Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens

2 Κατάλληλα υβρίδια για τη βιολογική παραγωγή αυγών και ορνιθείου κρέατος Γιώργος Κ. Συμεών Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

3 http://bioagro.aua.gr Βιολογική εκτροφή: ένας διαφορετικός τρόπος εκτροφής 1. Εισαγωγή Εκτατικό σύστημα Μειωμένη πυκνότητα εκτροφής Σύνδεση με τη γη

4 http://bioagro.aua.gr Το γενετικό υλικό στην πτηνοτροφία σήμερα  100% χρήση υβριδίων υψηλής παραγωγικότητας  Τα υβρίδια παράγονται από εταιρίες κολοσσούς και αποτελούν «εμπορικά μυστικά» Δομή συστήματος παραγωγής και εμπορίας υβριδίων 1 Εταιρίες ανάπτυξης υβριδίωνΠαράγουν τα πατρογονικά (κρεοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής) μετά από διασταυρώσεις 2 Αναπαραγωγικές επιχειρήσεις Εκκολαπτήρια Διασταυρώνουν τα πατρογονικά και παράγουν τα εμπορικά υβρίδια ανά παραγωγική κατεύθυνση 3 ΠαραγωγοίΛαμβάνουν τα εμπορικά υβρίδια και παράγουν το τελικό προϊόν (κρέας ή αυγό)

5 http://bioagro.aua.gr Σύγχρονα υβρίδια Προϊόντα διασταυρώσεων φυλών, καθαρών σειρών ή στελεχών μιας φυλής με επιθυμητές ιδιότητες

6 http://bioagro.aua.gr Ένα μυστικό καλά προφυλαγμένο…  Οι αναπαραγωγικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να παράγουν πατρογονικά διότι και αυτά είναι υβρίδια  Τα εμπορικά υβρίδια εάν αναπαραχθούν, λόγω διασχίσεως του γόνου, προκύπτει ανομοιομορφία και μείωση των επιθυμητών ιδιοτήτων

7 http://bioagro.aua.gr Ο απόλυτος συγκεντρωτισμός… Εταιρίες παραγωγής υβριδίων σήμερα Μητρική εταιρείαΑναπαραγωγικές επιχειρήσεις Erich Wesjohann Group Hi-Line, Lohmann, Ross, Arbor Acres, L.I.R., C.W.T. Hendrix Genetics ISA, Babcock, Shaver, Hisex, Bovans, Dekalb Grimaud Group Grimaud Freres Selection, Hubbard Tyson Foods Cobb

8 http://bioagro.aua.gr Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  Πλεονεκτήματα Ταχύτατη μεταφορά γενετικής προόδου στον παραγωγό Μεγάλη παραγωγικότητα Συνεχής βελτίωση επιθυμητών ιδιοτήτων  Μειονεκτήματα Διά βίου εξάρτηση από τη μητρική εταιρία για την προμήθεια γενετικού υλικού Μείωση γενετικής παραλλακτικότητας Παγκόσμια ομοιομορφία γενετικού υλικού

9 http://bioagro.aua.gr Στόχος Επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού (υβριδίου) ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε συνάρτηση με το εφαρμοζόμενο παραγωγικό σύστημα (συνθήκες εκτροφής, διατροφής, υγιεινής)

10 http://bioagro.aua.gr Συμπεράσματα  Το ζωικό υλικό της πτηνοτροφίας αποτελείται από υβρίδια, διαφορετικά για την κρεοπαραγωγή και την ωοπαραγωγή, διαφόρων τύπων και χρωματισμών  Στη βιολογική παραγωγή κρέατος προτιμώνται υβρίδια κρεοπαραγωγής μέτριας ή βραδείας ανάπτυξης  Στη βιολογική παραγωγή αυγών χρησιμοποιούνται τα τυπικά υβρίδια ωοπαραγωγής

11 You can visit us for more information on http://bioagro.aua.gr


Κατέβασμα ppt "Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google