόδωρος

2 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 2 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Εκπαιδευτική Νομοθεσία είναι το σύνολο των νομικών διατάξεων που ορίζουν και ρυθμίζουν την λειτουργία της Εκπαίδευσης. Λαμβάνουν αυτή τη μορφή μέσα από τη νομοθετική διαδικασία η οποία προβλέπεται από το ελληνικό Σύνταγμα. ΑποτελείταιΝόμοι Προεδρικά Διατάγματα Υπουργικές αποφάσεις ΕγκύκλιοιΓνωμοδοτήσεις

3 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 3 Απαραίτητες γνώσεις Εργασιακής σχέσης Εκπαιδευτικού  Εκπαιδευτική Νομοθεσία  Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας Βασικά Ερωτήματα για τον εκπαιδευτικό Γνωρίζει την Ε.Ν. και τον Υ.Κ.; Γνωρίζει την Ε.Ν. και τον Υ.Κ.; Γνωρίζει που θα αναζητήσει την Ε.Ν. και τον Υ.Κ.; Γνωρίζει που θα αναζητήσει την Ε.Ν. και τον Υ.Κ.; Είναι εύκολο να εντοπίσει το θέμα που τον ενδιαφέρει; Είναι εύκολο να εντοπίσει το θέμα που τον ενδιαφέρει; Έχει την δυνατότητα να κατανοήσει το περιεχόμενο ενός Νόμου, Προεδρικού Δ........ Έχει την δυνατότητα να κατανοήσει το περιεχόμενο ενός Νόμου, Προεδρικού Δ........

4 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 4 Αδυναμίες Ευχρηστίας Ε. Ν.  Πολλαπλές νομοθετικές ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα.  Δεν υπάρχει Νόμος ή Π.Δ. που καλύπτει όλες τις διαστάσεις του θέματος που διαπραγματεύεται.  Οι πολλαπλές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος.  Συμπληρωματικά νομοθετήματα σε άσχετα με το θέμα νομοσχέδια.  Νομοθετήματα που χρήζουν υποστήριξης γνωμοδοτήσεων.  Αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι.  Ανοικτή Ε. Ν. Το πρόβλημα του Διευθυντή Οργάνωση - Ενημέρωση Αρχείου Γνώση μεταβολών νομοθεσίας

5 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 5 Συμβατική Αντιμετώπιση  Σχολαστική ενημέρωση αρχείου του Σχολείου  Συστηματική αντικατάσταση των αλλαγών και διαφοροποιήσεων της Ε.Ν.  Αγορά του διαρκούς Ε.Κ. με δυνατότητα ενημέρωσης.  Ορισμό υπευθύνων Ε.Ν. σε επίπεδο Γραφείων με μόνη απασχόληση την παρακολούθηση της Ε.Ν. Η διευκόλυνση της αναπαραγωγής ΦωτοτυπικάΤηλεομοιοτυπίες

6 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 6 Τεχνολογική εξέλιξη – Νέες Τεχνολογίες Ψηφιοποίηση πληροφορίας Επεξεργασία πληροφορίας Αποθήκευση πληροφορίας Ηλεκτρονική μεταφορά της πληροφορίας Υπολογιστές Εσωτερικά Δίκτυα Διαδίκτυα Εξωτερικά Δίκτυα

7 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 7 Τεχνολογική εξέλιξη – Νέες Τεχνολογίες Ανάπτυξη Λογισμικού οργανώνει, ταξινομεί, ταξινομεί, συσχετίζει, συσχετίζει, παρουσιάζει και εκτυπώνει Πολυμεσικά Υπολογιστικά Συστήματα Μεγάλες ταχύτητες μετάδωσης Εικόνα Εικόνα Ήχος Ήχος Κατανεμημένη επεξεργασία

8 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 8 Ενημέρωση σε τακτικά χρονικά διαστήματα με δισκέτα ή CD Πακέτο προγραμμάτων Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Ε.Ν. οργανώνει, ταξινομεί, συσχετίζει, παρουσιάζει και εκτυπώνει όλη τη νομοθεσία που αφορά την εκπαίδευση (Νόμους, ΠΔ, Εγκυκλίους Υπουργείων, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Πράξεις Υπουργικών Συμβουλίων, Συμβούλιο της Επικτρατείας, ΤΑΥΑΥΠ, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΜΤΠΥ, Νομοθετικά Διατάγματα, Έγγραφα Ομοσπονδιών, κλπ). Τοπική Λειτουργία Υπολογιστής Τοπικά Δίκτυα Γνωστά προϊόντα Έπαφος, Altasoft, κ.α.

