Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Νομοθεσία Ποιότητα του νερού ανθρώπιν ης κατανάλωσης Οδηγία 98/83/ΕΚ – Εναρμόνιση με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Ποιότητα του νερού ανθρώπιν ης κατανάλωσης Οδηγία 98/83/ΕΚ – Εναρμόνιση με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Ποιότητα του νερού ανθρώπιν ης κατανάλωσης Οδηγία 98/83/ΕΚ – Εναρμόνιση με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001

2 Ορισμός «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»:  α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία  β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

3 Σκοπός του νόμου  Σκοπός της παρούσης ΚΥΑ είναι η διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως δημοσίου αγαθού και όχι τροφίμου υπαγόμενου στους νόμους της αγοράς

4 Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον: 1. Είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, παράσιτα και οποιεσδήποτε ουσίες 2. Πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από το Παράρτημα της ΚΥΑ

5

6

7

8 Κυριότερα άρθρα του νόμου  Άρθρο 6 – Σημεία τήρησης 1. Το σημείο εξόδου του νερού από το δίκτυο, π.χ. βρύση 2. Για νερό που παρέχεται από βυτίο, στην έξοδο του βυτίου 3. Στο σημείο εμφιάλωσης εάν πρόκειται για εμφιαλωμένο νερό 4. Στο σημείο χρήσης, εάν πρόκειται για χρήση νερού σε βιομηχανία Σε κάθε περίπτωση όπου οι παράμετροι ποιότητας δεν τηρούνται, ενημερώνεται άμεσα ο καταναλωτής

9  Άρθρο 7 – Παρακολούθηση Διενεργούνται τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι στα ανωτέρων σημεία τήρησης και πιστοποιημένες αναλύσεις των δειγμάτων Εάν το νερό βρεθεί να μην πλοιρεί τις ποιοτικές προδιαγραφές, τότε ενημερώνονται άμεσα οι καταναλωτές και περιορίζεται ή απαγορεύεται η χρήση του νερού

10 Προληπτική-δοκιμαστική παρακολούθηση

11  Άρθρο 10 – Εξασφάλιση της ποιότητας επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών Όλος ο εξοπλισμός, υλικά κτλ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, έλεγχο και μεταφορά του πόσιμου νερού δεν πρέπει να αλλοιώνουν την ποιότητα του και να υποβαθμίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας

12  Άρθρο 13 – Ενημέρωση και εκθέσεις  Οι συναρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού  Συντάσσεται έκθεση από το Υπουργείο Υγείας κάθε τριετία, η οποία δημοσιοποιείται και μετά αποστέλλεται στην ΕΕ

13


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Νομοθεσία Ποιότητα του νερού ανθρώπιν ης κατανάλωσης Οδηγία 98/83/ΕΚ – Εναρμόνιση με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google