Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Global Product Strategy » SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Global Product Strategy » SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Global Product Strategy » SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΕΧΒ Μέλος « Global Product Strategy » SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ Αρετή Βουλωμένου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

2 Ανησυχία κυβέρνησης – ευρέως κοινού
Διατίθενται περισσότερα από 80,000 χημικά στο εμπόριο με μικρή γνώση για τους κινδύνους των περισσοτέρων. Η χημική βιομηχανία έχει ανεπαρκή γνώση για τον τρόπο χρήσης των προϊόντων. Οι μεταγενέστεροι χρήστες των χημικών, κυρίως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πάντα σε ασφαλή βαθμό τους κινδύνους τους. Υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη στα μέσα ελέγχου έκθεσης και δεν δίνεται έμφαση στον περιορισμό κινδύνων που μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αντικατάστασή τους. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι αρκετά εντονότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες.

3 Δέσμευση ICCA ICCA έχει δεσμευτεί στο SAICM έως το 2020:
«τα χημικά να χρησιμοποιούνται και να παράγονται με τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον» Η δέσμευση βασίζεται σε εθελοντικές δράσεις (Global Product Strategy)!

4 Product Stewardship - Εργαλείο GPS
ο έλεγχος των επιδράσεων του προϊόντος στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του … λαμβάνοντας υπόψιν την εφοδιαστική αλυσίδα από τον παρασκευαστή έως το μεταγενέστερο χρήστη σημαντική δράση του προγράμματος «Υπεύθυνη Φροντίδα» … θεμελιώνει τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του προϊόντος μεταξύ της βιομηχανίας, των μεταγενέστερων χρηστών και των καταναλωτών προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια

5 Global Product Strategy (GPS) Κύρια στοιχεία
Οδηγός της Global Product Stewardship για την ευρεία επικοινωνία των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της χημικής βιομηχανίας και των βιομηχανιών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό Συστηματική προσπάθεια για την ταξινόμηση των χημικών του εμπορίου (κίνδυνοι για την υγεία, το περιβάλλον & φυσικοί κίνδυνοι) των χημικών και την καθιέρωση σχετικών μέσων προστασίας μέχρι το 2018 Focus στην απευθείας συνεργασία με τους μεταγενέστερους χρήστες της αλυσίδας εφοδιασμού για τη βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων Διαφάνεια και εντοπισμός όλων των μέσων, ώστε η πληροφόρηση να είναι προσβάσιμη στο κοινό Στενή συνεργασία με την κυβέρνηση & τους stakeholders, για την παγκόσμια προώθηση της δράσης. 5

6 GPS – Παγκόσμια δράση Global Product Strategy (GPS) 
Voluntary initiatives Responsible Care ICCA HPV Base Set of Information OECD / SIDS LRI etc. Regulatory initiatives EU REACH US TSCA US ChAMP Canadian DSL Japan CSR GHS Cooperation UNEP UNIDO OECD NGOs ICCA internal Ενσωματώνει κατάλληλα τις εθνικές, ιστορικές, πολιτισμικές και νομοθετικές διαφορές σε παγκόσμιο επίπεδο. 6

7 GPS Safety Summaries Εύκολη & διαφανής πρόσβαση στην πληροφορία για τους κινδύνους, την έκθεση και τα μέτρα προστασίας για τα χημικά Μελέτες κατανοητές από το κοινό Ευελιξία στις τοπικές / εθνικές απαιτήσεις Περισσότερες από GPS Safety Summaries διαθέσιμες στα website εταιριών ( ΔΕΝ αντικαθιστούν τα MSDS των χημικών

8 Safety Summaries – “base set” information
Focus: Χημικά που πωλούνται στο εμπόριο ξεπερνούν το όριο του 1 t/y ανά εταιρία ή διαθέτουν προφίλ με υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους ή το προσωπικό ακόμη και σε μικρές ποσότητες Ταξινόμηση και μέτρα διαχείρισης κινδύνων χημικών του εμπορίου μέχρι το 2018

9 Safety Summary – Βασικές απαιτήσεις

10 Σύνοψη GPS: Εθελοντική δράση – δεν αντικαθιστά την νομοθεσία, αλλά την ενισχύει. Target group: Αναπτυσσόμενες περιοχές & μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες εκλείπει το expertise σε θέματα αξιολόγησης κινδύνου και σχετικές μεθοδολογίες Στόχος: Εύκολη και διαφανής πληροφόρηση των κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Άμεσο ενδιαφέρον: Χημικά που πωλούνται στο ευρύ κοινό. Μέσo πληροφόρησης: GPS Safety Summaries – ICCA portal.

11 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "« Global Product Strategy » SUSTCHEM ENGINEERING ΕΠΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google