Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (MOBILE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (MOBILE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (MOBILE LEARNING) Γκουρτσούλη- Αντωνιάδου Ισμήνη Α.Μ.: 1113201300028 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Γκουρτσούλη- Αντωνιάδου Ισμήνη Α.Μ.: 1113201300028

2 Εισαγωγή στη θεωρία μάθησης  Η γνώση παράγεται µε ταχείς ρυθµούς διαρκής (επαν)εκπαίδευση (διά βίου μάθηση) ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας & αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων για προσωπική ανάπτυξη.  Παράλληλη εξέλιξη τεχνολογίας νέες δυνατότητες για κάλυψη αναγκών μάθησης, καινοτόμες εφαρμογές. Απουσία περιοριστικών παραμέτρων χρόνου, χώρου, εποπτίας εκπαιδευτή. Υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης αυθεντικών προβλημάτων. Εφαρμογή αποκτηθείσας γνώσης από ένα χώρο σε άλλο. Διαχείριση ποσοστού ενασχόλησης με τη συσκευή. Συνδυασμός διαφόρων εφαρμογών πολυμέσων. Κινητή δικτυωμένη τεχνολογία, επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων. Ψηφιακά αρχεία μάθησης αναλλοίωτα στο χρόνο, προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο.

3 Παράγοντες που δημιουργούν κίνητρα μάθησης στη ΜΚΣ (Ι) Α) Ο έλεγχος των στόχων µάθησης που έχουν τεθεί. Πιο ενδιαφέρουσα η άτυπη ΜΚΣ γιατί υπάρχει ελευθερία να κάνουν επιπλέον δραστηριότητες και ενέργειες σχετικές µε το αντικείµενο που µελέτης. Β) Το αίσθηµα της ιδιοκτησίας και της αυτονοµίας που έχει ο κάτοχος µιας κινητής συσκευής. Η χρήση & η προσαρµογή των ΚΣ στις δραστηριότητες, αλλά και στο πώς είναι δυνατόν η ίδια η κινητή συσκευή να αλλάξει & να προσαρµόσει την δραστηριότητα που πρέπει να κάνει ο µαθητής παρέχοντάς του επιπλέον δυνατότητες. Γ) Η διασκέδαση (γραφικά,ήχος, εικόνες κ.λπ.) Δ) Η επικοινωνία (διαμοιρασμός πληροφοριών, ιστοσελίδων, φωτογραφιών, απαντήσεων, ύπαρξη διαλόγου, συνεργασίας, αλτρουισμός, κοινωνικοποίηση για ντροπαλούς μαθητές, αμεσότητα)

4 Παράγοντες που δημιουργούν κίνητρα μάθησης στη ΜΚΣ (ΙΙ) Ε) Η αυτοπεποίθηση. Δυνατότητα ευρέσεως απαντήσεων μέσω μηχανών αναζήτησης όπως η Google και άρα συμμετοχής στο μάθημα. ΣΤ) Η µάθηση σε συγκεκριµένο πλαίσιο αλλά και μετακίνηση από πλαίσιο σε πλαίσιο. Ο μαθητής µπορεί να πάρει υλικό έξω από την αίθουσα & να φέρει δεδοµένα,εικόνες από τον έξω κόσµο εντός της. Δηµιουργούνται κίνητρα από το περιβάλλον έτσι ώστε ο µαθητής από µόνος του να παραµένει σε εγρήγορση. Ζ)Η συνοχή µεταξύ διαφορετικών πλαισίων µάθησης. Ως αποτέλεσμα μείωση της πίεσης στο μαθητή, υποστήριξη, καινούργιοι ρόλοι, νέα κίνητρα.

5 Επισκόπηση διεθνών ερευνητικών διαδικασιών (Ι) Οι περισσότερες εφαρµογές βρίσκονται προς το παρόν σε ερευνητικό στάδιο COOTIES Game: διδάσκεται η εξάπλωση των µεταδιδόµενων νόσων στον πληθυσμό,με υπολογιστές χειρός μέσω μηνυμάτων Προσομοίωση χωρίς ανησυχία για κανόνες,απάντηση σημαντικών απαντήσεων Αξιολόγηση: Οι µαθητές εµπλέκονται γρήγορα µε την προσοµοίωση, την κρίνουν ως ικανοποιητική & ενδιαφέρουσα εµπειρία Συνεργάζονται επιτυχώς για να απαντήσουν τις σχετικές ερωτήσεις η τεχνολογία διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις & ανταλλαγές µεταξύ των µαθητών – οι συσκευές επαυξάνουν τους διαύλους επικοινωνίας λειτουργώντας διακριτικά οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν πειραµατικές υποθέσεις στα πλαίσια της προσοµοίωσης µετά την παρατήρηση συγκεκριµένων συµπεριφορών.

