Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατάρτιση και υποβολή μιας πρότασης Erasmus+. Εξοικείωση με τον οδηγό του προγράμματος Τι θέλουμε να κάνουμε; (στόχος του έργου) Τι δράσεις θα εντάξουμε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατάρτιση και υποβολή μιας πρότασης Erasmus+. Εξοικείωση με τον οδηγό του προγράμματος Τι θέλουμε να κάνουμε; (στόχος του έργου) Τι δράσεις θα εντάξουμε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατάρτιση και υποβολή μιας πρότασης Erasmus+

2 Εξοικείωση με τον οδηγό του προγράμματος Τι θέλουμε να κάνουμε; (στόχος του έργου) Τι δράσεις θα εντάξουμε στο έργο μας προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο στόχος μας; Εντάσσονται οι δράσεις που σχεδιάζουμε στην λογική και τις προτεραιότητες του προγράμματος; (έμφαση στην κινητικότητα και τις ανταλλαγές των εκπαιδευόμενων) Είναι η διακρατικότητα απαραίτητη (και όχι προσχηματική) για το έργο μας;

3 Χτίζουμε το εταιρικό σχήμα Πώς ενισχύουν οι εταίροι μας την πρότασή μας; (η επιλογή των εταίρων ενδεχομένως οδηγήσει σε τροποποίηση της πρότασής μας) Συμπληρωματικότητα των επιλεγμένων εταίρων (καλύτερη κατανομή ρόλων στο έργο) Ισορροπία του σχήματος (δεν επιλέγουμε πολλούς εταίρους από την ίδια χώρα) Διαχειρισιμότητα (5-8 εταίροι, οπωσδήποτε όχι πάνω από 10)

4 Εξοικείωση με τη φόρμα υποβολής Η οργάνωση της φόρμας υποβολής και η εξοικείωσή μας με αυτήν θα μας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουμε ακόμα καλύτερα τις διάφορες πλευρές της πρότασής μας

5 Ενότητες της φόρμας υποβολής

6

7 Οι περισσότεροι φορείς έχουν ένα λίγο-πολύ τυποποιημένο προφίλ για τέτοιες φόρμες, αλλά καλό είναι να προσαρμόζουμε τα σχετικά κείμενα στις απαιτήσεις της πρότασης που υποβάλλουμε.

8 Περιγραφή Τεκμηρίωση (προηγούμενα έργα/σχετική εμπειρία/ αξιοποίηση και μετασχηματισμός αποκτημένης γνώσης και εμπειριών) Κατανομή ρόλων ανάμεσα στους εταίρους. Συνοπτική τεκμηρίωση της καταλληλότητάς τους. Αναφορά στο πλάνο διαχείρισης του έργου, με έμφαση στην επικοινωνία και στις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων.

9 Η συγκεκριμένη φόρμα υποβολής δεν είναι οργανωμένη ανά πακέτα εργασίας, αλλά ανά παραδοτέα (αντικείμενα και δράσεις) Υπάρχει ενότητα για την αναλυτικότερη περιγραφή του πλάνου διαχείρισης του έργου (ενότητα F.1), αλλά το project management δεν συνιστά ξεχωριστό πακέτο εργασίας στο πλαίσιο ενός έργου Erasmus+ (χρηματοδοτείται από το κατ’ αποκοπήν ποσό για διαχειριστικά κόστη/έτος) Όσο σαφέστερη είναι η κατάρτιση του πλάνου διαχείρισης του έργου μας πριν αρχίσουμε την συγγραφή της πρότασης, τόσο πιο εύκολο θα είναι να περιγράψουμε πλευρές του ανάλογα με τα ερωτήματα/προτεραιότητες που θέτει η φόρμα υποβολής, χωρίς περιττές επαναλήψεις

10

11

12 Στην ενότητα της υλοποίησης καλούμαστε να αναλύσουμε το προτεινόμενο έργο σε φυσικά αντικείμενα και δραστηριότητες.

13

14 Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υπολογίζεται με βάση τα παραδοτέα από την αυτοματοποιημένη φόρμα Φροντίζουμε να συνδέσουμε σε κάθε παραδοτέο τους εμπλεκόμενους εταίρους, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε και τα αντίστοιχα κονδύλια στο κόστος του κάθε παραδοτέου

15

16 Δεύτερη κατηγορία παραδοτέων: πολλαπλασιαστικές δράσεις Συνέδρια, εργαστήρια ή άλλες παρουσιάσεις/συναντήσεις συνδεδεμένες με κάποιο/α από τα πνευματικά προϊόντα του έργου Δεν πρέπει να συγχέονται με απλές δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης

17 Τρίτη κατηγορία: εκπαιδευτικές δράσεις Δεν περιλαμβάνει τις εκπαιδεύσεις σε εθνικό επίπεδο: το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών που προωθεί την κινητικότητα Απαιτείται και εδώ σύντομη δικαιολόγηση για την προστιθέμενη αξία των εκπαιδεύσεων σε υπερεθνικό επίπεδο

18 Αντίκτυπος, διάχυση και βιωσιμότητα του έργου Σαφή και τεκμηριωμένα σχέδια, με περιγραφή αρμοδιοτήτων ανά εταίρο Έμφαση στην ανοιχτή πρόσβαση. Αξιοποίηση των σχετικών εργαλείων (π.χ. eTwinnings) Κάθε έργο είναι μια επένδυση. Το πλάνο βιωσιμότητας πρέπει να δείχνει πώς υπολογίζουμε να κεφαλαιοποιήσουμε και να επεκτείνουμε τα αποτελέσματα του έργου μετά το πέρας της χρηματοδότησης

19

20

21

22

23


Κατέβασμα ppt "Κατάρτιση και υποβολή μιας πρότασης Erasmus+. Εξοικείωση με τον οδηγό του προγράμματος Τι θέλουμε να κάνουμε; (στόχος του έργου) Τι δράσεις θα εντάξουμε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google