Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μελέτη του φαινομένου εμπεριέχει δυο τάσεις:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μελέτη του φαινομένου εμπεριέχει δυο τάσεις:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Γραφειοκρατική Οργάνωση του Σχολείου Γενεσιουργός Παράγοντας Φαινομένων Βίας ;

2 Η μελέτη του φαινομένου εμπεριέχει δυο τάσεις:
αναφέρεται στη σχέση της κρατικής γραφειοκρατίας, με την κοινωνική δομή και τις συνέπειες της για τον άνθρωπο. (Μακρο-κοινωνιολογικό επίπεδο) αναφέρεται στη γραφειοκρατία ως συστατικό στοιχείο των κοινωνικών οργανισμών και την μελετά ως προς τη λειτουργία της σε αυτούς και ως προς την εσωτερική δομή της. (Μικρο-κοινωνιολογικό επίπεδο)

3 Kλασικές θεωρητικές προσεγγίσεις
Μαρξιστική Θεώρηση Η θεώρηση του Max Weber

4 Χαρακτηριστικά της Γραφειοκρατίας
Καταμερισμός εργασίας Ρυθμιστικοί κανόνες της συμπεριφοράς του προσωπικού. Ιεράρχηση επιπέδων εξουσίας με τη μορφή αξιωμάτων Ανάληψη αξιώματος με βάση εξειδικευμένες ικανότητες και προσόντα που αποδεικνύονται με εξετάσεις ή με την κατοχή διπλωμάτων ή και με τα δυο. Διαχωρισμός των αξιωματούχων από το αξίωμα τους έτσι ώστε το αξίωμα δεν αποτελεί ιδιοκτησία του κατόχου.

5 Νεώτερες προσεγγίσεις
Μελέτη της εσωτερικής δομής και λειτουργίας της γραφειοκρατίας ως συστήματος Λειτουργιστική θεωρία Μελέτη του φαινομένου της γραφειοκρατίας υπό το πρίσμα των δρώντων υποκειμένων Θεωρία της «συμβολικής αλληλενέργειας»

6 Θεωρία της Συμβολικής Αλληλενέργειας
Παρατήρηση της κατάστασης όπου μια ομάδα ανθρώπων ελέγχει μια άλλη ομάδα Επικέντρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στον τρόπο που οι ελεγχόμενοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση Υιοθέτηση στρατηγικών «ξεγλυστρίματος» από την σκληρή αντιμετώπιση του κανονιστικού πλαισίου (δευτερογενής συμμόρφωση) Οι συμβιβασμοί (μεταξύ διοικούντων-διοικουμένων) που είναι συνέπεια της δευτερογενούς προσαρμογής συνθέτουν την υπο - ζωή του οργανισμού

7 Γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά του ελληνικού σχολικού συστήματος
Καταμερισμός εργασίας

8 Καταμερισμός έργων του σχολικού συστήματος
Π ε ρ ι ο χ ή Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ς ΄ Ε ρ γ α Θ έ σ ε ι ς Ό ρ γ α ν ο Διδακτική Διδασκα λία Κοινωνικοποίηση και Αξιολόγηση μαθητών Εκπαιδευτικοί της τάξεως Σχολική Μονάδα Διοικητική Διοίκηση και Εποπτεία Διοικητικοί:Μέλη Κεντρικής Υπηρεσίας Υ.Π. Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης Διευθυντές Σχολείων (Υποδιευθυντές) Μέλη Συλλόγου Διδασκόντων Κεντρική Υπηρεσία Υ.Π. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας Επιστημονική Και Παιδαγωγική υποστήριξη Πρόεδρος Avτιπρόεδροι Επιστήμονες Παιδαγωγοί-Σύμβουλοι Μόνιμοι Πάρεδροι Πάρεδροι με θητεία Ειδικοί Επιστήμονες Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λαϊκή συμμετοχή Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας Κοινωνικοί κρατικοί εκπρόσωποι Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας Νομαρχιακή επιτροπή Δημοτική Επιτροπή Σχολική Επιτροπή Σχολικό Συμβούλιο

9 Γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά του ελληνικού σχολικού συστήματος
Θέσεις ως αξιώματα θέσεις των εκπαιδευτικών, των διοικητικών, των επιστημόνων-παιδαγωγών και των κοινωνικών και κρατικών εκπροσώπων Ιεραρχική δομή

10

11 Γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά και παιδαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία
η γραφειοκρατική οργάνωση του σχολικού συστήματος δεν ορίζει απλώς αρμοδιότητες, θέσεις και ρόλους, αλλά ταυτόχρονα ορίζει ειδικές αντιλήψεις και προσανατολισμούς, όπως επίσης και πρακτικές, και επομένως αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της φύσης και του χαρακτήρα της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας.

12 τα στοιχεία του σχολικού συστήματος, όπως είναι οργανωμένα κατά γραφειοκρατικό τρόπο, συνιστούν μια κοινωνική κατάσταση για τα δρώντα υποκείμενα. η παιδαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά μια κοινωνική διαδικασία κατά την έννοια ότι διεξάγεται στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων και αλληλενέργειας.

13 1) Παιδαγωγική-Εκπαιδευτική διαδικασία
2) Ρόλος του εκπαιδευτικού 3) Σχέσεις

14 Περιεχόμενο νεανικής υπο-κουλτούρας
νοήματα και σημασιοδοτήσεις καταστάσεων και εμπειριών που προέρχονται, είτε από την σύγκρουση ανάμεσα στον φανταστικό εφηβικό κόσμο και τον πραγματικό κόσμο των ενηλίκων, είτε από προσωπικές εμπειρίες που φέρουν στο σχολείο από την οικογένεια τους, την συναισθηματική ζωή τους, την ζωή έξω από το σχολείο με σκοπό να τις «ανταλλάξουν» με τις εμπειρίες των άλλων, είτε αυτοί είναι οι συμμαθητές τους, είτε είναι οι «σημαντικοί άλλοι» δηλ. οι καθηγητές τους, και από νοήματα και σημασιοδοτήσεις που αποδίδουν στην κατάσταση που υπάρχει και λειτουργεί στο πλαίσιο του σχολείου και της σχολικής τάξης ως αποτέλεσμα της γραφειοκρατικής οργάνωσης. Πολλές φορές εξ αιτίας του ότι η δεδομένη κατάσταση είναι εχθρική οι μαθητές εφευρίσκουν, ανακαλύπτουν διάφορα «τεχνάσματα» και «τεχνικές» ώστε να «ξεγλυστρούν» και να εκτονώνουν έτσι την πιεστική ατμόσφαιρα του γραφειοκρατικού σχολικού συστήματος


Κατέβασμα ppt "Η μελέτη του φαινομένου εμπεριέχει δυο τάσεις:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google