6 Επισκόπηση διεθνών ερευνητικών διαδικασιών (Ι) COOTIES Game, virus : http://education.mit.edu/pda/games.htm

7 Επισκόπηση διεθνών ερευνητικών διαδικασιών (ΙΙ) Savannah: οι µαθητές παίζουν το ρόλο ενός λιονταριού. Μπορούν να "δουν", να "ακούσουν" και να "µυρίσουν" την "εικονική σαβάνα" που εξερευνούν μέσω ηχητικών και οπτικών πληροφορίων ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται για τις ανάγκες τους ως λιοντάρι. Αξιολόγηση: α) Αλλαγή στο ρόλο του δασκάλου στην κινητή µάθηση: ενώ βρίσκονται στον καταυλισµό, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναλογιστούν την επιτυχία των ενεργειών τους µε την καθοδήγηση του δασκάλου. Όταν ο συλλογισµός κατευθύνεται από τα ίδια τα παιδιά υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον & κίνητρο. Όταν ο δάσκαλος αναλαµβάνει τον έλεγχο, οι µαθητές γίνονταν πιο παθητικοί και αντιστέκονται στη συµµετοχή. β) Οι µαθητές παίζουν διάφορους ρόλους: το ρόλο του ίδιου του λιονταριού, το ρόλο του παιδιού που προσποιείται ότι είναι λιοντάρι, και το ρόλο του παιδιού που αναλογίζεται τις ενέργειές του σε σχέση µε τους κανόνες του παιχνιδιού για να µάθει να παίζει καλύτερα. Ήταν φανερό ότι οι µαθητές χρειάζονταν υποστήριξη κατά τη µετάβαση από τον ένα ρόλο στον άλλο. γ) Τα παιδιά είχαν µεγάλες προσδοκίες από το σύστηµα: περίµεναν µια ακόµα πιο πλούσια και διαδραστική εµπειρία από αυτήν που µπορεί να προσφέρει η παρούσα τεχνολογία.

8 Επισκόπηση διεθνών ερευνητικών διαδικασιών (ΙΙΙ) Classtalk: Σύστηµα απόκρισης τάξης. Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται νοηµατικά την ύλη, τους επιτρέπεται τους να διατυπώσουν και να επεξηγήσουν τις ιδέες τους, να αναλογιστούν τόσο τις δικές τους ιδέες όσο και αυτές των άλλων, να εκτιµήσουν τη χρησιµότητα των διαφορετικών απόψεων. Αξιολόγηση: α)Ευκαιρία σε όλους για παρουσίαση άποψης. β)Ενίσχυση γενικότερης επικοινωνίας στην τάξη.

9 Κατακλείδα (Ι)  MKΣ = σηµαντικός τοµέας έρευνας και ανάπτυξης προσφέρει νέες µορφές επικοινωνίας, συνεργασίας & µάθησης, που δεν ήταν εφικτές πριν από µερικά χρόνια.  Οι νέοι μεγαλώνουν σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν των δασκάλων & γονέων τους. Η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα εργαλεία & τις πηγές γνώσεων θεωρείται δεδομένη ενώ η παθητική εργασία κυριαρχεί στις σχολικές αίθουσες.  Αδυνατώντας να ελέγξουν τη χρήση των κινητών συσκευών, ορισμένα σχολεία φτάνουν στο σημείο να απαγορεύουν τη χρήση τους.  Ακόμα και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η κινητή τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρουσιάζονται προβλήματα που αφορούν: τη Συνεργασία, τη Συμβατότητα και την Ασφάλεια κατά τη χρήση της.  Δυσκολία αντιμετώπισης της ταχείας εξέλιξης των τεχνολογικών περιβαλλόντων.

10 Κατακλείδα (ΙΙ)  Τα ανοιχτά συμμετοχικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν πολλούς τρόπους ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς, σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς και ε π α φ ή ς μεταξύ ομοτίμων, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τη δυνατότητα μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ των διαδικασιών της διδασκαλίας & της μάθησης. Το φάσμα των δωρεάν εκπαιδευτικών εργαλείων και πηγών διευρύνεται ταχέως. Παρά το γεγονός ότι τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως από τους μαθητές, η χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς εξακολουθεί να αυξάνει τον κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού εξ αιτίας των άνισων οικονομικών δυνατοτήτων των μαθητών και των γονέων τους.  ΄΄Η τεχνολογία είναι απλά ένα εργαλείο.’Οσον αφορά την επίτευξη της κινητοποίησης των παιδιών για ομαδική συνεργασία και τη δημιουργία κινήτρων ο εκπαιδευτικός είναι το πιο σημαντικό.΄΄ ~Bill Gates

11


Κατέβασμα ppt "Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (MOBILE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google