Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ Επιχείρηση εμπορίας ξυλείας ξεκινά με την εισφορά 50.000€ από το επιχειρηματία στις 3/10/2012 (Απ. Εισ. Νο 1). Έπειτα γίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 4/10/2012: αγορά φορτηγού από ΤΡΑΚ ΑΕ αξίας 18.000€ με μετρητά (ΤΙΜ 1278) 8/10/2012: αγορά επίπλων από ΓΟΟΝΤ ΑΕ αξίας 3.000€ μετρητοίς (ΤΙΜ 78) 12/10/2012: αγορά εμπορευμάτων από ΤΙΜΠΕΡ ΕΠΕ αξίας 10.000€, τα μισά μετρητά (ΤΙΜ 67 & Απ. Εισ. 34) και τα μισά με πίστωση 17/10/2012: πώληση εμπορευμάτων σε Α. Βέλλιο κόστους 5.000€ προς 7.000€ μετρητοίς (ΤΙΜ Νο1) 25/10/2012: πληρωμή ΤΙΜΠΕΡ ΑΕ (Απ. Πλ. Νο 5) 2.000€ προς εξόφληση χρεών.

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ  Να καταγραφούν όλα τα γεγονότα στο Ημερολόγιο  Να ανοιχθεί το Γενικό Καθολικό των λογαριασμών της επιχείρησης  Να γίνει το Ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού  Να γίνει ο Τελικός Ισολογισμός.

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΤΕΛ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Εμπορεύματα20.000Γραμμάτια Πληρωτέα12.000 Πελάτες15.000Κεφάλαιο30.000 Ταμείο7.000 42.000 Δίνεται ο ισολογισμός του έτους 2011 της επιχείρησης ΖΗΤΑ.

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΤΕΛ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο επόμενο έτος συνέβησαν τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 5/1/2012 Αγορά εμπορευμάτων αντί 6.000 Ευρώ με πίστωση. 12/1/2012 Πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 18.000 Ευρώ αντί 22.000 με πίστωση. 20/1/2012 Πληρωμή γραμματίου πληρωτέου Ευρώ 2.000 30/1/2012 Είσπραξη από πελάτη Ευρώ 10.000 10/2/2012 Πληρωμή ενοικίου Ευρώ 500. 20/2/2012 Αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ευρώ 4.000 με μετρητά.

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΤΕΛ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Να καταγραφούν όλα τα γεγονότα στο Ημερολόγιο  Να ανοιχθεί το Γενικό Καθολικό των λογαριασμών της επιχείρησης  Να γίνει το Ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού  Να γίνει ο Τελικός Ισολογισμός.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 3 Να αναλύσετε με λεπτομέρεια τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1) Αγορά Εμπορευμάτων αξίας 10.000 Ευρώ, από τα οποία για τα 3.000 Ευρώ αποδέχθηκε συναλλαγματικές έκδοσης του προμηθευτή και τα υπόλοιπα 7.000 Ευρώ πληρώθηκαν με μετρητά. 2) Προκειμένου η επιχείρηση να κάνει ανανέωση των επίπλων της πώλησε γραφείο της αξίας 1.700 Ευρώ αντί 1.500 Ευρώ, καθώς και μια ηλεκτρική γραφομηχανή αξίας 500 Ευρώ αντί 600 Ευρώ, με μετρητά. 3) Πώληση εμπορευμάτων αξίας 1.700 Ευρώ αντί 2.000 Ευρώ, τα μισά με μετρητά και τα άλλα μισά με πίστωση. 4) Πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου 2002 Ευρώ 7.000. 5) Ο επιχειρηματίας για κάλυψη αναγκών του εισπράττει από την επιχείρηση 700 Ευρώ έναντι μελλοντικών κερδών.

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 4 Το Κεφάλαιο μιας επιχείρησης ήταν 125.000 Ευρώ. Να προσδιορίσετε το ύψος του Κεφαλαίου μετά από τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και να βρείτε το αποτέλεσμα: 1) Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 750 Ευρώ και ΔΕΗ 600 Ευρώ. 2) Πώληση εμπορευμάτων με μετρητά αξίας 5.000 Ευρώ αντί 7.500 Ευρώ. 3) Ο επιχειρηματίας εισέφερε το αυτοκίνητο του αξίας 35.000 Ευρώ για τις ανάγκες της επιχείρησης. 4) Ο επιχειρηματίας απέσυρε μετρητά 3.000 Ευρώ, έναντι των κερδών, για τις ανάγκες της οικογενείας του.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google