Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας
Η εξάντληση του Νερού Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας

2 Φυσικοί Πόροι Οι κυριότεροι: Νερό, Καλλιεργήσιμη Γη, Δάση, Μεταλλεύματα, Ορυκτά, Ηλλιακή ενέργεια κ.α. Φαινόμενο της εποχής μας: Εξάντληση των Φυσικών Πόρων. Σοβαρότερη παράμετρος του φαινομένου: Η εξάντληση του Νερού.

3 Το διαθέσιμο Νερό Το 97% είναι αλμυρό και βρίσκεται στους ωκεανούς.
Το 2% είναι φρέσκο και βρίσκεται στα ποτάμια, λίμνες κτλ. Το 1% που απομένει καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μας.

4 Η κατανομή του Νερού στη Γη
Στέρεη μορφή (Πάγος) Υγρή μορφή (Νερό) Αέρια (Υδρατμοί)

5 Το Νερό: Κοινό αγαθό Κόστος: από τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή του. Κατανάλωσή: στη γεωργία, βιομηχανία, οικιακή χρήση.

6 Η Γεωργία και το Νερό Το 70% του διαθέσιμου Νερού χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Πηγές άρδρευσης: Βροχή, Υγρασία Εδάφους, Υπόγεια Νερά. Σύγχρονοι τρόποι καλλιέργειας.

7 Η Βιομηχανία και το Νερό
Η Βιομηχανία καταναλώνει το 23% του διαθέσιμου Νερού. Χρησιμοποιούν το Νερό: Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, την κατεργασία πρώτων υλών.

8 Η Βιομηχανία και το Νερό #2
Με το Νερό διώχνονται τα απόβλητα των εργοστασίων. Το φαινόμενο της Όξινης Βροχής. Το Νερό χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο για άλλα στάδια. Μόνο ένα μικρό ποσοστό καταναλλώνεται πλήρως.

9 Οικιακή χρήση του Νερού

10 Προβλέψεις για το μέλλον
Το Νερό: Είδος εν ανεπάρκεια.Οι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται για την εξασφάλισή του. Στις υποανάπτυκτες χώρες το πρόβλημα είναι εντονότερο. Η πληθυσμιακή αύξηση, η μόλυνση και η πενιχρή εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες επιβαρύνουν την επίλυση του προβλήματος.

11 Προϋποθέσεις για την εξασφάλιση Νερού στο μέλλον
Εκμετάλλευση τεχνολογικών επιτευγμάτων – σύναψη συμφωνιών. Νερό: Καλύτερο σε ποιότητα. Συνετή σπατάλη από το σπίτι, χώρο εργασίας κτλ.

12 Προϋποθέσεις για την εξασφάλιση Νερού στο μέλλον #2
Επιβολή ποινών σε βιομηχανίες που επιταχύνουν τη μόλυνση. Προτάσεις για υιοθέτηση πιο οικονομικών μεθόδων λειτουργίας από τις επιχειρήσεις (ανακύκλωση νερού) Υφάλμυρα νερά

13 Τέλος


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google