9 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 9 Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες Περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα έγγραφα που ενδιαφέρουν : α. Τις ανώτατες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ. α. Τις ανώτατες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ. β. Την διεύθυνση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. β. Την διεύθυνση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. γ. Τον διευθυντή σχολείου Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. γ. Τον διευθυντή σχολείου Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. δ. Το γραφείο Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. δ. Το γραφείο Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. ε. Τα δικηγορικά γραφεία που ενδιαφέρονται για θέματα Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας εκπαίδευσης. ε. Τα δικηγορικά γραφεία που ενδιαφέρονται για θέματα Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας εκπαίδευσης. στ. Τέλος κάθε εκπαιδευτικό ή ιδιώτη που θέλει να γνωρίζει από "πρώτο χέρι" τη νομοθεσία της εκπαίδευσης (πχ εκπαιδευτικούς συνδικαλιστές). στ. Τέλος κάθε εκπαιδευτικό ή ιδιώτη που θέλει να γνωρίζει από "πρώτο χέρι" τη νομοθεσία της εκπαίδευσης (πχ εκπαιδευτικούς συνδικαλιστές). Λειτουργία On Line Παράδειγμα Εθνικό Τυπογραφείο

10 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 10 Κατανεμημένοι Δικτυακοί Τόποι Δικτυακές Περιοχές που περιέχουν μέρος της νομοθεσίας, όσον αφορά την λειτουργία μίας υπηρεσίας, οι οποίες παρέχουν την πληροφορία αυτή στον κάθε επισκέπτη. Λειτουργία On Line Παράδειγμα Ιστοσελίδες Σχολείων Ιστοσελίδες ΣχολείωνΙστοσελίδες ΣχολείωνΙστοσελίδες Σχολείων Ιστοσελίδες Γραφείων Ιστοσελίδες Γραφείων Ιστοσελίδες Περιφερειακών Δ/νσεων Ιστοσελίδες Περιφερειακών Δ/νσεωνΙστοσελίδες Περιφερειακών Δ/νσεωνΙστοσελίδες Περιφερειακών Δ/νσεων Ιστοσελίδες μεμονομένων ιδιωτών Ιστοσελίδες μεμονομένων ιδιωτώνΙστοσελίδες μεμονομένων ιδιωτώνΙστοσελίδες μεμονομένων ιδιωτών

11 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 11 Τρόπος Αναζήτησης στο Διαδίκτυο Μηχανές Αναζήτησης Εργαλεία Αναζήτησης Κατανομή Χρόνου Αναζήτησης Google, Altavista, κ.λ.π. Φίλτρα Αναζήτησης Δεξιότητες που απαιτούνται Χρήση υπολογιστικού συστήματος Διαχείριση εργασιών λειτουργικού συστήματος Πλοήγηση στο διαδίκτυο Λειτουργία πολυμεσικών εφαρμογών

12 ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Χρησιμοποίησης Νέων τεχνολογιών στην Ε. Ν. Δημιουργία προγραμμάτων εξυπηρέτησης Δημιουργία Βιβλιοθηκών εξυπηρέτησης Κατανεμημένοι δικτυακοί τόποι με τις κατάλληλες πληροφορίες Δικτυακοί τόποι συζήτησης εκπαιδευτικών νομοθετικών θεμάτων Ταχύτητα ανεύρεσης θεμάτων Ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε κάθε θέμα Ε.Ν.


Κατέβασμα ppt "ΟΙ νέες τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Νομοθεσία Μπίρμπας Θεόδωρος Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιαςΕκπ/σης Δυτικής Ελλάδος 1 ΟΙ Νέες Τεχνολογίες στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google