Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995*

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995*"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων

2 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995* Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου 100.000 2/3/1995* Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς 15.000 3/3/1995* Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει από τον Οίκο Σ. Σωτηρίου 45.000 6/3/1995* Είσπραξη για λογιστική εργασία 30.000 10/3/1995* Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών με 25.000 11/3/1995* Είσπραξη από τήν ΑΛΦΑ 10.000 13/3/1995* Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου 12.000 19/3/1995* Καταβολή για διάφορα έξοδα 23.000 22/3/1995* Απόσυρση από το Ταμείο για προσωπικές ανάγκες 20.000 26/3/1995* Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ 5.000 28/3/1995* Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών με 18.000 Σύνολα 303.000

3 3 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Α.2. Ζητείται:%Π.Μ. α. Καταχώριση των πράξεων στο Ημερολόγιο404,00 β. Καταχώριση των ημερολογιακών άρθρων στο Καθολικό353,50 γ. Σύνταξη Λογαριασμών Α.Χ. και Ισολογισμού για 31.03.2011252,50 Σύνολον10010,00 Α. 3. Περιγραφή Λογαριασμών 11.00 Κτίρια 14.00 Έπιπλα και Σκευή 20.00 Εμπορεύματα 30.00 Πελάτες 30.05 Προκαταβολές πελατών 31.00 Γραμμάτια εισπρακτέα 33.07 Δοσοληψίες 38.00 Ταμείο 38.03 Ε.Τ.Ε. 40.00 Κεφάλαιο 50.00 Προμηθευτές 51.00 Γραμμάτια πληρωτέα 53.00 Πιστωτές 61.02 Προμήθειες τρίτων 62.04 Ενοίκια ( έξοδα) 64.98 Διάφορα έξοδα 70.00 Πωλήσεις 70.98 Εκπτώσεις πωλήσεων 75.07 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 76.03 Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 80.00 Γ. Ε. Ε. 86.00 Α.Χ. 89.00 Ισολογισμός έναρξης 89.01 Ισολογισμός λήξης

4 4 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Αύξηση / ΜείωσηΜείωση / Αύξηση Περιγραφή / ΑιτιολογίαΠοσόΧρέωσηΠίστωση * Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου100.00038. Ταμείο40.Κεφάλαιο * Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς15.00062. 'Ενοίκια38. Ταμείο * 'Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει από τον Οίκο Σ. Σωτηρίου45.00014. Έπιπλα / Σκεύη53. Πιστωτές (Σ.Σ.) * Είσπραξη για λογιστική εργασία30.00038. Ταμείο73. Έσοδα Π.Υ. * Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών25.000 30. Πελάτες (ΑΛΦΑ)73. Έσοδα Π.Υ. * Είσπραξη από τήν ΑΛΦΑ10.00038. Ταμείο 30. Πελάτες (ΑΛΦΑ) * Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου12.00053. Πιστωτές (Σ.Σ.)38. Ταμείο * Καταβολή για διάφορα έξοδα23.00064. Διάφορα έξοδα38. Ταμείο * 'Απόσυρση από το ταμείο για προσωπικές ανάγκες20.00033. Απολήψεις38. Ταμείο * Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ5.00038. Ταμείο 30. Πελάτες (ΑΛΦΑ) * Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών18.000 30. Πελάτες (ΑΛΦΑ)73. Έσοδα Π.Υ. Σύνολα303.000

5 5 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) 38. Ταμείο Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 1/3/199540. Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου100.000 2/3/199562. Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς 15.000 6/3/199573. Είσπραξη για λογιστική εργασία30.000 10/3/199530. Είσπραξη από την εταιρία ΑΛΦΑ10.000 13/3/199553. Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου 12.000 19/3/199564. Καταβολή για διάφορα έξοδα 23.000 22/3/199533. Απόσυρση από το ταμείο για προσωπικές ανάγκες 20.000 26/3/199530. Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ5.000 31/3/199589. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός 75.000 Σύνολα145.000 40. Κεφάλαιο ΗμερομηνίαΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 1/3/199538. Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου 100.000 31/3/199533. Μεταφορά από απολήψεις20.000 31/3/199586. Μεταφορά από Α.Χ. 35.000 31/3/199589. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός115.000 Σύνολα135.000

6 6 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) 62. Ενοίκια Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 2/3/199538. Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς15.000 31/3/199586. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Α.Χ. 15.000 Σύνολα15.000 14. Έπιπλα / Σκεύη Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 3/3/199553. Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει45.000 από τον Οίκο Σ. Σωτηρίου 31/3/199589. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός 45.000 Σύνολα45.000 53. Πιστωτές (Σ. Σ.) Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 3/3/199514. Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει 45.000 13/3/199538. Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου12.000 31/3/199589. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός33.000 Σύνολα45.000

7 7 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) 73. Έσοδα από Π.Υ. Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 6/3/199538. Είσπραξη για λογιστική εργασία 30.000 10/3/199530. Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών 25.000 28/3/199530. Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών 18.000 31/3/199586. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Α.Χ.73.000 Σύνολα73.000 30. Πελάτες (ΑΛΦΑ) Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 10/3/199573. Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών25.000 10/3/199538. Είσπραξη από την εταιρία ΑΛΦΑ 10.000 26/3/199538. Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ 5.000 28/3/199573. Παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει18.000 31/3/199589. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός 28.000 Σύνολα43.000 64. Διάφορα Έξοδα Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 19/3/199538. Καταβολή για διάφορα έξοδα23.000 31/3/199586. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Α.Χ. 23.000 Σύνολα23.000 33. Ατομικές Απολήψεις Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 22/3/199538. Απόσυρση από το ταμείο για προσωπικές ανάγκες20.000 31/3/199540. Υπόλοιπο προς εξίσωση / Κ.Π.. 20.000 Σύνολα20.000

8 8 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) 86. Αποτελέσματα Χρήσης Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 1-31/03/199562. Ενοίκια15.000 1-31/03/199564. Διάφορα Έξοδα23.000 1-31/03/199573. Έσοδα από Π.Υ. 73.000 1-31/03/199540. Υπόλοιπο προς εξίσωση (Κέρδος/Ζημία) / Κεφάλαιο35.000 Σύνολα73.000 89. Ισολογισμός Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 31/3/199530. Πελάτες28.000 31/3/199553. Πιστωτές (Σ.Σ.) 33.000 31/3/199514. Έπιπλα / Σκευη45.000 31/3/199538. Ταμείο75.000 31/3/199540. Κεφάλαιο 115.000 Σύνολα148.000

9 9 Τέλος Τέλος


Κατέβασμα ppt "1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995*"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google