Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παπαδοπούλου Άννα[από το βιβλίο της τεχνολογίας Β΄(ΗΛΙΑΔΗΣ - ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ)]1 Εισαγωγή Με τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής παράγονται προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παπαδοπούλου Άννα[από το βιβλίο της τεχνολογίας Β΄(ΗΛΙΑΔΗΣ - ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ)]1 Εισαγωγή Με τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής παράγονται προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Παπαδοπούλου Άννα[από το βιβλίο της τεχνολογίας Β΄(ΗΛΙΑΔΗΣ - ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ)]1 Εισαγωγή Με τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής παράγονται προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες, ικανοποιητική ποιότητα και χαμηλό κόστος, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου.

3 Παπαδοπούλου Άννα2 Οι μεγάλες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία οφείλονται στην τεχνολογική πρόοδο. Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή των κοινωνιών από αγροτικές και περιφερειακές σε βιομηχανικές και αστικές θεωρούνται πολύ σημαντικοί δύο σταθμοί στην διαδικασία της εξέλιξης.

4 Παπαδοπούλου Άννα3

5 4 Βιομηχανικές επαναστάσεις Πρώτη Βιομ. Επαν. Αγγλία (τέλος του 18ου αιώνα)_Ανακάλυψη της ατμομηχανής. Αναπτύσσονται πολλές βιομηχανίες με μηχανοποιημένη την παραγωγική διαδικασία με την βοήθεια της ενέργειας του ατμού. Υφαντουργία Δεύτερη Βιομ. Επαν. Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, Η.Π.Α. (Μέσα του 19ου αιώνα)— Αποτέλεσμα ενός κύματος ανακαλύψεων και εκσυγχρονισμών στην παραγωγή μετάλλων, μηχανημάτων, χημικών, τροφίμων,..

6 Παπαδοπούλου Άννα5 Πρώτη βιομηχανική επανάσταση Άλλαξε την κατεύθυνση και την ταχύτητα της ανάπτυξης των οικονομιών των ισχυρών σήμερα κρατών. Μέχρι τότε όλα τα προϊόντα παράγονταν ολοκληρωμένα από μεμονωμένους τεχνίτες ένα προς ένα.

7 Παπαδοπούλου Άννα6 Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση Διαμόρφωσε την οικονομία των ανεπτυγμένων χωρών στη σύγχρονη μορφή της. Δημιουργούνται εργοστάσια και η παραγωγή των προϊόντων γίνονταν πλέον «βιομηχανικά». Κάθε εργαζόμενος έκανε μια συγκεκριμένη απλή (συνήθως) δουλειά (π.χ. κατασκεύαζε ένα εξάρτημα) Τα διάφορα εξαρτήματα τα συναρμολογούσαν στη σειρά και προέκυπτε το τελικό προϊόν.

8 Παπαδοπούλου Άννα7 Παράγονταν μεγάλες ποσότητες προϊόντων γρήγορα και φθηνά. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές μπορούσαν να τα αποκτήσουν.

9 Παπαδοπούλου Άννα8 Η βιομηχανική παραγωγή προϊόντων Είχε επιπτώσεις στον τρόπο ζωής (μεγάλες πόλεις, υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, νέοι τομείς παραγωγής και τεχνολογίας – εμπόριο, τράπεζες, ηλεκτρονική τεχν.).

10 Παπαδοπούλου Άννα9 Η βιομηχανία έχει ενσωματώσει την ηλεκτ. τεχν. στην παραγωγή. Απαλλαγή του εργατικού δυναμικού από δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες ρουτίνας και μείωση των χειρωνακτικών θέσεων εργασίας.

11 Παπαδοπούλου Άννα10 Αύξηση της παραγωγικότητας. Ακρίβεια στην εκτέλεση της εργασίας. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

12 Παπαδοπούλου Άννα11 Οι απλές τυποποιημένες εργασίες ρουτίνας γίνονται σήμερα από υπολογιστές και αυτοματισμούς (ρομπότ). Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τον προγραμματισμό των αυτοματισμών.

13 Παπαδοπούλου Άννα12 Άμεσες επιπτώσεις Στον αριθμό και το είδος των θέσεων εργασίας (οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας εξαφανίζονται και δημιουργούνται νέες—αλλάζει το περιεχόμενο στις περισσότερες). Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις. Αλλαγή αντικειμένου εργασίας. Βασικό υπόβαθρο είναι η εκπαίδευση.


Κατέβασμα ppt "Παπαδοπούλου Άννα[από το βιβλίο της τεχνολογίας Β΄(ΗΛΙΑΔΗΣ - ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ)]1 Εισαγωγή Με τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής παράγονται προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google