Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εξάντληση του Νερού Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εξάντληση του Νερού Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εξάντληση του Νερού Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας

2 Φυσικοί Πόροι  Οι κυριότεροι: Νερό, Καλλιεργήσιμη Γη, Δάση, Μεταλλεύματα, Ορυκτά, Ηλλιακή ενέργεια κ.α.  Φαινόμενο της εποχής μας: Εξάντληση των Φυσικών Πόρων.  Σοβαρότερη παράμετρος του φαινομένου: Η εξάντληση του Νερού.

3 Το διαθέσιμο Νερό  Το 97% είναι αλμυρό και βρίσκεται στους ωκεανούς.  Το 2% είναι φρέσκο και βρίσκεται στα ποτάμια, λίμνες κτλ.  Το 1% που απομένει καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μας.

4 Η κατανομή του Νερού στη Γη  Στέρεη μορφή (Πάγος)  Υγρή μορφή (Νερό)  Αέρια (Υδρατμοί)

5 Το Νερό: Κοινό αγαθό  Κόστος: από τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή του.  Κατανάλωσή: στη γεωργία, βιομηχανία, οικιακή χρήση.

6 Η Γεωργία και το Νερό  Το 70% του διαθέσιμου Νερού χρησιμοποιείται στη Γεωργία.  Πηγές άρδρευσης: Βροχή, Υγρασία Εδάφους, Υπόγεια Νερά.  Σύγχρονοι τρόποι καλλιέργειας.

7 Η Βιομηχανία και το Νερό  Η Βιομηχανία καταναλώνει το 23% του διαθέσιμου Νερού.  Χρησιμοποιούν το Νερό: Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, την κατεργασία πρώτων υλών.

8 Η Βιομηχανία και το Νερό #2  Με το Νερό διώχνονται τα απόβλητα των εργοστασίων.  Το φαινόμενο της Όξινης Βροχής.  Το Νερό χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο για άλλα στάδια.  Μόνο ένα μικρό ποσοστό καταναλλώνεται πλήρως.

9 Οικιακή χρήση του Νερού

10 Προβλέψεις για το μέλλον  Το Νερό: Είδος εν ανεπάρκεια.Οι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται για την εξασφάλισή του.  Στις υποανάπτυκτες χώρες το πρόβλημα είναι εντονότερο.  Η πληθυσμιακή αύξηση, η μόλυνση και η πενιχρή εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες επιβαρύνουν την επίλυση του προβλήματος.

11 Προϋποθέσεις για την εξασφάλιση Νερού στο μέλλον  Εκμετάλλευση τεχνολογικών επιτευγμάτων – σύναψη συμφωνιών.  Νερό: Καλύτερο σε ποιότητα.  Συνετή σπατάλη από το σπίτι, χώρο εργασίας κτλ.

12 Προϋποθέσεις για την εξασφάλιση Νερού στο μέλλον #2  Επιβολή ποινών σε βιομηχανίες που επιταχύνουν τη μόλυνση.  Προτάσεις για υιοθέτηση πιο οικονομικών μεθόδων λειτουργίας από τις επιχειρήσεις (ανακύκλωση νερού)  Υφάλμυρα νερά

13 Τέλος


Κατέβασμα ppt "Η εξάντληση του Νερού Παρουσίαση: Νίκος Στράντζιας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google