Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens

2 Κατάλληλα υβρίδια για τη βιολογική παραγωγή αυγών και ορνιθείου κρέατος Γιώργος Κ. Συμεών Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Γ.Π.Α.

3 Βιολογική εκτροφή: ένας διαφορετικός τρόπος εκτροφής 1. Εισαγωγή Εκτατικό σύστημα Μειωμένη πυκνότητα εκτροφής Σύνδεση με τη γη

4 Το γενετικό υλικό στην πτηνοτροφία σήμερα  100% χρήση υβριδίων υψηλής παραγωγικότητας  Τα υβρίδια παράγονται από εταιρίες κολοσσούς και αποτελούν «εμπορικά μυστικά» Δομή συστήματος παραγωγής και εμπορίας υβριδίων 1 Εταιρίες ανάπτυξης υβριδίωνΠαράγουν τα πατρογονικά (κρεοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής) μετά από διασταυρώσεις 2 Αναπαραγωγικές επιχειρήσεις Εκκολαπτήρια Διασταυρώνουν τα πατρογονικά και παράγουν τα εμπορικά υβρίδια ανά παραγωγική κατεύθυνση 3 ΠαραγωγοίΛαμβάνουν τα εμπορικά υβρίδια και παράγουν το τελικό προϊόν (κρέας ή αυγό)

5 Σύγχρονα υβρίδια Προϊόντα διασταυρώσεων φυλών, καθαρών σειρών ή στελεχών μιας φυλής με επιθυμητές ιδιότητες

6 Ένα μυστικό καλά προφυλαγμένο…  Οι αναπαραγωγικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να παράγουν πατρογονικά διότι και αυτά είναι υβρίδια  Τα εμπορικά υβρίδια εάν αναπαραχθούν, λόγω διασχίσεως του γόνου, προκύπτει ανομοιομορφία και μείωση των επιθυμητών ιδιοτήτων

7 Ο απόλυτος συγκεντρωτισμός… Εταιρίες παραγωγής υβριδίων σήμερα Μητρική εταιρείαΑναπαραγωγικές επιχειρήσεις Erich Wesjohann Group Hi-Line, Lohmann, Ross, Arbor Acres, L.I.R., C.W.T. Hendrix Genetics ISA, Babcock, Shaver, Hisex, Bovans, Dekalb Grimaud Group Grimaud Freres Selection, Hubbard Tyson Foods Cobb

8 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  Πλεονεκτήματα Ταχύτατη μεταφορά γενετικής προόδου στον παραγωγό Μεγάλη παραγωγικότητα Συνεχής βελτίωση επιθυμητών ιδιοτήτων  Μειονεκτήματα Διά βίου εξάρτηση από τη μητρική εταιρία για την προμήθεια γενετικού υλικού Μείωση γενετικής παραλλακτικότητας Παγκόσμια ομοιομορφία γενετικού υλικού

9 Στόχος Επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού (υβριδίου) ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε συνάρτηση με το εφαρμοζόμενο παραγωγικό σύστημα (συνθήκες εκτροφής, διατροφής, υγιεινής)

10 Συμπεράσματα  Το ζωικό υλικό της πτηνοτροφίας αποτελείται από υβρίδια, διαφορετικά για την κρεοπαραγωγή και την ωοπαραγωγή, διαφόρων τύπων και χρωματισμών  Στη βιολογική παραγωγή κρέατος προτιμώνται υβρίδια κρεοπαραγωγής μέτριας ή βραδείας ανάπτυξης  Στη βιολογική παραγωγή αυγών χρησιμοποιούνται τα τυπικά υβρίδια ωοπαραγωγής

11 You can visit us for more information on


Κατέβασμα ppt "Online Multilingual Biological Agriculture eServices System for Organic Farmers, Traders, Institutions and Citizens."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google