Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Active and middle Future tense Athenaze ch.17a. ἐ -λυ-σα ἐ -λυ-σα-ς ἐ -λυ-σ-ε(ν) ἐ -λυ-σα-μεν ἐ -λυ-σα-τε ἐ -λυ-σα-ν Revision of weak/ 1 st aorist active.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Active and middle Future tense Athenaze ch.17a. ἐ -λυ-σα ἐ -λυ-σα-ς ἐ -λυ-σ-ε(ν) ἐ -λυ-σα-μεν ἐ -λυ-σα-τε ἐ -λυ-σα-ν Revision of weak/ 1 st aorist active."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Active and middle Future tense Athenaze ch.17a

2 ἐ -λυ-σα ἐ -λυ-σα-ς ἐ -λυ-σ-ε(ν) ἐ -λυ-σα-μεν ἐ -λυ-σα-τε ἐ -λυ-σα-ν Revision of weak/ 1 st aorist active

3 ἐ -λυ-σα-μην ἐ -λυ-σ-ω ἐ -λυ-σα-το ἐ -λυ-σα-μεθα ἐ -λυ-σα-σθε ἐ -λυ-σα-ντο Aorist middle

4

5

6 β,π,φ + σ = ψ πεμπ-ω πεμψω ( ἐ πεμψα) Labial

7 γ,κ,χ + σ = ξ πραγ- πραττω STEM πραγ- πραξω ( ἐ πραξα) δεχομαι δεξομαι ( ἐ δεξαμην) Guttural

8 consonant disappears & leaves δ,ζ,θ,τ + σ consonant disappears & leaves σ πειθω, πεισω * ἐ λπιζω, ἐ λπι ῶ (-εω) Dental

9 Liquid λ,μ,ν,ρ These futures are contracted (with no SIGMA): -εω μ έ νω μεν ῶ (μεν έ ω) Aorist ἐ μεινα

10 ἀ γγ έ λλω ἀ γγελ ῶ φα ί νομαι φανο ῦ μαι μαχομαι μαχουμαι Aorist ( ἐ μαχεσαμην)

11 Vowel lengthens to η φιλεω φιλ ή σω [ ἐ φιλη-σα] Contracted verbs

12 τιμαω τιμ ή σω ἐ τιμη-σα

13

14 Practice γραφω κελευω *παρασκευαζω ποιεω * ἀ πορεω θυω παυω ψευδω φευγω


Κατέβασμα ppt "Active and middle Future tense Athenaze ch.17a. ἐ -λυ-σα ἐ -λυ-σα-ς ἐ -λυ-σ-ε(ν) ἐ -λυ-σα-μεν ἐ -λυ-σα-τε ἐ -λυ-σα-ν Revision of weak/ 1 st aorist active."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google