Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Global Product Strategy » Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Global Product Strategy » Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Global Product Strategy » Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ

2  Διατίθενται περισσότερα από 80,000 χημικά στο εμπόριο με μικρή γνώση για τους κινδύνους των περισσοτέρων.  Η χημική βιομηχανία έχει ανεπαρκή γνώση για τον τρόπο χρήσης των προϊόντων.  Οι μεταγενέστεροι χρήστες των χημικών, κυρίως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πάντα σε ασφαλή βαθμό τους κινδύνους τους.  Υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη στα μέσα ελέγχου έκθεσης και δεν δίνεται έμφαση στον περιορισμό κινδύνων που μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αντικατάστασή τους.  Όλα αυτά τα προβλήματα είναι αρκετά εντονότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ανησυχία κυβέρνησης – ευρέως κοινού

3 Δέσμευση ICCA ICCA έχει δεσμευτεί στο SAICM έως το 2020: «τα χημικά να χρησιμοποιούνται και να παράγονται με τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον» - Η δέσμευση βασίζεται σε εθελοντικές δράσεις (Global Product Strategy)!

4  Η Διαχείριση Προϊόντος (Product Stewardship) είναι …  ο έλεγχος των επιδράσεων του προϊόντος στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον  κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του …  λαμβάνοντας υπόψιν την εφοδιαστική αλυσίδα από τον παρασκευαστή έως το μεταγενέστερο χρήστη  Η Διαχείριση Προϊόντος (Product Stewardship) είναι …  σημαντική δράση του προγράμματος «Υπεύθυνη Φροντίδα» …  θεμελιώνει τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του προϊόντος μεταξύ της βιομηχανίας, των μεταγενέστερων χρηστών και των καταναλωτών  προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια Product Stewardship - Εργαλείο GPS

5 Global Product Strategy (GPS) Κύρια στοιχεία  Οδηγός της Global Product Stewardship για την ευρεία επικοινωνία των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της χημικής βιομηχανίας και των βιομηχανιών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό  Συστηματική προσπάθεια για την ταξινόμηση των χημικών του εμπορίου (κίνδυνοι για την υγεία, το περιβάλλον & φυσικοί κίνδυνοι) των χημικών και την καθιέρωση σχετικών μέσων προστασίας μέχρι το 2018  Focus στην απευθείας συνεργασία με τους μεταγενέστερους χρήστες της αλυσίδας εφοδιασμού για τη βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων  Διαφάνεια και εντοπισμός όλων των μέσων, ώστε η πληροφόρηση να είναι προσβάσιμη στο κοινό  Στενή συνεργασία με την κυβέρνηση & τους stakeholders, για την παγκόσμια προώθηση της δράσης.

6 GPS – Παγκόσμια δράση Global Product Strategy (GPS) Ενσωματώνει κατάλληλα τις εθνικές, ιστορικές, πολιτισμικές και νομοθετικές διαφορές σε παγκόσμιο επίπεδο.  Voluntary initiatives Responsible Care ICCA HPV Base Set of Information OECD / SIDS LRI etc.  Regulatory initiatives EU REACH US TSCA US ChAMP Canadian DSL Japan CSR GHS etc.  Cooperation UNEP UNIDO OECD NGOs ICCA internal etc.

7 Εύκολη & διαφανής πρόσβαση στην πληροφορία για τους κινδύνους, την έκθεση και τα μέτρα προστασίας για τα χημικά Μελέτες κατανοητές από το κοινό Ευελιξία στις τοπικές / εθνικές απαιτήσεις Περισσότερες από 1300 GPS Safety Summaries διαθέσιμες στα website εταιριών (http://reporting.responsiblecareus.com/Search/PSSumm arySearch.aspx)http://reporting.responsiblecareus.com/Search/PSSumm arySearch.aspx ΔΕΝ αντικαθιστούν τα MSDS των χημικών GPS Safety Summaries

8 Focus: Χημικά που πωλούνται στο εμπόριο ξεπερνούν το όριο του 1 t/y ανά εταιρία ή διαθέτουν προφίλ με υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους ή το προσωπικό ακόμη και σε μικρές ποσότητες Safety Summaries – “base set” information Ταξινόμηση και μέτρα διαχείρισης κινδύνων χημικών του εμπορίου μέχρι το 2018

9 Safety Summary – Βασικές απαιτήσεις

10 GPS: Εθελοντική δράση – δεν αντικαθιστά την νομοθεσία, αλλά την ενισχύει. Target group: Αναπτυσσόμενες περιοχές & μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες εκλείπει το expertise σε θέματα αξιολόγησης κινδύνου και σχετικές μεθοδολογίες Στόχος: Εύκολη και διαφανής πληροφόρηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Άμεσο ενδιαφέρον: Χημικά που πωλούνται στο ευρύ κοινό. Μέσo πληροφόρησης: GPS Safety Summaries – ICCA portal. Σύνοψη

11 Chemicals Policy and Health (CP&H) Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΣΕΧΒ Μέλος « Global Product Strategy » Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google