Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995*

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995*"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων

2 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. ( ) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995* Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου /3/1995* Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς /3/1995* Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει από τον Οίκο Σ. Σωτηρίου /3/1995* Είσπραξη για λογιστική εργασία /3/1995* Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών με /3/1995* Είσπραξη από τήν ΑΛΦΑ /3/1995* Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου /3/1995* Καταβολή για διάφορα έξοδα /3/1995* Απόσυρση από το Ταμείο για προσωπικές ανάγκες /3/1995* Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ /3/1995* Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών με Σύνολα

3 3 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. ( ) Α.2. Ζητείται:%Π.Μ. α. Καταχώριση των πράξεων στο Ημερολόγιο404,00 β. Καταχώριση των ημερολογιακών άρθρων στο Καθολικό353,50 γ. Σύνταξη Λογαριασμών Α.Χ. και Ισολογισμού για ,50 Σύνολον10010,00 Α. 3. Περιγραφή Λογαριασμών Κτίρια Έπιπλα και Σκευή Εμπορεύματα Πελάτες Προκαταβολές πελατών Γραμμάτια εισπρακτέα Δοσοληψίες Ταμείο Ε.Τ.Ε Κεφάλαιο Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα Πιστωτές Προμήθειες τρίτων Ενοίκια ( έξοδα) Διάφορα έξοδα Πωλήσεις Εκπτώσεις πωλήσεων Ενοίκια μεταφορικών μέσων Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων εσωτερικού Γ. Ε. Ε Α.Χ Ισολογισμός έναρξης Ισολογισμός λήξης

4 4 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. ( ) Αύξηση / ΜείωσηΜείωση / Αύξηση Περιγραφή / ΑιτιολογίαΠοσόΧρέωσηΠίστωση * Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου Ταμείο40.Κεφάλαιο * Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς 'Ενοίκια38. Ταμείο * 'Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει από τον Οίκο Σ. Σωτηρίου Έπιπλα / Σκεύη53. Πιστωτές (Σ.Σ.) * Είσπραξη για λογιστική εργασία Ταμείο73. Έσοδα Π.Υ. * Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών Πελάτες (ΑΛΦΑ)73. Έσοδα Π.Υ. * Είσπραξη από τήν ΑΛΦΑ Ταμείο 30. Πελάτες (ΑΛΦΑ) * Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου Πιστωτές (Σ.Σ.)38. Ταμείο * Καταβολή για διάφορα έξοδα Διάφορα έξοδα38. Ταμείο * 'Απόσυρση από το ταμείο για προσωπικές ανάγκες Απολήψεις38. Ταμείο * Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ Ταμείο 30. Πελάτες (ΑΛΦΑ) * Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών Πελάτες (ΑΛΦΑ)73. Έσοδα Π.Υ. Σύνολα

5 5 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. ( ) 38. Ταμείο Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 1/3/ Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου /3/ Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς /3/ Είσπραξη για λογιστική εργασία /3/ Είσπραξη από την εταιρία ΑΛΦΑ /3/ Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου /3/ Καταβολή για διάφορα έξοδα /3/ Απόσυρση από το ταμείο για προσωπικές ανάγκες /3/ Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός Σύνολα Κεφάλαιο ΗμερομηνίαΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 1/3/ Κατάθεση μετρητών σαν κεφάλαιο έναρξης λογ. γραφείου /3/ Μεταφορά από απολήψεις /3/ Μεταφορά από Α.Χ /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός Σύνολα

6 6 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. ( ) 62. Ενοίκια Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 2/3/ Καταβολή ενοικίου τοις μετρητοίς /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Α.Χ Σύνολα Έπιπλα / Σκεύη Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 3/3/ Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει από τον Οίκο Σ. Σωτηρίου 31/3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός Σύνολα Πιστωτές (Σ. Σ.) Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 3/3/ Αγορά επίπλων και μηχανών γραφείου επί πιστώσει /3/ Καταβολή στον Σ. Σωτηρίου /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός Σύνολα45.000

7 7 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. ( ) 73. Έσοδα από Π.Υ. Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 6/3/ Είσπραξη για λογιστική εργασία /3/ Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών /3/ Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Α.Χ Σύνολα Πελάτες (ΑΛΦΑ) Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 10/3/ Χρέωση της εταιρίας ΑΛΦΑ για παροχή υπηρεσιών /3/ Είσπραξη από την εταιρία ΑΛΦΑ /3/ Παραλαβή επιταγής από την εταιρία ΑΛΦΑ /3/ Παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Ισολογισμός Σύνολα Διάφορα Έξοδα Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 19/3/ Καταβολή για διάφορα έξοδα /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Α.Χ Σύνολα Ατομικές Απολήψεις Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 22/3/ Απόσυρση από το ταμείο για προσωπικές ανάγκες /3/ Υπόλοιπο προς εξίσωση / Κ.Π Σύνολα20.000

8 8 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. ( ) 86. Αποτελέσματα Χρήσης Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 1-31/03/ Ενοίκια /03/ Διάφορα Έξοδα /03/ Έσοδα από Π.Υ /03/ Υπόλοιπο προς εξίσωση (Κέρδος/Ζημία) / Κεφάλαιο Σύνολα Ισολογισμός Ημερομηνία ΑιτιολογίαΧρέωσηΠίστωση 31/3/ Πελάτες /3/ Πιστωτές (Σ.Σ.) /3/ Έπιπλα / Σκευη /3/ Ταμείο /3/ Κεφάλαιο Σύνολα

9 9 Τέλος Τέλος


Κατέβασμα ppt "1 Γενική Λογιστική  Λογιστική Αξιογράφων. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο. Ε. (01.03.2011) Ημερομηνία Α.1 Περιγραφή / Αιτιολογία Ποσό 1/3/1995*"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google