Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ετυμολογικά Ενότητας 6 Το πρόσωπο που ενεργεί Ενέργεια, πάθος ή κατάσταση Αποτέλεσμα μιας ενέργειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ετυμολογικά Ενότητας 6 Το πρόσωπο που ενεργεί Ενέργεια, πάθος ή κατάσταση Αποτέλεσμα μιας ενέργειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ετυμολογικά Ενότητας 6 Το πρόσωπο που ενεργεί Ενέργεια, πάθος ή κατάσταση Αποτέλεσμα μιας ενέργειας

2 γραφεύς < γράφω ἀρωγός < ἀρήγω (= βοηθώ) κριτής < κρίνω φυγάς < φεύγω ἡγεμών < ἡγέομαι, ἡγοῦμαι σωτήρ < σῲζω πράκτωρ < πράττω φύσις < φύω δοκιμασία < δοκιμάζω φυγή < φεύγω χαρά < χαίρω μανία < μαίνομαι βασιλεία < βασιλεύω τρόμος < τρέμω ὀδυρμός < ὀδύρομαι τρυγητός < τρυγάω, τρυγῶ ποίημα < ποιέω, ποιῶ γραμμή < γράφω ψεῦδος < ψεύδομαι

3 -μα -ός, -τήρ, -εύς -σις, -εία

4 Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα που δίνονται στη στήλη Α′ με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Β′: Α′Β′ 1. θεάομαι, θεῶμαι α. παίδευμα β. θεατής 2. βόσκω γ. τιμητής δ. παίδευσις 3. φθείρω ε. φθορά στ. τίμημα 4. τιμάω, τιμῶ ζ. βοσκή η. θέαμα 5. παιδεύω θ. βοσκός ι. παιδευτής Αποτέλεσμα ενέργειας Πρόσωπο που ενεργεί

5 παύω>ἡ παῦ- ____ (κατάσταση, ενέργεια) στρέφω>ἡ στροφ- ____(ενέργεια) αὐλέω, αὐλῶ>ὁ αὐλη- ____ (πρόσωπο που ενεργεί) πέμπω>ὁ πομπ-____ (πρόσωπο που ενεργεί) τίκτω>ὁ τοκ- ____(ενέργεια) ποιέω, ποιῶ>τὸ ποίη- ____ (αποτέλεσμα ενέργειας) μηνύω>τὸ μήνυ- ____ (αποτέλεσμα ενέργειας) Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη κατάληξη να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά της α.ε. που να δηλώνουν ό,τι ζητείται στην παρένθεση: σις ή τής ός ος μα


Κατέβασμα ppt "Ετυμολογικά Ενότητας 6 Το πρόσωπο που ενεργεί Ενέργεια, πάθος ή κατάσταση Αποτέλεσμα μιας ενέργειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google