Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ Επιχείρηση εμπορίας ξυλείας ξεκινά με την εισφορά € από το επιχειρηματία στις 3/10/2012 (Απ. Εισ. Νο 1). Έπειτα γίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 4/10/2012: αγορά φορτηγού από ΤΡΑΚ ΑΕ αξίας € με μετρητά (ΤΙΜ 1278) 8/10/2012: αγορά επίπλων από ΓΟΟΝΤ ΑΕ αξίας 3.000€ μετρητοίς (ΤΙΜ 78) 12/10/2012: αγορά εμπορευμάτων από ΤΙΜΠΕΡ ΕΠΕ αξίας €, τα μισά μετρητά (ΤΙΜ 67 & Απ. Εισ. 34) και τα μισά με πίστωση 17/10/2012: πώληση εμπορευμάτων σε Α. Βέλλιο κόστους 5.000€ προς 7.000€ μετρητοίς (ΤΙΜ Νο1) 25/10/2012: πληρωμή ΤΙΜΠΕΡ ΑΕ (Απ. Πλ. Νο 5) 2.000€ προς εξόφληση χρεών.

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ & ΙΣΟΖΥΓΙΟ  Να καταγραφούν όλα τα γεγονότα στο Ημερολόγιο  Να ανοιχθεί το Γενικό Καθολικό των λογαριασμών της επιχείρησης  Να γίνει το Ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού  Να γίνει ο Τελικός Ισολογισμός.

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΤΕΛ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Εμπορεύματα20.000Γραμμάτια Πληρωτέα Πελάτες15.000Κεφάλαιο Ταμείο Δίνεται ο ισολογισμός του έτους 2011 της επιχείρησης ΖΗΤΑ.

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΤΕΛ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο επόμενο έτος συνέβησαν τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 5/1/2012 Αγορά εμπορευμάτων αντί Ευρώ με πίστωση. 12/1/2012 Πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) Ευρώ αντί με πίστωση. 20/1/2012 Πληρωμή γραμματίου πληρωτέου Ευρώ /1/2012 Είσπραξη από πελάτη Ευρώ /2/2012 Πληρωμή ενοικίου Ευρώ /2/2012 Αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ευρώ με μετρητά.

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΓΕΝ. ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΤΕΛ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Να καταγραφούν όλα τα γεγονότα στο Ημερολόγιο  Να ανοιχθεί το Γενικό Καθολικό των λογαριασμών της επιχείρησης  Να γίνει το Ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού  Να γίνει ο Τελικός Ισολογισμός.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 3 Να αναλύσετε με λεπτομέρεια τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1) Αγορά Εμπορευμάτων αξίας Ευρώ, από τα οποία για τα Ευρώ αποδέχθηκε συναλλαγματικές έκδοσης του προμηθευτή και τα υπόλοιπα Ευρώ πληρώθηκαν με μετρητά. 2) Προκειμένου η επιχείρηση να κάνει ανανέωση των επίπλων της πώλησε γραφείο της αξίας Ευρώ αντί Ευρώ, καθώς και μια ηλεκτρική γραφομηχανή αξίας 500 Ευρώ αντί 600 Ευρώ, με μετρητά. 3) Πώληση εμπορευμάτων αξίας Ευρώ αντί Ευρώ, τα μισά με μετρητά και τα άλλα μισά με πίστωση. 4) Πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου 2002 Ευρώ ) Ο επιχειρηματίας για κάλυψη αναγκών του εισπράττει από την επιχείρηση 700 Ευρώ έναντι μελλοντικών κερδών.

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 9 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 4 Το Κεφάλαιο μιας επιχείρησης ήταν Ευρώ. Να προσδιορίσετε το ύψος του Κεφαλαίου μετά από τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και να βρείτε το αποτέλεσμα: 1) Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 750 Ευρώ και ΔΕΗ 600 Ευρώ. 2) Πώληση εμπορευμάτων με μετρητά αξίας Ευρώ αντί Ευρώ. 3) Ο επιχειρηματίας εισέφερε το αυτοκίνητο του αξίας Ευρώ για τις ανάγκες της επιχείρησης. 4) Ο επιχειρηματίας απέσυρε μετρητά Ευρώ, έναντι των κερδών, για τις ανάγκες της οικογενείας του.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google